Jste zde: Stavebniny homepage > Hrubá stavba > Zdivo > Obvodové zdivo > Cihelné zdivo

Cihelné zdivo

Cihelné zdivo bylo za posledních několik let značně zdokonaleno. Důvodem je, že cihelné zdivo již není na trhu tak dominantní jako dříve. Vzniklo a bylo vyvinuto spoustu nových zdících materiálů s velice kvalitními vlastnostmi. Proto výrobci, kteří produkují cihelné zdivo, museli okamžitě reagovat a na trh vypustit cihelné zdivo s vlastnostmi konkurence schopného zdícího materiálu.

 

Cihelné zdivo je dnes po dlouhodobé inovaci a vylepšeních vhodným materiálem ke zdění obvodových zdí objektů. Svými vlastnostmi dosahuje cihelné zdivo potřebných tepelně-izolačních i akustických hodnot, zejména potřebných pro stavbu nízkoenergetických i pasivních domů.

 

Navíc je dnes cihelné zdivo vyráběno velice přesně a broušené cihelné bloky jsou svým systémem dokonce používány tam, kde se stavebník ubírá směrem přesného zdění a šetření spojovacích hmot, malty atd. Cihelné zdivo má stále a bude mít svou tradici a místo v našem stavebnictví.


Výrobce: Řadit zboží:  
Rozměr prvku d-š-v (mm):  Počet kusů na paletě:  
Množství kusů/m2:  Množství kusů/m3:  
Hmotnost kg/kus:  Hmotnost palety (kg):  
Druh zdiva použitý materiál:  Použití zdiva:  
Požární odolnost, reakce na oheň:  Akustický prvek:  
Pevnost v tlaku MPa - třída:  Pro tloušťku zdi (cm):  
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W):  Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m-1·K-1):  
Propustnost vodních par (µ):  Lineární návrhové zatížení (fd):  
Skok na stránku   
1 - 2 -  Další
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Obvodové cihly s vysokým tepelným odporem, vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Obvodové cihly nebroušené s vysokým tepelným odporem, vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo s vysokými nároky na tepelný odpor.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Doplňkové zdivo, nosného zdiva nad překlady.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Pro omítané jednovrstvé vnější i vnitřní nosné zdivo pero + drážka, tloušťky 300mm.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Obvodová broušená nos. cihla, velmi vysoké nároky na tepelnou izolaci a akumulaci. Lambda 0,085 W/mK
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo CB s vysokými nároky na tepelný odpor.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo CB s vysokými nároky na tepelný odpor.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo CB s vysokými nároky na tepelný odpor.
Skok na stránku   
1 - 2 -  Další