Druhy střešních konstrukcí a jejich zateplení

Datum: 29.5.2015  Kategorie: ČLÁNKY  Komentáře (0)

Střecha je vlastně nejvyšší část domu, která je namáhaná povětrnostními podmínkami a proto ji nesmíme při stavbě domu podceňovat. Jedná se o jakousi čepici stavby ve srovnání s člověkem. 

Tento článek osvětlí základní, používané druhy střešních konstrukcí a jak se dají zateplit. Střecha se ve většině případů skládá z konstrukce, kterou bývá nejčastěji dřevěný krov, následuje skladba izolace, která má za úkol udržet teplo pod střechou, nebo naopak v létě chránit podstřešní prostory vůči horku. Nesmíme také zapomenout na akustiku a hydroizolaci a nakonec i požární odolnost. Toto všechno je ale závislé na druhu střešní konstrukce. Podobné je to s krytinou, které je na trhu přehršle a nemusí se vždy nutně jednat jen o tašky. 


Střešní krytina nabízí mnoho řešení a jedním z důležitých faktorů je povrchová teplota, která pak má velký vliv na prostup tepla skrze celou zateplenou střešní konstrukci. Pokud tedy chceme, aby se dalo pod střechou fungovat, a máme pod touto konstrukcí obytný prostor, musíme dosáhnout správných a normou požadovaných hodnot na prostup tepla konstrukcí a to bez ohledu na zmiňovanou teplotu povrchu střechy. 


Nejčastějším materiálem pro realizaci střešní konstrukce je stále dřevo. Jedná se o odolný materiál, který je pevný a pružný, navíc oproti kovům či betonu méně vodivý z pohledu zateplení. Ano, střešní konstrukce bývá někdy řešena i z kovových a betonových částí. Nicméně je třeba si uvědomit, že jakákoliv nepřekrytá střešní konstrukce tepelnou izolací bude obsahovat tak jako tak tepelné mosty. 
Tepelné mosty, jsme již mnohokrát probírali v našich článcích a je třeba je nepodceňovat. Stále je možné ještě spatřit moderní, právě dokončenou novostavbu, kde je tepelná izolace vložena pouze mezi krokve, což je špatně. Jedná se pak o nedostatečné zateplení s obsahem tepelných mostů ve střešní konstrukci. 


Jelikož v našich končinách je celkem dost bungalovů (přízemních staveb), je tedy možné se setkávat s vazníkovou střechou. Tento typ konstrukce je vhodným řešením pro všechny typy domů, ale právě u bungalovů je tento typ používán z důvodu jednoduchosti, nižších pořizovacích nákladů a možnosti bezproblémového, jednoduchého uchycení podhledů ze sádrokartonu čOSB desek, jak je libo. 


Střešní konstrukce z příhradových vazníků obsahuje daleko méně nosných trámů, které jsou poměrně drahé, proto ta finanční úspora na tomto typu střechy. Navíc bývá střecha již hotová po částech přivezena a namontována podle projektu, takže i tady je úspora v podobě času a peněz za jinak delší montáž klasické střechy z krovů a krokví


Nejčastěji aplikované střešní konstrukce v našem regionu jsou tzv. šikmé střechy. Jedná se o klasický typ střešní konstrukce ve tvaru písmene A. Rovněž může tato střecha být sedlová či valbová, také a to zejména u dřevostaveb se setkáváme se střešní konstrukcí pultovou. Tento typ střechy nabízí velmi dobré poziční řešení pro zateplení na pasivní úrovni. Pultová střecha je poměrně konstrukčně jednoduchá a to je dobré pro zateplení


Pultová střecha je v jedné rovině, obsahuje okap, hřeben a její konstrukční systém nabízí pohledově tři štíty. Jedná se o dva boční a jeden hřebenový štít. Je často, jak už bylo zmíněno, užívána při realizacích nízkoenergetických a pasivních domů. Nabízí velmi dobrou základnu pro instalaci solárních panelů a velmi dobře se tato střecha zatepluje a to právě i nadkrokevním systémem. Tento typ střechy je elegantním řešením pro stavby, které se nacházejí na kraji pozemků


Sedlová střecha, která má varianty v podobě polokřížové a křížové střechy je nejpoužívanější střešní konstrukcí v našem regionu. Nejvíce je tento typ střešní konstrukce používán při rodinné a občanské výstavbě. Tato střecha obsahuje dvě roviny, které jsou rozděleny hřebenem, je zde více okapů a střecha nabízí z každé strany jeden štít. Polokřížovou, nebo křížovou valbovou střechu vytvoříme průnikem dvou střech sedlových, které mají hřeben ve stejné výšce. Tyto střechy jsou užívány při složitějších půdorysech, členitějších staveb. 


Valbová a polovalbová střecha je podobná sedlové, jen na každé straně je štít nahrazen další plochou, která je vlastně valbová. Navíc tento typ střechy lze provést tak, že konce všech ploch střechy jsou ve stejné výšce a pak se jedná o valbovou střechu, pokud jsou ale plochy na obou koncích (štítech) výše nežli hlavní plochy střechy, jedná se pak o polovalbovou střechu. Tento typ střechy lze také kombinovat se střešní konstrukcí mansardovou. 


Mansardová střecha je vlastně jeden z druhů sedlové střechy. Jedná se o střešní konstrukci sedlové střechy, jen plocha každé strany má dva sklony, někdy v polovině a někdy níže, nebo výše se plocha znovu zalamuje pod ostřejším úhlem. Tímto má stavitel možnost pod touto střechou vytvořit celkem prostorné obytné podkroví, které je prostornější oproti klasické sedlové střeše právě díky dvakrát zalomené ploše střechy. Tento typ střešní konstrukce získal jméno po svém stvořiteli, francouzském architektovi, který se jmenoval François Mansart. 


Jednou z používaných střešních konstrukcí je také střecha stanová, což je vlastně střecha, která obsahuje čtyři plochy, které se setkávají na horní části konstrukce u hřebene, pokud se 

pak hřeben nerealizuje, jedná se o střechu jehlanovou. 


Jen okrajově se zmíníme o tzv. střeše pilové, která jak už název vypovídá, má vzhled pily. Tento typ střechy opravdu má po celé délce zuby a střešní konstrukce vzniká použitím opakujících se pultových střech. Tento typ střešní konstrukce můžeme vidět hlavně na velkých objektech, jedná se o továrny, skladové haly a podobné prostory. Důvodem tvorby takové střešní konstrukce bylo snadné vytvoření prosvětlených svislých částí pilové střechy a tím získání přirozeného světla do objektu. 


A jaké možnosti jsou při zateplování konstrukcí střech, ať už se jedná o jakoukoliv výše zmíněnou střešní konstrukci? 


Nejčastěji používané šikmé střechy můžeme zateplit jak z vnitřní strany a to je dobré pro rekonstrukci, tak i z vnější strany, kdy se tepelnáakustická a protipožární izolace v jednom ukládá na konstrukci z její horní části. Stále zůstává nejčastějším řešenízateplení mezi krokvemi a pod krokvemi, což je vyzkoušený systém, který funguje řadu let a pokud je proveden správně, pak vše dobře funguje. Jeho nevýhodou je zmenšování vnitřního prostoru vložením izolace pod krokve. 


Pokud tedy máte problém s prostorem pod touto střechou, realizujte spíšzateplení nad krokvemi. Tento druh zateplení také přináší jednoduchost, nemáte tolik problémů s řešením konstrukčních detailů a také nezasahujete do vzhledu vnitřního prostoru, můžete tedy přiznat pohledové krokve, což je z důvodu estetičnosti zajímavé pro realizátory dřevostaveb se zachováním tradičního vzhledu střechy. 


Co je to vlastně krov? Je to nejčastěji dřevěná nosná část střešní konstrukce, dokáže velmi dobře nést celou tíhu střechy jako takové, tedy i tíhu krytiny a v zimě sněhu apod. Dnešní moderní doba nabízí již zmíněné krovy z betonu a kovu. Tradiční dřevěné krovy ale stále vyhrávají a jsou stále nejvíce používány. Správně realizovaná střešní konstrukce dokáže velmi dobře přenášet tíhu do obvodových stěn a k tomuto jim napomáhá celá škála latí, sloupků a nakonec pozednic. 


Když jsme u toho dřeva, tak je potřeba dodržet určitá opatření, jelikož i dřevo má svá specifika. Pokud chceme, aby střešní konstrukce byla na dlouhá léta funkční, tak je třeba dřevo impregnovat, což je hloubkové chemické ošetření, které chrání dřevo proti dřevokazným škůdcům a také hnilobě, která může zapříčinit až destrukci střešní konstrukce. 


Ohledně klasické konstrukce, tedy krovu můžeme uvést, že je velmi často užíváno vaznicového systému, kde jsou hlavními prvky vazby a také vaznice, což je příčný profil krovu. Jedná se o nosnou část zbytku konstrukce střechy. Vaznice je vlastně vertikální trám, který prochází celým krovem a podpírá krokve, což jsou šikmé prvky střechy. Krokve pak nesou střešní latě a na latě je instalována střešní krytina. A právě mezi krokve a pod krokve se vkládá tepelná, akustická protipožární izolace, minerální vata. Jak bylo zmíněno, může být izolace instalována z vnější strany střechy, pak jsou namísto krokví instalovány OSB desky a po nosných částech izolace a výplni jsou aplikovány střešní latě a kontralatě, pak teprve střešní krytina. 


Je třeba mít na paměti, že střecha, střešní konstrukce musí být vždy dobře zateplena. Vše musí být provedeno tak, aby střecha nepropouštěla vodu, ale ani horko do prostor pod ní pokud jsou obytné, a také musí střecha splňovat akustické a protipožární požadavky. Existují proto také větrané střechy, tyto mohou být řešeny rovněž několika způsoby, jedná se o jednoplášťové, dvou a tříplášťové šikmé střechy. 


Jednoplášťové šikmé střechy jsou užívány jen při stavbách, kde pod střechou nebudou obytné prostory. Většinou se jedná o haly a prostory, kde zateplení není řešeno. Vlastně se jedná o střešní konstrukce s krytinou, bez zateplení a ostatních vrstev. Je možné tyto střechy spatřit v obcích jako stodoly, přístřešky pro zemědělskou techniku a podobné objekty. 


Tento článek zhruba osvětlil možnosti nejběžnějších střešních konstrukcí užívaných v našem regionu a závěrem je nutno říci, že střecha domu je jednou z částí, které musejí být zhotoveny perfektně a z kvalitního materiálu, včetně hydroizolace a zateplení střechy. 

Autor článku: Pavel Hanzelín
Související články

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 1: