Jak probíhá výroba minerální vlny značky ISOVER

Datum: 18.2.2016  Kategorie: VIDEA  Komentáře (0)

Značka ISOVER jako představitel velmi kvalitních tepelně izolačních, akustických a protipožárních izolací je známá po celém světě a u nás v ČR má svou tradici. 

Níže vložené video nabízí slovem i obrazem průvod výrobním závodem v Častolovicích a hlavně výrobním procesem při výrobě minerální vlny značky ISOVER

V roce 1996 se připojil výrobní závod na tepelné izolace umístěný v Častolovicích do celosvětového francouzského koncernu Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Jako Divize Isover. Tato francouzská firma je největším výrobcem tepelných izolací na světě. 

Společnost si klade za úkol vyrábět ekologicky nezávadné tepelné izolace a materiály a to ve všech svých výrobních závodech. Velký důraz je kladen na bezpečnost práce a to je vidět už při vstupu do areálu výrobního závodu. Ochrana zdraví všech pracovníků a žádné pracovní úrazy při výrobních procesech a provozu v areálech, to je záměrem společnosti. 

Jak probíhá výroba minerální vlny značky ISOVER?
Základní surovinou pro výrobu je čedič, také struska a diabas. Jsou to základní vstupní suroviny, které se po těžbě z lomu přemisťují do výrobního závodu. Tady se dále zpracovávají na menší formát a následně se při vysokých teplotách taví v kupulové peci. Po roztavení se nechá láva z těchto surovin natékat na rozvlákňovací stroje. Při tomto procesu se také provádí odpich železa, který se dělá v pravidelných intervalech. 

zdroj: Youtube.cz - ISOVER CZ

Celá produkce roztavené hmoty je monitorována a řízena v řídícím centru linky. Tady mají pracovníci neustálé informace o průběhu výroby a kvalitě lávy ze vstupních surovin. Vše je monitorováno online a řídící centrum tak může reagovat na potřebné změny, aby bylo vše jak má a v požadované kvalitě. 

Z roztavených hornin, které se nechávají ve formě lávy natékat na rozvlákňovací stroje, vznikají velmi jemná vlákna. Vzniklá vlákna jsou ve velmi tenkých vrstvách ukládána do sběrné komory. Následuje produkce pásu sekundárního koberce, který vzniká tak, že vlna je ukládána ve vrstvách pomocí kyvného systému. 

Množství vrstev a minerální vlny je ovlivněno druhem cílové tepelné či akustické a protipožární izolace, také její zamýšlené tloušťky. Je nadmíru jasné, že na tom bude s množstvím použité vlny jinak akustická izolace, nebo protipožární izolace. Zvuková pohltivost je ovlivněna objemovou hmotností izolace z minerální vlny, podobně je na tom izolace určená do protipožárních příček. Hotový sekundární pás je pomocí krepovacího zařízení stlačován na požadovanou tloušťku a hustotu materiálu dle jeho určení do stavebních konstrukcí. Následuje tvrdící komora, která zařídí vytvrzení materiálu, tak aby byl dobře použitelný při vkládání do stavebních konstrukcí. 

Konečnou úpravou je formátování materiálu do desek potřebných rozměrů, anebo také lamel. Veškerý prořez je opětovně v procesu recyklace využit při výrobě minerální izolace. Zbytky jsou drceny a formátovány do briket a tyto jsou pak přidávány opětovně do kupulových pecí a spotřebovány tak při výrobě další minerální izolace

Společnost Saint-Gobain - ISOVER disponuje zkušební laboratoří, kde se neustále kontrolují a testují výrobky co do kvality požadované podle určení výrobku. Jedná se například o odolnost v tlaku, která se testuje zejména u výrobků z kolmých vláken. Stejné je to u testu pevnosti v tahu kolmo k desce. 

Test probíhá tak, že se vzorek ve správném formátu a velikosti přilepí ke dvěma deskám, které jsou naproti sobě a následně se tyto desky pomalu od sebe vzdalují v požadované rychlosti. Výsledkem je nakonec roztržení materiálu, kdy je správně změřeno, jestli má materiál správnou odolnost v tahu. Následuje proces balení, kde se výrobky balí podle požadovaných velikostí a jsou při tom chráněny strečovou fólií. Vše probíhá automatizovaně a tak, aby byly výrobky chráněny při skladování a distribuci vůči venkovním a hlavně povětrnostním vlivům, které by na jejich kvalitu měly jinak vliv. 

Kvalitní minerální vlna je pak distribuována do rozsáhlé tuzemské, ale i celosvětové sítě prodejců stavebnin a tepelných izolací. 

Autor článku: Pavel Hanzelín
Zdroj informací: ISOVER CZ

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 9: