Jak správně zateplit soklovou část domu

Datum: 3.10.2014  Kategorie: ČLÁNKY  Komentáře (0)

Soklová část domu bývá stavebníky velmi často přehlížena při zateplení obálky domu a to je velká chyba. 

Nezateplená soklová část domu může přinést velké problémy s vlhkem a plísní, když pomineme fakt, že je to velký zdroj úniku tepla z domu a tím vyhánění peněz z vaší peněženky. Sokl musí být zateplen správně a je třeba k tomuto použít i správné komponenty. Základem je, že soklová část domu, jakožto část domu přímo navazující na perimetr terénu musí být zateplena tepelnou izolací, která je odolná vůči zemině, vodě a také fyzickému namáhání. 

Proč musí být tepelná izolace použitá k zateplení soklu odolná vůči zemině? Jelikož musí být zapuštěná do terénu. 

Proč musí být tato tepelná izolace odolná vůči vodě? Protože na terénu je velmi často vlhko, mokro a tepelná izolace, která by nebyla odolná vůči vodě, nebude pak pracovat dobře a navíc velmi rychle bude poškozena přítomností vody. 

Proč musí být tepelná izolace na soklové části fyzicky odolná? Jelikož se nachází na spodní části domu a tam dochází velmi často ke kontaktu s lidským počínáním, nebo osobami samotnými. Kolem domu se velmi často blízko chodí a dost často se nevyhnete při manipulaci s věcmi kolem domu kontaktu s obálkou domu a o spodní části domu, těsně nad terénem to platí dvojnásob. Ze stejného důvodu se používá při kontaktním zateplení do skladby armovací tkanina, perlinka. 

Jakou tepelnou izolaci tedy na zateplení soklu použít? Nejlepší a přímo na zateplení spodní stavby určená tepelná izolace je extrudovaný polystyren, známý také pod označením XPS polystyren. Jedná se o velmi odolnou tepelnou izolaci, která je zároveň velmi účinná pro zateplení soklové části domu a celkově spodní stavby. Extrudovaný polystyren je odolný vůči vodě, zemině, hmyzu a nemají ho rádi hlodavci. Navíc je, jak už bylo psáno odolný fyzickému namáhání, tak že celkem hodně snese. Podobné parametry má i tvrzený polystyren, známý například pod názvem Perimetr (izolace spodní stavby a základů), nebo Perimter SD (přímo tvrzený polystyren určený pro soklovou část domu). Tento je opatřen na lícové straně plochou uzpůsobenou pro nanášení stěrkové hmoty, tedy drážkováním, aby hmota lépe držela na ploše desky. Podobné řešení nabízí i většina výrobců extrudovaných polystyrenů. 


Samotné zateplení soklu má několik řešení, některá jsou více účinná a některá dostačující. Také se zde zmíníme o těch špatně provedených. Mezi závažné chyby při zateplení soklové části domu patří málo zapuštěná deska izolace do terénu, nebo vůbec zapuštěná deska extrudovaného polystyrenu do terénu. Tato chyba se pak projevuje vzlínáním vlhkosti v soklové části interiéru objektu, rozích místností sousedících s obvodovou stěnou domu, nebo vzlínáním vlhkosti na podlaze objektu v místech blízko stěny soklové části objektu. Je to důsledek prochládání až promrzání soklové části a jelikož je pak uvnitř objektu teplejší vzduch, objeví se na zmíněných místech vlhkost. Tento fakt je u podlahy vidět hodně zejména při použití dlažby jako podlahové krytiny. Časem se na těchto místech jako je stěna podlaha u stěny objeví i plíseň. 


Pokud chceme mít opravdu dobře zateplený sokl bez tepelných mostů, tak je nejlepším řešením desky extrudovaného polystyrenu zapustit do nezámrzné hloubky terénu, což je 80cm do terénu viz obrázek číslo 1. Deska extrudovaného polystyrenu navazuje na fasádní desky tepelné izolace a pokračuje do terénu až do nezámrzné hloubky v terénu a tím je vyřešený jakýkoliv tepelný most. Toto řešení zamezí tepelným únikům, vzlínání vlhkosti a chrání tak základovou konstrukci. Tím se také životnost základové konstrukce značně prodlužuje. 


Pro případ omezených možností ohledně zapuštění desky izolace do terénu, je důležité ji zapustit co nejvíce, nejmenší přijatelná hloubka pro zapuštění desky extrudovaného polystyrenu do terénu v případě klasické jednovrstvé stěny je 30cm viz obrázek číslo 2. Takovéto řešení je vidět asi nejčastěji, je to dostatečné řešení pro zateplení soklové části domu. 

V případě, že nemůžeme desku extrudovaného polystyrenu zapustit do terénu alespoň zmíněných 30cm, tak ji umístíme alespoň tak, aby překryla základovou desku, další desku izolace pak pokládáme vodorovně vedle této svislé desky viz obrázek číslo 3. Vodorovná deska izolace, která navazuje na svislou desku na soklové části, musí být alespoň 80cm od paty domu. Takovéto řešení je vlastně umístěním desky extrudovaného polystyrenu pod chodník, tímto se přeruší tepelný most a z hlediska kondenzace vodní páry je toto velmi dobré řešení. 

Nepodceňujte zateplení soklové části domu při realizaci kontaktního zateplení obálky domu a to ať už se jedná o zateplení novostavby či dodatečné zateplení. Nesprávně provedené zateplení soklové části domu způsobuje velké tepelné úniky a také problémy s kondenzací vodních par, které následně podporují vznik plísní. 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 9: