Ještě lepší vlastnosti extrudovaného polystyrenu SYNTHOS

Datum: 17.8.2014  Kategorie: ČLÁNKY  Komentáře (0)

Nová verze extrudovaného polystyrenu nabízí lepší technické vlastnosti.

Synthos XPS PRIME S 30 L je inovací původního extrudovaného polystyrenu Synthos XPS PRIME 30 L. Nový inovovaný výrobek má ve svém názvu doplněno písmeno „S“, toto písmeno odlišuje nový extrudovaný polystyren od starého v technických vlastnostech: požární odolnost a reakce na oheň, lepší součinitel tepelné vodivosti a tím pádem i lepší tepelně izolační vlastnosti.
 
Podle závazné normy ČSN EN 13501-1 a následně závazné vyhlášky MV ČR č. 2312008 sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb je možné extrudovaný polystyren s klasifikací „F“.

Přesněji: konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou h< 12,0 m mohou obsahovat izolační materiály s klasifikací třídy reakce na oheň „F“. Dále je v určitých případech stavebních objektů při splnění dalších podmínek daných normami požární bezpečnosti staveb použít izolační výrobky třídy reakce na oheň „F“ a to pro zateplení stropních a případně i stěnových konstrukcí uvnitř objektu. 

Extrudovaný polystyren Synthos XPS S a Synthos XPS Prime S je možné použít jako zateplovací materiál, pokud příslušné stavební konstrukce splňují požárně bezpečnostní parametry určené normami požární bezpečnosti staveb. 

Cituji:
"V částech staveb pod úrovní terénu mimo vnitřní prostory stavby (například obvodová izolace stěn, izolace podlah, izolace základové desky, cest a parkovišť a dalších podobných míst)".
"Nad úrovní terénu v případě staveb s požární výškou do 12m".Přílohy:
Posouzení XPS klasifikace F, 1015 kB
Synthos XPS Expert opinion PAVUS, 2097 kB

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 6: