Jste zde: Stavebniny homepage > Minerální vata > Kamenná vlna

Kamenná vlna

Označení kamenná vlna, nebo čedičová vlna je označení pro tepelné izolace vyrobené na bázi roztavené horniny čediče, což je vlastně sopečná vyvřelina, hornina. V případě čedičové vlny, či kamenné vlny ve znění podle výrobce se jedná vždy o materiál, který má přírodní zdroj. Je to tedy sopečná hornina čedič a tento se při výrobě taví. Roztavený kámen, čedič se rozvlákňuje na vlákna budoucí tepelné izolace a přidáním pojiva vzniká kamenná vlna (čedičová vlna). Obecnější označení pro tyto materiály je minerální vata, jedná se v podstatě o stejné materiály s podobným názvem, což je marketinkovou záležitostí výrobců, konkurencí jenž se chtějí lišit častěji je používán název kamenná vlna.

Každý výrobek z těchto materiálů: kamenná vlna a čedičová vlna, ať již se jedná o rohože, pásy, desky apod. z kamenné vlny, tento musí být odsouhlasen hlavním hygienikem ČR a tudíž také musí být zdravotně nezávadný vůči lidskému zdraví a v souladu s přírodou. Kamenná vlna musí projít přísnými zkouškami a získat příslušné certifikáty a atesty akreditovaných zkušeben ČR. Některé tyto výrobky jsou také ověřeny i v zahraničí EU, jelikož se jedná o nadnárodní či celosvětové výrobce tepelné izolace kamenná vlna. Výrobky na současném trhu, například pod označením ISOVER (čedičová vlna), Rockwool (kamenná vlna), jsou vyrobeny vždy z minerální vaty, kamenné vlny (čedičové) vlny a jejich fyzikální, tepelné, akustické a protipožární vlastnosti jsou si velmi podobné, jelikož základ je stejný minerální vata.

Výrobce: Řadit zboží:  
Požární odolnost, reakce na oheň:  Tepelná izolace dle použití:  
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W):  Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m-1·K-1):  
Obsah balení (m2):  Tloušťka (mm):  
Rozměr role (mm):  Rozměry desky (mm):  
Pevnost v tlaku kPa:  Akustická izolace:  
Obsah balení (bm):  Rozměr hranolu (mm):  
Hranolů v balení (ks):    
Skok na stránku   
Předchozí  - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  Další
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Fasádní desky, lamely z minerální plsti s kolmou orientací vláken. Kontaktní zateplení VKZS.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Deska z minerální vaty určená k zateplení stěn u kontaktních fasád.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Desky z čedičových vláken určené ke kontaktnímu zateplení - doplněk k zateplení ostění otvorů.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Deska z minerální vaty určená k zateplení stěn u kontaktních fasád.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Minerální vata ve formě lamel k izolaci vnějších stěn do kontaktních zateplovacích systémů.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Tuhá deska z minerální plsti s dvouvrstvou charakteristikou, ke kontaktnímu zateplení VKZS.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Deska z minerální plsti. Rovnoběžná orientace vláken s povrchem desky. Pro kontaktní zateplení.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Deska z minerální plsti. Kolmá orientace vláken s povrchem desky. Pro kontaktní zateplení.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Tuhá těžká deska z minerální plsti pojené organickou pryskyřicí, pro izolaci ploché střechy.
Skok na stránku   
Předchozí  - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  Další