Kotvení fasádních desek

Datum: 28.9.2014  Kategorie: VIDEA  Komentáře (0)

Jak správně kotvit fasádní desky ukáže video z kanálu divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Kotvení fasádních desek je velmi důležitou částí při zateplování objektu kontaktním způsobem, kotvení chrání celou fasádu proti sesuvu a je důležitým doplňkem ke kvalitnímu uchycení desek izolace do obvodové stěny, proto je třeba kotvení izolace do stěny nepodceňovat. 

Talířové hmoždinky jsou vyráběné z pevného plastu a základním dělením je druh trnu, který je buďto plastový nebo ocelový. Pak se ještě dělí na zatloukací trny, šroubovací trny a další podobné hmoždinky fasádní. Je takovým nepsaným pravidel, že na klasické zateplení jsou používány v případě, že izolací je polystyren EPS F fasádní kotvy s plastovým trnem. Pokud je izolací minerální vlna, pak jsou vhodnější fasádní kotvy s ocelovým trnem. Dnešní trh nabízí také kotvení s použitím zátek, kdy se kotva zapustí do izolace a následně se překryje hlava hmoždinky polystyrenovou zátkou, takto se naprosto zamezí vzniku případných tepelných mostů a to zejména když se použijí fasádní hmoždinky s ocelovým trnem. V našem případě se hmoždinky osazují do předem vyvrtaného otvoru a následně se zatluče trn, kotva je pak zapuštěna mírně pod úroveň vrchní plochy izolace cca 1-2mm. Typ hmoždinky fasádní, její délka a průměr je dán projektovou dokumentací, která je stanovena přesně na objekt, kde se zateplení provádí. Ovlivňující faktory jsou druh zdiva, výška budovy, pokud je to dodatečné zateplení, tak i jak je silná vrstva staré omítky na obvodové stěně. To vše ovlivňuje také délku kotvy fasádní. Následně se po kotvení místa, kde jsou zapuštěny hlavy hmoždinek, přetáhnou stěrkovou hmotou, která se po vytvrzení přebrousí brusným hladítkem společně s celou plochou do naprosté roviny. Je to důležité, jinak by vše, co bude nerovné, bylo na hotové ploše fasády vidět. Pokud se používají k izolaci desky, lamely z minerální vaty, což jsou desky s kolmou orientací vláknem ke stěně, je třeba použít většího průměru hlav hmoždinek. Tady se pak použije hlava o průměru talířku 140mm. Pokud se použijí minerální desky s podélnou orientací vláken ke stěně, lze použít běžných fasádních kotev, co se týká průměru talířků těchto kotev tedy 60mm.

ETICS weber -- hmoždinky: Zdroj: Youtube - divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 8: