Nejčastější chyby při zdění

Datum: 31.10.2015  Kategorie: VIDEA  Komentáře (2)

Založení a zdění hrubé stavby je na první pohled jednoduchá práce, ale i tady se dá napáchat mnoho chyb, které se pak velmi draze odstraňují a napravují.

Internetový rádce svépomocí.cz zjišťoval, jaké jsou nejčastější chyby při zdění hrubé stavby a jak se jim vyvarovat. Video níže je důkazem toho, že i při zdění je třeba dávat pozor na jednotlivé úkony a postupy. 

Jednou z fatálních chyb při zdění je špatné založené první řady zdiva hrubé stavby. Nejčastěji jsou v dnešní moderní době používány v případě zdění z cihel tyto zdící prvky broušené. Tyto broušené cihly je možné díky jejich přesnosti lepit tenkovrstvou lepící maltou či je spojovat PU lepící pěnou. První řadu ale musíme ukládat do vrstvy vyrovnávací malty a vše musí probíhat s přesností kontrolovanou pomocí nivelačního přístroje. 

zdroj Youtube: Svépomocí.cz

V případě, že první řada není založena přesně, tak se tato chyba projeví v celé stavbě. Pak se musí všechny odchylky, vzniklé špatným založením problematicky dorovnávat pomocí termomalty, vyrovnávací malty

Jako další častá chyba je nesprávné řešení rohů stěn pomocí doplňkových cihel. Porotherm nabízí nejen klasické cihly, ale také půlené cihly a koncové cihly. Výrobce Wienerberger nabízí pod značkou Porotherm ucelený systém pro celou hrubou stavbu. Základem správně provedeného zdění je hlavní pravidlo a tím je překrytí styku spodní řady cihel tou horní a toto se musí provést i v rozích a k tomu se právě používají půlené cihelné bloky a ukončovací cihly.

 
Doporučuje se pro správně provedené zdění v těchto místech použít tyto doplňkové cihelné bloky, aby se nemuselo opět někde něco doplňovat a či narušovat celý cihelný blok. 

Bohužel i s použitím půlených cihel a ukončovacích cihel se při realizaci hrubé stavby s řezáním setkáme a tento úkon musí být proveden správně. Pokud se tedy musí přeci jen provádět řezání cihelného bloku systému Porotherm, je třeba dořez správně začistit. Pro řezání cihel je možné používat ruční pilu k tomuto určenou, nebo cihly řezat pomocí řezacích strojů. Po řezání cihly je nutné cihlu očistit od prachu a zbytků cihelného střepu a následně celé místo řezání navlhčit vodou pomocí malířské štětky. Mezery v místě řezu při použití takto upravené cihly se vyplňují pomocí PUR pěny, ale je nutné nevyplnit prostory až k líci zdiva, nechat tam 2-3 cm prostoru a tato místa pak ošetřit termomaltou. Důvodem je zajistit správný podklad pro následnou omítku, která pak nebude v tomto místě praskat. 

Také je řešením celá tato místa vyplnit pouze termomaltou, což je také možné a bezproblémové, osvědčené řešení, užívané dříve narozenými zedníky. Napojování vnitřního zdiva na obvodové stěny hrubé stavby. Pokud chceme opravdu správně napojit vnitřní zdivo k obvodovému zdivu stavby, je nutné k tomuto použít potřebné komponenty. Jedná se o speciální nerezové kotvy, které jsou velmi často zaměněny za podobné kotvy, které jsou pozinkované a používají se v sádrokartonovém systému, nikoliv při zdění z cihel

I když to na první pohled nevypadá důležitě, tak je tady velký rozdíl a to jak v životnosti, kdy pozinkovaná kotva nemá správnou životnost v případě použití při kotvení zdiva a dále je zde i pevnost materiálu, kdy nerezová kotva vydrží mnohem více nežli plechová, pozinkovaná. Napojování příček na obvodové stěny je důležitým úkonem, který z pohledu statiky nelze podceňovat a rozdíl v životnosti a únosnosti kotev je značný. Proto je třeba používat ty správné komponenty, které mají správné vlastnosti. 

V případě aplikace překladů je třeba tyto ukládat do maltového lože, které má být ve vrstvě alespoň 12 mm. Toto se velmi často podceňuje a neprovádí. Překlad podmaltovaný správnou vrstvou malty má správné statické vlastnosti. Nepodmaltovaný překlad, použitý tzv. na sucho nemá správné vlastnosti a může dojít až k poškození hrubé stavby v místě použití, tedy nad oknem či dveřmi. Vyvarujte se základních chyb při zdění hrubé stavby z cihel, předejdete tak problémům při další stavbě a užívání domu po jeho dostavění. 

Autor článku: Pavel Hanzelín

Komentáře

VWV | 25.11.2015 08:24
No jo, lidi si myslí, že je vše jednoduché a že se tam ty cihly nahážou na maltu a je to...:-)
admin | 25.11.2015 09:14
Dosti často se stává, že zedník či samostavitel zdí starým způsobem a přitom používá moderní materiál a systém zdění. Také se často setkáváme s faktem, že si zákazník nakoupí přesné broušené cihly a pak zdí na klasickou vrstvu zdící malty. Taková škoda..., absence vázacích a kotvících prvků je poměrně častým jevem také.
Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 2: