Nejúčinnější zateplení střechy

Datum: 5.12.2013  Kategorie: ČLÁNKY  Komentáře (0)

Jak nejlépe a s maximálním účinkem zateplit klasickou střechu?

Klasická střecha z trámů a krokví je nejběžnější a nejčastější řešení při realizaci domů v ČR. Je důležité, aby taková střecha byla velmi dobře zateplená, jelikož střecha je po obvodové stěně a oknech třetím největším únikem v běžném rodinném domu. V minulosti zateplení šikmé střechy bylo často řešeno a ještě se takto řešené zateplení šikmé střechy najde způsobem, kdy stavebník vloží tepelnou izolaci mezi krokve, vyplní prostor na výšku krokví a považuje, dříve považoval zateplení šikmé střechy za hotové. Už tehdy to byl velký omyl, jelikož takové zateplení šikmé střechy je nejen nedostatečné, ale také špatně provedené z technického hlediska. Pokud je tepelná izolace, minerální vata vložena, jen mezi krove, a pak je na krokve uchycen záklop ze systému SDK, či OSB desek, je to špatně už z toho hlediska, že v místech, kde jsou pouze krokve a ne tepelná izolace budou při užívání domu tepelné mosty, které se pak často zejména v zimním období objeví v podobě vlhkých pruhů na sádrokartonovém záklopu. Jak je to možné, budou někteří z čitatelů tohoto článku namítat, když dřevo je izolant? 


Je to jednoduché, dřevo je sice izolant, ale jeho součinitel tepelné vodivosti λ [W. m-1. K-1] je na hodnotě 0,18. Zatímco, běžné tepelné izolace dosahují hodnoty λ [W. m-1. K-1] 0,039 a ty lepší se přibližují k hodnotě a některé dokonce dosahují hodnoty 0,030 (čím nižší hodnota tím lepší výsledek) u této veličiny je čím menší hodnota, tím lepší výsledek, jelikož nižší hodnotou lambda také hůře materiál u kterého je měřena vodí teplo a tím i vlastně teplo brzdí, což je zase trochu jiná hodnota, známá jako Rmat (m2 K/W), která vyjadřuje hodnotu schopnosti bránit úniku tepla skrze měřený materiál. Velmi často je pak sledován tepelný odpor celkové konstrukce, není jen důležité jak, je na tom tepelná izolace ohledně tepelně izolačních schopností, ale celkově řešená konstrukce a tou je v našem případě šikmá střecha. Když se tedy vrátíme ke dřevu jako tepelně izolačnímu materiálu, je naše vyjádření, ano, dřevo je tepelně izolační materiál, ale aby jeho hodnota byla na úrovni vložené tepelné izolace mezi krokvemi, tak by muselo být v několikanásobné tloušťce, než bude vložená tepelná izolace, minerální vata. Jedná se tady o čtyř, až šestinásobky oproti použité minerální vatě. Proto obsahují dnešní moderní dřevostavby již implementovanou tepelnou izolaci uvnitř dřevěných panelů, nebo jsou klasické roubenky řešené z kmenů o velkém průměru, pak je dosaženo požadované hodnoty pro řádné užívání domu bez výrazných, přijatelných tepelných ztrát. 


Pokud tedy hodláme klasickou šikmou střechu zateplit kvalitně, musíme vložit tepelnou izolaci, nejlépe kvalitní minerální vatu mezi krokve a pak ještě pod krokve a to tak, aby byly překryté řádně krokve, tím přerušíme, odizolujeme tepelné mosty v podobě krokví. V tomto článku nabídneme možnost zateplení nejen mezi krokvemi a pod krokvemi, ale také nad krokvemi, jedná se o zateplení nadkrokevním systémem, prakticky všichni výrobci tepelných izolací již tento systém produkují a někteří nejen v podobě zateplení na krokvemi, s minerální vatou, ale také s použitím polystyrenu. Jelikož se tady nemůžeme rozepsat o všech systémech, nabídneme vám vyzkoušený systém zateplení nad krokvemi systémem Isover TRAM MW, kdy jsou použity konstrukční trámky z tvrdé minerální vaty, tyto jsou nosné a jsou instalovány na vrchní straně střešní konstrukce, mezi ně je pak vložena klasická minerální izolace a následně latě a difuzní fólie a střešní krytina. Tak jak je to zde jednoduše popsáno, tak to i jednoduše lze realizovat. Tento systém lze použít i při realizaci zateplení starších domů, kde například není možno řešit zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi. Stačí sejmout starou krytinu střechy a latě, aplikovat záklop střešní konstrukce, který se realizuje na krokve střešní konstrukce, následně se aplikuje spodní opěrná deska a následně na položenou parozábranu instalujeme nosné trámky z tvrdé minerální vaty, Isover TRAM MW. Mezi tyto trámky instalujeme normální minerální izolaci, klidně nezatíženou, jelikož nosné jsou zde tvrdé trámky. Následuje kvalitní ochranná difuzní fólie a na ní kontralatě a pak podstřešní latě, na které pak aplikujeme střešní krytinu. Takto vyřešené zateplení šikmé střechy nad krokvemi přináší nejen úsporu místa v interiéru, ale naprosto jasné a zřejmé řešení jakýchkoliv tepelných mostů, navíc lepší řešení akustiky, jelikož trámky z tvrdé minerální izolace lépe izolují hluk oproti například dřevěným trámům, které jsou běžně v konstrukci střechy, tady je máme překryté z vnější strany. Tímto systémem zateplení střechy snadněji řešíme poměrně složité vnitřní konstrukční detaily konstrukce střechy, vlastně se jim zcela vyhneme. Dnešní nízkoenergetický až pasivní trend vyžaduje nejen kvalitní tepelné izolace, ale požadavkem na tyto standardy také poměrně větší vrstvy zateplení a ty nám samozřejmě ubírají v interiéru místo pro bydlení vezměte si podkroví zmenšené z obou stran o více než 30cm, je to poměrně dost, tady vás to netrápí, je to z venkovní strany. V neposlední řadě systém zateplení střechy nad krokvemi nabízí i poměrně účinnější požární ochranu střechy z vnější strany, jelikož je střešní konstrukce celá zakrytá minerální izolací, která má většinou třídu reakce na oheň „A1“, nehořlavý materiál. Pokud bychom provedli kombinaci nadkrokevního zateplení, společně se zateplením mezi krokvemi, nebo i pod krokvemi, byla by to kombinace velice účinného zateplení střechy, takto zateplená střecha by dokázala ušetřit spoustu peněz. Navíc by nabídla perfektní odhlučnění a maximální ochranu z požárního hlediska, takto řešené a kombinované zateplení střechy nabízí maximální komfort bydlení a to nejen v chladných měsících, ale také v letním období, kdy do střechy praží slunce a spoustu domů je prakticky „neobyvatelných“ z hlediska přehřátí střešní konstrukce a následně i prostor pod touto konstrukcí. 

Zateplení střechy v kombinaci nadkrokevního zateplení a následného zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi nabízí jedno z nejúčinnějších zateplení střechy v dnešní době, pokud jsou užity kvalitní tepelné izolace, minerální vaty, je pak dosaženo maximálního účinku zateplení střechy. 


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 7: