Jste zde: Stavebniny homepage > Hrubá stavba > Stavební překlady > Nosné překlady

Nosné překlady

Nosné překlady jsou velice důležité pro zajištění pevného řešení nadokenní, či naddveřní části stavebního otvoru v nosné zdi. Nosné překlady svou konstrukcí přenášejí tlak vrchní části nad stavebním otvorem do okolní konstrukce, tedy nosné zdi, sloupů, či pilířů.

 

Nosné překlady je možno řešit:

  • železobetonovým nosným překladem
  • armované pórobetonové nosné překlady
  • keramické překlady
  • nosné ploché překlady v kombinaci s nadezdívkou

 


Výrobce: Řadit zboží:  
Rozměr prvku d-š-v (mm):  Počet kusů na paletě:  
Množství kusů/m2:  Množství kusů/m3:  
Hmotnost kg/kus:  Hmotnost palety (kg):  
Druh zdiva použitý materiál:  Použití zdiva:  
Požární odolnost, reakce na oheň:  Akustický prvek:  
Pevnost v tlaku MPa - třída:  Pro tloušťku zdi (cm):  
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W):  Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m-1·K-1):  
Propustnost vodních par (µ):  Lineární návrhové zatížení (fd):  
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Nosný překlad pro přenesení zatížení nad stavebními otvory v nosných obvodových i vnitřních stěnách.
Novinka
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Nosný překlad pro překlenutí stavebních otvorů v obvodovém zdivu a nosných příčkách.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Plně nosné stavební překlady určené nad okenní a dveřní otvory ve vyzděných stěnových konstrukcích.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Překlady nad okenní a dveřní otvory nosné po přebetonování, nadezdění, spojení s konstrukcí stěny.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Překlady nad okenní a dveřní otvory nosné po přebetonování, nadezdění, spojení s konstrukcí stěny.