Jste zde: Stavebniny homepage > Hrubá stavba > Zdivo > Obvodové zdivo > Pórobetonové tvárnice

Pórobetonové tvárnice

Pórobetonové tvárnice jsou v našem stavebnictví velice často používány pro realizaci obvodové stěny objektu. Pórobeton se stejně jako beton vyrábí ze třech složek, jedná se o složky: plnivo, pojivo a voda. Následným procesem vznikají pórobetonové tvárnice

 

V případě pórobetonu a pórobetonové tvárnice se jako plnivo používá často křemičitý písek, někdy elektrárenský popílek a další podobné vhodné hmoty, záleží na značce výrobce pórobetonové tvárnice. Tyto součásti pak zaručují, že pórobetonové tvárnice mají požadované vlastnosti a to jak tepelně izolační, tak i akustické a vysokopevnostní.

 

Výhoda pórobetonové tvárnice je její snadná opracovatelnost a také přesnost, proto se jim také předesílá označení přesné tvárnice.


Výrobce: Řadit zboží:  
Rozměr prvku d-š-v (mm):  Počet kusů na paletě:  
Množství kusů/m2:  Množství kusů/m3:  
Hmotnost kg/kus:  Hmotnost palety (kg):  
Druh zdiva použitý materiál:  Použití zdiva:  
Požární odolnost, reakce na oheň:  Akustický prvek:  
Pevnost v tlaku MPa - třída:  Pro tloušťku zdi (cm):  
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W):  Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m-1·K-1):  
Propustnost vodních par (µ):  Lineární návrhové zatížení (fd):  
Skok na stránku   
1 - 2 -  Další
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Obvodová tvárnice vyrobená na bázi křemičitého písku. Velmi dobré tepelně izolační, akustické...
Novinka
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Obvodová tvárnice vyrobená na bázi křemičitého písku. Velmi dobré tepelně izolační, akustické...
Novinka
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Přesné zdění obvodových nosných stěn s vysokým tepelným odporem lambda = 0,085.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Přesné zdění obvodových nosných stěn a vnitřních nosných stěn.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Tvárnice pro obvodové nosné zdivo. Vynikající tepelně-izolační vlastnosti.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Tvárnice pro obvodové nosné zdivo. Vynikající tepelně-izolační vlastnosti.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
U-Profil z pórobetonu a křemičitého písku pro tvorbu věnce, nebo stavebního překladu.
Novinka
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Pro zhotovení ztužujícího věnce stavby.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení pozedních věnců, překladů.
Skok na stránku   
1 - 2 -  Další