Postup při montáží stropu PORFIX

Datum: 20.7.2015  Kategorie: VIDEA  Komentáře (1)

Stropní systém značky PORFIX, což je značka pro pórobetonové tvárnice, bývá nejčastěji používán při realizaci rodinných a bytových domů. 

Systém je velmi jednoduchý a skládá se z betonových, vyztužených stropních nosníků, dále stropních vložek z pórobetonu. Celý systém také obsahuje armaturu v podobě kari sítí a pro zalití se používá betonová zálivka.

Stropní nosník PORFIX
Stropní nosník je hlavní nosná část celého stropního systému této značky. Jedná se o železobetonový nosník, který je proarmován výztuhou z oceli. Výztuha stropního nosníku je provedena při výrobě v jeho horní a také spodní části. Stropní nosník PORFIX je vhodný pro stropní konstrukci o maximální délce překlenutí 7,1 m a stropní nosníky je možno ukládat s uložením 150 mm respektive 200 mm. Tato hodnota je odvozena od pevnostní třídy použitého zdiva, na které se nosník ukládá. Při ukládání je používána rozteč 600 mm mezi nosníky, což je dáno rozměrem stropní vložky PORFIX

Výrobce dodává standardně nosníky pro zatížení stropů v běžné občanské výstavě a to 1,5 kN/m2 do 2 kN/m2. Tato hodnota je podle normy EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty. Výrobce dodává na objednávku ještě nosníky s únosností 3,0 kN/m2, což jsou hodnoty požadované pro administrativní budovy a také stropní nosníky pro zatížení do 5,0 kN/m2, zde se jedná o stropní nosníky do budov používaných jako například sklady a podobné budovy. 

zdroj: Youtube.cz - PORFIX CZ / SK

Při manipulaci je třeba s nosníky zacházet velmi opatrně, případné poškození by mělo vliv na celkovou nosnost a kvalitu stropu PORFIX. 

Stropní vložka PORFIX
Stropní vložka je součástí celého stropního systému a jedná se o vložku vyrobenou z pórobetonu. Objemová hmotnost pórobetonu, ze kterého jsou stropní vložky vyráběny je 520 kg/m3. Stropní vložka PORFIX má speciální tvar a je navržena tak, aby byla vždy bezpečně zakomponována do souboru stropních nosníků. Stejně tak jako se stropními nosníky je třeba i se stropními vložkami manipulovat velmi opatrně, aby nedošlo k jejich poškození, které by mělo vliv na celkovou únosnost stropního systému. 

Celý stropní systém je ukládán za sucha a následně zalit betonovou zálivkou nad stropními vložkami s minimální výškou 50 mm betonové zálivky.

Před samotnou realizací stropního systému (ukládáním stropních vložek) je třeba vytvořit podpěrný systém. Jedná se o nastavitelné podpěry, které je třeba stavět tak, aby bylo dosaženo vždy nadvýšení stropních nosníků a celého stropního systému, který pak po odstranění podpěr dosáhne správné roviny. Jedná se o nadvýšení o 1/300-tinu rozponu stropního nosníku. Že stropní nosník je nadnesen, poznáte snadno, pokud bude podpěra uprostřed nosníku a bude správně nastavena, bude na jedné straně na stěně nosník nadzvednut. Podpěrný systém budujeme tak, že jsou podpěry od sebe vzdáleny maximálně 1,6 m. Dále je třeba podpěry zavětrovat pomocí desek, které se přibijí úhlopříčně a to ve dvou rovnoběžných směrech. 

Pozor, podpěrný systém nikdy nestavte na nezpevněné, nebo zmrzlé zemi či terénu. Po rozmrznutí by celý podpěrný systém klesl a došlo by k poškození stropního systému před dokonalým zatvrdnutím betonové zálivky. Betonová zálivka by měla být vytvrzená do 28 dní při příznivých teplotách a vlhkosti což je mezi 12°C až 20°C. Pokud je chladněji, než je zde popsané minimum, tak je doba vytvrzení betonové zálivky delší úměrně k dané teplotě. 

Stropní vložky na krajích u stěn je možné rozměrově upravit s dodržením minimálního přesahu na stěně stavby, a také s dodržením prostoru mezi stropním systémem a místem pro vytvoření věnce. Pokud máme uložené nosníky a v nich naskládané stropní vložky po celé ploše stropu, tak obezdíme pomocí příčkovek PORFIX . Z vnitřní strany obezdění aplikujte tepelnou izolaci pro zamezení tepelného mostu v oblasti věnce a stropního systému. 

Následuje ocelová výztuž stropního systému, kterou aplikujeme na celý strop a je zapotřebí používat ocelovou výztuž z prutů o průměru 6 mm z oceli 10 216 ve vzdálenosti maximálně 200 mm, nebo kari sítě stejných parametrů. Celý systém pomocí vázacího drátu provážeme, tedy výztuhu, kari sítě s výztuhou nosníků. 

Před zalitím betonovou zálivkou z betonu třídy C20/25 stropní vložky navlhčíme, jelikož jsou nasákavé a docházelo by k rychlému vysychání betonové zálivky. Orientační spotřeba vody pro navlhčení je kolem 5 litrů na m2. Mezi uloženým stropním systémem PORFIX příčkami pro věnec uložte ocelovou výztuž věnce, což je ocelový soubor (konstrukce) z armovacích prutů. Tento je zalit společně s celým stropem. Minimální zálivka z betonu je 5 cm nad stropní nosníky PORFIX. Zalití celého stropu je nutno provést najednou v jedné vrstvě betonové zálivky, práce nesmí mít žádnou delší časovou prodlevu, aby byla betonová vrstva dokonale spojena a svázána do jedné betonové vrstvy. 

Stropní systém PORFIX nabízí urychlení stavby, dále je užitím tvárnic a stropních vložek dosaženo výhody stejného materiálu, což je oceněno z hlediska chování materiálů, které mají stejné vlastnosti. Dále zde odpadá klasická tvorba věnce, která je jednoduše vytvořen při realizaci stropu. 


Autor článku: Pavel Hanzelín

Komentáře

David | 11.6.2017 17:52
Dobrý den,chci se zeptat jaký by mělo být překrytí kari sítí.Děkuji za odpověd
Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 8: