Rekonstrukce starší podlahy se zateplením a akustickým řešením

Datum: 10.10.2014  Kategorie: VIDEA  Komentáře (0)

Pokud řešíte rekonstrukci starší podlahy a chcete zateplit a také vylepšit akustické vlastnosti podlahy v domě, tak si prohlédněte video firmy SECA.

Pokládka masivní dřevěné podlahy na dřevěný rošt je právě velmi vhodná varianta řešení podlahy na původní podlaze. Nejdříve je třeba zbavit původní podlahovou plochu, tedy její podklad veškerých nerovností a pak opatřit podlahovou plochu parotěsnou zábranu, která zabrání pronikání vlhkosti z podkladních vrstev do tepelné izolace a podlahové krytiny, která je v tomto případě masivní, dřevěná. Pro vytvoření konstrukce je třeba používat opravdu vysušené trámky a pokud možno o rozměru 5x8cm. Trámky musejí být na podkladní ploše podlahy perfektně vyrovnány. Rozteč trámků je stanovena podle druhu podlahové krytiny a její tloušťky. Limit pro rozteč nosných trámků podlahového roštu je ale do 40cm. Neustále kontrolujte vodorovnost trámků a k jejich vyrovnání používejte podkladní podložky, které se k tomuto úkonu používají, viz video. Hranoly k sobě nijak nespojujte, jen je nechte vedle sebe ležet. Prostor mezi trámky vyplňte tepelnou izolací, minerální vatou, která má jak tepelně izolační schopnosti, tak i akustické, což zajišťuje objemová hmotnost minerální vaty. V tomto případě hovoříme o schopnosti izolace pohlcovat prostorový hluk. Jelikož se jedná o vyplňování prostoru v konstrukci podlahy, je možné použít měkkou minerální vatu, která se používá do nezatížených konstrukcí a lehkých plovoucích podlah. Pokud je to možné, je lepší použít vyšší podkladový rošt s příčnými trámky, které se na ty spodní přišroubují a vložit dvě vrstvy tepelné a akustické izolace, desky izolace pokládat tak, aby se kryly spoje mezi částmi izolace ve spodní vrstvě, tím se zlikvidují tepelné mosty. Tímto se rozumí zamezení tepelně izolačním, ale i akustickým únikům. Jak je známo, teplo i prostorový hluk je šířen vzduchem a proto veškeré mezery jsou cestou úniku jak pro teplo, tak i pro prostorový hluk. Na takto vytvoření podkladní rošt podlahy pokládáme masivní dřevěnou podlahu 2,1cm vysokou a 16,8cm širokou. 

Pokládka masivní dřevěné podlahy FeelWood - montáž na dřevěný rošt: Zdroj: Youtube - Palubky SECA Borohrádek

Mezi stěnu a první kus podlahové krytiny vložte dilatační klíny, abyste zajistily odstup podlahy od stěny. Tyto dilatační klíny po ukončení pokládky podlahové krytiny odstraníme. První řadu prken pokládejte drážkou lamely směrem ke stěně. Tuto řadu po zarovnání přišroubujeme k podkladním hranolům shora. Další následné řady prken již šroubujeme skrze pero lamely podlahy, tímto toto šroubování skryjeme. Otvory pro šroubování prkem podlahy je lepší předvrtat. Průběžně při pokládce prkna podlahy sklepávejte přes dřevěné špalíky. Při vrtání prkna zajistěte, aby se vám nepohnula a pak nevznikaly nežádoucí mezery mezi prkny podlahy. Poslední řadu prken na protější straně místnosti opět přišroubujeme u stěny shora do podkladních trámků. Ohledně požadované dilatace je třeba u takovéto masivní dřevěné podlahy dodržovat na jeden metr šířky 5mm dilatační spáry. Tyto dilatační spáry musejí být dodrženy mezi stěnami, dveřními rámy, také položenou dlažbou, nebo trubkami topení. Tyto dilatační spáry jsou následně skryty pomocí podlahových lišt. Pokud by tyto dilatační spáry nebyly dodrženy, mohlo by při bobtnání dřeva docházet k zvlnění, zvedání podlahy. Je doporučeno udržovat v místnosti s takovouto podlahou klima s relativní vlhkostí 50 až 65%. Takovéto klima zajistí případné bobtnání a smršťování podlahové krytiny ze dřeva na zanedbatelné úrovni, která nijak podlaze neublíží. 

Při realizaci podlahy na dřevěném roštu je třeba použít správné izolace, aby tyto měly dostatečnou účinnost jak tepelně izolační, tak i akustickou.


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 4: