Stavba pasivního domu - co je třeba vědět

Datum: 3.3.2014  Kategorie: ČLÁNKY  Komentáře (0)

Pasivní domy jsou stále více vyhledávaným řešením při výběru dnešního moderního bydlení, proto si v tomto článku řekneme na co si dát pozor při plánování a samotné realizaci. 

Nejdříve je třeba si dobře rozmyslet, kde pasivní dům postavíme, hrají tady roli faktory jako je orientace pozemku a jestli umožní pozemek potřebný kompaktní tvar budovy pasivního domu. Hlavní plocha fasády by měla být orientována na jih, s maximální povolenou odchylkou ±30° s umožněním velkých prosklených ploch až 40% z této hlavní strany fasády směřované na jih. Pozemek pro pasivní dům nesmí být nijak zastíněn okolními stavbami a vzrostlými stromy. Nesmí být zastíněn ani vzdáleně, například kopcovitý terén, či vzdálené pohoří může sebrat pasivnímu domu spoustu energie v podobě zastínění odpoledního slunce. 

Pokud budeme stavět pasivní dům, tak je dobré si ověřit možnosti dotací a to nejen při stavbě konstrukčních částí, ale i ohledně technického vybavení domu, topení a dotace na něj, tepelná čerpadla a rekuperace atd. 

Plánování stavby a minimalizace zastínění hraje velkou roli v energetickém pohledu na pasivní dům. Pasivní dům nesmí mít žádné zbytečné výstupky, které pak vrhají stíny, myslí se tím i zábradlí, balkon, či velký přesah střešní konstrukce. Budova musí být kompaktní a může a u pasivních domů často bývá patrová s možností nástavby. Jak už bylo zmíněno, plochy oken u pasivních domů mohou zabírat až 40% z celkového opláštění budovy. Toto se týká oken, které směřují na jih, ostatní okna na ostatní světové strany je nutné ponechat spíše menší. Plocha obálky domu bývá u pasivních staveb jednoduchá, bez zbytečných architektonických prvků jako jsou vikýře a arkýře. Samotná stavba musí být projektována, i co se týká interiéru jako pasivní stavba, například umístění strategických interiérových míst, jako je kuchyně a poblíž, spíše jako sousední by měla být koupelna, nebo tyto místnosti řešit u dvoupodlažního domu pod sebou. Důvodem jsou technické rozvody a šetření energií v podobě krátkých rozvodů a tím minimalizování ztrát v rozvodech teplé vody a topení, proto i zdroje těchto energií musí být polohovány tak, aby byly co nejblíže odběrným místům v pasivním domě, což je právě koupelna a kuchyň. Rozvodné a ventilační kanály, které hrají v pasivním domě velkou roli, musejí být řešeny s ohledem na jejich důležitost. 

V případě podsklepeného pasivního domu musíme oddělit nevytápěnou spodní část suterénu od obytné, kvalitním zateplením podlahy. Stejně tak musí být dobře řešen případný vchod z exteriéru do sklepních prostor, vzduchotěsnost a absence tepelných mostů v těchto částech, stejně jako v celém domě je samozřejmostí. 

Je třeba si rozmyslet a nechat energeticky spočítat technické vybavení pasivního domu, například ventilační systém, ohřev vody a systém vytápění. Je třeba už v této fázi mít rozmyšlené, z čeho stavba bude, jestli nejmodernější masivní zdící prvky s perfektním součinitelem prostupu tepla, či se bude jednat o lehkou dřevostavbu, která je poměrně moderním a hlavně rychlým řešením a to zejména v oblasti pasivních a nízkoenergetických staveb. Hlavním krokem je mít naplánováno, jak zateplíme obálku budovy, jakou tepelnou izolací a jakým zateplovacím systémem. Zateplení obálky domu musí být nejen kvalitně provedené za pomocí kvalitní tepelné izolace, ale také musí být s dokonalou absencí tepelných mostů. Zamyslet se nad řešením přítomnosti solárních zdrojů energie, kde se budou nalézat, stejně tak strategicky je umístit s ohledem na technické prostory a rozvody tepla a ohřáté vody. Ohledně rekuperací, ventilací a ostatního je nutné, aby tyto byly řešeny tak, aby například teplá voda byla distribuována v co nejkratším vedení, stejně tak rozvod teplého vzduchu a tento aby byl veden v interiéru, v části obálky směrem do interiéru a studený, přívodní vzduch, musí být zase naopak veden vně pláště budovy, tedy její části. 

Základem samotné stavby pasivního domu musí být velmi dobré tepelně izolační řešení s velmi dobře řešenou vzduchotěsností, ta je velmi důležitým faktorem pro statut pasivního domu, jinak jsou obrovské úniky tepla. Okna musejí být zakoupena s ohledem na fakt, že se jedná o pasivní stavbu, jedná se o speciální okna. Tato mají velmi potlačené tepelné úniky a to zejména v oblasti řešení rámů oken. 

Důležitým bodem je pořídit velmi kvalitní zdroj tepla do pasivního domu. Tento musí být umístěn opět strategicky tak, aby rozvod byl bez zbytečných úniků, velmi krátké rozvody, bez zmatečného proudění vzduchu v rozvodech a zatáčkách, rychlost proudění vzduchu nesmí překročit stanovené hodnoty. Regulace a ovládání musí být co nejpodrobnější a musí umožnit naplánování a ovládání tak, aby nedocházelo ke ztrátám energií v podobě zbytečného vytápění prostor, ve kterých to není třeba. Nechat posoudit tento důležitý krok odborníkem na energetický systém budov. Topení má velmi velký vliv na celkovou spotřebu domu a spotřeba domu je u pasivního domu tím hlavním kritériem hodnocení. 

Sanitární technika a elektrotechnika nesmí porušit při instalaci obálku budovy a ani nesmí narušit odizolování mezi jednotlivými prostory domu, jelikož tyto mohou být vytápěny na různé teploty a pak by nefungovala úspora v domě. Ventilační kanály musejí být také zatepleny izolací, jedná se také o případný zdroj úniku energií. Pokud opravdu hodláte vlastnit pasivní dům, tak si nechejte provést tlakovou zkoušku v takové fázi stavby, kdy je již utěsnění domu hotové, ale ještě se dají případné úniky utěsnit, tedy v době, kdy je hotová a utěsněná konstrukce domu, ale nemáte ještě řešené vnitřní obklady a interiéry, tyto pak už na vzduchotěsnost domu nemají vliv. 

Pro dobře fungující pasivní dům je třeba nastavit perfektní rovnováhu pro přísun čerstvého a odtah použitého vzduchu a toto vše mít v souhře s ohřevem, vytápěním domu. Pasivní dům musí být vybaven spotřebiči s nízkou spotřebou energií i na toto je třeba myslet před rozhodnutím postavit si pasivní dům. 

Pasivní dům je velmi dobrou a trvalou úsporou v životním rozpočtu rodiny, ale musí být dobře postaven, tento článek jen nahrubo upozorňuje na některé možné chyby, kterých byste se při stavbě a i před stavbou pasivního domu mohli dopustit. 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 6: