Stropní nosník QPOR 800mm

Stropní nosník QPOR 800mm


Výrobce: Porfix
Parametry
Typ nosníku - zatížení"A" do 1,5 kN/m2
Délka nosníku (mm)800
Hmotnost nosníku (kg)16
PORFIX - materiálbet. C25/30 N/mm2 ocel. v.
Neprůzvučnost Rw (dB/m2)41
Tep. odpor PORFIX R(m2.K/W)1,67
Výztuž nosníkutyp X
Stropní nosník QPOR je součástí stropního systému QPOR (POPRFIX). Stropní nosník QPOR má v celé stropní konstrukci důležitou roli, je nosnou částí stropního systému. Je to železobetonový nosník s armovací ocelí BSt 500. Stropní systém PORFIX je založen na stropním nosníku a stropní vložce, stropní nosník QPOR je vyroben z betonu a je vyztužen horní a dolní ocelovou výztuží z oceli. Stropní nosníky QPOR je možno využít pro řešení stropní konstrukce s maximálním překlenutím do 7,10 m délky a minimální uložení stropního nosníku je 150mm.

Značka PORFIX nabízí tři druhy stropních systémů na základě konstrukce stropní nosník a stropní vložka, tyto jsou děleny podle zatížení stropního systému:
 • "A" - Obytné prostory do 1,5 kN/m2 (ve smyslu EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty)
 • "B" - Administrativní prostory do 3,0 kN/m2
 • "C" - Skladovací prostory do 5,0 kN/m2

Standardně je dodáván typ "A" občanská výstavba, ostatní typy jsou na objednání.

Stropní systém PORFIX s použitím stropní nosník QPOR a stropní vložka QPOR nabízí několik výhod:
 • Za předpokladu, že byly použity i tvárnice a příčkovky QPOR (PORFIX) pro hrubou stavbu je výhodou, že pod obvodovou i stropní omítkou budou pracovat vždy stejné materiály.
 • Vložky i nosníky mají stejnou absorpci vlhkosti a navíc jde o naprosto shodný vzhled stropu.
 • Stropní nosníky QPOR je možno klást přímo na zdivo.

Na co je třeba dát pozor při aplikaci?
 • Při přípravě podpěrného systému pro podpěru stropní konstrukce při realizaci je třeba dbát na to, aby podpěrný systém navyšoval před samotným kladením komponentu stropní nosník QPOR střed nosníku o 1/300-tinu rozponu nosníku.
 • Rozložení podpěr stropního systému musí být s maximálním rozpětím do 1,6m od sebe každá sousední podpěra. 
 • Stabilitu podpěr je třeba zajistit zavětrováním podpěr pomocí desek přibitých úhlopříčně na sloupky ve dvou nerovnoběžných směrech.
 • Podpěry pro stropní nosník QPOR nikdy nesmíte stavět na zamrzlou zem.

LEGENDA k informacím - stropní nosník QPOR:
 • My [kNm] - návrhový ohybový moment od vnějšího zatížení
 • Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti průřezu
 • Vd [kN] - návrhová smyková síla od vnějšího zatížení
 • VRD [kNm] - smyková odolnost prvku s výztuží
 • qd [kN/m2] - maximální možné výpočtové plošné zatížení
 • qd * [kN/m'] - maximální možné výpočtové lineární zatížení

Stropní nosník QPOR - zatížení typ "A": vlastní tíha stropu + stálé zatížení + proměnné zatížení 1,5 kN/m2
 • Výztuž nosníku "X": 2ø8 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
 • Výztuž nosníku "Y": 2ø10 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
 • Výztuž nosníku "Z": 2ø12 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
 • Výztuž nosníku "W": 2ø14 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž

Poznámka: Nosná dolní výztuž, horní výztuž, doplňková výztuž a smyková výztuž stropních nosníků je navrhnutá z oceli BSt 500

Spotřeba na m2: 6,67 ks stropní vložka QPOR a 1,67 bm stropní nosník QPOR.


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 5:
 
 
Doporučené příslušenství:
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Stropní vložka - součást stropního systému PORFIX. Výrobek z pórobetonu.