Talířové hmoždinky - fasádní kotvy - fasádní komponenty

Datum: 10.8.2014  Kategorie: ČLÁNKY  Komentáře (0)

Velmi důležitou součástí kontaktního, fasádního zateplení jsou fasádní talířové hmoždinky, známé také jako fasádní kotvy. 

Tento fasádní komponent vznikl jako další prvek zabezpečení tepelné izolace, která je přilepená na obvodové stěně objektu. Přilepená tepelná izolace sice drží pomocí lepidla, které ji drží na stěně objektu, ale důležitým zabezpečením je kotvení desek tepelné izolace pomocí fasádních kotev, které zajistí fasádní zateplení zejména proti případnému sesuvu na obvodové stěně. Samozřejmě, jsou případy, kdy se kotví přízemní objekt a navíc se použije tenčí deska polystyrenu a pak se zdá, že je kotvení zbytečné, ale zda kotvi či ne není jen o tloušťce tepelné izolace a výšce obvodové stěny, která je zateplována. Hrají tady roli další ovlivňující faktory, jako je návětrná strana, povětrnostní situace, kdy například při deštích je namáháno zateplení, stěna objektu prudkými dešti, společně s případným větrem takto může dojít k mechanickému namáhání celé plochy stěny a pak může dojít k sesunutí nalepené izolace a to pak nastává situace, kdy se musí celá vrstva tepelné izolace odejmout, odstranit a lepit znovu, což stojí nejen spoustu peněz za materiál a nové desky tepelné izolace, ale také peníze za práci a když si tato rizika sečteme, pak se asi vyplatí kotvit vždy. Fasádní zateplení je tak velmi dobře zajištěné proti případnému sesuvu i odpadnutí. Při kotvení fasádními hmoždinkami do obvodové stěny je důležité dodržovat určitá pravidla. Jedno z nich je, že trn fasádní hmoždinky musí být nejméně 5 spíše 6 cm ve zdivu a to ještě s ohledem na druh zdiva nemusí stačit, pokud se jedná o zdivo, které je děrované, pak se musí použít k tomuto kotvení speciální hmoždinky se speciálním trnem, který má ocelový, nebo šroubovaný hřeb, který zajistí, aby se trn fasádní hmoždinky rozpínal v předvrtané díře. Dnešní trh nabízí mnoho druhů moderních a účinných fasádních kotev, výrobce, prodejce poradí, jakou fasádní kotvu použít do jakého zdiva. Dalším pravidel je minimum kotev na 1m2 zateplení, které je mezi realizátory psané na počet 5 kotev na jeden 1m2. Další záležitostí je kotevní plán, který je také různý dle použitého zdiva a tloušťky a také druhu tepelné izolace. Například desky z minerální vaty jsou daleko těžší, nežli polystyrenové, je tedy jasné, že bude potřeba použít fasádní kotvy s ocelovým trnem a někdy i s větším průměrem talířku. Množství a rozmístění kotev určuje tedy více faktorů najednou, je třeba se poradit s realizátorem, každý druh zateplení by měl mít daný kotevní plán, který je určen projektem s ohledem na výšku domu, druh zdiva, tloušťku izolace a jejím druhem. Rozmístění vybraných fasádních kotev pak určuje samotný kotevní plán, příslušný k danému zateplení. V některých případech, kdy jsou potřeba použít vruty, kdy se například kotví tepelná izolace do dřevěného podkladu, jsou pak používány fasádní talířky s krytkou, našroubuje se vrut skrze talířek a krytka přeruší teplený most, kterým je v tomto případě hlava šroubu. Dalším případem je situace, která se stává čím dál častěji, když je tepelná izolace, tak tlustá, že se hmoždinky zapouštějí do izolace, pak se používají zátky z teplené izolace, které zakryjí zapuštění a také jsou tím pádem i přerušením tepelného mostu. Další výhodou je fakt, že se fasádní kotvy nevykreslí skrze stěrku a pak i závěrečnou omítky, což se také často stává. 

Kotvení tepelné izolace při zateplení VKZS, ETICS je třeba provést kvalitně a účinně. Velmi často se setkáváme s tím, že samostavebníci použijí, špatné kotvy do použitého zdiva a také málo kotev anebo malou délku trnu.


Související články

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 7: