Tmelení sádrokartonové konstrukce

Datum: 7.3.2014  Kategorie: VIDEA  Komentáře (0)

Jak správně provádět tmelení sádrokartonové konstrukce, jak docílit kvalitní a hezké plochy sádrokartonového opláštění?

Tmelení sádrokartonové konstrukce je vlastně poslední, závěrečnou fází při realizaci sádrokartonové konstrukce, fází po které už následuje jen malování sádrokartonové konstrukce, nebo jiná povrchová úprava. Toto video výrobce a realizátora sádrokartonových systémů RIGIPS, nabízí veškeré informace kolem tmelení sádrokartonové konstrukce.
 
Základem tmelení sádrokartonové konstrukce je základní tmelení pomocí sádrových spárovacích tmelů, kterých výrobce nabízí hned několik. Pro tuto činnost je vhodný například sádrový tmel Rifino Top, což je tmel určený pro tmelení spár sádrokartonových konstrukcí, tento tmel je určen pro tmelení s výztužnou páskou a pro celoplošné finální tmelení sádrokartonové konstrukce. Tmel, který je v suchém sypkém skupenství rozmícháme v čisté nádobě s čistou vodou, do vody sypeme pomalu směs a to tak dlouho, dokud se na hladině nezačnou vytvářet ostrůvky. Následně necháme směs ve vodě cca 3 minuty stát a pak ji ručně rozmícháme. Pokud bychom směs rozmíchávali pomocí elektrického míchače, musíme počítat s tím, že doba zpracovatelnosti je podstatně kratší nežli u ručně rozmíchaného tmelu. Správnou hustotu rozmíchaného tmelu poznáme jednoduše a to tím, že tmel nabereme na zednickou lžíci a obrátíme směrem dolů, pokud tmel na lžíci drží a nestéká, tak je tmel dobře rozmíchaný. Pokud je směs příliš hustá, naředíme ji čistou vodou. Postupujte tak, abyste nemuseli přidávat suchou směs, jelikož by vznikly hrudky a to by byl problém. 

Tmelení : Zdroj: Youtube - TheRigips

Nejdříve provádíme tmelení spár a to tmelení příčných a podélných spár mezi sádrokartonovými deskami. Spáry, kde se setkávají sádrokartonové desky se zploštělou, zkosenou hranou musíme tmelit vždy s vložením výztužné pásky na sádrokartonové konstrukce. Postupujeme tak, že použijeme samolepící výztužnou pásku a tuto nalepíme po celé délce spáry mezi SDK deskami, následně toto místo přetmelíme tenkou vrstvou sádrokartonového tmelu. Pokud hodláte použít skelnou pásku na sádrokarton, tak musíte nejdříve nanést do spáry tenkou vrstvu tmelu a pak do této vrstvy aplikovat skelnou pásku. Ohledně SDK desek, které jsme nějak zkracovali, řezali, tyto musíme do spáry mít upravené tak, abychom mohli tmel do spáry vpravit, provedeme to tak, že hrany seřízneme pod úhlem 45°a to do dvou třetin celkové tloušťky sádrokartonové desky. Takto připravené desky společně v sádrokartonové konstrukci v místě spáry vytvářejí písmeno „V“. Do této spáry vpravíme dostatečné množství tmelu, tak abychom spáru kompletně vyplnili. Jakmile tmel ve spáře zavadne, tak spáru ještě jednou přetmelíme. Do této vrstvy tmelu pak vložíme skelnou pásku a přetáhneme ještě hladítkem, tím ji kvalitně vpravíme do tmelu a odstraníme tak i přebytečný tmel. Velké spáry, což jsou například ty u styku sádrokartonové konstrukce se stěnou, které jsou větší nežli 5-10mm musíme tmel pořádně vtlačit, vyplnit tyto spáry kvalitně, tak abychom nevynechali žádný prostor ve spáře. Samozřejmě pak vložíme i do těchto spár skelnou pásku a přetáhneme ji hladítkem, stejně jako jsme to dělali u ostatních spár s vložením skelné pásky. 

Tmelení hlav šroubů v ploše SDK desky provádíme tak, že přetmelíme ve dvou směrech křížem, základem je dotočená pořádně zašroubovaný šroub, který z desky nevyčuhuje a je řádně zapuštěný, také je důležité, abychom při šroubování místo, kde šroub je aplikován nepoškodili, nepotrhali karton na povrchu desky SDK. Pokud provádíme vícevrstvé opláštění, je třeba tmelit každou vrstvu sádrokartonového systému. Rozdíl je pouze v tom, že spodní vrstvy SDK opláštění tmelíme jen jednou a bez aplikace výstužných pásek. 

Tmelení plochy SDK provádíme v několika jakostech, ta první Q1 je pro plochy, kde nejsou kladeny žádné extra pohledové nároky. Toto tmelení zakryje veškeré úchyty a šrouby, spáry a výstužné pásky na sádrokartonové konstrukci. U této jakosti se jen odstraní přebytečný sádrokartonový tmel a neprovádí se žádné broušení. Další jakost povrchu sádrokartonových konstrukcí je jakost Q2, což je jakost, která splňuje veškeré nároky na standardní povrchy sádrokartonových konstrukcí. Provádíme ji tak, že po zaschnutí tmelení spár, přetmelíme tyto místa ještě jednou s širším záběrem tmelu, stejně tak to provádíme u hlav šroubů, které také už jsou jednou přetmeleny. Po zaschnutí tmelu brousíme povrch tmelu brusnou mřížkou na sádrokarton. Broušení provádíme opravdu až na zaschlém tmelu a musíme dbát na to, abychom při broušení nepoškodili výztužné pásky, anebo povrch SDK desky, kartonu. Jako další jakost je uváděna jakost Q3, což je speciální tmelení sádrokartonového systému s vyšším nárokem na kvalitu povrchu. Tento stupeň jakosti vyžaduje opětovné přetmelení spár a také celé plochy opláštění sádrokartonové konstrukce, tím se získá vyšší kvalita a uzavření pórů povrchu sádrokartonových desek. Jakmile je, povrch dokonale suchý přebrousíme případné nerovnosti do maximální hladké plochy. Existuje ještě stupeň jakosti Q4, což je jakost, kde je vyžadováno maximální kvalita povrchu sádrokartonové konstrukce a to jako hladkost povrchu, nikoli rovinatost, tu už vyžaduje jakost Q3. Hladkost Q4 je řešena pomocí plošného tmelení, které je prováděno k tomuto určeným sádrokartonovým tmelem, stěrkou. Toto tmelení je prováděno celoplošně v tloušťce do 3mm a celoplošným vyhlazením. Tmel, stěrka se nanáší strojním způsobem, nástřikem. Tímto způsobem je pak možné nanášet i malířský nátěr na sádrokartonové desky

Tmelení sádrokartonové konstrukce není žádná velká věda, ale pro výslednou kvalitu je třeba dodržovat zde popsaná pravidla tmelení sádrokartonu. 


Související články

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 1: