Vzduchotěsnost a zateplení ruku v ruce

Datum: 11.1.2016  Kategorie: VIDEA  Komentáře (4)

V případě zateplení konstrukce šikmé střechy není důležité jen zateplení samotné, tedy kvalita tepelné izolace použité pro zateplení, ale i další vlastnosti skladby zateplení šikmé střechy. 

Odborníci na tepelné izolace značky Knauf Insulation vám vysvětlí, jak to ze vzduchotěsností je a proč je tak důležitá pro zateplení šikmé střechy. 

Kromě zateplení je tedy důležitá také akustika, protipožární bezpečnost a v neposlední řadě také vzduchotěsnost. Vzduchotěsnost je vlastnost, která má na celkový účinek zateplení velký vliv a my si vysvětlíme proč. Samotná tepelná izolace sice izoluje, má nějaký součinitel tepelné vodivosti tepelný odpor, ale pokud nebude zateplená konstrukce dostatečně vzduchotěsná, bude to mít vliv na udržitelnost tepla uvnitř objektu, který zateplujeme. 

Kromě vlivu a kvality zateplení, bude mít nedokonale utěsněná konstrukce šikmé střechy také vliv na akustiku, jelikož se vzduchem bude skrze neutěsněnou konstrukci také pronikat prostorový hluk, tedy ten co se nese vzduchem. Nakonec bude mít špatně utěsněná konstrukce mít vliv i na protipožární schopnosti konstrukce jako takové, jelikož netěsnostmi se bude dostávat skrze konstrukci i oheň mnohem rychleji. 

zdroj Youtube: knaufinsulationCZ

A jak se taková vzduchotěsnost v konstrukci šikmé střechy zajistí?
Je třeba, aby konstrukce s vloženou tepelnou izolací byla ze spodní strany a také horní strany zajištěna pomocí speciálních fólií, které jsou k tomuto určeny. Tyto těsnící a ochranné fólie jsou děleny na tři základní druhy. Nejvíce jsou používány parotěsné fólie, které naprosto těsní, dále na parobrzdy, které jak už název napovídá netěsní na plno, ale inteligentně propouští potřebnou vlhkost, dále na difúzní fólie, které mají za úkol propouštět dostatek vlhka směrem ven z konstrukce. 

Ty první dvě výše popsané fólie se používají ze spodní strany skladby zateplení šikmé střechy a ta difúzní je používána jako ochranná fólie z horní strany skladby zateplení, tedy jako poslední vrstva před krytinou. Většinou bývá tato speciální difúzní fólie uchycena na střešní konstrukci, tedy na střešní latě. Úkolem těchto fólií je ochránit skladbu zateplení střešní konstrukce ze spodní strany proti vnikání vodní páry a z horní strany případnou vodní páru nechat odcházet z konstrukce ven, ale přitom zajišťovat vzduchotěsnost a ochranu střešní konstrukce společně s tepelnou izolací. Fólie, které jsou používány pro zajištění střešních konstrukcí, jsou vyráběny v rolích. Abychom zajistili celkové utěsnění v ploše konstrukce, musíme tyto fólie spojovat s potřebným přesahem a pomocí správných spojovacích materiálů, například spojovacích pásek, také speciálních lepících tmelů, kterými se fólie přichytí k ostatním konstrukcím, například podezdívkám a štítovým stěnám. Veškeré prostupy instalací elektřiny a rozvodů antén a podobně musejí být, pakliže prochází skrze tyto fólie ošetřeny správnými průchodkami a dalšími komponenty, které se používají podle druhu fólie a požadavku výrobce. 

V případě, že konstrukce šikmé střechy nebude dostatečně vzduchotěsná, bude docházet nejen k tepelným ztrátám a k nedostatečné akustice, ale bude docházet vlivem vnikání studeného vzduchu do konstrukce z venčí ke kondenzaci. Tento jev vznikne tehdy, když se setká studený venkovní vzduch s vnitřním, ohřátým z interiéru. Velmi často se toto projevuje tak, že na spodní straně šikmé střechy, tedy na záklopu, který bývá často z SDK desek se objeví mokré mapy, jelikož se sráží studený vzduch na teplém povrchu šikminy. Navíc tepelná izolace, ve které je obsažena vlhkost má velmi ponížené vlastnosti z hlediska účinnosti zateplení a také akustiky, tedy zvukové pohltivosti. 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Související články

Komentáře

David Blow-door test | 16.1.2016 11:09
Tohle jsou jasné fyzikální zákony, jenže v praxi to vypadá úplně jinak. Většina domů je zatepleno, ale na vzduchotěsnost a správné použití fólií se kašle. A je to tak, že an to kašlou i zavedené stavební firmy. Pokud si to investor opravdu nepohlídá, tak se to moc neřeší. Kdyby se testoval Blow-door test jako jediná fungující kontrola vzduchotěsnosti staveb, tak si troufám říct, že naprostá většina staveb neprojde.
admin | 16.1.2016 12:10
Dobrý den, je pravda, že tento druh testu je z pohledu vzduchotěsnosti velmi jasným ukazatelem. A to že je vzduchotěsnost stále řazena při realizacích staveb a zateplení stavebních konstrukcí až na druhou a třetí kolej je bohužel pravda. Proto také publikujeme tyto články, aby si to všichni uvědomili. Pamatuji si jako dnes, když jsme takto začali články a popisy zateplení lidem vysvětlovat, že nestačí zateplení mezi krokvemi, ale že je třeba ještě realizovat překrytí krokví ze spodní strany tepelnou izolací, aby se zamezilo tepelným mostům. A není to tak dlouho, ale dnes to již každý zná a řídí se tím. Takto je to i se vzduchotěsností, chce to čas, trpělivost a lidi to přijmou za vlastní.
David Blow-door test | 17.1.2016 17:40
Což pak lidi, ale stavitelé na to pěkně kašlou, mnohokráte jsem se o tom přesvědčil sám.
admin | 17.1.2016 20:13
Bohužel, tohle je to tak jak říkáte a je na investorovi, aby si pohlídal kvalitu prováděných prací. Je třeba používat ty správné nástroje pro kontrolu, jako je stavební dozor, projektant či architekt.
Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 4: