Ytong a jeho vlastnosti

Datum: 25.2.2016  Kategorie: VIDEA  Komentáře (6)

Ytong je značka, která nabízí velmi kvalitní zdící systém založený na pórobetonu. Pórobeton má velmi dobré vlastnosti a níže vložená videa výrobce tohoto systému pro kompletní hrubou stavbu to dokazují. 

Začneme tím, že si ujasníme co je to vlastně pórobeton. Ve skutečnosti je to jistý druh lehčeného betonu, proto také tento název obsahuje to slovo “beton”. Nicméně s betonem má pórobeton společný výrobní postup, ale ne zcela materiál a také lehkého pórobetonu se při výrobě dosáhne pomocí pórů, které se vytvářejí přímo ve hmotě. Objemová hmotnost pórobetonu je < 2000 kg/m3. Jedná se samozřejmě o suchý stav. 

Jak už bylo řečeno, pórobeton se vyrábí stejně jako beton ze tří složek, což je plnivo, pojivo a voda. Zatímco u betonu je jako plnivo používán písek či štěrkopísek u pórobetonu je to moderní křemičitý písek, nebo elektrárenský popílek (šedé tvárnice), také dříve škvára anebo struska. Tyto materiály jsou dnes už často nahrazovány právě křemičitým pískem. U Ytongu se jedná o křemičitý písek. Jako pojivo je používáno při výrobě pórobetonových tvárnic vápno. Ytong je největším výrobcem pórobetonových tvárnic a vůbec stavebních zdících prvků v České republice. 

Tepelněizolační vlastnosti Ytongu


Tvárnice značky Ytong jsou vyráběny ze směsi vápna, vody a křemičitého písku, což jsou přírodní složky. Jedná se tedy o čistě přírodní zdící prvek. Obsah radionuklidů u Ytongu dosahuje maximálně hodnoty 0,17 a pro představu je tato hodnota oproti šedé tvárnici, vyrobené na základě elektrárenského popílku 2,5 x menší a oproti keramickým zdících prvků až 3 x menší. 

Velmi dobrá únosnost ve střihu


Ytong tedy nabízí bílý pórobeton, který je založený na čisté, ekologické výrobě, kde veškeré složky jsou přírodního typu. Jedná se o velmi stabilní, odolný druh pórobetonu a to jak z pohledu mechanického, tak i chemického. Bílý, křemičitý písek, který je při výrobě Ytongu používán je s vysokým obsahem oxidu křemičitého. Oxid křemičitý zvyšuje obsah tobemoritu, což je stabilizační substance na základě které je i po letech tvárnice značky Ytong stejná, nemá snahu se smršťovat ani se lámat a odlupovat. 

Mezi velmi dobré vlastnosti pórobetonových tvárnic patří například velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Tento fakt dokazuje video, které znázorňuje průběh pokusu, kdy na keramický prvek, klasický beton a pórobeton je položen pingpongový míček a všechny tři testované materiály jsou zahřívány stejným zdrojem ohně zespodu. Posuďte sami, který materiál nejlépe podrží průchod tepla skrze svou strukturu. Jedná se tedy o velmi dobrý tepelný odpor u pórobetonu značky Ytong

zdroj: Youtube.cz - ytongvideo

Další video dokazuje, jak je to s odolností pórobetonu v oblasti pevnosti, konkrétně ve střihu. Do stěny z tvárnic značky Ytong je aplikována hmoždinka a tato je postupně zatěžována až do hmotnosti 200 kg. Jak dokazuje video, pórobeton velmi dobře unese běžné zatížení, které se může při občanské, ale i jiné výstavbě vyskytnout. Vždyť odolnost ve střihu udržet bez poškození na jedné hmoždince a šroubu 200 kg je velmi slušná a srovnatelná s běžnými zdícími materiály. 

zdroj: Youtube.cz - ytongvideo

Ytong svým pórobetonem přispívá ke zdravému bydlení s vyrovnaným stavem vlhkosti v interiéru. Tento stav je právě díky přírodnímu materiálu, ze kterého jsou tvárnice Ytong vyráběny. Díky struktuře materiálu a nespočetnému množství miniaturních pórů s obsahem vzduchu je zajištěno dýchání a tím pádem na povrchu stěn ke kondenzaci vodních par. Navíc tyto póry umožňují odchodu přebytečných vodních par obsažených ve vzduchu skrze zdivo. Stejné je to v případě, že je uvnitř domu příliš vysušený vzduch, pórobeton umožní v tomto stavu průniku vodních par skrze zdivo do interiéru a tím je zajištěno přirozené, vyrovnané klima v domě. 

Ytong nabízí perfektní vlastnosti a mezi ně patří také velmi slušná akustika, schopnost potlačovat vzniku plísní, což je díky alkalickému složení pórobetonu této renomované značky. 

Autor článku: Pavel Hanzelín

Komentáře

RXpalmen | 21.3.2016 16:51
Ytong je sice super, dobře se s ním dělá, ale taky je nasákavý jako prase a nejhorší je, když si ho necháte přivést a on vám těsně před zděním proprší. To je pak dobrá technologická přestávka.
admin | 21.3.2016 18:33
Dobrý den, právě proto se Ytong dodává perfektně zabalený ve fólii, aby byl chráněn vůči vodě a nadměrné vlhkosti. Pokud vám byl dodán v rozbaleném stavu, tak je něco špatně ze strany dodavatele. Rozbalovat se mají palety až těsně před použitím a rozbalený Ytong se má chránit proti zmoknutí, namočení. Je pravdou, že v případě namočení pak déle vysychá v návaznosti na počasí, tím je myšlena teplota vzduchu a vlhkost vzduchu.
DvMi | 19.4.2016 08:18
Píše se, že Ytong je čistě přírodní produkt, nicméně obsahuje tobemorit, to čistě přírodní produkt není - obsahuje hliník? Nemůže se hliník uvolňovat uvnitř budovy, když materiál "pracuje", hliník může být přeci zdraví škodlivý při vdechování.
Pavel | 5.5.2016 14:25
Zřejmě máte na mysli "Tobermorit" (Kalciumsilikát hydrát). Tobermorit patří mezi celou řadu Kalcium-silikátových hydrátů. Je to minerál, tento je součástí pórobetonu kvůli svým kladným fyzikálním vlastnostem. Nemá žádné neblahé účinky na lidský organismus a neuvolňuje se do vzduchu. Tobermorit se vyskytuje volně v přírodě.
Jan | 7.10.2016 05:38
Dobrý den, dle wikipedie Tobermorit hliník neobsahuje... V jaké formě je tedy přítomen hliník v Ytongu?

Zdroj: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tobermorite
Petr Caska | 20.3.2017 09:48
Mám dotaz,jaký typ hmoždinky je na videu,které znázorňuje únosnost 200 kg na 1 hmoždinku do ytongu? Díky za odpověď-Petr Caska HK
Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 3: