Zateplení fasády minerální vatou Isover TF Profi

Datum: 6.11.2015  Kategorie: VIDEA  Komentáře (0)

Zateplení fasády kontaktním způsobem je velmi účinný druh zateplení obálky domu. Velmi důležitým krokem při zateplení fasády je výběr kvalitní tepelné izolace.  

Video z portálu Svépomocí.cz a výrobce tepelných izolací značky ISOVER ukáže, jak má takové zateplení probíhat pomocí minerální vaty Isover TF Profi

V tomto případě se zateplí dům postavený z pórobetonových tvárnic minerální vatou vysoké kvality o tloušťce 200 mm. Minerální vata v deskách o formátu 1000 x 600 mm je velmi častým druhem čedičové vlny, která je používána při kontaktním zateplení. Pokud se rozhodnete pro zateplení minerální vatou, tak je Isover TF Profi velmi dobrou volbou. Součinitel tepelné vodivosti je na velmi dobré hodnotě 0,036 λ (W·m-1·K-1). 

V případě použití tloušťky 200 mm je pak výsledný tepelný odpor 5,55 Rmat (m2 K/W) a to je velmi dobrá hodnota, kterou navíc podpoří i zdivo ze kterého je dům postaven. V tomto případě se jedná o pórobeton a ten má sám o sobě velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Samotná tloušťka tepelné izolace je dnes běžná už od 150 mm a více. U pasivních staveb je běžným postupem použití i 300 mm tloušťky minerální vaty při kontaktním způsobu zateplení domu. 
zdroj Youtube: Svépomocí.cz

S minerální vatou Isover TF Profi je velmi dobrá práce, dobře se řeže a upravuje na požadované rozměry. Pro řezání minerální izolace je vhodné použít k tomuto určený nůž. Vlákna této minerální izolace jsou po celém svém povrchu hydrofobizována, což je částečně chrání proti vodě. Neznamená to však, že před a během aplikace nemusíme brát ohled na povětrnostní podmínky včetně deště. Velmi důležitou roli hraje teplota vzduchu, která při aplikaci nesmí klesat pod 5°C. Je to kvůli lepícím maltám, které by jinak nefungovaly, jak mají při lepení. 

A na co si musíte dávat pozor v případě realizace svépomocí?
Základem je dobře připravený podklad, pokud možno rovný, což by u přesných tvárnic a správně vyzděnému domu neměl být problém. Dále je třeba povrch očistit od prachu a odstranit veškeré volné částice, případné poškození vyspravit maltou. Celý povrch je třeba napenetrovat, aby byla sjednocena savost podkladu. Ve videu nebyla použita zakládací LOS lišta s okapničkou, jelikož bylo již realizováno zateplení soklu pomocí extrudovaného polystyrenu ve stejné celkové tloušťce 200 mm. Proto se může první řada desek TF Profi založit na tomto zateplení soklu. V případě lepení tepelné izolace z minerální vaty je třeba používat k tomuto určené lepidlo, například TS Special, nebo weber.therm elastik, musí být jednoznačně určeno pro lepení minerální vaty v kontaktním zateplovacím systému. Po celém obvodu desky TF Profi naneseme lepidlo ve vrstvě 1-2 cm a pak teprve nanášíme potřebné množství, tím se zajistí dostatečná přilnavost lepidla na desku. Po nalepení na stěnu musí lepidlo zabírat minimálně 40% desky, aby deska dobře držela na stěně. 

Při lepení desek z minerální vaty, je třeba hlídat otevřenou dobu lepidla, což znamená korigovat a rovnat desky v době, kdy to ještě lepidlo umožní po aplikaci, po této otevřené době už nerovnosti a korekce nejsou možné. Proto je třeba neustále sledovat a měřit pomocí vodováhy a zednické latě. Samozřejmé je použití apu lišt, která napomáhají čistému a efektnímu řešení v místě ostění stavebních otvorů, tedy oken a dveří. 

Kotvení nalepených desek Isover TF Profi provádíme systémem zapuštěných fasádních kotev, které jsou následně zakryté zátkami z minerální vaty. Tímto se zamezí tepelným mostům ve vrstvě zateplení. Tento fakt nelze podceňovat, jelikož při počtu kotev na celé ploše fasády by pak docházelo ke značným tepelně-izolačním ztrátám. Je běžným postupem použití 6 fasádních kotev na 1 m2.Celé zateplení, které je nyní osazené kotvami následně opatříme armovací vrstvou, která je tvořená stěrkovou hmotou a perlinkou, armovací tkaninou. Tato zpevňovací vrstva je provedena tak, že se perlinka zapraví do vrstvy stěrkové hmoty. Následuje penetrace a povrchová úprava, která je většinou tvořena fasádní probarvenou omítkou. Je možné vybírat z akrylátových, silikonových a silikátových omítek. 

Kontaktní zateplení fasády pomocí minerální vaty lze provádět i svépomocí, je ale třeba provést všechny úkony správně a zejména finální pohledová vrstva vyžaduje určitý díl šikovnosti a zkušenosti. Proto je dobré zvážit, zda se na toto stavebník cítí dostatečně připravený, případě toto přenechat zručnému zedníkovi. 

Autor článku: Pavel Hanzelín

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 1: