Zateplení kontaktní fasády - polystyren fasádní.

Datum: 14.2.2011  Kategorie: VIDEA  Komentáře (0)
Zateplení kontaktní fasády, jak ho známe dnes je již běžným způsobem zateplení používaným v našem rezortu stavebních a tepelně-izolačních řešení. Zateplení kontaktní fasády je nejčastěji používaným způsobem vůbec v Evropě, jedná se o poměrně jednoduchý systém zateplení kontaktním způsobem s použitím tepelné izolace polystyren fasádní. Tento systém je velice účinným řešením pro úsporu energie vynaložené na topení v chladných a zimních obdobích našeho podnebí, stejně tak nám šetří zateplení kontaktní fasády energie vynaložené na udržení příjemného klimatu uvnitř domu v teplých a letních obdobích. Je třeba myslet na to, že tepelná izolace v našem případě polystyren fasádní udržuje teplotní stav uvnitř izolovaného objektu ať už se jedná o teplo, či chlad.

Jeho úkolem je brzdit průchod teplotního stavu obalem, schránkou objektu, jednoduchým příkladem je lednička, tu máme snad v každé domácnosti. Lednička je vlastně objekt zateplený polystyrenem, tento se snaží udržet uvnitř nastavenou teplotu pomocí izolace v obalu objektu v tomto případě chlad, vyrobený chladícím zařízením. Je tedy nasnadě si uvědomit, že polystyren nejen chrání náš dům od vnějšího studeného prostředí, ale v létě nás chrání i od vnějšího horka a v případě použití klimatizace je jeho úkolem udržet nastavenou teplotu vůči vnějšímu rozdílu co nejdéle a to je veličina, která je známá jako lambda. Lambda je veličina, kterou je dáno jaký je součinitel prostupu tepla daným materiálem. V našem případě je velmi důležitá výsledná tloušťka izolace, tato pak určuje výsledný tepelný odpor, tento je počítám pomocí součinitele prostupu tepla, přesněji součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace polystyren, tloušťka pak určí účinnost lambdy.


Je velmi důležité, aby bylo počítán výsledek s ohledem na obvodové zdivo objektu
, tedy tloušťka musí být správně zvolena v součinnosti s tepelným odporem cihly, nebo chcete li tvárnice. Jinak by mohlo docházet ke kondenzátům a tím i k tvorbě plísní.

Při použití nsprávně zvolené tloušťky tepelné izolace v poměru k tepelně izolačním účinkům zdiva může docházet k nesprávnému rozdílu tepelot mezi nalepenou tepelnou izolací polystyren a samotnou obvodovou zdí a v tomto místě pak může docházet ke kondenzaci par a následně ke vzniku plísní.
Projekt na zateplení není jasná, zcela jednoduchá a obecná věc, je třeba počítat se všemi okolnostmi, jenž můžou nastat. Například u dodatečného zateplení starších objektů může dojít po aplikaci tepelné izolace k vlhnutí obvodové zdi, nejčastěji se tak stává při současné aplikaci kvalitních a těsných plastových oken společně s tepelnou izolací kontaktní fasády. Jelikož majitel objektu nebyl většinou tak často zvyklý větrat, poněvadš mu netěsnily okna, nevětrá ani po aplikaci nových oken a objekt nedýchá a jelikož je z vně uzavřen tepelnou izolací, objeví se vlhkost uvnit na zdech. Jedním z řešení je začít pravidelně větrat a používat odvětrání koupelen a kuchyní. Pokud hodláte objekt zateplit konatktním zateplením a chcete použít polystyren, je možno také provádět vnitřní konataktní zateplení. Pokud vás zajímá kontaktní zateplení polystyrenem, prohlédněte si toto zajímavé video.

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 7: