Zateplení soklové části, perimetru.

Datum: 18.6.2012  Kategorie: ČLÁNKY  Komentáře (540)
Tento článek pojednává o postupu při zateplení objektu a je zaměřen na zateplení soklové části objektu, zvané také perimetrové části objektu.

Perimetrová, soklová část objektu je velmi důležitá část pro zateplení, tedy kvalitní zateplení vašeho objektu. Jedná se totiž o část objektu, která je velice blízko terénu kolem objektu a tím je ve styku se zeminou, větší vlhkostí a jelikož se jedná o soklovou část objektu, tak je také vystavována větší fyzické námaze. Všechny tyto okolní vlivy dokáže ustát tepelná izolace k tomuto zateplení určená a to je extrudovaný polystyren a nebo můžete použít z naší nabídky obdobný materiál s takřka stejnými vlastnostmi a to je tvrzený polystyren Perimetr SD, tento je určen přímo pro zateplení soklové části. Pro ty z vás, kteří se teď ptají jaký je rozdíl mezi extrudovaným polystyrenem a tvrzeným Perimetrem odpovím, extrudovaný polystyren je vyráběn jinou technologií nežli Perimetr, Perimetr má maximální pevnost v tlaku 200 kPa, což na zateplení soklové části ohledně pevnosti v tlaku stačí, extrudované polystyreny díky své odlišné technologii při výrobě mohou dosahovat pevnosti v tlaku až 500 kPa. Jsou také na tom o něco lépe s nasákavostí, toto vše je proto, že extrudované polystyreny jsou používané také pro zateplení základových desek a základů samotných. Zatím co, Perimetr SD (soklová deska) je vyvinut přímo pro zateplení soklové části domu, proto se ho nebojte klidně použít, navíc je tam značný rozdíl v ceně a to je veliké plus pro Perimetr SD.

Zateplení soklové části:
 1. Je třeba se rozhodnout, jak soklová část bude vypadat, jestli bude splývat s fasádou v jedné ploše, nebo jestli bude sokl vystupovat a nebo bude podsazen, podle toho je pak rozhodnuto o tloušťce desky (desek) pro zateplení soklové části.
 2. Další důležitá rada je, že i přesto že desky extrudovaného polystyrenu jsou opatřeny zámky, je lepší sokl zateplovat ve dvou vrstvách, zabrání se tím tepelným únikům a ostatním problémům vznikajících při nepřekrytých spojovacích částech desek.
 3. Výběr lepidla, lepidlo musí být flexibilní a musí být schopno lepit desky na beton, což každé lepidlo neumí, doporučuji nalepit desky pro zateplení soklové části revolučním pěnovým lepidlem od Soudalu, jedná se o peri BOND, naprostá pohoda, všechny problémy jsou s lepením vyřešeny, lepí i na vlhko a nalepíte až 14m2 z jedné plechovky. Pokud ale budete trvat na klasickém lepidlu, použijte flexibilní lepidlo, jinak desky nebudou držet, je to tím, že teplotní rozdíly u soklu více ovlivňují perimetrovou část objektu a lepidlo klasické struktury by nedrželo. Doporučujeme lepidla viz bod č.5.
 4. Soklové desky doporučujeme klasicky osadit hmoždinkami, minimálně 2 kusy hmoždinky s talířkem na každou desku.
 5. Jako stěrku je možno použít klasické stěrkovací hmoty TS Special a nebo Weber.therm elastik, jako podklad pod Marmolit, mozaikovou omítku a nebo jako podklad pro jiný povrch, obklady z keramiky a nebo kamene, záleží na vkusu.
 6. U zateplení soklové části objektu je počítáno s tím, že zateplení aby bylo dostatečně účinné je částečně zasazeno do terénu, alespoň 20cm, lépe 30cm desky tepelné izolace zapustit do terénu, viz obrázek níže.
 7. Někteří stavebníci také na soklovou část pro jistotu lepí hydroizolaci, tato hydroizolace zalomí do plochy terénu, toto se provádí po tzv. okopání sokové části objektu. Tím se naprosto zamezí, aby se cokoliv dostalo mezi desku extrudovaného polystyrenu a zdivo a vznikaly problémy s mikroorganismy a plísněmi atd.
 8. Soklovou desku nalepíme tak, aby navazovala těsně na soklový profil fasády, tedy přímo v návaznosti na LOS lištu s okapničkou. Takto pokračujeme kolem celého objektu. Pokud se rozhodnete pro již popsaný dvouvrstvý sytém (desky lepit aby se mezery, spoje spodních desek překryly) je třeba po zatvrdnutí toto provést ještě jednou a použít pro vrchní část vždy desku bez hladkého povrchu, je to lepší pro přilnavost stěrky, je tedy nejlepší použít desku extrudovaného polystyrenu Styrodur 2800 C, (mřížkovaný povrch) a nebo extrudovaný polystyren Synthos XPS 30-IR, tento má také zdrsněný povrch, ohledně tvrzeného polystyrenu Perimetr SD je to zcela jasné, tam je povrch připraven pro dokonalé přilnutí vrchní stěrky. 
 9. Jakmile máme nalepené desky tepelné izolace, provedeme pomocí montážní pěny, nebo pokud jsme použili peri BOND od Soudalu můžeme i ten použít pro vyplnění různých mezer a často kde je třeba aby se perimetr stal uzavřený a celistvý.
 10. Následuje kotvení hmoždinkami, toto provádíme kolem celého objektu s pravidlem minimálně 2 hmoždinky do jedné soklové desky. Je lepší pro tento účel zvolit hmoždinky s kovovým trnem, jinak rozhodnutí je podle podkladu, a to zdiva s pravidlem nejméně 6cm trnu kotvící talířové hmoždinky do zdiva.
 11. Máme desky pevně uchycené na soklové části objektu a je třeba řešit povrchovou úpravu, stěrka jak jsem se zmínil může být klasická TS Special a nebo Weber tmel 700, nebo něco obdobného, naše nabídka je takováto. Stěrku aplikujeme s patřičnou doporučenou vrstvou cca 3mm, po zavadnutí a zaschnutí stěrky je možno penetrovat pro lepení obkladu a nebo je možno použít v návaznosti na odstín fasády některý z námi nabízených marmolitů. Marmolit je vyráběn na bázi pryskyřic a je voděodolný, odolný vůči mechanickému namáhánímarmolit je také odolný vůči částicím z průmyslové výroby atd. prostě ideální pro soklovou část domu, je vyráběn v několika hrubostech a celé škále mozaikových odstínů.


Přiložené obrázky:

Související články

Komentáře

Jan | 21.6.2010 20:02
Dobrý den, co je tedy lepší? Odskočený sokl, nebo podsazený, nebo ho nechat v jedné rovině s fasádním zateplením? Má to vliv na zateplení soklové části? nebo to má vliv na účinnost zateplení?
admin | 22.6.2010 09:59
Dobrý den, to jak bude sokl vypadat pohledově, zda bude podsazený a nebo bude vystupovat a nebo bude stejně jako fasáda v jedné ploše je věc estetiky a nemá to pražádný vliv na funkčnost a účinnost zateplení soklu a je opravdu věcí vkusu, pro jaký styl se rozhodnete.
Martin | 20.8.2010 10:48
Dobrý den. V případě, že by se dalo přednost nechat sokl v rovině s fasádním zateplením, jak se má přesně postupovat? Má se vynechat zakládací lišta s okapničkou a fasádní zateplení klást dále na extrudovaný polystyren a pak klasicky celé přestěrkovat lepidlem a vložit perlinku?

V případě, že by fasádní zateplení bylo z minerální vlny, nedojde po nějaké době k praskání v místě přechodu z perimetru do fasádního zateplení z důvodu dvou rozdílných materiálů?

Děkuji
Flora Scott | 9.12.2022 11:07 | flora_scott@outlook.com
Dobrý deň z tejto strany, som pani Flora Scottová, veriteľka súkromných pôžičiek, Ponúkame urgentné vianočné pôžičky a osobné pôžičky na oslavu konca roka. tak využite túto príležitosť už teraz!!! ak máte záujem o naliehavú pôžičku z akéhokoľvek finančného dôvodu, potom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom (flora_scott@outlook.com) pre viac informácií o tejto úverovej transakcii.
S laskavym pozdravom
pani Flora
admin | 20.8.2010 16:40
Dobrý den, je možné také postupovat cestou napojení fasádního polystyrenu rovnou na sokl, ale medoporučoval bych, aby základem fasádního polystyrenu byl extrudovaný, je lepší, když má fasáda vlastní základ a není závyslá na soklu, sokl se zatepluje nezávysle na fasádě. Pokud máte ze zdiva a nebo něčeho jiného již vystouplý sokl, a jedná se o rovný povrch, je možno vynechat zakládací LOS lištu, jinak začít soklem, nalepit erxtrudovaný polystren a na něj lepit fasádní polystyren s tím, že extrudovaná deska je použita jako podklad (podpěra) pro fasádní vrstvu izolace jsem zatím nezažil, ani neslišel..., ale neznamená, že to nejde. Pokud byste kombinoval zateplení fasády s fasádní vatou a sokl extrudovaný polystyren použijte flexibilní stěrku a také je možno vložit mezi izolanty v místě napojení dilataci.
Jan | 3.9.2010 13:53
Dobrý den, chtěl bych se zeptat čím vyrovnat pocrch starého soklu z kamenů, na ně se asi nedá perimeter lepit přímo?
admin | 4.9.2010 11:40
Zdravím, já bych to řešil vyrovnávací maltou, jinak lze lepit Perimetr i přímo na kameny soklové části domu, použijte třeba periBond, je to lepící pěna na lepení extrudovaného polystyrenu na sokl. Pokud byste chtěl Perimetr lepit klasickým lepidlem, použijte flexibilní lepidlo, třeba od Webr Terranova, ale před tím použijte penetraci, aby lepidlo lépe drželo na kameni, jinak zmíněný periBond od Soudalu nepotřebuje žádný speciální podklad.
Marcela | 4.10.2010 11:23
Dobrý den, chceme zateplit předsazený kamenný sokl perimetrem pomocí peribondu a navázat na zateplení fasády z minerální vaty, u domu stáří asi 100 let není provedena žádná vodorovná ani svislá hydroizolace a mám obavu že případná vlhkost soklu nebude mít po přilepení desek kam odvětrávat
Marcela | 4.10.2010 11:32
Dobrý den, je nutné jednotlivé spoje perimetru přebandážovat ?
admin | 6.10.2010 10:56
Ohledně vlhkosti je třeba mít na paměti, pokud máte problém s vlhkostí... budete ho mít stále, je třeba vyřešit zdroj vlhkosti, pokud zdivo nebude mít možnost větrat ven, bude se vlhkost objevovat uvnitř budovy, ohledně nutnosti přebandážovat spoje..., myslím že to není třeba. Desky lepené peri bondem budou držet nejen na zdi, ale i u sebe dokonale.
Marcela | 8.10.2010 16:16
Sokl je nyní suchý a kolem základů je provedna drenáž se zasypáním štěrkopískem frakce 32-64, ale mám obavu že až zateplíme tak nějaká případná vlhkost by mohla vzlínat mezi perimetr a sokl. Chceme lepidlo dávat jen na svislo a mezi perimetrem a soklem vznikne díky lepidlu nějaká mezera, udělat v horní části perimetru větrací otvory ? (v místě otvorů by byl asi nepatrný tepelný most)nebo jak přilepit perimetr - dávat lepidlo po obvodu nebo cik cak a na větrací otvory se uplně vykašlat . Nějaká vlhkost by se asi odvětrala dovnitř , nějaká přes fasádní vatu, nebude větší výskyt plísní děkuji
admin | 10.10.2010 09:50
Desky perimetr nalepte tak jak se lepit mají, tak že, po obvodu na kraji plochy desky (hada) cca 3cm tlustého a pak uprostřed plochy 2 až 3 terče o cca 5cm průměru (pokud použijete klasické maltovinové lepidlo), nebo použijte peri bond, což je lepící pěna. Žádné dýchací otvory bych nedělal, ještě jsem o tomto nikdy nikde nečetl..., ani neviděl, jediné co se může stát, že pokud ta těna je vlhká, vlhkost pokud nebude moci ven, objeví se uvnitř stěny... plísně se vyskytují tam, kde je trvalá vlhkost, to je jediné, co vám na plíseň mohu říci.
Martin | 21.1.2011 20:37
Mám starší RD. Dům je zaizolovaný a chci ještě odkopat a zaizolovat sokl (sklep). část soklu (sklepu) je venku a zbytek je v zemi , do země chci izolovat asi 80 cm. Puvodni základy jsou zaizolovány pouze proti vodě to znamená natřené gumoasvaltem. Můžu nalepit izolaci na ten gumoasfalt ? Bude to držet? Jak mám vlastně postupovat? Děkuji
admin | 21.1.2011 23:24
Dobrý den, můžete, ale já bych tam ještě nalepil hydroizolační pásy a na ně pak desky perimetru a na nalepení desek perimetru bych použil lepící pěnu Peri Bond, nebo obdobnou lepící pěnu, to bude držet určitě.
Marek | 26.3.2011 18:43
Dobry den, chtěl bych zateplit perimetrem ale nevim jestly se to děla když mam na stěně nopovou folii nopy na zeď (aby větrala). Ma smysl na nopovku lepit (pěnou) perimetr? Děkuji za odpověď
admin | 27.3.2011 09:06
Dobrý den, Perimetr je izolace pro soklovou část objektů, izoluje proti vlhkostem, vodě, je odolný proti zemině a v neposlední řadě je to tepelná izolace. Lepí se na stěnu objektu, tedy v místech perimnetrové části objektu, většinou na beton a nebo ostatní zdivo, na nopovou fólii bych ho nelepil, nebude to mít význam a bude se to hýbat. Ukončil bych nopovou fólii v místě kde chcete pokračovat vzhůru Perimetrem a lepil bych ho přímo na beton a nebo co tam máte.
Marek | 28.3.2011 09:51
Děkuji za odpověď.
Nebylo by lepši teda nopovku odtrhnout od zdi a nalepit perimetr na stěnu (hrubozrny beton) a pak nopovku dat přes ten perimetr? Chci dat perimetr 80cm pod teren.
admin | 28.3.2011 16:05
Dobrý den, váš postup je naprosto správný a leze jej využít takto také, pakliže nalepíte tepelnou izolaci přímo na beton, základy, a pak nopovou fólii, bude účinek tak jak má být, jen bych se ještě zamyslel, podle okolností zda použít Perimetr a nebo klasický extrudovaný poylystyren. Perimetr tvrzený polystyren je podobných vlastností co extrudovaný polystyren a je odolný proti zemině a je pevný, sice ne jako extrudovaný polystyren, ale dostatečně pro izolaci základů. Jen v případě jeho nasákavosti..., pokud byste měl v budoucnu řešit často problémy s okolní vodou, myslím tím přímý zásah vody, ne vlhkost, pak bych použil i přes aplikaci nopové fólie ještě raději extrudovaný polystyren, oproti Perimetru má lepší vlastnosti v nasákavosti, přijímá vodu z dlouhodobého hlediska méně. Ale toto píši jen u z důvodu, pokud by byl větší a častější problém s přicházející venkovní vodou.
josef | 7.4.2011 22:38
Dobrý den, stavím nový dům. Ztracené bednění, základová deska a stěna z cihelných bloku budou svisle probíhat v jedné rovině . Vzhledem k podlahovému topení bude ,,nula" t.j. výška vrstvy nad základovou deskou 26 cm. Mám protáhnout Perimetr na úroveň nuly , nebo jej zakončit u základové desky a fasádní polystyrén tlouštky 20 cm zasypat do výšky cca 15 cm štěrkem? Pokud protáhnu Perimer na nulu snížím v kritickém místě tepelnou izolaci. Perimer bude tlouštky 10 cm. Děkuji.
admin | 8.4.2011 10:02
Zdravím, protáhněte Perimetr na úroveň nuly, dejte dvě vrstvy, aby byla výsledná skladba v místě 20cm a tím to bude vyřešené. Fasádní polystyren EPS nesmí být zasypán štěrkem, ani ničím jiným, došlo by časem k poškození a degradaci fasádního polystyrenu. Na styk se zeminou a ostatními hmotamy jako je i štěrk je připraven právě Perimetr a nebo extrudovaný polystyren.
Irena | 8.4.2011 10:58
Dobrý den,provádíme rekonstrukci bytového domu a chci se zeptat, zda je na sokl lépe dát obklad nebo marmolit. Jaké jsou plusy a minusy těchto dvou možností. Děkuji
admin | 8.4.2011 16:31
Na to se takto nedá koukat, je třeba si jen uvědomit nějaká rizika, jinak jde hlavně o estetickou záležitost, komu se co líbí a pak také finanční stránka věci, obklad vyjde určitě dráž. Jinak obklad se může vlivem nekvalitích lepidel odlepit, a to hlavně v zimě, může popraskat, záleží na jeho kvalitě, je to pracnější na realizaci, ale asi hezčí na oko. Marmolit je stejně jako obklad omyvatelný, nevadí mu zemina ani vlhkost, je to ovšem věc vkusu, ale obklad určitě vypadá lépe, záleží jaký se použije. marmolit se musí kvalitně a souvisle aplikovat a najednou, jinak je to vidět na spojích, to znamená jedna plocha vždy až do konce naráz, je tam omezený vzorník barevnosti. Penetraci vyžaduje na podklad obojí, jen obklad vyžaduje více peněz za kvalitní mrazuvzdorné a flexibilní lepidlo a hlavně za dobrého obkladače. Průměrný zeník musí zvládnout aplikaci Marmolitu snadno.
Jarda | 8.4.2011 21:59
Lepší je obklad, pakliže se sokl přiznává a je vystouplý jako to klasický vždy bývalo, je pohlednější dlažba. Jak jinak byste chtěli pohledově řešit tu horní plochu výstupku?
Jakub | 15.7.2011 08:44
Doporučovaný Weber tmel 700 není absolutně vhodný na lepení a stěrkování extrudovaného polystyrenu XPS. Stačí se podívat na stránky výrobce, kde je toto upozornění uvedeno. Pro XPS a perimetr je od Webra vhodný například Weber.therm Elastic ...
admin | 15.7.2011 12:21
Dobrý den pane Jakube, máte naprostou pravdu, jak je psáno dále v textu, jedná se o flexibilní lpidla a mezi ně Weber tmel 700 nepatří, omlouvám se za chybu, okamžitě jí opravím a děkuji za upozornění. Nechápu jak se to mohlo stát, jelikož v detailu výrobku Weber tmel 700 u nás v eshopu, což jste si asi sám ověřil je vaše správné tvrzení psáno a nevíc zvýrazněno barevně. No stane se.
Petr | 28.7.2011 09:57
Dobry den. Rad bych se Vas zeptal, jak provest zatepleni soklove casti domu v pripade, ze prvni sar cihel je presazen pres zaklady {ztracene bedneni} o cca 3cm. Dle uvedeneho vzoroveho prikladu na fotografiich bych nejprve navaril na zaklady hydroizolacni lepenku a pretahl bych ji az na cihly do urovne zakladaci listy fasadniho polystyrenu. Pote bych prilepil desku perimetru ci XPS tloustky 3cm na zaklad budovy{ztracene bedneni}, cimz by se srovnal zmineny odskok mezi zakladem a cihlami. Pote bych prilepil druhou vrstvu desek perimetru ci XPS, ktera by byla dorazena az k zakladaci liste EPS a koncila by u terenu cca 30cm pod urovni prvniho saru cihel. Prosim o posouzeni meho navrhu ci navrzeni nejakeho jineho. Zaroven bych se rad zeptal, jaka je minimalni doporucena sirka desek perimetru ci XPS, tedy v mem navrhu 2vrstva, ktera je prilepena na cihly. Jeste bych se rad zeptal, do jake vysky od spodni hrany prvniho saru cihel se pridelava zakladaci lista fasadniho polystyrenu. Vsiml jsem si, ze na ukazkovem prikladu je to cca 40cm. V mem pripade mam uroven ciste podlahy v interieru 15cm nad spodni hranou prvniho saru cihel. Pridelal bych zakladaci listu do vysky 20cm nad uroven ciste podlahy, tedy 35cm od spodni urovne prvniho saru cihel. Chodnik by byl v urovni cite podlahy {viz Vas ukazkovy priklad} a vyska soklu nad chodnikem by byla 20cm. Je toto standartni reseni? V praxi jsem spise videl, ze sokl koncil v urovni ciste podlahy, tedy ze nebyl vytazen nad cistou podlahu. Je tedy pravda, ze zde byl jeste schod pred vstupnimi dvermi. Omlouvam se za muj ponekud kostrbaty popis, ale doufam, ze je to dostatecne srozumitelne. Dekuji za Vasi odpoved.
admin | 29.7.2011 10:11
Dobrý den, váš popis je opravdu složitý a ne úplně se v něm orientuji. Minimálně bych na sokl doporučil tloušťku extrudovaného polystyrenu 80mm, čistá podlaha nemá v objektu nemá vliv na sokl venku. Je spíše důležité, aby zateplení mělu účinek, pak je jedno, jestli je to EPS polystyren a nebo XPS polystyren (XPS má lepší tepelný odpor) proto může být v menší tloušťce, ekvivalent je cca 2cm ve prospěch XPS polystyrenu, také je na soklu ohledně své odolnosti vůči fyzickým namáháním, vodě a zemině. Pokud byste zateploval objekt 10cm polystyrenem EPS 70 F fasádním, pak bych to řešil tak, abyste docílil stejného tepelného odporu. Tepelné odpory všech tepelných izolací jsou v tabulkách v detailu zboží vždy k požadované tloušťce se informace aktualizují v tabulce. Dále, soklová část musí být zateplená pod úroveň terénu. Sokl vysoký jen 20cm je podle mě málo, jedním z důvodů je to že XPS je odolný vůči fyzickému vlivu a pokud pojedete kolem domu například s naloženým stavebním kolečkem a opřete se o dům, můžete si poškodit fasádu i s tepelnou izolací. Dále pokud napadne a nafouká k objektu v zimě sníh a mokrý, bude lžet nad soklovou částí a to by mě osobně vadilo. To je jen příklad a moje zkušennost. Jinak vůči vašemu řešení nemám já osobně námitky.
Petr | 29.7.2011 11:10
Dobry den a dekuji za Vasi reakci. Nedivim, ze se v tom prilis neorientujete. Slovy se to tezce popisuje. Nakreslim obrazek, nascanuji a poslu, z ktereho to bude mnohem citelnejsi. Na kterou e-mailovou adresu mohu eventulene zaslat obrazek? Zatim dekuji.
admin | 29.7.2011 14:02
Pokud chcete něco poslat, tak pošlete, ale asi vám více informací neposkytnu nežli do teď. Pro zaslání použijte info@hanzelin.cz a do mailu přiložte odkaz URL adresu této stránky, abychom věděli o jaké téma a článek se vám jedná.
Jirka | 28.7.2011 10:18
Dobry den, obracim se na Vas s dotazem ohledne zatepleni zakladu nepodsklepeneho RD. Na interneru jsem cetl par clanku vcetne prilozenych obrazku a jeden z nich popisoval zatepleni timto zpusobem:
Na ztracene bedneni byl nalepen extrudovany polystyren, jehoz spodni hrana koncila min.20cm pod uroven konecneho terenu a k tomuto polystyrenu byl pod uhlem 90st. prilozen vodorovne s terenem dalsi extrudovany polystyren, na ktery je pote realiovana zamkova dlazba. Zmineny zpusob zatepleni je realizova po celem obvodu budovy a vodorovne polozene desky extrudovaneho polystyrenu maji mit sirku 80cm od okraje budovy. Domnivam se, ze standartne vyrabevy rozmer 60cm je dostatecny. Co si myslite o tomto zpusobu zatepleni. Pry se vyrovnava zpusobu, ktery se ma provadet pri realizaci zakladu a to tedy umisteni extrudovaneho polystyrenu do vykopu pred zalitim betonu. Asi jako spousty stavebniku jsem tento zpusob zatepleni zakladu neprovedl a ted se to snazim nejakym zpusobem nahradit. Znate nejaky jiny dostatecne efektivni zpusob? Okopavat zaklady do hloubky 80cm se mi nechce. Nemelo by to smysl, ponevadz hrana vylitych zakladu je samozdrejme roztrepena a tezko by se na to lepil polystyren. Dekuji za Vase odpovedi.
admin | 29.7.2011 08:29
Dobrý den, já mohu jen uvést to, že každé zateplení je dobré pokud je účinné, osobně si myslím, že stačí nechat pro vodorovné zateplení šíři desky tato bývá zmíněných 60cm. Spousta lidí neví, že narušení desky extrudovaného polystyrenu je velké zlo, jelikož extrudovaný polystyren je ucelený prvek a pokud ho někde kus uříznete, změní se tím jeho některé vlastnosti a to zejména nasákavost. Jeho povrch je uzavřený a pokud jste ho někdy žezal, určitě jste si všiml, že plocha po odřezání je jiná nežli hladká plocha od výroby. Určitě si tím způsobem co píšete pomůžete, jen si nejsem jist, zda na vodorovně položený extrudovaný polystyren pokládat rovnou zámkovou dlažbu. předpokládám samozřejmě ve všech jejích doporučených vrstvách. Přesto bych se bál vlivu chůze po tomto místě. Extrudovaný polystyren není určen k pochozím místům bez vrstvy betonu. Ale zase neznám pořádně ten váš navrhovaný systém. Každopádně izolace základových pasů je důležitá a samozřejmě u objektů bez podsklepení.
Jirka | 29.7.2011 10:15
Dobry den, dekuji za Vas nazor.
Na prilozenem odkazu je resen dodatecny zpusob zatepleni o kterem jsem se zminoval v minulem clanku. Konkretne je to detail 6.

http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelna-izolace-soklu-univerzalni-reseni/

Dle nakresu predpokladam, ze bude vodorovny polystyren pochozi a stejne jako Vy se domnivam, ze na tento polystyren musi byt aplikovana vrstva betonu a pote klasicka pokladka zamkovky se vsemi vrstvamy sterku vcetne zhutneni. Bohuzel to na konkretnim obrazku neni vubec reseno.
admin | 29.7.2011 10:32
Zdravím, pak bych tomu rozuměl, pokud tam bude ještě vrstva betonu, pak nevidím problém, nezapomeňte vyspádovat venkovní stranu tak, aby se u stěny objektu nedržela případná voda po dešti. Tuto byste neviděl jelikož proteče vrstvami zámkovky a bude pak ve spodní vrstvě. Extrudovaný polystyren je sice pokud ho nenarušíte nenasákavý, ale je zbyrtečné, aby se u objektu držela voda.
Jirka | 29.7.2011 10:50
Jasne. Mate na mysli vyspadovat vrstvu betou od domu, tak aby prosakla voda eventuelne stekla po betonu dolu pryc od domu do spodnich vrstev podlozi. Mam jiz kolem domu polozenou drenazni rouru zasypanou kacirkem. Takze pripadna prosakla voda by tekla do teto drenaze. Diky.
admin | 29.7.2011 14:04
Přesně tak, na obrázcích je můj dům a drenážová trubka je tam zasypaná také.
Vláda | 5.9.2011 19:28
Dobrý den
Mám založenou Los lištu a pod ní zatepluji sokl perimetrem SD 12 se zámkem a rastrem,lepeno Peribondem.
Otázka : Musím horní okraj zámku perimetru u styku s LOS lištou oříznout do roviny a nebo mohu dutiny pod zámkem vypěnit peribondem (jde mi především o zachování tepelně izolačních vlastností perimetru).
Taktéž se mi nedaří přirazit per.desky k liště bez mezer - jsou vypěněná místa srovnatelná s homogení izolací?- tepelný odpor (proti vodě bych opravená místa přetřel gumoasfaltem.
Otázka č. 2 : Při stěrkování podkladové vrstvy pod marmolit se stěrkuje flex hmota na perimetr přímo a nebo se do ní má zahladit perlinka jako do fasády?
Děkuji za odpověd Vláda
admin | 6.9.2011 07:50
Dobrý den, desky můžete vypěnit, nenarušoval bych zbytečně po celém obvodě soklové části domu hranu desek, vypěnit bude stačit. Ohledně použití perlinky na sokl ať už je z Perimetru SD a nebo Extrudovaného polystyrenu, použít perlinku je správně.
Patrick | 16.4.2012 19:13 | hracek22@seznam.cz
Dobrý den budu zateplovat sokl,drenáž provedena,a kolem celého domu je betonový chodník,nevím jak ukončit polystyren k betonu jestli to vubec jde
admin | 16.4.2012 21:22
Dobrý den, zateplení soklové části, neboli perimetru má být správně provedeno tak, že extrudovaný polystyren zasahuje minimálně 20cm, spíše 30cm pod úroveň terénu. To znamená, že byste měl desku zpustit pod betonový chodník, jeho úroveň, jinak je betonový chodník zasahující do soklové části domu dost velký problém v podobě tepelného mostu, zateplení soklové části domu má odizolovat soklovou část, tedy zateplení a odizolování od okolního terénu tak, aby tam nebyl tepelný most, kterým by odcházelo teplo z objektu skrz sokl ven, což umožňuje Váš betonový chodník a nebo i samotný terén, proto se ten sokl ztepluje a proto se zatepluje i spodní stavba, základy domu. Máte možnost buďto rozbít ten betonový chodník těsně u domu a vsadit tam ten extrudovaný polystyren a pak dodělat chodník a nebo to nechat být a ukončit desku zároveň s betonovým chodníkem s tím, že ten tepelný most tam bude a to poměrně velký. Více Vám k tomuto stavu nedokážu poradit.
Pavel | 2.5.2012 22:03
Dobrý de, chtěl bych se Vás zeptat, na zateplení soklu. Chtěl bych sokl natřít gumoasfalten a nalepit izolaci (IPU). Na tu bych pak lepil extrudovaný polystyren. Mám dát na něj ještě nopovou fólii? Má se polystyren připevnit hmoždinkou a jak se v tom případě zabrání pronikání vody otvorem pro hmoždinku? Děkuji za odpověď
admin | 3.5.2012 08:37
Dobrý den, postup je správný, tu nopovou fólii tam už prakticky dávat nemusíte, záleží na Vás, extrudovaný polystyren je odolný proti zemině a ohledně hmoždinek (kotev) samozřejmě ano, já říkám kotvit a díry po hmoždince jsou přeci pak překryty včetně hmoždinek stěrkou s perlinkou a následně penetrací a nějakým povrchem, například „Marmolit", nebo nějaký obklad, tam už voda nemůže projít přes všechny ty vrstvy, nehledě na to, že Marmolit je vyroben na bázi akrylátových pryskyřic, vodě odolné.
Gábina | 4.5.2012 16:28
Dobrý den, oddělali jsme obložení soklové části domu a udělali jsme drenáž. Soklová část je dost hrozná,byl tam daný břečťan, který se dostal pod to obložení a narušil celou zeď. Potřebovali bychom vědět jak postupovat dál. Finále by měl být marmolit.
Předem moc děkuji za odpověď.
admin | 5.5.2012 19:47
Dobrý den, nejprve odstranit vše co odstranit jde, jinak to bude odpadávat a uvolňovat se. Následně provďte sanaci soklové části domu, vyspravit sanační maltou poničená a odpadlá místa, pokud jsou tam místa, která vyspravit jsou potřeba (aby plocha soklu byla celistvá a rovná) a pak postupujte podle bodů v tomto článku.
slavek | 11.6.2012 17:47
dobrý den,na dome je kamenný sokl vysoký asi 120 cm /tloušťka zdi je asi 40 cm, kamen,beton,omítka/.pri zateplení fasady zateplit i ten sokl?do jake vyšky a čim ,dekuji
admin | 11.6.2012 20:41
Dobrý den, soklovou část zateplit celou extrudovaným polystyrenem, nebo použít Perimetr, ale výška je na Vás, určitě alespoň na šířku desky a když odečteme těch 20cm pod úroveň terénu, tak je to cca 40cm. Nezapomeňte dát desky XPS extrudovného polystyrenu alespoň 20cm pod úroveň terénu (zakopat).
honza | 16.6.2012 23:33
Dobrý den,
jak mám postupovat se zateplením perimetru, když výška zateplovaného ztraceného pednění je 700 mm a desky extrudovaného polystyrénu jsou 615 mm. Jak mám vyřešit napojení v šířce?
Díky za radu!
admin | 17.6.2012 09:13
Dobrý den, desky extrudovaného polystyrenu musejí zasahovat pod úroveň terénu, pokud možno se desky nemají nijak narušovat, řezat atd. pak by se tím snižovaly hodnoty ohledně nasákavosti odolnosti vůči zemině. Můžete dát dvě řady desek nad sebe naležato. Tím se dostanete i pod úroveň terénu, jestli jsem to dobře pochopil. Jaké napojení v šířce máte na mysli? Tomu nerozumím, desky se dávají normálně jedna za druhou a případné řady nad sebe. Když dáte dvě řady desek nad sebe bude celková výška 1230mm, mít zakopanou desku pod terén je důležité, klidně bych ji pustil těch půl metru pod úroveň terénu. Jinak to můžete také řešit jen extrudovanou deskou přímo u terénu a pak dát normální polystyren EPS 70 F. To neznamená, že když je to ztracené bednění, že tam musíte dávat extrudovaný polystyren, nebo to bude v celé výšce zasypané, celých 700mm, bude pod zemí?
Honza | 17.6.2012 18:34
Díky za reakci. Ještě drobné dovysvětlení:
výška, kterou chci zateplit je celá ze ztraceného bednění (70 cm), základové pasy jsou širší a pod bedněním vytvářejí římsu s odskokem cca 10 cm od domu. Tam už nevidím reálné s polystyrenem pracovat, je to nerovné. Jde mi o to, že mi bude do 70 cm chybět nějakých 10 cm a nejsem si jistý, jak to napojit na XPS polystyren, jestli tedy EPS normálně nařezat a dolepit pás nad XPS, který bude z větší části zasypán zeminou. Mám to také lepit periBondem? Snad už do bude jasnější. Díky moc! J,H,
admin | 18.6.2012 07:47
Dobrý den, jasný, už to chápu. Normálně pokračujte s deskami polystyrenu EPS 70 F jak další vrstvou nad deska XPS, tedy pokud se bude jednat o stejnou tloušťku, jako jsou desky XPS extrudovaného polystyrenu. Jinak, kdybyste chtěl, můžete tam osadit lištu LOS s okapničkou, jako zakládací lištu a od té pokračovat s EPS polystyrenem, ale to asi nebude Váš případ (pokud by se jednalo o jinou tloušťku EPS, větší tloušťku). Ohledně lepení lepící pěnou, dodržte pravidlo: na XPS extrudovaný polystyren Peri Bond a na EPS Polystyren lepící pěnu Etics Bond. Je to důležité. Oba izolanty mají rozdílnou povahu materiálu a použití dvou rozdílných lepících pěn má své důvody.
Honza | 18.6.2012 15:30
Fajn! Díky moc. A kontakt EPS a XPS mám lepit čím? Nebo to mám jen na sucho přirazit k sobě?
J.H.
admin | 19.6.2012 08:02
Dobrý den, jen přirazit k sobě, maximálně nějaké mezírky se vypění pěnou a pak seříznou vyčnívající části již tvrdé pěny, je asi jedno jakou z těch dvou v tomto případě použijete, postup je stejný jako při lepení PE lepící pěnou BOND. Postup, videa naleznete zde přímo u výrobků:

http://www.stavebniny-rychle.cz/etics-bond.html

http://www.stavebniny-rychle.cz/peri-bond.html
marián | 17.7.2012 10:00
Zdravím, idem zateplovať sokel perimetrom 100mm hrúbky. Potrebujem poradiť, jak presne umiestniť perimeter pod vchodovými dverami. Pozeral som fotky,ktoré ste pridal k článku a tam pod dverami nie je, tým pádom tam podla mňa vzniká velký tepelný most. A ďalší dotaz, v prípade že budem musieť z perimetra odrezať, čím treba ošetriť rezanú stranu, abych predišiel nasiakaniu? Ďakujem
admin | 20.7.2012 12:03
Dobrý den, místnost za dveřmi je vytápěná jako podlahové topení a izolace je provedená z vnitřní strany ve skladbě podlahy, samozřejmě svislá izolace. Důvodem tohoto řešení byla později dotažená zámková dlažba, jinak nic ošetřovat v případě řezání nemusíte, sice se nedoporučuje nijak řezat desky XPS extrudovaného polystyrenu, ale když k tomu dojde, není to taková prohra. Ano nasákavost a uzavření desky se tím naruší, ale není to tak strašné, obzvláště, když je to jen na jednom místě. Jedná se o to, aby se to neřezalo třeba po celém obvodě, většinou se někde řezat musí. Tak to bývá. Nebojte se toho. Přilepte desku lepící pěnou peri Bond od Soudalu.
Omlouvám se za opožděnou odpověď, důvodem byla má řádná dovolená.
marián | 24.7.2012 14:08
Zdravím, ďakujem za odpoveď,ohladom rezania som sa pýtal na rezanie perimetra, nie xps. Ďalej sa vás chcem opýtať na tanierové hmoždinky, perimeter je tvrdý(aspoň myslím,ešte som ho v ruke nemal), zatlačí sa hmoždinka do neho na tolko,že po presieťkovaní a preklebrovaní nebude vidieť?
Ďakujem vopred za odpoveď
admin | 24.7.2012 16:33
Dobrý den, to jsem opravdu přehlédl, nic méně u tepelné izolace Perimetr a Perimetr SD je to s řezánm desek prakticky stejné jen je u Perimetru menší pevnost v tlaku a tudíž i tvrdost je menší a to 200 kPa oproti například extrudovanému polystyrenu: Sytrodur 3035 CS, (300 kPa). Jinak je Perimetr tepelná izolace přímo určená a dostačující pro izolaci spodní stavby a soklu Perimetr SD (perimetrové části stavby) má jen o něco horší hodnotu nasákavosti, ale dostačující a je vhodný pro zateplení spodní stavby a soklu. Hmoždinku talířovou do něj v pohodě namáčknete, já zateploval perimetrovou část tepelnou izolací Styrodur 3035 CS a taky do něj hmoždinka šla zamáčknout, ono to s tou tvrdostí není tak jak si lidé myslí, na malé ploše lze v pohodě vytlačit důlek prstem, jedná se především o plošnou pevnost a odolnost v tlaku. Samozřejmě ve srovnání s polystyrenem EPS je Perimetr i XPS extrudovaný polystyren tvrdý jako kámen. Ohledně řezání tepelné izolace Perimetr a perimetr SD (soklová deska) navrhuji stejný postup jako u extrudovaného polystyrenu viz psáno výše.
Josef K. | 31.7.2012 11:38
Dobrý den,
máme roubenou stavbu z hranolů 200x200. Základový hranol roubené stěny je přichycen k základové desce 3/4 své šířky, tj. 150 milimetry, tzn. přesahuje základovou desku o cca 50 mm. Pro roubenou stavbu je nejlepší, když základový trám přesahuje sokl alespoň o 1 cm, aby dešťová voda dobře odtékala. Chci-li zateplit sokl, toto pravidlo už bohužel nemůžu dodržet, protože na polystyren+stěrku zůstává pouze 4 cm, což je málo.
Budu tedy muset pod základový trám nainstalovat okapničku a pod ní schovat polystyren. Okapnička by měla nejen umožňovat co nejlepší odvod stékající dešťové vody, ale i zabraňovat rozstříkávání dešťové vody z od okapničky na základový trám.
Jakou okapničku mám zvolit a jakým způsobem ji mám nainstalovat, k čemu připevnit? Pro úplnost ještě dodávám, že základový trám roubené stěny neleží přímo na základové desce (resp. na hydroizolaci), ale na nivelačních dřevěných špalíkách tloušťky cca 5 mm vzdálených od sebe cca 1 m. Prostor pod základovým trámem vymezený těmi špalíky se má nakonec zapěnovat.
Děkuji velice za odpověď.
Josef
admin | 31.7.2012 13:35
Dobrý den, je mi velice líto, ale na Váš dotaz nemohu odpovědět i při vší snaze, jelikož se jedná o konstrukční systémovou situaci, na kterou by měl myslet už projektant, nebo architekt. Já Vám nemohu nabídnout jinou okapničku nežli je klasická zakládací lišta LOS s okapničkou viz fasádní komponenty. Já osobně bych to udělal tak, že bych přiznal sokl, tedy předsadil bych ho a té vody bych se tak nebál, trámy jsou určitě ošetřené proti vodě. Je pravda, že 4cm jsou opravdu malý prostor na zateplení soklu. Já jinou šanci nevidím nežli předsazený sokl.
Tomas | 11.7.2013 09:47
Dobrý den,prosím o radu,budu zateplovat sokl 80mm perimetrem,
u nové přístavby mám sokl tvořen základem s železobetonovým věncem a cihlami porotherm, základ je cca o 3-4cm předsazen než jsou cihly jak vyrovnat toto do roviny, abych mohl nalepit desky? Mám desku ztenčit o zmíněnou šířku v oblasti soklu a pak nalepit? Pokud bych doházel maltou rozdíl soklu a cihel nebudu mít sokl zastrčeny pod fasádu o 2 cm naopak budu mít v tomto místě přesah....díky moc za radu..s pozdravem,
admin | 11.7.2013 16:04
Dobrý den, nezlobte se, ale já to četl snad 10x a stále tomu nerozumím. Nedokážu to z textu dostatečně pochopit. Proč by nešlo to co chybí doházet maltou, nebo dopěnit PU montážní pěnou? Prostě to doplňte jen tam, kde je to třeba a ne v celé ploše.
tomas | 11.7.2013 19:48
Dobrý den, navazuji na můj dotaz z 11.7.děkuji za odpověd´, pro upřesnění, mám zatepleno 10cm polystyrenem, sokl bude z 8cm perimetru, v místě které popisuji je betonový věnec soklu pod cihlami přesazen dopředu před cihly nad ním o cca 3cm tzn,když nalepím Perimetr a dopěnil bych v místě cihel,které budou o 3cm utopeny nedosáhnu zubu soklu dovnitř jako v jiných místech, ale místo toho zde vznikne přesah přesah cca 1cm, proto se ptám jak to řešit? snad je to ted´jasnější,díky předem za pomoc, s pozdravem
admin | 11.7.2013 20:33
Dobrý den, pořád mě to není moc jasné... představím si rovnou plochu a na ni 10cm, když půjdu dolů, tak polystyren fasádní přesahuje 10cm, pak bude při nalepení perimetru 8cm soklová část podsazená o 2cm, což znamená, že polystyren EPS bude přesahovat nad soklovou částí o 2cm. Tady přichází ta nejasnost, na to betonovém soklu máte cihly, přesazené o 3cm, tady tomu vůbec nerozumím, nevím jak jste to dokázal, nedokážu si to představit.... betonový věnec je pod cihlami přesazen o 3cm, tak že je tam výstupek v podobě těch cihel (1cm), nebo (3cm), když odečtu předchozí podsazení 2cm oproti těm 10cm a odečtení 8cm perimetru? Nebo je to jinak. Nechápu, proč by ty cihly měly být vystouplé, proč se to tak udělalo? nevadí, pokud to tedy snad už dobře chápu, tak byste musel opravdu v místě, kde je ten výstupek dát menší tloušťku perimetru. Pokud hodláte dodržet podsazený sokl, tak nevidím východisko, tady není co vymýšlet. měl jste na to mrknout dřív a dát větší tloušťku polystyrenu fasádního, tedy pokud se jednalo o dodatečné zateplení, tak vás mohly limitovat samozřejmě okna. nebo odsekat ten výstupek z cihel, pokud tím nenarušíte statiku obvodové stěny. Nevidím to, tak nemohu tohle posoudit, ale také by to bylo východisko, pokud jsou cihly dost široké, tak by 3cm neměly být ohrožující, ale je to na posouzení. nedokážu takto na dálku říct. jednodušší by bylo dát v místě výstupku menší tloušťku perimetru o 3cm.
tomas | 12.7.2013 13:17
díky za odpověd´tak jsem si to myslel, ale stále nerozumíte mému výkladu, cihly které tvoří zed´, je postavena na základovém železobetonovém věnci+základové desce dle projektu výška cca 40cm/není tvořen cihlami/ jsou v pořádku je na nich zateplení 10 cm silné,a jen jedna řada/je to první řada/ zbývá v soklové části nezateplena, problémem je ten betonový věnec,který je díky větší šířce než měl být, vystouplý o 3 cm tzn.v tomto místě je předstazen než je celá zed´nad ním, takže vzniká komplikace,když se přiloží deska polystyrenu, takže ji v tomto místě uříznu na cca 5cm a nalepím snad je to jasné,kdyžtak Vám pošlu foto -:)díky za pochopení a hlavně pomoc
admin | 14.7.2013 15:59
Dobrý den, udělejte to tak, je to asi opravdu nejjednodušší cesta jak to vyřešit. Přeji hodně zdaru při realizaci.
Prochy | 25.7.2013 14:36
Dobrý den, mam postavený rd, základní deska je cca 40 cm nad terénem, poté jsem první vrstvu zdiva přesadil o 10 cm. Základ mam zateplen 5 cm extrudovaného polystyrenu(hloubka 50cm pod terén + nopovou folií po celé hloubce základu. Nyní bych chtěl zateplit zbývající soklovou část. Mohu tedy použít 5cm perimetr SD, který nalepím peri-bendem? Vznikne tam pak dá se říci cca 3-4 cm podsazený sokl. Spoje a mezery, které určitě vzniknou jelikož v zemi není extrudám moc rovný, mohu spojit a vyplnit také peri bendem? Není potřeba žádné lišty apod.? Spoj mezi přesazeným ytongem a perimetrem se může nebo nesmí lepit? Jelikož jsem na videu viděl, že se na soklovou část pěna dává svisle, tak nebude to dělat nějaké problémy? Jak je moc velký prblém, když nedám hmožděnky? Základní desku, resp. místo ztraceného bednění jsem používal betonové kostky, které jsou snad nevyvrtatelné:) Perlinka na stěrku perimetru se nedává?Děkuji za info
admin | 25.7.2013 16:33
Dobrý den, z mého hlediska to takto udělat můžete, jen hmoždinky bych přeci jen dal, pokud to půjde vyvrtat, perlinka s lepidlem je jasná záležitost, to se musí. Dopěňovat je také možné, ale pokud možno dávejte desky nasraz k sobě, pěna je sice také tepelná izolace, ale ten perimetr je přeci jen lepší, tvrdší. Lištu dáte až na zateplení obvodové stěny, lištu zakládací LOS.
René | 7.8.2013 11:47
Dobrý deň,
základovú dosku RD mám v jednej časti cca 1,2 m pod terénom, v tejto časti zateplujem 10 cm XPS. V tejto časti sa teda terén bude "opierať" o tehlové murivo. skladbu tam chcem mať gumoasfalt + IPA+ 10 cm XPS + nopova folia a pri pate dosky bude drenáž. XPS mám ale bez perodrážky. Je veľký problém to že tam nie je pero-drážka a mám sa snažiť vymeniť XPS za 5 cm a lepiť ho v dvoch vrstvách?? ďaľšia otázka všade čítam že xps treba aj kotviť ale ak dám kotvy poruším hydroizoláciu (stena je pod urovňou susedného pozemku). v prípade miesta nad teréenom kotvy chápem.
ďakujem za odpoveď (rez vám pošlem na mail)
admin | 7.8.2013 12:26
Dobrý den, samozřejmě, že je lepší pero drážka zámek a ještě k tomu ve dvou vrstvách, jelikož se tak zamezí lépe tepelným mostům, možným únikům překrytím desek jejich spár druhou vrstvou desek XPS. Ohledně kotvení v místě, kde bude zavážka terénem, bych také kotvení neřešil, kotvení má zajistit desky XPS proti sesuvu a odchýlení částečně také, ale pokud se na desky nasype zavážka, tak nemají kam odpadnout.
Jan Jakl | 26.8.2013 17:55 | malejsef@seznam.cz
Dobrý den,
pokud správně chápu fotky u článku, tak jste zateploval pouze sokl a základy ne? Vycházel jste tedy z obrázku 6 viz. odkaz výše? Vodorovnou hydroizolaci pod deskou jste zalomil dolu a následně na ní nalepil ještě svislou hydroizolaci v celé části soklu? Já mám v plánu použít Styrodur a nejsem si jistý, jestli má hydroizolace ještě smysl. Zateplovat budu taky jen sokl 30 cm pod a 30 cm nad. Předem děkuji za odpověď.
admin | 26.8.2013 19:57
Dobrý den, tato hydroizolace má kromě jiného také funkci v podobě zamezení vzlínání povrchové vlhkosti a jedná se spíše o takový nadstandard v otázce kvalitního zateplení soklové části domu. Na obrázku je správně provedená hydroizolace, tato má kromě vlhkosti také zamezit různému hmyzu aby se dostal k soklu, někdy se z terénu dostane mezi desku XPS a soklovou část, zanese tam částečky zeminy a další organické části půdy a zbytky živočichů a dalšího hmyzu a ty spolu s vlhkostí udělají své, pak tam vznikají různé plísně a pak to tropí neplechu ve funkčnosti zateplení. Tato hydroizolace nemá nic společného s hydroizolací základů, anebo základové desky, ta je samozřejmě provedená již dříve při realizaci základů. Tahle hydroizolace je tam navíc, je to taková pojistka proti případné vlhkosti, která by se mohla dostat k soklu skrze desky XPS při případném přívalovém dešti, nebo kdyby dlouhodobě pršelo a zemina byla už hodně nasáklá vodou a stála tam voda, nebo kdyby na soklu ležel sníh ve velké vrstvě někde na chatě, kterou běžně neobydlujete a pak roztával. Ty desky XPS jsou sice odolné vůči vodě, zemině a mechanickému namáhání a jsou zapuštěné pod terén, ale pokud je tam té vody hodně, tak je pak fajn, když tam ta přidaná hydroizolace je a také kvůli přístupu hmyzu z terénu, zeminy, který pak zanáší mezi desky XPS a sokl zeminu atd.
Jan Jakl | 27.8.2013 12:51
Dobrý den, teda :-), děkuji za vyčerpávající odpověď. Jen ještě k tomu zateplení. Zateploval jste i základy nebo jen těch 60 cm (což je dle technických listů zateplovacích systémů výška většiny desek) soklu? Někdo tvrdí, že se zateplovat musí, někdo, že je to zbytečné a stačí zateplit sokl. Já plánuji jen těch 60 cm (30 cm nad zem a 30 cm pod zem) jednou deskou bo dalších 60 cm desku už bych pod ně do země nedostal kvůli nerovnostem a jak píšete výše, řezat by se neměla. Popř. myslíte, že je lepší dát ještě pod těch 30 cm pod zem desku uříznutou, než žádnou?
admin | 27.8.2013 15:04
Dobrý den, zda je potřeba zateplovat základy, anebo ne je závislé na projektu stavby, jaký je to dům a jak je osazen v terénu, jaký je to druh terénu a jaké jsou tam běžné povětrnostní podmínky, to vše už musí být zahrnuto v projektu. Dům na fotkách je částečně zasazen do terénu a částečně ne, tam kde je foceno zateplení jsou jen pasy a základová deska, zateplení extrudovaným polystyrenem je dostatečně zasazeno do terénu. jinak každé další zateplení navíc má smysl, pakliže pomůže ušetřit energie za vytápění. I ta další uříznutá deska XPS má smysl, jen je tam pak problém s narušením povrchu, který je z výroby uzavřený a uříznutím obnažíte strukturu extrudovaného polystyrenu, ta část, která bude obnažená je pak nasákavější nežli ta hladká nenarušená, stejně tak je snížena částečně odolnost vůči zemině. Jinak se zase nejedná o nějaké dramatické změny. Já osobně bych pokud to jde tam ještě vložil další desku. V naší zeměpisné šířce má být zámrzná hloubka cca 80cm, tím byste se přiblížil k této hranici. Ale u domu na fotkách se studenou podlahou nikdy nebyl problém.
Dusan | 3.9.2013 12:43
Měl bych dotaz ohledně vlhkého sklepa...vysvětlím:Dům jsme dostavěli asi před 5 lety. Podsklepený je z části a to pod dvěmi místnostmi, jelikož se jednalo o částečně svahovitý terén a bylo mi líto to zasypat. Nicméně byl sklep do letošního jara naprosto suchý. Letos na jaře se ve sklepě v zadní místnosti v rohu objevila voda. No voda, je mokrý roh a pod ním podlaha asi 1,5 m2. Sklep je pouze vyzděný z tritregů, podlaha vylitá betonem, pod pásy je nalepena ipa. Né však po celé sklepě, pouze pod pásy. Zvenku byly zdi sklepa do 1,5 metru penetrovány asfaltem a na nich je pak taky nalepena ipa, od spodu až nad úroveň zeminy jsem použil nopovou fólii. Jak jsem zmínil, sklep byl naprosto suchý, ani známka vody. Zvenku jsem neměl sokl ničím obložený, sokl tvořil pouze obnažený tritreg do výšky asi 40cm nad terén, pak již byl samotný dům, ale vloni jsem od známého sehnal nějaké polystyrénové desky 2cm, tak jsem je na sokl nalepil, natáhl perlinu s lepidlem a na toto jsem pak natáhl marmolit. Včera jsem však do noci hledal na netu o vlhkých sklepích, moc jsem toho nenašel, protože vesměs lidé řeší sklepy u velmi starých domů. Ale dočetl jsem se to, že když je okolo domu nopová folie, tak tato by neměla být úplně "uzavřena", protože pak nemůže mezí ní a domem proudit vzduch. A nyní dotaz:Je možné, že tím, že jsem nopovku uřízl asi 5cm nad terénem a na sokl nalepil polystyrén tak, že jsem ho dal až k zemi, tedy i přes nopovku, čímž jsem jí uzavřel a takto se mezí nopovkou a zdivem sráží voda, která se pak objevuje ve sklepě? Může se tam vysrážet tolik vody, že i přes celé toto léto, které bylo velmi suché, mi roh ve sklepě nevyschl, ale je tam stále asi 1 m2 podlahy vlhký ( a s podlahou i kousek zdiva od země...asi tak 10 cm)?
admin | 3.9.2013 13:33
Dobrý den, hned ze začátku uvedu jen to, že bez místní obhlídky není možné stav objektivně posoudit. Tak že, mé názory a úvahy berte jen velmi orientačně, vyjádřím se k tomu, co jste tady napsal. To, že se někde objeví u novostavby voda až po nějaké době, může být zapříčiněno tím, že si stavba sedá a při tom jak si sedá, může dojít někdy i k prasklinám, které také mohou být až tak velké, že naruší případnou hydroizolaci. Další možností může být nesprávná instalace nopové fólie, tato musí být nainstalována nopy směrem ke stavbě, aby mohl mezi ní a stavbou proudit vzduch a doporučuje se ukončení provést tak, aby případná vlhkost odcházející ze stěny mohla ven, jestli jste toto provedl, tak jak jste popsal, tak může být ten problém právě tam a množství výparů je závislé na ploše stěny a stavu zdiva, kdy množství vysrážené vlhkosti může být poměrně veliké a to i tak jak píšete. Další možností může být tepelný most, který může vznikat rosným bodem, který se mohl instalací zateplení soklu posunout a začít tak proces, kdy voda vzlíná směrem do interiéru, to by se ale mělo po ochlazení ztratit, což uvidíte sám, protože se pomalu začíná ochlazovat. Poslední možností může být běžná vlhkost, která byla stále ve spodní stavbě od postavení a pokud se třeba nějak změnilo větrání sklepa, pak se mohla začít objevovat tato vlhkost, která dříve jinak odcházela větráním, na což má vliv i teplota a její rozdíl uvnitř a venku. Vlhkost ze spodní stavby může odcházet podle charakteru stavby a jejího větrání ve spodní části klidně i několik let, ale pokud jste nezměnil nijak odvětrání stavby ve sklepě a před tím tam ta vlhkost nebyla a teď je, tak to asi nebude ten případ. Já osobně bych v případě novostavby provedl v celé spodní stavbě vodorovnou i svislou hydroizolaci ve dvou vrstvách pomocí asfaltových pásů natavením a to z vnitřní strany (vanu) a pak bych teprve obezdil sklep uvnitř. To je tak nějak můj názor.
Dusan | 3.9.2013 14:17
Dekuji za velmi brzkou odpoved, samozrejme mi je jasne, ze bez obhlidky na miste je odpoved jen orientacni.
Ale k Vasemu navrhu...nestalo by se pak, kdyzbych nalepil asfaltove pasy ve sklepe, ze se vhkost bude tlacit do stropu sklepa. Strop je postaven z I-cek, mezi ktere bylo pomoci desek udelano ztracene bedneni a pak zvrchu vylito betonem. Samozrejme je strop, resp. podlaha domu, odizolovana ipou a polystyrenem atd.
admin | 3.9.2013 16:37
Dobrý den, podle mě ne, když byste provedl vanu v celém sklepě, tak ne. To by už musely být mokré celé stěny, aby se to dostalo až do stropu, vy píšete o menší ploše. Ta hydroizolace musí být provedena v celé vrstvě stěn i podlahy, pak na to znovu vrstva podlahy na vodorovnou část a na stěny přizdívku.
Dusan | 3.9.2013 22:12
Jeste, pokud bych mohl, nejaky dotaz...co jsem se docetl, tak dle novych skoleni se doporucuje davat nopkovou folii naopak oproti minulym letum, tedy temi spunty smerem ven od zdiva...udajne proto, aby kameny, zemina se o ne zadrzela a dale nesjizdela a nezpusobila poskozeni hydroizolace a taky fakt, ze udajne od spoda vlastne nema co proudit a tedy se vetrat, pokud je dole folie uzavrena zeminou. Muzete se mi, prosim, vyjadrit i k temto nazorum? Dekuji moc za Vase rady a postrehy!!!
admin | 4.9.2013 07:52
Dobrý den, k tomuto se mohu vyjádřit jedině tak, že trvám na svém předchozím názoru. Nopová fólie musí být instalována nopy směrem k stěně. Ono nejde ani tak o přímo proudění, ale odvětrávání té stěny.
FANUSA79 | 6.10.2013 15:49
Dobrý den,zateplil jsem sokl styrodurem,obklad na sokl budu dělat až příští rok,tak se chci zeptat,jestli ho musím na zimu potáhnout lepidlem a síťkoua nebo nechat jen nalepený polystyren.

Děkuji za info
admin | 6.10.2013 19:04
Dobrý den, extrudovaný polystyren je odolný vůči vodě, zemině a teplotním výkyvům, tak že vysloveně ho hned potahovat stěrkou nemusíte.
Rosťa | 2.11.2013 14:40
Dobrý den , můj dotaz sice nesouvisí se zateplováním domu , ale chtěl bych s zeptat na Marmolit . Chtěl bych jej použít na horní lem bazénu - je tedy natolik voděodolný , aby toto použití snesl nebo vyrábí se něco podobného na toto použití ? Děkuji za odpověď .
admin | 3.11.2013 08:40
Dobrý den, pokud hodláte Marmolit použít jako povrchový dekorativní finální povrch, tak v tom nevidím problém, pokud dodržíte postupy a podklady pro aplikaci Marmolitu, ale nečekejte od tohoto povrchu nějaké hydroizolační funkce, není to hydroizolace. Je to dekorativní mozaiková omítka s pojivem, které je na bázi syntetických pojiv na akrylátové bázi. Marmolit je odolný vodě, mechanickému namáhání, proto se používá na soklovou část domu, kde se to pak může oplachovat vodou.
Bohouš | 2.11.2013 17:56
Dobry den.V nasem dome zaciname druhou zimu,ale bohuzel jsme zjistili,ze se nam ve trech pokojich zacala tvorit plisen.Je to v kazdem spodnim rohu u vnejsiho zdiva.I treba u pricky, ktera je na zdivo napojena.Vlhke mapy se netvori.Vlhkost max. do 63% a vcelku i pravidelne vetrame.Dum neni zateplen, pouze sokl.Je postaven z porobetonu H+H 37,5 exklusiv.Skladba domu je takova: Ztracene bedneni,zelez.betonova deska,ipa prelozena dolu,1.rada postavena z 30, 2.rada a ostatni z 37,5.Izolace pouzita ISOVER perimetr tl. 4 cm a lepidlo flex. k tomu urcene.Cista podlaha je cca. 18cm od zakl. desky. 1.rada neni nikde pod urovni terenu.Pracovni postup: Na izolaci se standardne po obvodu naneslo lepidlo a na stred buchty.1.rada nebyla osetrena svislou ipou.Perimetr tedy prechazi ze ztr.bedneni pres ohlou ipu az po hranu 2.rady.Vsude je min. 30cm pod úrovni terenu.Konecna uprava je perlinka lepidlo.Jo a zatim fasada na dome je 1,5 cm hazena omitka MVR Uni.Otazka zni co jsme udelali spatne?Vzlina vlhkost po lepidle a prechazi tak do urovne cist. podlahy pres nezaizolovanou 1.radu? Meli jsme udelat svislou izolaci a napojit ji na vodorovnou?Nebo tam je tepelnej most? PS: Dum je v mirnem svahu a okolo domu u soklu je nopovka a drenaz (voda v ni nikdy netekla). Prosim poradte. Diky moc
admin | 3.11.2013 08:34
Dobrý den, po pečlivém přečtení mě napadá jedině ten problém, že není provedena svislá hydroizolace s napojením na vodorovnou a může tak vzlínat vlhkost. Pak ještě mrkněte, nebo si zkuste vzpomenout, zda je nopová fólie správně umístěna, tedy jestli je umístěna nopy (výstupky) směrem k domu, tak aby správně odváděla, odvětrávala případnou vlhkost a kondenzát. Jinak nedokážu bez obhlídky říct čím by to mohlo být. Také může být vlhkost ještě v podlaze, ta pokud nebyla podlaha pořádně vyzrálá (cca 90-120 dní) tak beton může v některých místech pouštět vlhkost do zdiva, ale to se časem ztratí, tohle už jsem také jednou viděl. Ale tam byla dlažba a ta nevyzrálý beton uzavřela a proto šla vlhkost do stěn a bylo to také nejvíce v rozích a ne všude, záleželo kde to bylo, jestli u okna a nebo dveří, kde jsou změny teplot. Voda nemusí zrovna někde být vidět, téct a může se projevovat tak jak píšete. nakonec to po třech sezónách zmizelo a byl už klid.
Bohouš | 3.11.2013 09:56
Dobry den.Dekuji za brzkou odpoved.Tak to asi vypada na tu svislou izolaci.Nopovka je spravne a podlaha je z anhydritu, ktera je tam uz rok.Jeste bych rad vyloucil srazeni vlhkosti ve zdivu diky tepel. mostu.Jak jsem psal vyse.Prechod ci napojeni perimetru na 2. radu je zhruba 7 cm nad urovni vnitřni podlahy.Tak jsem si rikal, jestli i to na to nemuze mit vliv.No a u toho napojeni je presazeni 2. rady, ktery je cca 3cm a to neni zespod nejak osetreno.Nemuze se zde vytvořit most,uz diky vysce vnitrni podlahy? Teoreticky kdyby tam byl, stacil by ze spoda hrany nalepit 10 cm izolace?Byl bych uz pod urovni podlahy.Zacinam varit z vody.Nejspis tedy asi budu muset v miste vodorov. izolace sokl oskubat, udelat svislou a znovu nalepit.Slo by pak perimetr nalepit penou p. bond, respektive jestli s ni lze vyrovnavat i mensi nerovnosti? Lepidlo by se mi tam uz nechtelo davat.Samozrejme to samotny odrozniti perimetru by se mi nechtelo delat pod terenem.Vadilo by to necemu?Perimetr by byl odriznut a znovu napojen nad urovni terenu. Kouknete na to a dejte prosim vedet. Diky
admin | 4.11.2013 09:54
Dobrý den, no v místě přesazení, které je jak uvádíte 3cm a není nijak ošetřeno tepelnou izolací by mohl takto vzniknout tepelný most, ale to bych zase čekal, že se to nebude projevovat jen v rozích jak píšete. I když ty rohy mohou být z důvodu správného odvětrání prostor, rohy bývají nejčastěji, tam se špatně větrá... Jen mě pořád nejde na rozum, jak to, že se objeví rovnou plíseň bez předchozího projevu vlhkosti. Jinak, lepit perimetr, nebo extrudovaný polystyren můžete pomocí lepící PU pěny Peri Bond od Soudalu, lehké nerovnosti tím vyrovnáte také.: http://www.stavebniny-rychle.cz/peri-bond.html
Bohouš | 4.11.2013 13:42
Ok. Děkuji za rady. Teď to je vystříkané savem, zatím to necháme a na jaře uvidíme. Nashle
Nedumar | 15.11.2013 08:24
Dobrý den, prosím o radu se zateplením soklové části novostavby. První šár cihel je přesazen přes základovou desku 3cm, udělána vodorovná izolace základové desky, která je s přesahem cca 5cm přivařena svisle na základovou desku. Pod základovou deskou je šár ztraceného bednění. Uvažuju o tom, že bych perimetr usadil tak, aby tvořil 30cm nad zemí sokl a 30cm pod úrovní terénu. Tzn. že první šár cihel bude nad úrovní terénu 20cm a 10cm bude nad úrovní ještě základová deska. Jak tedy můžu vyrovnat to přesazení prvního šáru? A je zapotřebí ještě mezi ztracené bednění a perimetr dát hydroizolaci?
Předem díky za odpověď
admin | 15.11.2013 08:46
Dobrý den, na váš dotaz je v podobné situaci odpovídáno výše v komentářích (uživatelé "Tomas" a "Prochy"), tak si je pročtěte, ať se to tady neopakuje. Kdybyste i pak měl dotaz, tak ho sem neváhejte napsat, pokusím se doplnit informace.
Hermanovský | 8.1.2014 15:30
Dobrý den,
Budu zateplovat severní stranu penzionu. V zimě dosahuje sníh až k horní úrovni oken v přízemí. Kolem stěny je zámková dlažba a drenáže, které odvádějí vodu z tajícího sněhu. Stav vodorovné izolace není znám, ale asi se nedá počítat s její kvalitou.Nicméně zdivo i omítka je suchá, zřejmě z důvodu skladby -ztracené bednění z heraklitových tvárnic - difuzně zcela otevřená konstrukce. Vnitřní podlahy jsou na úrovni terénu. Záměr je provést kontaktní zateplení stěny od horní úrovně oken EPS 70 F šedý tl 14 cm. Spodek stěny řešit jako odvětrávanou fasádu s vinylovým obložením (otázka je odolnost proti váze sněhu) a nízkým skolem z extrudovaného polystyrenu 20-30 cm v nadzemní části a zbytek pod zem. Otázkou je řešení přechodů mezi soklem,odvětrávanou fasádou a kontaktním zateplením. Prosím o sdělení, zda je uvedené řešení vhodné, případně o jiné vhodné řešení.
Děkuji
admin | 8.1.2014 16:51
Dobrý den, mě se vaše myšlenka řešení líbí, jinak jako přechod mezi soklem a provětrávanou fasádo bych řešil nějakou lištou, ale je třeba, aby tam byla nějaká mřížka, nebo něco, co umožní přísun vzduchu, jelikož provětrávaná fasáda nasává spodem vzduch a funkční provětrávanou mezerou ho pak nechává proudit nahoru, kde pak odchází ven a tím je právě obvodová stěna větraná. Dělá se to většinou tak, že sokl je podsazený a tím je umožněný přívod vzduchu do konstrukce provětrávané fasády. Pokud si najdete na internetu nějaké realizace provětrávané fasády, tak je to takto většinou provedené.
Petr Sivák | 19.2.2014 12:48
Sanace se řeší především u zdiva a železobetonových konstrukcí. Jak tenhle jev nastane to je pak teprve sranda! Z vlastní zkušenosti doporučuji profíky, sami se do toho moc nepouštějte.
Michal | 6.8.2014 13:23
Prosim pekne, jakou stranou lepit desky perimetr? Hladkou ven, ci opacne?
admin | 6.8.2014 14:14
Dobrý den, všeobecně je pravidlem, že se mřížkovaná plocha desky dává směrem ven, aby na ní lépe držela stěrka, proto také jedna strana je mřížkovaná, nebo jinak obdobně upravená. Tak že hladkou stranou lepit směrem k soklové části domu.
Pavel | 14.9.2014 11:59
Dobrý den,chtěl bych zateplit sokl domu,ale mám jistý problém dům je postaven z ytongu lambdy 375.Bohužel se stalo že zedník dal již do první ,,šáry" tvárnici 375 na místo 300 tím pádem je již teď zeď se základem reletivně v rovině mista kde mírně uhlo dřevěné bednějí ven a nebo dovnitř jsme doravnali lepidlem a celý nad zemí viditelný základ jsme nastřeli hydroizolací.Můj dotaz je jesli mohu xps překrýt cihlu jen cca 5cm na maltu a překrýt nopovou fólií případně s ukončovací lištou hned nad tím xps?Celé bych to zahrnul střěrkem a okolo celého domu bych měl okap. chodník odsazený kousek od zdi ten kousek bych vyplnil kačírkem.Je to blbost?Je nutné kvůli tomu zateplovat celý dům když jsem koupil drahou cihlu ?Jinak dům má podlahové vytápění.Předsazený sokl který bude oplechovaný nebude vypadat dobře.Díky moc za odpověď
admin | 14.9.2014 13:02
Velmi se omlouvám, ale vašemu dotazu rozumím, jen do konce věty: "...natřeli hydroizolací." Dále tomu moc nerozumím, píšete o tvárnicích, pak zase o cihle. Pak je to psané tak, že já tomu opravdu nerozumím. Nicméně vám mohu dát odkaz na článek, kde se řeší druhy zateplení soklové části domu. Včetně předsazeného, který se velmi často řeší u dodatečného zateplení.
http://www.stavebniny-rychle.cz/soklova-cast-domu-moznosti-reseni.html
Martin | 27.10.2014 15:27
Dobry den.

Mame dom z roku cca 1928, pristavba kuchyne bola robena v minulosti na 2x. Prvy krat na kamenovom zaklade a mur z plnej tehly bez previazanie s povodnym murom. Druhykrat s betonovym zakladom a CDN tehal. Chcel by som zaizolovat polystyrenom, sokel extrudovany polystyren. Ako to urobit ak dlhsia stena ma vodorovnu izolaciu cca 15 cm nad betonom a kratsia stena ju ma postupne utopenu v terene cca 13 cm. Upozornujem ze vertikalna izolacia nie je nikde. Davat nopovu izolaciu, drenaz ak kamenny zaklad je len cca 30 cm hlboky? Alebo dat len extrudovany polystyren priamo na stenu a pokracovat potom eps? Nebude vlhnut murivo pod XPS?
Martin
admin | 27.10.2014 17:43
Dobrý den, já se přiznám, že se v tom Vašem textu trochu ztrácím. Nic méně bych dal nopovou hydroizolační fólii izolaci, abyste neměl problém s vlhkostí, která by mohla vzlínat pod tepelnou izolací. Mola by tam pak být i plíseň.
| 24.3.2015 09:29

admin | 24.3.2015 13:10
Dobrý den, jak je možné zateplit soklovou část domu ukazuje také tento náš článek i s nákresy možností: http://www.stavebniny-rychle.cz/jak-spravne-zateplit-soklovou-cast-domu.html

Pokud je zdivo vlhké, tak musíte nejdříve odstranit důvod vlhkosti. Přirazit nopovou fólii na extrudovaný polystyren můžete. Materiály pro zateplení včetně možných lepidel jsou uvedeny v tomto článku. Pokud nemůžete zdroj vlhkosti a samotnou vlhkost odstranit, použil bych k vyřešení situace možnost 2., nebo 3. z článku, jenž jsem vám v textu nabídl.
Standa | 4.4.2015 18:44
Dobrý den, hydroizolaci mám asi půl metrů od země, tudíž budu zateplovat od izolace nahoru EPS a dolů jako sokl XPS. Ale izolaci nemám zahlou dolů, místy je už olámaná(hrubá stavba dokončena před 3 roky). Musím nalepovat novou izolaci, nebo stačí nalepit XPS jen na holý beton? Pokud nalepím Xps jen 20-30 cm pod úroveň terénu nehrozí nebezpečí odtržení vlivem mrazem zvedající se okolní zeminy?
Děkuji Standa
admin | 4.4.2015 20:21
Dobrý den, pokud se chcete vyhnout problémům s vlhkostí, tak hydroizolaci raději opravte, než to riskovat a pak předělávat. Ohledně zapouštění XPS polystyrenu do země jsou známé postupy a možnosti, proto vám sem vkládám odkaz na náš článek, kde jsou popsané, jeden z nich si určitě vyberete, je tam i varianta 30 cm pod úroveň terénu. Tyto možnosti zateplení soklové části domu jsou otestované a funkční. Detaily včetně obrázků možností jsou zde: http://www.stavebniny-rychle.cz/jak-spravne-zateplit-soklovou-cast-domu.html
Ondroušek | 2.9.2015 11:32
Dobrý den,
chci se zeptat zda se musí na polystyren ještě natahovat flexibilní lepidlo (s perlinkou), když bude navíc překryt nopovou folií a hlavně bude pod terénem. Děkuji ONDROUŠEK
admin | 2.9.2015 12:41
Dobrý den, ne nemusí, flexibilní stěrka společně s armovací tkaninou je podkladem pro další povrchy, které byste chtěl na soklovou část v tomto případě extrudovaný polystyren nanášet. Pokud se nejedná o pohledovou část, která bude skrytá pod terénem, tak nemusíte nanášet stěrku s perlinkou. Většinou se stěrka s perlinkou mírně přetáhne pod terén (pod jeho úroveň), abyste s dalším povrchem, například s marmolitem mohl také jít mírně pod terén. Prostě, abyste tam měl přesah a nekoukal vám tam holý etxrudovaný polystyren v případě sesednutí terénu či sesednutí zámkové dlažby apod.
Petr | 10.11.2015 13:19 | p.podojil@seznam.cz
Dobrý den, rád bych se zeptal. Je možné použít extrudovaný polystyren jako obednění na základovou desku? Udrží to ten tlak? Kamarád mi to navrhoval, ale nevím, nevím... V projektu mám 80mm na zateplení základů. Děkuji
admin | 11.11.2015 09:06
Dobrý den, také se to tak provádí, ale záleží na situaci, desky musejí být zajištěny proti vyvalení se. Beton je poměrně těžký a pokud se tam nalije z mixu, tak se může vše vyvalit. Pokud je základová deska nad terénem a nedají se desky nijak zajistit, tak vyvalení hrozí. Musíte desky extrudovaného polystyrenu z vnější strany zajistit, řádně podepřít.
Jiří Krátký | 20.11.2015 20:12
Dobrý den,

zateplujeme dům a sokl mi končí cca 25 cm na zemí. Čili 25 cm od země už je EPS. Rád bych se zeptal zdali to může nést nějaké problémy. Všude čtu, že minimum by mělo být 30 cm.

Velice děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem
Jiří Krátký
admin | 21.11.2015 07:45
Dobrý den, ono je to trochu jinak, minimální hloubka soklového zateplení by měla být 30 cm pod úroveň terénu. Pak samozřejmě zbylých 30 cm rozměru desky vyčuhuje nad terén. Většinou se desky aplikují podélně. Desky standardního formátu extrudovaného polystyrenu měří 1250x600 mm. Spíše jde o to, že soklová část zateplení domu je více namáhaná mechanicky, proto je lepší ji mít osazenou mechanicky odolnějším polystyrenem, což je XPS extrudovaný či tvrzený Perimetr SD. Dále je tady ta voda, která v případě fasádního EPS polystyrenu není dobrá, jelikož EPS polystyren je při dlouhodobém styku s vodou mírně nasákavý. Stejné je to s nafoukaným sněhem, který byste tam nechal a ten pak roztál. Nakonec je tady odolnost vůči zemině a hlodavcům, což je další důvod použití extrudovaného polystyrenu. Pokud je váš fasádní polystyren řádně ukončen na spodní straně zakládací lištou a jeho plocha je zakryta stěrkou a armovací tkaninou a nakonec finální omítkou, tak se nic špatného neděje. Jen musíte dávat pozor na mechanické poškození. Například ničím do této části nenabourat, nekopat, musíte dávat pozor, když s něčím kolem budete manipulovat, jinak je to podle mě úplně jedno. Nenapadá mě žádný pádný důvod, proč by měla být soklová část minimálně 30 cm nad úroveň terénu. Samozřejmě, že by bylo lepší mít sokl vyšší kvůli zmíněným vlivům, ale když to nelze provést, tak to zase takový problém nepřináší.

Tady máte odkaz na jiný náš článek, kde se řeší zateplení soklové části včetně možných řešení i s obrázky:
http://www.stavebniny-rychle.cz/jak-spravne-zateplit-soklovou-cast-domu.html
Tomáš | 17.3.2016 10:54
Musí se u novostavby zateplovat zaklad nebo nemusi. Dum bude bez tepelné izolace.
admin | 17.3.2016 17:37
Dobrý den, co se bude a nebude zateplovat v případě samostavitele záleží na vás. Proč nemáte dům zateplen nevím, pokud zdící prvky pokryjí požadavky na prostup tepla, tak je vše v pořádku. Základy se také zateplují, ale to záleží na okolnostech a měl by vám to jasně dát vědět projekt stavby. Navíc, slovo základy je velmi obšírné, záleží na přesném místě, které řešíte. Zde u článku se jedná o soklovou část domu, nikoliv základy.
Horčička | 10.4.2016 20:23
Dobrý den, mám zdivo domu vůči základům uskočené o 1-3cm. Čím by bylo nejvhodnější vyrovnat základy (ze šalovek), abych měl rovinu pro nalepení XPS. Děkuji
martin klesal | 1.7.2017 16:25 | martin.klesal@seznam.cz
Dobrý den,
chci se Vás zeptat, proč se musí dávat svislá hydroizolace, když je extrudovaný polystyren voděodolný. U mne na domě se stala chyba v tom smyslu, že mi chlapy nedali svislou hydroizolaci ale rovnou přilepily jako sokl extrudák,na něj natáhli marmolit a z vnější strany daly nopovou folii. Je pravdou, že základová spára s vodorovnou izolací je na 2/3 domu cca 10 cm nad terénem, na zbylé 1/3 domu je k nopovce přihrnutý štěrk a na něm zámkovka, takže základová spára s vodorovnou hydroizolací je cca 20 cm pod dlažbou. Bydlíme už rok a vše je v pořádku. Mám s tím něco dělat?
Děkuji za odpověd.
Skočdopolová | 5.7.2017 17:01
Dobrý den,
potřebovala bych radu. Máme u domu hotovou zateplenou fasádu, pak je mezera jsou vidět cihly natřené asfaltovým nátěrem a pak je základní deska, která je o dost širší než dům oblepená extrudovaným polystyrénem, tato vrstva měla být zahrnuta zeminou a pak štěrkem. Bohužel otec zemřel a spodní vrstvu jsme nedořešili. Chtěla bych se zeptat, zda bude stačit polystyren dolepit na sokl a spáry utěsnit lepící pěnou Soudal Peri Bond a zvrchu na polystyren použít stěrku weber.therm elastik, do které dáme perlinku a po zatvrdnutí přihrnout zeminou?? Děkuji za odpověď.
Skocdopolová | 5.7.2017 17:09
Ještě k předchozímu dotazu, zjistila jsem, že jsem to napsala špatně, sokl máme natřený pouze asfaltovým izolačním nátěrem, fasáda končí 10cm nad základy a základy jsou obložené asfaltovou izolací a extrudovaným polystyrénem, který už se na několika místech viklá.
Patrik | 17.3.2018 20:45
Dobry den.Potreboval bych poradit.Mam stary podsklepeny RD obkopane zaklady na Zakladovou desku v nekterych mistech je 120cm zemi y v nekterych 60cm.Chtel bych zateplit sokl 100mm polystyrenem.Poradite jakym,jak ho uchytit na zaklady a jak hluboko pod zemi by mel byt?Take se chci zeptat zda mam davat jeste i nopovou folii ?Chvi hned pri jednom polozit i odvodneni hudi krk .
Predem moc dekuji
Sirda | 30.4.2018 13:42
Dobrý den, kolem domu mám betonový chodníček. Neřeším tepelný most, ale při zateplení - zde spíše pro zarovnání a estetice budu lepit na sokl extru polystyren. Zároveň hodlám také pokládat novou dlažbu kolem domu. dotaz zní: nejdříve oblepit sokl a až potom dlažbu, nebo opačně. Ještě dodám že dům je podsklepený a sokl podsazený. Děkuji za odpověď.
Petr | 6.10.2018 21:04
Dobrý den, jak volit šíři desky k zateplení soklu? Rsp. jakou šíři zdiva nahradí jaká šíře polystyrenu? (dá li se to takto říci) A rozumím tomu správně, že nemusím použít perlinku, pokud nalepím desky s hrubým povrchem? Stačí pod marmolit flexi lepidlo? Děkuji za odpověď.
Honza | 24.2.2019 16:15 | jenda.pl@seznam.cz
Dobrý den.Loni jsem zateploval starší rod.dům 12ti cm polystyrenem.Letos chci ještě dodělat zateplení soklu.Sokl je kamenný místama "malta" je sypká.(dům je cca 80ti letý zbytek je novodobá přístavba)Na starší části domu nejni základ jen kameny do hloubky 90cm takzvaně do hlíny.Jaký extrudák a do jaké hloubky ho poslat?Ještě připomínám že barák jsem odkopával kolem obvodového zdiva a zasypal stěrkem s nopovkou.Děkuji za odpověd.Honza
Karin Sabine | 22.6.2019 15:12 | sabinhelps@gmail.com
Dobrý den, pán / Vážená pani,

Potrebujete naliehavú pôžicku zacat podnikat, alebo budete potrebovat úver na refinancovanie, potrebujete úver splatit dlh? Potrebujete pôžicku na kúpu auta alebo domu? Ak áno starosti nic viac, ponúkame všetky druhy pôžicky na prijatelnú úrokovou sadzbou, bez toho, aby kontrola kreditu !!! kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu.

E-mail: sabinhelps@gmail.com

Dakujem.
Pán Karin Sabine
Agatha Moon | 20.8.2021 14:49 | garrythomer960@gmail.com
I would like to thank Lapo Micro Finance for giving me a loan. I was deceived several times trying to get a loan until I came across Lapo Micro Finance who provided me with a loan worth $ 23,000 to care for my sick child. If you need a real lender today contact Lapo .Contact email: lapofunding960@gmail.com
Whatsapp +447883183014
Joshua Benjamin | 29.8.2022 11:41
Have you been looking for financing options for your new home purchase, construction, real estate loan, refinance, debt consolidation, personal or business purpose? Welcome to the future! Financing made easy with us. Contact us as we offer our financial service at a low and affordable interest rate of 3% for long and short loan term, with 100% guarantee loan, Interested applicant should contact us for further loan acquisition procedures via: joshuabenloancompany@aol.com
kroupa | 31.8.2022 14:41
Finanční pomoc,
Hľadáte zákonného a spoľahlivého veriteľa? Potrebujete pôžičku? Potrebujete urgentnú finančnú pomoc? Potrebujete urgentnú pôžičku na splatenie dlhu alebo potrebujete kapitálovú pôžičku na zlepšenie svojho podnikania? Ak máte záujem o pôžičku, kontaktujte ma pre viac informácií kroupajaroslav17@gmail.com
Hakim | 21.9.2022 04:34
HELLO Loan Offer Alert For Everyone! Are you financially down and you need an urgent credit/financial assistance? Or are you in need of a loan to start-up/increase your business or buy your dream house. GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. WhatsApp:+447535135409 Email: Libertyprivatefunding@gmail.com , they are Reliable, Fast in communication and Trusted.
loan financial | 26.7.2022 02:37
Good day. Quick loans Service available here. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
Pavel Marťák | 28.6.2022 21:36 | martakpav01@gmail.com
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane,
Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
HORKY | 9.7.2022 08:09 | Horkyjiri55@gmail.com
Dobrý den, opravdu potřebujete financování a půjčku na dokončení vašich projektů, domů, podnikání, nákupu pozemků, nemovitostí? nyní je k dispozici řešení pro získání půjček. Poskytněte vám rychlou půjčku do 24 hodin bankovním převodem na váš účet. Půjčka začíná od 5 000 Kč do 150 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 %. Splacení půjčky začíná za 1 - 30 let. Pokud opravdu potřebujete vážnou a naléhavou půjčku, kontaktujte mě hned a budete spokojeni, email: Horkyjiri55@gmail.com
Pavel Marťák | 28.6.2022 21:37
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane,
Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 28.6.2022 21:40
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane,
Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
tomas | 12.7.2022 23:31 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno a bez zbytečného papírování Půjčíme vám od 50 000 Kč do 50 milionů Kč Kontaktujte mě pro jakoukoli určitou částku do 5 000 000 Kč Využijete nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud ztratíte práci nebo onemocníte, nezůstanete bez peněz díky mé půjčce. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
tomas | 15.7.2022 12:07 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno a bez zbytečného papírování Půjčíme vám od 50 000 Kč do 50 milionů Kč Kontaktujte mě pro jakoukoli určitou částku do 5 000 000 Kč Využijete nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud ztratíte práci nebo onemocníte, nezůstanete bez peněz díky mé půjčce. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
wogeova | 2.8.2022 04:49 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
wogeova | 2.8.2022 04:49 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
wogeova | 2.8.2022 04:49 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
wogeova | 2.8.2022 04:49 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
wogeova | 2.8.2022 04:49 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
wogeova | 2.8.2022 04:49 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
Anna Jana | 4.8.2022 00:04 | kdfin11@gmail.com
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com
Anna Jana | 9.8.2022 11:52 | kdfin11@gmail.com
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Eva Pujcka | 15.9.2022 18:19 | eva4747@email.cz
Nabídka rychlých a bezpečných půjček
Nabízíme osobní a podnikatelské půjčky na nemovitosti, firmy atd. od 30 000 cz do 400 000 000 cz. s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Naše půjčky jsou jednoduché a rychlé. Výše měsíční splátky a pevná úroková sazba silně závisí na povaze, výši a délce trvání úvěru. Doba splácení od 12 měsíců do 360 měsíců a více. Dostupnost výše úvěru do 2 dnů Zajištění důvěrnosti je jednoduché, rychlé a 100% zaručené.
a náš formulář žádosti je velmi snadné vyplnit. V případě zájmu pošlete e-mail a požádejte o přihlášku.
E-mail: eva4747@email.cz
Alena Jana | 1.12.2022 08:47
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních pujcek od 50 000 Kc do 60 000 000 Kc pro každého, kdo chce, aby byl tento úver vážný. Zájem ve výši 3% rocne v závislosti na pujcené cástce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Mužete splácet až 3 až 30 let v závislosti na výši úveru. Je na vás, abyste provádel mesícní platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného rucne dlužného dluhu a nekteré cásti jsou také potrebné. Email: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
Sabina Vodickova | 2.12.2022 23:03 | sabinavodickova8@gmail.com
PROPAGAČNÍ FINANČNÍ POMOC
Tato poctivá a rychlá nabídka půjčky je pouze pro spolehlivé a poctivé lidi, kteří ji dokážou splácet. S otevřeným srdcem Vám představuji svou velmi spolehlivou a velmi výhodnou nabídku půjčky, která trvá maximálně 24 hodin. Nabídka půjčky začíná mezi 50 000 a 25 000 000 Kč při osobní úrokové sazbě 2 %. Doba splácení úvěru začíná od 12 do 360 měsíců. Pro více informací mě prosím kontaktujte: sabinavodickova8@gmail.com
Blahuta Tomas | 5.12.2022 10:04 | tomasblahuta057@gmail.com
Nabídka půjčky dostupná a rychlá. Jsem certifikovaný, seriózní, legitimní a akreditovaný věřitel. Půjčuji peníze lidem, kteří potřebují finanční pomoc. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení svých účtů? Tímto vás chci informovat, že poskytujeme spolehlivou pomoc příjemcům, protože vám rádi nabídneme půjčku. Poskytujeme půjčky od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč se sazbou 3 % na dobu 1 až 30 let. kontaktujte ji na e-mailu:tomasblahuta057@gmail.com
renata | 13.12.2022 06:44 | lapaczrenata@seznam.cz
Nabízíme Vám velmi speciální, rychlé a snadné hotovostní půjčky v rozmezí od 50 000 do 10 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Díky této nabídce půjčky na konci roku můžete oslavit Vánoce a nabídnout hezké dárky svým dětem a sousedům. Začíná od 18. listopadu do 23. prosince, tak nám pošlete zprávu na tento email: lapaczrenata@seznam.cz
WhatsApp 420737870820
Sabina Vodickova | 13.12.2022 11:36 | sabinavodickova8@gmail.com
Speciální půjčka mezi jednotlivci
Nabízíme vám velmi speciální, rychlé a snadné půjčky na peníze v rozmezí 50 000 až 5 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Díky této zápůjčce na konci roku budete moci dobře oslavit Vánoce a nabídnout hezké dárky svým dětem a sousedům.
kontakt: sabinavodickova@8gmail.com
Sabina Vodickova | 14.12.2022 12:26 | sabinavodickova8@gmail.com
Nabídka půjčky dostupná a rychlá.
Jsem certifikovaný, seriózní, legitimní a akreditovaný věřitel. Půjčuji peníze lidem, kteří potřebují finanční pomoc. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení svých účtů? Tímto vás chci informovat, že příjemcům poskytujeme spolehlivou pomoc, protože vám rádi nabídneme půjčku. Poskytujeme půjčky od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 % na dobu 1 až 30 let.
E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 22.12.2022 10:55 | sabinavodickova8@gmail.com
Velmi rychlá nabídka půjčky mezi jednotlivci
Nabízíme 100% důvěrné služby pro splnění všech vašich finančních potřeb na adrese: sabinavodickova8@gmail.com. Jednoduché a rychlé řešení pro získání profesionální osobní půjčky s úrokovou sazbou 2 % a dobou splácení 12 až 360 měsíců. Zadejte svůj požadavek a obdržíte okamžitou odpověď. Částka mezi 50 000 Kč až 10 000 000 Kč. Obdržíte ji maximálně do 24 hodin. E-mailem: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 23.12.2022 09:14 | sabinavodickova8@gmail.com
Nabídka rychlých a bezpečných půjček
Nabízíme osobní a komerční půjčky na nemovitosti, firmy atd. z 50 000 Čechů na 400 000 000 Čechů. s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Naše půjčky jsou jednoduché a rychlé. Výše měsíční splátky a pevná úroková sazba silně závisí na povaze, výši a době trvání úvěru. Doba splácení od 12 měsíců do 360 měsíců a více. Dostupnost výše úvěru do 2 dnů Zajištění důvěrnosti je jednoduché, rychlé a 100% zaručené. a náš formulář žádosti je velmi snadné vyplnit. V případě zájmu pošlete e-mail a požádejte o přihlášku. sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 27.12.2022 10:48 | sabinavodickova8@gmail.com
ÚSPĚŠNÁ PŮJČKA DO 24 HODIN
Úspěšná půjčka do 24 hodin Rychlá a seriózní finanční pomoc Požádejte o půjčku nyní a získejte vynikající půjčku pro každého Pro lidi ve finančních potížích a potřebující půjčku na financování svých aktivit a zvýšení produktivity nebo z různých důvodů naléhavě! Nabízíme půjčky (jednotlivcům, firmám, sdružením) s cílem poskytnout jim finanční příspěvek v rozmezí od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 28.12.2022 20:51 | sabinavodickova8@gmail.com
Rychlá a 100% bezpečná půjčka po celé ČR
Spolehlivá půjčka 100% online, rychle a bezpečně Chcete nové auto, renovovat dům nebo financovat jiný projekt? Nečekejte a dopřejte si POPLATEK od 2 % Získejte okamžitou půjčku od 20 000 Kč do 50 000 000 Kč všem poctivým občanům ČR a SR. Více informací na emailu: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 29.12.2022 13:30 | sabinavodickova8@gmail.com
Rychlá a spolehlivá půjčka pro zaměstnance
Rychlá a spolehlivá půjčka pro zaměstnance
50 000 Kč až 50 000 000 Kč (jedinečná nabídka úvěru v ČR bezkonkurenční) Postaráme se - splátky, půjčky, konsolidace, oddlužení, exekuce - financování podnikání, bydlení, rekonstrukce, platy. Chcete jednoduché a rychlé řešení finanční situace jednotlivce s okamžitou realizací do 7 pracovních hodin na úřadě. Zaručujeme diskrétnost, solidní vztahy, 100% řešení s jasnými podmínkami pro zákazníky starší 18 let: zaměstnanci, důchodci, studenti, maminky pod DM, dpp, nechte nás vyřešit vaše starosti.
E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 20.1.2023 02:30 | sabinavodickova8@gmail.com
NEJLEPŠÍ NABÍDKA PŮJČKY
Dostupné a solidní finanční půjčky od přímého investora bez nákladů. Můžete žádat o půjčky v rozmezí od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou. Ke každé žádosti přistupuji individuálně, tuto půjčku mohou získat téměř všichni žadatelé. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky dostupnosti. Tuto půjčku můžete použít na cokoliv potřebujete. Pro více informací pište na: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 23.1.2023 03:22 | sabinavodickova8@gmail.com
Nabídka půjček zajištěna do 24 hodin
Nabízíme půjčku každému v nouzi s velmi nízkou úrokovou sazbou 2%, můžeme Vám poskytnout jakoukoliv částku od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč s dohodou o úrokové sazbě, s možností splácení od 3 do 30 let, pokud máte zájem, kontaktujte nás nyní na email: (sabinavodickova8@gmail.com) pro více informací
Martina Čermáková | 27.1.2023 01:03 | cermakovamartina002@gmail.com
Děkuji paní Burianové Lucii za poskytnutí půjčky 600 000 Kč, jsem tak šťastný, po všech letech hledání půjčky jsem konečně potkal dobrou ženu, která mi půjčku poskytla a nyní žiji šťastný život. Kontaktujte ji emailem..... Burianovalucie23@seznam.cz
WhatsApp ........+420604797516........a získejte svou urgentní půjčku
Burianova LUCIE | 2.2.2023 04:48 | Burianovalucie23@seznam.cz
Dobrý den, jsem paní Burianová Lucie a podnikatelka českého původu. V rámci boje proti chudobě a bankovnímu vyloučení vám nabízím online: - Komerční půjčky - Osobní půjčky - Půjčky na financování - Půjčky na nemovitosti A vše v rozmezí od 50 000 Kč do 90 000 000 Kč. Úroková sazba úvěru je 2 % z celého úvěru a podmínky nabídky úvěru jsou velmi jednoduché. Požadované výpůjčky jsou získány do 24 hodin po podání souborů.
Email: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz
Whatsapp číslo...+420 604 797 516
Burianova LUCIE | 3.2.2023 02:22 | Burianovalucie23@seznam.cz
Rychlá půjčka: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50000 Kč do 500.000.000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na půjčené částce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 3 až 25 let v závislosti na výši úvěru. Je na vás, abyste prováděl měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné Email: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz
Whatsapp číslo...+420 604 797 516
kroupa | 18.8.2022 16:01
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Rychlé a snadné půjčky pro celou zemi. Nabízím vám půjčku od 20 000 do 45 000 000 Kč za velmi jednoduchých podmínek, které investujeme, a půjčuji také jednotlivcům všeho druhu, kteří nabízejí krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé půjčky. Neznáme vaše použití a naše převody jsou zabezpečeny bankou, abychom zajistili transakci každému, kdo ji může vrátit s úrokovou sazbou 2%. Kontaktujte mě přímo na: kroupajaroslav17@gmail.com
dr james eric | 15.11.2022 19:29
Do you need a loan at 3% to pay your bills or start up a business of your own? If yes ,contact US with this following details... (1)Full Name (2)Loan Amount Needed (3)Duration (4)Country (5)Phone numbers Email: financialserviceoffer876@gmail.com WhatsApp +918929509036 Best Regards,
Maria Kamakova | 19.7.2022 12:12 | mariakamakova@seznam.cz
Seriózní a rychlá půjčka

Jsem vážný poctivý jedinec, ekonomický operátor. Poskytuji úvěry všem vážným lidem, kteří mi mohou splácet, pokud se cítíte v nouzi nebo v peněžním problému, jsem ochoten poskytnout kapitál, který bude použit na poskytnutí konkrétních krátkodobých a dlouhodobých půjček od 50 000 Kč má 500 000. 000 Kč Pro více informací kontaktujte e-mail: mariakamakova@seznam.cz
seriózní a rychlá půjčka | 28.8.2022 17:01 | jana17451@email.cz
seriózní a rychlá půjčka
Jsem vážný poctivý jedinec, ekonomický operátor. Poskytuji úvěry všem vážným lidem, kteří mi mohou splácet, pokud se cítíte v nouzi nebo v peněžním problému, jsem ochoten poskytnout kapitál, který bude použit na poskytnutí konkrétních krátkodobých a dlouhodobých půjček od 5000 Kč má 500 000. 000 Kč Pro více informací kontaktujte e-mail: jana17451@email.cz
Blahuta Tomas | 8.9.2022 11:08 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
seriózní a rychlá půjčka | 11.9.2022 17:51
seriózní a rychlá půjčka
Jsem vážný poctivý jedinec, ekonomický operátor. Poskytuji úvěry všem vážným lidem, kteří mi mohou splácet, pokud se cítíte v nouzi nebo v peněžním problému, jsem ochoten poskytnout kapitál, který bude použit na poskytnutí konkrétních krátkodobých a dlouhodobých půjček od 5000 Kč má 500 000. 000 Kč Pro více informací kontaktujte e-mail: jana17451@email.cz
Anna Jana | 13.9.2022 10:08
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com WhatsApp +420608758113
Sabina Vodickova | 19.9.2022 11:14 | sabinavodickova8@gmail.com
Připraveno na začátek školního roku 2022/2023
Dobrý den, vážený zákazníku, poskytneme Vám spotřebitelskou asistenci ve výši 5 000 Kč až 100 000 000 Kč. Po zkontrolování vaší žádosti během několika hodin okamžitě zaplatíte na svůj účet. možnost platby předem. Splatnost 6 - 360 měsíců. Pro zaměstnance, důchodce, podnikatele, zákazníky po insolvenci. Každý může pomoci
E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Sarbine | 20.9.2022 03:21
Jsem paní Mariza Sarbine, soukromý věřitel.
Hledáte úvěr na pokračování ve své činnosti, realizaci projektu nebo koupi bytu nebo z mnoha jiných důvodů, ale banka vám stanoví podmínky, které bohužel překračujete. Můžete si být jisti, že jsem jednotlivec a že poskytuji půjčky od 1 000 do 100 000 EUR každému se sazbou 2 % ročně. Mají zájem? Neváhejte mě kontaktovat na WhatsApp +43 681 204 375 97
vyplněním níže uvedeného formuláře:

sarbinekavaldo25@gmail.com
Sarbine | 3.10.2022 17:07 | Sarbinekavaldo25@gmail.com
Dobrý den, pane.
Jsem osoba, která poskytuje úvěry ve výši 5 000 až 10 600 000 EUR jakékoli vážné osobě, která mi může splatit, doba splácení je mezi 01 a 30 lety v závislosti na vaší kapacitě s úrokovou sazbou 2 % ročně.

Kontaktujte mě prosím na výše uvedených adresách;

Telefon: WhatsApp +43 68120437597


E-mail: Sarbinekavaldo25@gmail.com
Anna Jana | 23.9.2022 11:20
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com WhatsApp +420608758113
Petr Buzek | 29.9.2022 18:36 | petrbuzekloanfirm@gmail.com
Potřebuješ půjčku???? Osobní půjčky nebo Podnikatelské půjčky???? Mluvte o tom se mnou. KONTAKTNÍ JMÉNO: Pan Petr Buzek, V případě zájmu nás prosím kontaktujte na::::::petrbuzekloanfirm@gmail.com
Whatsapp nyní: +639451256230
Anna Jana | 6.10.2022 18:01 | kdfin11@gmail.com
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Blahuta Tomas | 30.9.2022 22:16 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Blahuta Tomas | 3.10.2022 15:28 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
HORKY | 7.10.2022 06:33 | Horkyjiri55@gmail.com
Kreativní půjčka
Banka vám nepůjčí. Soukromý investor od 30 000 Kč do 5 500 000 Kč. Začněte půjčkami, konsolidací, exekucí, bydlením, podnikáním. Jednoduché podmínky pro získání půjčky pro osoby starší 18 let. Podpisem smlouvy firma vždy garantuje okamžité čerpání. Individuální přístup umožňuje jednoduché a rychlé řešení finanční situace. Platí pro všechny Čechy. E-mail: Horkyjiri55@gmail.com
seriózní nabídka půjčky | 17.10.2022 19:25 | jindrichnovo.cz92@gmail.com
seriózní nabídka půjčky
Mám kapitál, který bude použit k poskytnutí konkrétních krátkodobých a dlouhodobých půjček v rozmezí od 5000 Kč do 1000 000 Kč každému vážnému zájemci o tuto půjčku. 2 až 3% úrok ročně v závislosti na půjčené částce, protože jako soukromý nechci porušovat zákon o lichvě. Splácet můžete maximálně 3 až 30 let v závislosti na půjčené částce. je na vás, jaké měsíční platby budete mít. Žádám pouze o ověřené ručně psané uznání dluhu a také nějaké dokumenty k doložení. pro více informací nás kontaktujte na mail: jindrichnovo.cz92@gmail.com
horky | 17.10.2022 23:16 | Horkyjiri55@gmail.com
Seriózní nabídka půjčky Dobrý den, abych Vám pomohl překonat různé finanční starosti a bez potíží čelit svým cílům do budoucna, předkládám nabídku půjček lidem v nesnázích nebo těm, kteří chtějí pomoci s řešením některých svých finančních problémů nebo zahájením podnikání. Nabízím půjčky od 30 000 do 90 000 000 Kč na dobu splácení 1 až 70 let s maximální úrokovou sazbou 2 % a pro více informací z mé nabídky mi prosím napište nebo kontaktujte na Email: Horkyjiri55@gmail.com
Dana solcova | 20.10.2022 12:45
SVĚDECTVÍ MÉ ÚSPĚŠNÉ PŮJČKY

Jmenuji se Dana Solcová z Praha Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 350 000 Kč, takže nikdy jsem nevěřil, že vše funguje. Byla mi připsána půjčka ve výši 350 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: galapavol547@gmail.com
Fineko Jay | 20.10.2022 14:26
SVĚDECTVÍ MÉ ÚSPĚŠNÉ PŮJČKY

Jmenuji se Fineko Jay z Praha Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 350 000 Kč, takže nikdy jsem nevěřil, že vše funguje. Byla mi připsána půjčka ve výši 350 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: galapavol547@gmail.com
Blahuta Tomas | 2.11.2022 19:41 | tomasblahuta057@gmail.com
děkuji moc, Bouzek Milan. Dostal jsem od něj půjčku 8 000 000 Kč, je to takový poctivý a spolehlivý poskytovatel půjček. Dostal jsem půjčku, nevěřil jsem svým očím, když jsem byl připsán, protože jsem se mnohokrát stal obětí, když jsem se snažil získat půjčku, ale díky vám, pane Milane, jsem konečně dostal půjčku, pokud potřebujete půjčku, kontaktujte ho prosím pro vaši naléhavou půjčku tímto e-mailem bouzekmilan245@gmail.com
Alena Jana | 17.11.2022 12:50 | kdfin11@gmail.com
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních pujcek od 50 000 Kc do 60 000 000 Kc pro každého, kdo chce, aby byl tento úver vážný. Zájem ve výši 3% rocne v závislosti na pujcené cástce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Mužete splácet až 3 až 30 let v závislosti na výši úveru. Je na vás, abyste provádel mesícní platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného rucne dlužného dluhu a nekteré cásti jsou také potrebné. Email: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
BOUZEK MILAN | 25.11.2022 05:22 | bouzekmilan245@gmail.com
Jmenuji se BOUZEK MILAN
z Prahy, Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal požadovaný dokument, najednou mi byla schválena půjčka 3 500 000 Kč, nemohl jsem věř tomu, že vše funguje. Byla mi připsána půjčka ve výši 3 500 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: tomasblahuta057@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:35
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Blahuta Tomas | 25.8.2022 12:09 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Eva Pujcka | 15.9.2022 18:06 | eva4747@email.cz
Nabídka rychlých a bezpečných půjček
Nabízíme osobní a podnikatelské půjčky na nemovitosti, firmy atd. od 30 000 cz do 400 000 000 cz. s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Naše půjčky jsou jednoduché a rychlé. Výše měsíční splátky a pevná úroková sazba silně závisí na povaze, výši a délce trvání úvěru. Doba splácení od 12 měsíců do 360 měsíců a více. Dostupnost výše úvěru do 2 dnů Zajištění důvěrnosti je jednoduché, rychlé a 100% zaručené.
a náš formulář žádosti je velmi snadné vyplnit. V případě zájmu pošlete e-mail a požádejte o přihlášku.
E-mail: eva4747@email.cz
Eva Pujcka | 20.9.2022 08:54 | eva4747@email.cz
Velmi rychlá nabídka půjčky mezi jednotlivci
Nabízíme osobní a komerční úvěr nemovitosti, podniky atd, od 30 000 Kč do 4 000 000 Kč . Naše půjčky jsou snadné a rychlé. Výše měsíční splátky a pevná úroková sazba jsou velmi závislé na charakteru, výši a době trvání půjčky. Doba splácení od 12 měsíců do 360 měsíců a více. Dostupnost částky úvěru do 2 dnů Zajištění důvěrnosti je jednoduché, rychlé a 100% zaručené. pokud máte zájem, zašlete e - mail a požádejte o formulář žádosti.
eva4747@email.cz
Sabina Vodickova | 30.9.2022 13:38 | sabinavodickova8@gmail.com
Připraveno pro každého.
Provozujete firmu, která potřebuje financování, nebo jste jednotlivec, který potřebuje peníze z osobních důvodů, jako jsou; Konsolidace dluhů, školné, nákup nemovitostí jako je auto, dům, lékařská péče atd... Nabízíme širokou škálu finančních společností pro firmy i jednotlivce, kteří potřebují finanční pomoc nebo podporu pro různé právní účely. Jako fyzická osoba můžete požádat spolupracující organizaci nebo podnik do výše 50 000 až 200 000 000 Kč. Naše služby jsou originální a dobře zdokumentované pro právní účely. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás ještě dnes a koordinátor odpovědný za realizaci tohoto programu se vám co nejdříve ozve. Kontaktní email: sabinavodickova8@gmail.com
Anna Jana | 4.11.2022 11:03 | kdfin11@gmail.com
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Milan Raisigl | 7.11.2022 07:51 | milanraisigl2@gmail.com
Půjčku získáte jednoduše bez zbytečného papírování. Půjčíme vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě na každý díl až 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce budete nebýt bez peněz. E-mailem.milanraisigl2@gmail.com
BOUZEK MILAN | 18.11.2022 19:55 | bouzekmilan245@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail:bouzekmilan245@gmail.com
Blahuta Tomas | 6.10.2022 01:50 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Blahuta Tomas | 6.10.2022 23:20 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Anna Jana | 17.10.2022 10:59 | kdfin11@gmail.com
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Blahuta Tomas | 23.10.2022 15:57 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Alena Gebertova | 23.10.2022 18:10 | alena.gebertova@seznam.cz
Pěkná nabídka půjčky.

Rychlá pujcka - prímý investor 50.000Kc až 60,000.000Kc. Pujcte si ješte dnes bezkonkurencní služby pro zamestnance, duchodce, osvc, dpp, úp. Peníze cerpáte okamžite. Jednoduché podmínky, Jasná smlouva Pro bližší informace volejte: alena.gebertova@seznam.cz
Blahuta Tomas | 25.10.2022 18:19 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Sabina Vodickova | 26.10.2022 13:08 | sabinavodickova8@gmail.com
Seriózní a rychlá nabídka půjčky
Dobrý den paní, paní a pánové Nabízíme vám půjčky za velmi flexibilních podmínek, naše úrokové sazby se liší podle požadované částky a doby trvání. Naše sazby jsou relativně nízké a liší se o 2 %. Sami si zvolíte množství a dobu trvání, které nejlépe vyhovují vaší situaci.
Pro více informací nám prosím napište na email: sabinavodickova8@gmail.com
Blahuta Tomas | 27.10.2022 21:40 | tomasblahuta057@gmail.com
Nabízím výhodné finanční půjčky bez zbytečných problémů. Nabízíme financování od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč se splatností až 240 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených požadavků. Vyřízení celé půjčky do 24 hodin od podpisu mě
Více info, kontakt: tomasblahuta057@gmail.com
Lubica | 14.12.2022 15:27 | lubicapotocka4@gmail.com
Půjčku získáte snadno
Nabízím rychlé osobní půjčky Nabízím individuální půjčky, abyste mohli bez starostí realizovat své sny. Moje finanční kapacita je 50 000 Kč až 20 000 000 Kč při úrokové sazbě 2 %. Svůj text píšu na tuto stránku, abych vám pomohl rychle získat seriózní financování. Pokud tedy opravdu potřebujete peníze, odpovězte mi, abych vám mohl nabídnout svou nabídku. Email: lubicapotocka4@gmail.com whatsapp +420728594696
Sabina Vodickova | 28.10.2022 11:50
Rychlá a urgentní půjčka do 24 hodin
Nabízíme výhodné řešení dluhů, exekucí, nevýhodných půjček. Osobní půjčky * Podnikatelské půjčky * Půjčky na bydlení * Zemědělské půjčky * Půjčky na vzdělání * Konsolidace dluhu * Půjčka na kamion * Půjčka na auto * Půjčka na hotel * Půjčka na refinancování * Rizikový kapitál * Investiční půjčky * Půjčka na konsolidaci dluhu * Půjčka na inovace * Půjčka na dluh * Start-up půjčky . Půjčit si můžete od 30 000 Kč do 5 000 000 Kč. v závislosti na vašich potřebách. S úrokovou sazbou 2 %. E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 31.10.2022 16:15
Legální a rychlá půjčka
Nabízím Vám jednorázovou finanční půjčku od přímého investora od 10 000 do 10 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou ČR a pro všechny občany. Splatnost tohoto úvěru lze nastavit na 460 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez dalších nákladů. Vezměte si půjčku a zaplaťte své peníze do 24 hodin. Pro zapůjčení pište na: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 6.11.2022 05:27 | sabinavodickova8@gmail.com
Rychlé finanční řešení pro každého
Nabízím vám půjčku mezi jednotlivci, která vám umožní realizovat vaše sny bez starostí. Svůj text píšu na tuto stránku, abych vám pomohl získat rychlé a seriózní financování. Pokud tedy naléhavě potřebujete peníze, odpovězte mi prosím, abych vám mohl nabídnout svou nabídku. Moje úroková sazba je 2% a pokrývá celý úvěr. E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Alena Jana | 11.11.2022 10:53
Rychlá pujcka - prímý investor 50.000Kc až 60,000.000Kc. Pujcte si ješte dnes bezkonkurencní služby pro zamestnance, duchodce, osvc, dpp, úp. Peníze cerpáte okamžite. Jednoduché podmínky, Jasná smlouva Pro bližší informace volejte: kdfin11@gmail.com whatsApp +420608758113
BOUZEK MILAN | 25.11.2022 11:30 | bouzekmilan245@gmail.com
Jmenuji se BOUZEK MILAN
z Prahy, Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal požadovaný dokument, najednou mi byla schválena půjčka 3 500 000 Kč, nemohl jsem věř tomu, že vše funguje. Byla mi připsána půjčka ve výši 3 500 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: tomasblahuta057@gmail.com
strnadova hana | 3.12.2022 12:20 | strnadovahana9@gmail.com
Nabídka půjčky dostupná a rychlá. Jsem certifikovaný, seriózní, legitimní a akreditovaný věřitel. Půjčuji peníze lidem, kteří potřebují finanční pomoc. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení svých účtů? Tímto vás chci informovat, že poskytujeme spolehlivou pomoc příjemcům, protože vám rádi nabídneme půjčku. Poskytujeme půjčky od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč se sazbou 2 % na dobu 3 až 30 let. kontaktujte ji e-mailem: strnadovahana@gmail.com
fatova | 3.12.2022 13:24 | fatovalenka@gmail.com
Nabídka půjčky dostupná a rychlá. Jsem certifikovaný, seriózní, legitimní a akreditovaný věřitel. Půjčuji peníze lidem, kteří potřebují finanční pomoc. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení svých účtů? Tímto vás chci informovat, že poskytujeme spolehlivou pomoc příjemcům, protože vám rádi nabídneme půjčku. Poskytujeme půjčky od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč se sazbou 3 % na dobu 1 až 30 let. kontaktujte ji e-mailem: fatovalenka@gmail.com
Haasova Helena | 23.12.2022 16:40 | haasovahelena9@gmail.com
Úspěšná půjčka do 24 hodin
Jmenuji se Marie Králová. Žiji v České republice, poté, co jsem se rozhodl pro půjčky online a moje banka a hypoteční věřitel odmítl konsolidační půjčku, narazil jsem přes vyhledávání Google na Haasovou Helenu a narazil jsem na tuto společnost, která mi půjčila 1 500 000 Kč, kontaktujte je prostřednictvím
haasovahelena9@gmail.com +420602851014
tomalova maril | 10.12.2022 14:56 | tomalovamaril@gmail.com
Dobrý den, potřebujete naléhavou půjčku paní tomalová, je spolehlivým poskytovatelem půjčky, můžete mít půjčku od 50 000 Kč do 15 000 000 Kč s běžnou sazbou 3%, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte e-mail: tomalovamaril @gmail.com
strnadova hana | 14.12.2022 23:21 | strnadovahana9@gmail.com
Dobrý den, potřebujete naléhavou půjčku paní strnadová, můžete být spolehlivým věřitelem, mít půjčku od 50 000 Kč do 15 000 000 Kč s běžnou sazbou 3 %, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte e-mail: strnadovahana9@gmail .com nebo WhatsApp +420 608 136 440
tomalova maril | 16.12.2022 09:37 | tomalovamaril@gmail.com
Dobrý den, potřebujete naléhavou půjčku paní tomalové, můžete být spolehlivým poskytovatelem půjčky, mít půjčku od 50 000 Kč do 15 000 000 Kč s běžnou sazbou 3%, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte e-mail: tomalovamaril@gmail.com nebo +420 608 136 440
tomalova maril | 19.12.2022 15:56 | tomalovamaril@gmail.com
Dobrý den, potřebujete naléhavou půjčku paní Tomalová, můžete být spolehlivým věřitelem, mít půjčku od 50 000 Kč do 15 000 000 Kč s běžnou sazbou 3 %, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte e-mail: tomalovamaril@gmail .com nebo +420 608 136 440
strnadova hana | 21.12.2022 23:09 | strnadovahana9@gmail.com
Dobrý den, potřebujete urgentní půjčku paní strnadová, je to spolehlivá věřitelka, mějte půjčku od 50 000 Kč do 45 000 000 Kč s běžnou sazbou 3 %, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte e-mail: strnadovahana9@gmail. com nebo +420 608 136 440
strnadova hana | 25.12.2022 13:24 | strnadovahana9@gmail.com
Dobrý den, potřebujete urgentní půjčku paní strnadová, je to spolehlivá věřitelka, mějte půjčku od 50 000 Kč do 45 000 000 Kč s běžnou sazbou 3 %, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte e-mail: strnadovahana9@gmail. com nebo +420 608 136 440
fatova lenka | 27.12.2022 10:06 | fatovalenka@gmail.com
Dobrý den, právě jsem dostal půjčku od fata lenka, po mnoha neúspěšných pokusech získat půjčku jsem viděl mužský příspěvek o tom, jak dostal půjčku od faty lenky, rozhodl jsem se ji kontaktovat, poslal jsem mu e-mail a odpověděl, že jak to funguje s půjčkou, po dokončení procesu jsem byl tak šokován, když jsem bez problémů dostal na účet půjčku 350 000,00 Kč. Pro vaši půjčku je nejlepší kontaktovat ji. e-mailem: fatovalenka@gmail.com
Obermajer | 17.1.2023 15:56 | obermajerjosef701@gmail.com
POTŘEBUJETE FINANČNÍ POMOC?
Dobrý den, hledáte finanční pomoc za rozumných podmínek a potřebujete mít finanční prostředky na svém bankovním účtu do 24 hodin? Jste zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná, ale vaše banka vaši žádost zamítla? Máte nudný registr dluhů, kterého se jen tak nezbavíte? V každém případě vám mohu s vaším příjmem půjčit, kolik budete chtít. Požádejte o skvělé nebankovní financování za výhodných podmínek. Napište mi: obermajerjosef701@gmail.com nobe whatsapp +420 723 117 429
strnadova hana | 24.1.2023 12:41 | strnadovahana9@gmail.com
Dobrý den, právě jsem dostal půjčku od tomalova maril, po mnoha neúspěšných pokusech získat půjčku jsem viděl mužský příspěvek o tom, jak dostal půjčku od tomalova maril, rozhodl jsem se ji kontaktovat, poslal jsem mu e-mail a on odpověděl, že reagoval na Jak půjčka funguje, po dokončení procesu jsem byl tak šokován, že jsem bez problémů dostal na účet půjčku 350 000,- Kč. Pro vaši půjčku je nejlepší kontaktovat ji. e-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo +420 608 136 440
strnadova hana | 26.1.2023 00:56 | strnadovahana9@gmail.com
Dobrý den, právě jsem dostal půjčku od tomalova maril, po mnoha neúspěšných pokusech získat půjčku jsem viděl mužský příspěvek o tom, jak dostal půjčku od tomalova maril, rozhodl jsem se ji kontaktovat, poslal jsem mu e-mail a on odpověděl, že reagoval na Jak půjčka funguje, po dokončení procesu jsem byl tak šokován, že jsem bez problémů dostal na účet půjčku 350 000,00 Kč. Pro vaši půjčku je nejlepší kontaktovat ji. e-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo +420 608 136 440
tomalova maril | 27.1.2023 00:52 | tomalovamaril@gmail.com
Hello, I just got a loan from tomala maril, after many unsuccessful attempts to get a loan, I saw a man's post about how he got a loan from tomala maril, I decided to contact her, I sent him an email and he replied that he responded to How the loan works, after completing the process I was so shocked that I received a loan of CZK 350,000 in my account without any problems. It is best to contact her for your loan. e-mail: tomalovamaril@gmail.com or whatsapp +420 608 136 440
strnadova hana | 29.1.2023 10:42 | strnadovahana9@gmail.com
Dobrý den, právě jsem dostal půjčku od strnadové hany, po mnoha neúspěšných pokusech získat půjčku jsem viděl mužský příspěvek o tom, jak dostal půjčku od tomalové maril, rozhodl jsem se ji kontaktovat, poslal jsem mu e-mail a odpověděl, že reagoval na Jak půjčka funguje, po dokončení procesu jsem byl tak šokován, že jsem bez problémů dostal na účet půjčku 350 000,- Kč. Pro vaši půjčku je nejlepší kontaktovat ji. e-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo whatsapp +420 608 136 440
strnadova hana | 30.1.2023 02:16 | strnadovahana9@gmail.com
Dobrý den, právě jsem dostal půjčku od strnadové hany, po mnoha neúspěšných pokusech získat půjčku jsem viděl mužský příspěvek o tom, jak dostal půjčku od tomalové maril, rozhodl jsem se ji kontaktovat, poslal jsem mu e-mail a odpověděl, že reagoval na Jak půjčka funguje, po dokončení procesu jsem byl tak šokován, že jsem bez problémů dostal na účet půjčku 350 000,- Kč. Pro vaši půjčku je nejlepší kontaktovat ji. e-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo whatsapp +420 608 136 440
Dragounova Jaroslava | 2.2.2023 11:48
Dobrý den, potřebujete půjčku, máme všechny typy půjček, její služby jsou velmi spolehlivé, obraťte se na paní petru pro svou nebankovní půjčku od 30 000 do 60 000 000 Kč s velmi dostupnou sazbou. pro více informací kontaktujte její e-mail: rousovapetra79@gmail.com nebo whatsapp +420721543135
strnadova hana | 3.2.2023 09:13 | strnadovahana9@gmail.com
nebankovní půjčka pro každého s velmi dostupnou sazbou, výše půjčky od 30 000 Kč do 80 000 000 Kč pro více informací nás kontaktujte na emailu: strnadovahana9@gmail.com nebo
whatsapp +420608136440
strnadova hana | 3.2.2023 09:14 | strnadovahana9@gmail.com
nebankovní půjčka pro každého s velmi dostupnou sazbou, výše půjčky od 30 000 Kč do 80 000 000 Kč pro více informací nás kontaktujte na emailu: strnadovahana9@gmail.com nebo
whatsapp +420608136440
BOUZEK MILAN | 26.11.2022 15:04 | bouzekmilan245@gmail.com
Jmenuji se BOUZEK MILAN
z Prahy, Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal požadovaný dokument, najednou mi byla schválena půjčka 3 500 000 Kč, nemohl jsem věř tomu, že vše funguje. Byla mi připsána půjčka ve výši 3 500 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: tomasblahuta057@gmail.com
Burianova LUCIE | 13.1.2023 02:19 | Burianovalucie23@seznam.cz
Půjčka od 5 000 do 150 000 000 Kč: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz Dobrý den, potřebujete finanční prostředky pro svůj dům, vaše podnikání, nákup automobilu, kolo, vytvoření vlastního podnikání, osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 5 000 do 150 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 2%, bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz.. Whatsapp číslo.........+420 604 797 516
Sabina Vodickova | 14.11.2022 03:40 | sabinavodickova8@gmail.com
Rychlé a snadné půjčky po celé ČR
Nabízím vám půjčku od 30 000 do 5 000 000 Kč za velmi jednoduchých podmínek, za kterých investujeme, a půjčím i jednotlivcům všeho druhu, kteří nabízejí krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé půjčky. Neznáme vaši spotřebu a naše převody jsou zabezpečeny bankou, abychom transakci zajistili komukoli, kdo ji může proplatit s úrokovou sazbou 2 %.
E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
cecilia | 14.11.2022 14:07 | kennethceciliao@aol.com
Jsem certifikovaný poskytovatel půjček, který nabízí půjčku jednotlivcům a spolupracuje
subjekty, které potřebují úvěr pro malé podniky, osobní investice s
úroková sazba 3 % . Naše franšíza zahrnuje místní, mezinárodní a slavnostní
půjčky jednotlivcům po celém světě. Fungujeme také přes online účet
přenést globálně. Naším heslem je upřímnost a důvěra. Pro více informací
nebo dotazy Laskavě nás kontaktujte NA kennethceciliao@aol.com
Půjčka na konec roku | 14.11.2022 14:49
Půjčka na konec roku
dobrý den jsme na konci roku a nabízíme půjčky každému, kdo potřebuje oslavit Vánoce a nový rok s rodinou v dobré atmosféře nabízíme od 30 000 Kč do 12 000 000 Kč pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: jana17451@email.cz
Alena Jana | 15.11.2022 09:44
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50 000 Kč do 60 000 000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na půjčené částce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 3 až 30 let v závislosti na výši úvěru. Je na vás, abyste prováděl měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné. Email: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
Sabina Vodickova | 17.11.2022 02:00 | sabinavodickova8@gmail.com
Nabídka půjčky bez protokolu do 24 hodin
Nabízím půjčky po celé ČR i mezinárodně mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě od 50 000 do 50 000 000 Kč všem vážným lidem ve skutečné nouzi s velmi nízkou úrokovou sazbou. Kontaktní email: sabinavodickova8@gmail.com
Anna Jana | 27.9.2022 11:14
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Maria Kamakova | 30.9.2022 21:58 | mariakamakova@seznam.cz
Dobré financní nabídky
Rychlá a nebankovní nabídka půjčky Nyní máte na svém účtu bezpečnou a spolehlivou rychlou půjčku za méně než pár minut. Upřímně souhlasím s tím, že vám poskytnu půjčku ve výši 50 000 Kč - 40 000 000 Kč za velmi výhodnou úrokovou sazbu 2%. Půjčka bude nyní rychle vložena na váš bankovní účet bez zpoždění a minut. Splácení půjčky začíná na 1–30 let a více. Získejte bezpečnou půjčku kontaktováním:
Email: mariakamakova@seznam.cz
Sabina Vodickova | 5.11.2022 02:47 | sabinavodickova8@gmail.com
Nabídka vánoční půjčky
Nabízíme vám velmi speciální, rychlé a snadné peněžní půjčky v rozmezí od 3 000 do 15 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Díky této zápůjčce na konci roku budete moci dobře oslavit Vánoce a nabídnout svým dětem, ale i sousedům pěkné dárky.
Pro více informací mi napište na email: sabinavodickova8@gmai.com
Haasova Helena | 6.11.2022 14:49 | haasovahelena9@gmail.com
Svědectví o mém úspěchu v mém podnikání
Jmenuji se Marie Králová z Prahy Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 650 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že to všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 650 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím: e-mailu nebo přes WhatsApp: haasovahelena9@gmail.com
+420602851014
Sabina Vodickova | 8.11.2022 06:47 | sabinavodickova8@gmail.com
Pro vaše halloweenské finanční starosti
Dobrý den dámy a pánové, nabízím vám svou nabídku půjčky, která je velmi jednoduchá a rychlá. Moje přihazování začíná mezi 50 000 a 30 000 000 Kč a moje úroková sazba je 2 %. Splácení půjčky začíná mezi 3 a 300 měsíci. Před převodem prostředků na váš účet vyžadujeme podepsaný smluvní dokument. Takže pro všechny vaše naléhavé potřeby půjčky mě kontaktujte.
E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
BOJ PROTI CHUDOBĚ | 10.11.2022 02:00 | labanquepostale0001@gmail.com
Dobrý den,

Potřebujete financování pro svůj dům, pro své podnikání, pro nákup automobilu, pro nákup motocyklu, pro založení vlastního podniku, pro své osobní potřeby bez dalších pochybností. Francouzská poštovní banka poskytuje osobní půjčky od 2 000 € do 50 000 000 € s nominální úrokovou sazbou 3 % všem lidem, kteří je skutečně potřebují, bez ohledu na výši částky. V žádosti o půjčku uveďte přesnou částku, kterou si chcete půjčit, a dobu splácení.
A mohu potvrdit, že opravdu nebudete zklamáni, půjčku dostanete bez jakýchkoli obav.

e-mail: labanquepostale0001@gmail.com
Děkuji mnohokrát ...
jana17451@email.cz | 16.11.2022 00:12
Půjčka na konec roku
dobrý den jsme na konci roku a nabízíme půjčky každému, kdo potřebuje oslavit Vánoce a nový rok s rodinou v dobré atmosféře nabízíme od 30 000 Kč do 12 000 000 Kč pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: jana17451@email.cz
Sabina Vodickova | 17.11.2022 11:34 | sabinavodickova8@gmail.com
Diskrétní půjčky bez jakéhokoli protokolu
Spolehlivý úvěr do 24 hodin. . Připravuji vám individuální nabídku půjčky, abyste mohli bez starostí realizovat své sny. Svůj text píšu na tuto stránku, abych vám pomohl rychle získat seriózní financování. Pokud tedy nutně potřebujete peníze, děkuji za odpověď, abych vám mohl nabídnout svou nabídku. Moje úroková sazba je 2% a pokrývá celý úvěr. Moje finanční kapacita je 50 000 Kč až 10 000 000 Kč. V případě zájmu nás prosím kontaktujte pouze na e-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Sabina Vodickova | 19.11.2022 02:30 | sabinavodickova8@gmail.com
Nabídka půjčky na konci roku mezi vážnými osobami
Nabídka půjčky na konci roku mezi vážnými osobami Dobrý den, pane a paní Nabízíme vám naše nabídky na konec roku. Tato zpráva je pro každého, kdo potřebuje konkrétní půjčku na obnovu svého života. hledáte půjčku na obnovení svých aktivit nebo na realizaci projektu nebo na koupi bytu, ale máte bankovní zákaz nebo váš spis banka zamítla. Jsem fyzická osoba, která poskytuje půjčky od 5 000 do 5 000 000 Kč komukoli, kdo splní podmínky mé nabídky. Nejsem banka a nepotřebuji mnoho papírování, abych vám věřil, ale musíte být čestný, spravedlivý, moudrý a spolehlivý člověk. Dávám půjčky žijícím lidem po celé zemi. Moje úroková sazba je 1,8-2%. Pokud potřebujete peníze z jiných důvodů, kontaktujte mě pro více informací. Jsem připraven uspokojit své zákazníky maximálně do 48 hodin po obdržení poptávkového formuláře.Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: sabinavodickova8@gmail.com
Anna Jana | 4.10.2022 06:56 | kdfin11@gmail.com
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 2.8.2022 03:36
Finanční pomoc pro celou ČR: marcela.krejsova01@gmail.com.

Dobrý den, jsem finanční fyzická osoba, která nabízí pomoc při půjčování peněz mezi jednotlivci krátkodobě i dlouhodobě v rozmezí od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % ročně. Jste registrovaní, máte zákaz bankovnictví a nejste zvýhodněni bankami, nebo ještě lépe, máte projekt a potřebujete financování. marcela.krejsova01@gmail.com
wogeova | 2.8.2022 04:50 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
wogeova | 2.8.2022 04:50 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
wogeova | 2.8.2022 04:50 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
Blahuta Tomas | 15.10.2022 17:21 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
wogeova | 2.8.2022 04:50 | wogeovahana@gmail.com
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka nabízí za přijatelnou úrokovou sazbu 2 %. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financovat konsolidaci dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se zpět? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 2%. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: wogeovahana@gmail.com nebo whatsapp +420723117416
Anna Jana | 4.8.2022 00:05
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com
Anna Jana | 4.8.2022 00:05
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:52
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 4.8.2022 15:53
Online půjčka až 25 mil. Kč.

Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: marcela.krejsova01@gmail.com.
Anna Jana | 9.8.2022 11:52
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Anna Jana | 9.8.2022 12:31
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Blahuta Tomas | 25.8.2022 12:09 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
kroupa | 31.8.2022 14:42
Finanční pomoc,
Hľadáte zákonného a spoľahlivého veriteľa? Potrebujete pôžičku? Potrebujete urgentnú finančnú pomoc? Potrebujete urgentnú pôžičku na splatenie dlhu alebo potrebujete kapitálovú pôžičku na zlepšenie svojho podnikania? Ak máte záujem o pôžičku, kontaktujte ma pre viac informácií kroupajaroslav17@gmail.com
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 1.9.2022 16:50 | skopik.pujcka@gmail.com
Nabídka rychlé půjčky: skopik.pujcka@gmail.com.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM nebo skopik.pujcka@zohomail.eu.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 1.9.2022 16:51 | skopik.pujcka@gmail.com
Nabídka rychlé půjčky: skopik.pujcka@gmail.com.

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%. Půjčky pro:
Splácení dluhů.
Zahájení podnikání.
Expanze podnikání.
Koupit dům.
Auto půjčky.
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zájemci z řad investorů/jednotlivců by se měli obrátit na: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM nebo skopik.pujcka@zohomail.eu.
Díky, VLADIMÍR ŠKOPÍK.
Eva Muchova | 22.9.2022 16:25 | muchova2@email.cz
Nabídka pujcky od 20000 do 70000000 Kc.

Dobrý den, máte zájem o pujcku? nabízíme podnikatelský úver, osobní pujcku, úver na auto, pujcku, studentský úver, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli cástky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme pujcku jak investorum, tak spolecnostem. e-mail: muchova2@email.cz
horky | 18.10.2022 00:36 | Horkyjiri55@gmail.com
Kreativní půjčka
Banka vám nepůjčí. Soukromý investor od 30 000 Kč do 5 500 000 Kč. Začněte půjčkami, konsolidací, exekucí, bydlením, podnikáním. Jednoduché podmínky pro získání půjčky pro osoby starší 18 let. Podpisem smlouvy firma vždy garantuje okamžité čerpání. Individuální přístup umožňuje jednoduché a rychlé řešení finanční situace. Platí pro všechny Čechy. E-mail: Horkyjiri55@gmail.com
Blahuta Tomas | 8.9.2022 11:09 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz.
Blahuta Tomas | 8.9.2022 11:33 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 12.9.2022 04:33
Rychlá půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.

Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50 000 Kč do 25 000 000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na výši půjčky, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 1 až 30 závislosti na výši úvěru. I na vás provádět měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné Email: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 12.9.2022 04:33 | marcela.krejsova01@gmail.com
Rychlá půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.

Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50 000 Kč do 25 000 000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na výši půjčky, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 1 až 30 závislosti na výši úvěru. I na vás provádět měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné Email: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 12.9.2022 04:33 | marcela.krejsova01@gmail.com
Rychlá půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.

Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50 000 Kč do 25 000 000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na výši půjčky, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 1 až 30 závislosti na výši úvěru. I na vás provádět měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné Email: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 12.9.2022 04:33 | marcela.krejsova01@gmail.com
Rychlá půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.

Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50 000 Kč do 25 000 000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na výši půjčky, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 1 až 30 závislosti na výši úvěru. I na vás provádět měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné Email: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 12.9.2022 04:33 | marcela.krejsova01@gmail.com
Rychlá půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.

Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50 000 Kč do 25 000 000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na výši půjčky, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 1 až 30 závislosti na výši úvěru. I na vás provádět měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné Email: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Anna Jana | 13.9.2022 10:09 | kdfin11@gmail.com
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com WhatsApp +420608758113
Marcela KREJSOVÁ | 15.9.2022 13:58
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.

Potřebujete-li k založení firmy obchodní úvěr na komerční investování,
jste na správném místě.
- Platný roční úrok: 3%.
- výše čisté půjčky: 50 000 až 20 000 000 Kč.
- Trvání: 1 až 360 měsíců.
Kontaktujte e-mail: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 15.9.2022 13:59
Dobrý den, pane / paní Půjčte si peníze přímo bez hodnocení (půjčka je nyní levnější) od soukromého věřitele na: marcela.krejsova01@gmail.com
Doba trvání úvěru se pohybuje od 1 roku do 30 let. Výše půjček se pohybuje od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč.
- Peníze máte přímo do 24 hodin na svém bankovním účtu.
- nemusíte předkládat roční údaje a finanční zprávy.
- Termíny jsou flexibilní, můžete platit, jak vám to vyhovuje.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na následující adrese:
E-mail: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.
Blahuta Tomas | 19.9.2022 02:12 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Sabina Vodickova | 19.9.2022 11:17 | sabinavodickova8@gmail.com
Připraveno na začátek školního roku 2022/2023
Dobrý den, vážený zákazníku, poskytneme Vám spotřebitelskou asistenci ve výši 5 000 Kč až 100 000 000 Kč. Po zkontrolování vaší žádosti během několika hodin okamžitě zaplatíte na svůj účet. možnost platby předem. Splatnost 6 - 360 měsíců. Pro zaměstnance, důchodce, podnikatele, zákazníky po insolvenci. Každý může pomoci
E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Pechova Bozena | 3.10.2022 19:31 | pechovabozena2@gmail.com
Svědectví o mém úspěchu v mém podnikání
Jmenuji se Marie Králová z Prahy Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 450 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že to všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 450 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím: e-mailu nebo přes WhatsApp: pechovabozena2@gmail.com
+420602851014
Blahuta Tomas | 28.10.2022 14:04 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte jednoduše bez zbytečného papírování. Půjčíme vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě na každý díl až 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce budete nebýt bez peněz. E-mail tomasblahuta057@gmail.com
Eva Pujcka | 20.9.2022 10:13
Velmi rychlá nabídka půjčky mezi jednotlivci
Nabízíme osobní a komerční úvěr nemovitosti, podniky atd, od 30 000 Kč do 4 000 000 Kč . Naše půjčky jsou snadné a rychlé. Výše měsíční splátky a pevná úroková sazba jsou velmi závislé na charakteru, výši a době trvání půjčky. Doba splácení od 12 měsíců do 360 měsíců a více. Dostupnost částky úvěru do 2 dnů Zajištění důvěrnosti je jednoduché, rychlé a 100% zaručené. pokud máte zájem, zašlete e - mail a požádejte o formulář žádosti.
eva4747@email.cz
Marcela KREJSOVÁ | 21.9.2022 14:11
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 45 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
Marcela KREJSOVÁ | 21.9.2022 14:11
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 45 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
Marcela KREJSOVÁ | 21.9.2022 14:11
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 45 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
Marcela KREJSOVÁ | 21.9.2022 14:11
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 45 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
Marcela KREJSOVÁ | 21.9.2022 14:11
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 45 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
Eva Muchova | 22.9.2022 16:26 | muchova2@email.cz
Nabídka pujcky od 20000 do 70000000 Kc.

Dobrý den, máte zájem o pujcku? nabízíme podnikatelský úver, osobní pujcku, úver na auto, pujcku, studentský úver, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli cástky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme pujcku jak investorum, tak spolecnostem. e-mail: muchova2@email.cz
Sabina Vodickova | 29.10.2022 12:21
Financování vánočního večírku
Vážná nebankovní půjčka od 30 000 do 1 000 000 Kč kde není potřeba zajišťovat nemovitost. Podmínkou je pravidelný měsíční příjem a česká národnost. Osobní přístup ke každému požadavku. Zaručuji rychlé a seriózní jednání. Úplná půjčka a vyplacení prostředků do 24 hodin. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých závazků. Vysoká propustnost schválených aplikací. Kontaktujte mě prosím: sabinavodickova8@gmail.com
Eva Muchova | 22.9.2022 16:26 | muchova2@email.cz
Nabídka pujcky od 20000 do 70000000 Kc.

Dobrý den, máte zájem o pujcku? nabízíme podnikatelský úver, osobní pujcku, úver na auto, pujcku, studentský úver, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli cástky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme pujcku jak investorum, tak spolecnostem. e-mail: muchova2@email.cz
výhodná půjčka pro každého | 29.9.2022 15:34
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Bejr Ladislav | 17.10.2022 07:03 | bejrladislav555@gmail.com
Poctivá a spolehlivá půjčka do 24 hodin. Vážná nebankovní půjčka ve výši 50 000 až 30 000 000 Kč, kde není potřeba zajišťovat nemovitost. Podmínkou je pravidelný měsíční příjem a české občanství. Osobní přístup ke každému požadavku. Zaručuji rychlé a seriózní jednání. Celá půjčka včetně splacení finančních prostředků do 24 hodin. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých dluhů. Napište mi: bejrladislav555@gmail.com
Blahuta Tomas | 31.10.2022 15:16 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
strnadova | 10.11.2022 23:34 | strnadovahana9@gmail.com
Nadace World Orphans Foundation vám v roce 2022 poskytla 2,5 milionu eur z našeho osobního daru. Dětské domovy ve vašem městě Kontaktujte nás na adrese pro více informací. a vyžádejte si kontakt prostřednictvím e-mailu: pchippewa13@gmail.com
strnadova | 11.11.2022 09:53 | strnadovahana9@gmail.com
Nadace World Orphans Foundation vám v roce 2022 poskytla 2,5 milionu eur z našeho osobního daru. Dětské domovy ve vašem městě Kontaktujte nás na adrese pro více informací. a vyžádejte si kontakt prostřednictvím e-mailu: pchippewa13@gmail.com
strnadova hana | 15.11.2022 07:40 | strnadovahana9@gmail.com
Hledáte půjčku na dům, na podnikání, na koupi auta,
začít svůj vlastní podnik pro osobní potřeby každého
potřebuje půjčku s nominální úrokovou sazbou 3%
Kontaktujte mě s následujícími údaji: strnadovahana9@gmail.com
Hledáte půjčku na dům, | 17.11.2022 11:30 | strnadovahana9@gmail.com
Hledáte půjčku na dům, na podnikání, na koupi auta,
začít svůj vlastní podnik pro osobní potřeby každého
potřebuje půjčku s nominální úrokovou sazbou 3%
Kontaktujte mě s následujícími údaji: strnadovahana9@gmail.com
fatova | 1.12.2022 02:14 | fatovalenka@gmail.com
Dobrý den, potřebujete naléhavou půjčku paní fatová, je spolehlivým poskytovatelem půjčky, můžete mít půjčku od 500 000 Kč do 20 000 000 Kč s běžnou sazbou, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte ji na e-mailu: fatovalenka@ gmail.com
Blahuta Tomas | 24.10.2022 10:55 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte jednoduše bez zbytečného papírování. Půjčíme vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě na každý díl až 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce budete nebýt bez peněz. E-mail tomasblahuta057@gmail.com
Bejr Ladislav | 27.10.2022 21:57 | bejrladislav555@gmail.com
Nabízím Vám jednorázovou finanční půjčku od přímého investora od 10 000 do 10 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou ČR a pro všechny občany. Splatnost této půjčky lze nastavit na 460 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoliv cenu a bez dalšího poplatku. Vezměte si půjčku a zaplaťte své peníze do 24 hodin. Pro zapůjčení pište na: bejrladislav555@gmail.com
Anna Jana | 23.9.2022 11:20
Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčku jak investorům, tak společnostem. e-mail: kdfin11@gmail.com WhatsApp +420608758113
Maria Kamakova | 27.9.2022 09:52 | mariakamakova@seznam.cz
Dobrá rychlá a spolehlivá půjčka
Jednoduchá půjčka do 24 hodin Rychlá půjčka - přímý investor od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. Půjčte si jedinečné služby pro zaměstnance, důchodce, osvc, dpp, úp ještě dnes. Peníze čerpáte okamžitě. Jednoduché podmínky. Nabízíme záruku, spolehlivost, rychlost. Hlavní důraz je kladen na rychlost, spolehlivost a individuální řešení.
Email: mariakamakova@seznam.cz
Anna Jana | 3.11.2022 11:30 | kdfin11@gmail.com
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Sabina Vodickova | 4.11.2022 05:11 | sabinavodickova8@gmail.com
Finanční a rychlá půjčka
Nabízíme osobní a komerční půjčky na nemovitosti, firmy atd. od 50 000 Kč do 40 000 000 Kč. s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Naše půjčky jsou jednoduché a rychlé. Výše měsíční splátky a pevná úroková sazba silně závisí na povaze, výši a době trvání úvěru. Doba splácení od 12 měsíců do 360 měsíců a více. Dostupnost výše úvěru do 1 dne Zajištění důvěrnosti je jednoduché, rychlé a 100% zaručené. a náš formulář žádosti je velmi snadné vyplnit. V případě zájmu pošlete e-mail a požádejte o přihlášku. sabinavodickova8@gmail.com
Machacek Benjamin | 12.12.2022 10:07 | bmachacek6@gmail.com
V rámci naší pomoci jednotlivcům a podnikům jsme se zavázali nabídnout jim finanční pomoc v rozmezí od 2 000 do 1 000 000 nebo více, v závislosti na vašich potřebách a vaší schopnosti splácet. Naše úroková sazba je 2 % ročně s dobou splácení od 12 měsíců do 30 let. V případě zájmu Vás rádi přivítáme do 24 hodin. Naším cílem je vaše spokojenost a žádné podvody. E-mail: bmachacek6@gmail.com
Anna Jana | 27.9.2022 11:15
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Petr Buzek | 29.9.2022 18:36 | petrbuzekloanfirm@gmail.com
Potřebuješ půjčku???? Osobní půjčky nebo Podnikatelské půjčky???? Mluvte o tom se mnou. KONTAKTNÍ JMÉNO: Pan Petr Buzek, V případě zájmu nás prosím kontaktujte na::::::petrbuzekloanfirm@gmail.com
Whatsapp nyní: +639451256230
Mike Morgan | 29.10.2022 11:35
Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score.
Personal Loans (Secure and Unsecured)
Business Loans (Secure and Unsecured)
Consolidation Loan and many more.

Contact US for more information about Loan offer and we will solve your
financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com
Phone number: +917428831341 (Call/What's app)
Blahuta Tomas | 30.9.2022 22:17 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Pavel | 2.10.2022 12:11
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane,
Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 2.10.2022 12:16
Nabízíme 100% důvěrné služby pro uspokojení všech vašich finančních potřeb na adrese: martakpav@aol.com.

Jednoduché a rychlé řešení pro získání profesionální osobní půjčky s úrokovou sazbou 3 % a dobou splácení 12 až 360 měsíců. Zadejte svůj požadavek a obdržíte okamžitou odpověď. Částka mezi 50 000 Kč až 30 000 000 Kč. Obdržíte jej maximálně do 24 hodin. Email: MARTAKPAV01@GMAIL.COM Nebo martakpav@aol.com.
PHILIPPE VANTREPODE | 25.11.2022 14:12 | paskolaverslui37@gmail.com
Seriózní a rychlá nabídka půjčky
Spolupracujeme s partnerskými bankami v
několik zemí pro seriózní a rychlé nabídky půjček.
Pro seriózní nabídku půjčky nás kontaktujte pro všechny vaše potřeby půjčky
stříbrný. kontaktován e-mailem: paskolaverslui37@gmail.com

E-mail: paskolaverslui37@gmail.com

Telefon WhatsApp: +33644670981
Maria Kamakova | 3.10.2022 12:03 | mariakamakova@seznam.cz
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Dobrý den, jsem jednotlivec, který nabízí mezinárodní půjčky. S kapitálem, který bude použit na poskytování půjček mezi jednotlivci v krátkodobém i dlouhodobém horizontu v rozmezí od 50 000 do 1 000 000 Kč všem vážným lidem ve skutečné nouzi, úroková sazba 2 % ročně poskytuje finanční půjčky, půjčky na nemovitosti, investice půjčky, půjčky na auta, osobní půjčky. Jsem připraven uspokojit své zákazníky maximálně do 1 dnů od obdržení vaší žádosti
Email: mariakamakova@seznam.cz
Blahuta Tomas | 13.10.2022 20:10 | tomasblahuta057@gmail.com
Dobré finanční nabídky Nabídka rychlé nebankovní půjčky Nyní máte bezpečnou a spolehlivou rychlou půjčku na účtu za méně než pár minut. Upřímně souhlasím s poskytnutím půjčky ve výši 50 000 Kč až 50 000 000 Kč s velmi výhodnou úrokovou sazbou 2 %. Půjčka bude nyní rychle připsána na váš bankovní účet bez prodlení nebo minut. Splácení úvěru začíná na 1-30+ letech. Získejte zajištěnou půjčku kontaktováním: tomasblahuta057@gmail.com
Blahuta Tomas | 14.10.2022 15:52 | tomasblahuta057@gmail.com
Na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 850 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že to všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 850 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím: e-mailu: tomasblahuta057@gmail.com
BOJ PROTI CHUDOBĚ | 17.10.2022 08:38 | labanquepostale0001@gmail.com
Dobrý den,

Potřebujete financování pro svůj dům, pro své podnikání, pro nákup automobilu, pro nákup motocyklu, pro založení vlastního podniku, pro své osobní potřeby bez dalších pochybností. Francouzská poštovní banka poskytuje osobní půjčky od 2 000 € do 50 000 000 € s nominální úrokovou sazbou 3 % všem lidem, kteří je skutečně potřebují, bez ohledu na výši částky. V žádosti o půjčku uveďte přesnou částku, kterou si chcete půjčit, a dobu splácení.
A potvrzuji, že nebudete opravdu zklamáni, budete mít svůj úvěr bez jakýchkoli obav.

e-mail: labanquepostale0001@gmail.com
Děkuji mnohokrát ...
Solcova Elizabeth | 21.10.2022 03:40
SVĚDECTVÍ MÉ ÚSPĚŠNÉ PŮJČKY

Jmenuji se solcova elizabeth z Prahy Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 350 000 Kč, takže nikdy jsem nevěřil, že vše funguje. Byla mi připsána půjčka ve výši 350 000 Kč, prosím poraďte každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: rousovapetra79@gmail.com
Sabina Vodickova | 25.10.2022 15:20 | sabinavodickova8@gmail.com
Úvěr pro všechny občany ČR
Dobrý den, paní a pánové, nabízím půjčky mezi jednotlivci bez jakýchkoli potíží
Pro více informací nás kontaktujte na sabinavodickova8@gmail.com
Alena Jana | 2.12.2022 12:14
Nabízím vám výhodný financní úver pro celou Ceskou republiku s rychlým vyrízením už do 24 hodin vcetne vyplacení financí. Mužete žádat o úver od 50.000 Kc až do 60.000.000 Kc. Splatnost tohoto úveru se dá nastavit až na 240 mesícu. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou pruchodností schválených žádostí. Tento úver mužete využít na cokoliv budete potrebovat. Víc informací získáte na emailu: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
Jirotova Tereza | 3.12.2022 22:53 | tereza9808@gmail.com
Ahoj, Dám vám k dispozici půjčku od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč za velmi jednoduchých podmínek každému, kdo může splácet. Provádím také investice a půjčky mezi jednotlivci všeho druhu. Nabízím krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé půjčky ve spolupráci se svým právníkem a dostupnou dobu splácení. Neznáme vaše použití a naše převody jsou poskytovány bankou pro bezpečnost transakce. Pro všechny vaše požadavky udělejte návrhy týkající se sazeb a splátkových kalendářů a já vám budu k dispozici. Nakonec pro lepší porozumění mě prosím kontaktujte e-mailem : tereza9808@gmail.com
Leoš Vokál | 8.12.2022 12:26 | leosvokal256@gmail.com
Jmenuji se Bejr Ladislav z Prahy Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal požadovaný dokument, najednou mi byla schválena půjčka 350 000 Kč, nemohl jsem nevěřím, že všechno fungovalo. Byla mi připsána půjčka ve výši 350 000 Kč, prosím poraďte každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: leosvokal256@gmail.com
HANS ALBERT | 2.11.2022 07:45 | albert1960@email.cz
Dobrý den Jste společnosti, investoři, malé a střední podniky; Zde je řešení pro vás! Pro každého, bez ohledu na pohlaví, rasu nebo vyznání, nabízíme nabídku půjčky od 20 000 do 10 000 000,00 Kč s úrokovou sazbou 3 % na dobu splácení 1 až 30 let. Podmínky pro získání půjčky jsou rychlé a velmi přijatelné. Pro veškeré informace nám sdělte své požadavky, abychom mohli provést potřebné práce k vaší spokojenosti. Nabídka dostupná: 24/7 Kontaktujte nás Nude Themes Email: albert1960@email.cz
Blahuta Tomas | 6.10.2022 01:52 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Pavel Marťák | 13.10.2022 03:37
Nabízíme 100% důvěrné služby.

Nabízíme 100% důvěrné služby pro uspokojení všech vašich finančních potřeb na adrese: martakpav@aol.com.
Jednoduché a rychlé řešení pro získání profesionální osobní půjčky s úrokovou sazbou 3 % a dobou splácení 12 až 360 měsíců. Zadejte svůj požadavek a obdržíte okamžitou odpověď. Částka mezi 50 000 Kč až 30 000 000 Kč. Obdržíte jej maximálně do 24 hodin. Email: MARTAKPAV01@GMAIL.COM Nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 13.10.2022 03:37
Nabízíme 100% důvěrné služby.

Nabízíme 100% důvěrné služby pro uspokojení všech vašich finančních potřeb na adrese: martakpav@aol.com.
Jednoduché a rychlé řešení pro získání profesionální osobní půjčky s úrokovou sazbou 3 % a dobou splácení 12 až 360 měsíců. Zadejte svůj požadavek a obdržíte okamžitou odpověď. Částka mezi 50 000 Kč až 30 000 000 Kč. Obdržíte jej maximálně do 24 hodin. Email: MARTAKPAV01@GMAIL.COM Nebo martakpav@aol.com.
Blahuta Tomas | 13.10.2022 20:12 | tomasblahuta057@gmail.com
Dobré finanční nabídky Nabídka rychlé nebankovní půjčky Nyní máte bezpečnou a spolehlivou rychlou půjčku na účtu za méně než pár minut. Upřímně souhlasím s poskytnutím půjčky ve výši 50 000 Kč až 50 000 000 Kč s velmi výhodnou úrokovou sazbou 2 %. Půjčka bude nyní rychle připsána na váš bankovní účet bez prodlení nebo minut. Splácení úvěru začíná na 1-30+ letech. Získejte zajištěnou půjčku kontaktováním: tomasblahuta057@gmail.com
Anna Jana | 17.10.2022 10:59 | kdfin11@gmail.com
Získejte od nás dobrou pujcku, jsme rychlý a spolehlivý veritel, naše úverové služby jsou, projektová pujcka, pujcka na auto, osobní pujcka, podnikatelská pujcka, konsolidace pujcek a spolecná pujcka ETC. nabízíme pujcku jak spolecnostem, tak jednotlivcum, požádejte ješte dnes a získejte schválení. kontaktujte nás na našem e-mailu: kdfin11@gmail.com, WhatsApp +420608758113
Marcela KREJSOVÁ | 19.10.2022 00:46
Půjčka od fyzické osoby.

Nabízím smluvní půjčku od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní nebo nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a provedení není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně E-mail: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 19.10.2022 00:47
Půjčka od fyzické osoby.

Nabízím smluvní půjčku od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní nebo nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a provedení není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně E-mail: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Blahuta Tomas | 23.10.2022 15:58 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Alena Gebertova | 23.10.2022 18:11 | alena.gebertova@seznam.cz
Rychlá pujcka - prímý investor 50.000Kc až 60,000.000Kc. Pujcte si ješte dnes bezkonkurencní služby pro zamestnance, duchodce, osvc, dpp, úp. Peníze cerpáte okamžite. Jednoduché podmínky, Jasná smlouva Pro bližší informace volejte: alena.gebertova@seznam.cz
Blahuta Tomas | 24.10.2022 10:57 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte jednoduše bez zbytečného papírování. Půjčíme vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě na každý díl až 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce budete nebýt bez peněz. E-mail tomasblahuta057@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 24.10.2022 16:25
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.

Zajistíme pro vás spotřebitelský úvěr od 50 000 do 40 000 000 Kč. Po několika hodinách online prozkoumáme vaši žádost a okamžitě vyplatíme peníze na váš účet. možnost předčasného splacení. Splatnost 12 - 360 měsíců. Pro zaměstnance, důchodce, podnikatele, klienty po platební neschopnosti. Každý může od nás získat půjčku. {marcela.krejsova01@gmail.com} Nebo WhatsApp: +420608987486.

Reprezentativní příklad: 50 000 Kč / splatnost 60 měsíců / splátka 876,39 Kč / celková výplata 52 583,27 Kč. V takovém případě stačí kopie OP a dva poslední výplatní listy. Další informace získáte na: {marcela.krejsova01@gmail.com} Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 24.10.2022 16:25
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.

Zajistíme pro vás spotřebitelský úvěr od 50 000 do 40 000 000 Kč. Po několika hodinách online prozkoumáme vaši žádost a okamžitě vyplatíme peníze na váš účet. možnost předčasného splacení. Splatnost 12 - 360 měsíců. Pro zaměstnance, důchodce, podnikatele, klienty po platební neschopnosti. Každý může od nás získat půjčku. {marcela.krejsova01@gmail.com} Nebo WhatsApp: +420608987486.

Reprezentativní příklad: 50 000 Kč / splatnost 60 měsíců / splátka 876,39 Kč / celková výplata 52 583,27 Kč. V takovém případě stačí kopie OP a dva poslední výplatní listy. Další informace získáte na: {marcela.krejsova01@gmail.com} Nebo WhatsApp: +420608987486.
Blahuta Tomas | 25.10.2022 18:19 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 26.10.2022 18:30
Dobrý den, pane / paní Půjčte si peníze přímo bez hodnocení (půjčka je nyní levnější) od soukromého věřitele na: marcela.krejsova01@gmail.com.
Doba trvání úvěru se pohybuje od 1 roku do 30 let. Výše půjček se pohybuje od 50 000 Kč do 40 000 000 Kč.
- Peníze máte přímo do 24 hodin na svém bankovním účtu.
- nemusíte předkládat roční údaje a finanční zprávy.
- Termíny jsou flexibilní, můžete platit, jak vám to vyhovuje.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na následující adrese:
E-mail: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 26.10.2022 18:30
Dobrý den, pane / paní Půjčte si peníze přímo bez hodnocení (půjčka je nyní levnější) od soukromého věřitele na: marcela.krejsova01@gmail.com.
Doba trvání úvěru se pohybuje od 1 roku do 30 let. Výše půjček se pohybuje od 50 000 Kč do 40 000 000 Kč.
- Peníze máte přímo do 24 hodin na svém bankovním účtu.
- nemusíte předkládat roční údaje a finanční zprávy.
- Termíny jsou flexibilní, můžete platit, jak vám to vyhovuje.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na následující adrese:
E-mail: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Blahuta Tomas | 27.10.2022 21:42 | tomasblahuta057@gmail.com
Nabízím výhodné finanční půjčky bez zbytečných problémů. Nabízíme financování od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč se splatností až 240 měsíců. Rychlý a efektivní schvalovací proces s vysokou propustností schválených požadavků. Vyřízení celé půjčky do 24 hodin od podpisu mě
Více info, kontakt: tomasblahuta057@gmail.com
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 30.10.2022 09:12
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 30.10.2022 09:29
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: skopik.pujcka@gmail.com.
Maria | 31.10.2022 07:34 | mariakamakova@seznam.cz
Finanční a rychlá půjčka
Nabízíme osobní a podnikatelské půjčky pro nemovitosti, podnikání atd. od 50 000 Kč do 40 000 000 Kč. s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Naše půjčky jsou jednoduché a rychlé. Výše měsíční splátky a pevná úroková sazba silně závisí na povaze, výši a délce trvání úvěru. Doba splácení od 12 měsíců do 360 měsíců a více. Dostupnost výše úvěru do 1 dnů Zajištění důvěrnosti je jednoduché, rychlé a 100% zaručené. a náš formulář žádosti je velmi snadné vyplnit. V případě zájmu zašlete e-mail a vyžádejte si přihlášku.
mariakamakova@seznam.cz
Blahuta Tomas | 31.10.2022 15:17 | tomasblahuta057@gmail.com
Půjčku získáte snadno bez zbytečného papírování. Půjčíme Vám od 50 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě pro každou část do 50 000 000 Kč Získáte nejen výhodnější sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. E-mail: tomasblahuta057@gmail.com
albert | 2.11.2022 16:30 | albert1960@email.cz
Půjčky pro každého. Dobrý den, Půjčka je nabízena za přijatelnou úrokovou sazbu 3%. Mnoho bank vás odmítlo. Potřebujete financování konsolidace dluhu? Potřebujete financování, které pomůže vašemu podnikání vrátit se na správnou cestu? Zájemcům poskytuji půjčky za velmi rozumnou úrokovou sazbu 3%. V případě zájmu mě kontaktujte na email albert1960@email.cz
Blahuta Tomas | 2.11.2022 19:42 | tomasblahuta057@gmail.com
děkuji moc, Bouzek Milan. Dostal jsem od něj půjčku 8 000 000 Kč, je to takový poctivý a spolehlivý poskytovatel půjček. Dostal jsem půjčku, nevěřil jsem svým očím, když jsem byl připsán, protože jsem se mnohokrát stal obětí, když jsem se snažil získat půjčku, ale díky vám, pane Milane, jsem konečně dostal půjčku, pokud potřebujete půjčku, kontaktujte ho prosím pro vaši naléhavou půjčku tímto e-mailem bouzekmilan245@gmail.com
HANS ALBERT | 3.11.2022 09:40 | albert1960@email.cz
ŘEŠENÍ FINANČNÍCH PROBLÉMŮ.
Pro váš domov, Pro vaši firmu, Chcete-li si koupit auto, Chcete-li si koupit motocykl, Chcete-li rozjet vlastní podnikání, Pro osobní potřebu, neváhejte. Nabízím osobní půjčky od 20 000 Kč do 30 000 000 Kč s roční úrokovou sazbou 3%. Bez ohledu na množství. V žádosti o půjčku uveďte přesnou částku, o kterou chcete žádat, a datum splacení. Napište nám své osobní půjčky na e-mail: albert1960@email.cz
renata | 22.11.2022 11:23 | lapaczrenata@seznam.cz
Půjčku získáte jednoduše bez zbytečného papírování. Půjčíme vám od 30 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě na každý díl až do 50 000 000 Kč Získáte nejen lepší sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete být bez peněz. Email: lapaczrenata@seznam.cz
HANS ALBERT | 4.11.2022 08:52 | albert1960@email.cz
Osobní finanční půjčka s pojištěním. Jsem soukromý poskytovatel, který Vám nabízí výhodné finanční půjčky od 30 000 Kč do 25 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 3%. Tato nabídka platí pro celou ČR a pro všechny občany starší 30 let. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky dostupnosti. Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně Email: albert1960@email.cz
albert | 4.11.2022 18:07 | albert1960@email.cz
Online půjčka
rychlá a spolehlivá Rychlá a spolehlivá online půjčka pro české fyzické osoby. Nabízím půjčky od 25 000 do 20 000 000 Kč všem, kteří jsou schopni splácet s úrokovou sazbou 3% ročně. V závislosti na požadované částce. - Finanční půjčka - Půjčka na nemovitost - Investiční půjčka - Půjčka na auto - Konsolidace dluhu - Splácení půjčky - Osobní půjčka - Jste uvízlí Kontaktujte mě, pokud si potřebujete půjčit.
Email: albert1960@email.cz
HANS ALBERT | 7.11.2022 07:25 | albert1960@email.cz
Půjčku získáte jednoduše bez zbytečného papírování. Půjčíme vám od 20 000 do 50 mil. Kč Kontaktujte mě na každý díl až do 50 000 000 Kč Získáte nejen lepší sazbu, ale především jistotu, že pokud přijdete o práci nebo onemocníte, díky mé půjčce nebudete bez peněz. Poslat email
Email: albert1960@email.cz
HANS ALBERT | 8.11.2022 08:32 | albert1960@email.cz
Půjčíme vám na rozjezd, růst vašeho podnikání, překlenutí období, zaplacení účtů a na exekuce. Můžete žádat od 30 000 Kč do 20 000 000 Kč. Splatnost půjčky si můžete vybrat od několika měsíců až po 20 let. K zajištění úvěru jsou vhodné nemovitosti, byty a družstva, pozemky. Ke každému požadavku přistupujeme pečlivě, abychom mohli vytvořit nabídku na základě potřeb zákazníka. Vše můžete dělat z domova, aniž byste museli chodit do kanceláře. Neúčtujeme žádné poplatky předem. Působíme po celé ČR.
Email: albert1960@email.cz
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 8.11.2022 08:46
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.

50 000, - Kč do 25 000 000, - Kč. Řešíme - poukázky, úvěry, konsolidace, odpuštění dluhů, exekuce - finance pro podnikání, bydlení, rekonstrukce, platby pohledávek. Stojíte za rychlé a snadné řešení finanční situace od soukromé osoby s okamžitým vykonáním do 7 pracovních hodin v kanceláři. Zaručujeme důvěrnost, solidní vyjednávání, 100% řešení s jasnými podmínkami pro klienty starší 18 let: zaměstnanci, důchodci, studenti, matky na MD, dpp, nechte nám své starosti vyřešíme vám na adrese: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 8.11.2022 08:57
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.

50 000, - Kč do 25 000 000, - Kč. Řešíme - poukázky, úvěry, konsolidace, odpuštění dluhů, exekuce - finance pro podnikání, bydlení, rekonstrukce, platby pohledávek. Stojíte za rychlé a snadné řešení finanční situace od soukromé osoby s okamžitým vykonáním do 7 pracovních hodin v kanceláři. Zaručujeme důvěrnost, solidní vyjednávání, 100% řešení s jasnými podmínkami pro klienty starší 18 let: zaměstnanci, důchodci, studenti, matky na MD, dpp, nechte nám své starosti vyřešíme vám na adrese: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Maria | 8.11.2022 09:12 | mariakamakova@seznam.cz
Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky do 24 hodin.
Tvárí v tvár vašim financním problémum vždy existují rešení. Nabízím pujcku ve výši 50 000 Kc až 9 000 000 Kc komukoli, kdo je schopen ji splatit s úrokovou sazbou 2? na jakoukoli požadovanou cástku. Delám to v oboru - Financní pujcka - Pujcka na nemovitost - Investicní pujcka - Pujcka na auto - Konsolidacní dluh - Splacení kreditu - Osobní pujcka Neváhejte me kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denne E-mail: mariakamakova@seznam.cz
HANS ALBERT | 9.11.2022 07:41 | albert1960@email.cz
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU? Finanční nabídka, která vám pomůže. Sháníte půjčku na oživení činnosti na konci roku, na rozjezd projektu, na koupi bytu nebo potřebujete kapitál na investice v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám krátkodobé i dlouhodobé půjčky od 50 000 do 45 500 000 s úrokovou sazbou 3 %. E-mailem: albert1960@email.cz
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 9.11.2022 12:11
Půjčíme vám na rozjezd, růst vašeho podnikání, překlenutí období, zaplacení účtů a na exekuce. Můžete žádat od 30 000 Kč do 20 000 000 Kč. Splatnost půjčky si můžete vybrat od několika měsíců až po 20 let. K zajištění úvěru jsou vhodné nemovitosti, byty a družstva, pozemky. Ke každému požadavku přistupujeme pečlivě, abychom mohli vytvořit nabídku na základě potřeb zákazníka. Vše můžete dělat z domova, aniž byste museli chodit do kanceláře. Neúčtujeme žádné poplatky předem. Působíme po celé ČR.
Email: skopik.pujcka@gmail.com
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 9.11.2022 12:14
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.

50 000, - Kč do 25 000 000, - Kč. Řešíme - poukázky, úvěry, konsolidace, odpuštění dluhů, exekuce - finance pro podnikání, bydlení, rekonstrukce, platby pohledávek. Stojíte za rychlé a snadné řešení finanční situace od soukromé osoby s okamžitým vykonáním do 7 pracovních hodin v kanceláři. Zaručujeme důvěrnost, solidní vyjednávání, 100% řešení s jasnými podmínkami pro klienty starší 18 let: zaměstnanci, důchodci, studenti, matky na MD, dpp, nechte nám své starosti vyřešíme vám na adrese: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 9.11.2022 12:53
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.

50 000, - Kč do 25 000 000, - Kč. Řešíme - poukázky, úvěry, konsolidace, odpuštění dluhů, exekuce - finance pro podnikání, bydlení, rekonstrukce, platby pohledávek. Stojíte za rychlé a snadné řešení finanční situace od soukromé osoby s okamžitým vykonáním do 7 pracovních hodin v kanceláři. Zaručujeme důvěrnost, solidní vyjednávání, 100% řešení s jasnými podmínkami pro klienty starší 18 let: zaměstnanci, důchodci, studenti, matky na MD, dpp, nechte nám své starosti vyřešíme vám na adrese: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
Roller | 9.11.2022 18:54
Půjčky a financování do 24 hodin
Nabízím vám jedinou finanční půjčku od přímého investora ve výši 50 000 až 50 000 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany. Doba trvání této půjčky může být stanovena na 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez navýšení. Vezměte si celou půjčku a své peníze splatte do 24 hodin. Pokud si chcete půjčit peníze, napište na: Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380
Roller | 9.11.2022 18:55
Půjčky a financování do 24 hodin
Nabízím vám jedinou finanční půjčku od přímého investora ve výši 50 000 až 50 000 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany. Doba trvání této půjčky může být stanovena na 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez navýšení. Vezměte si celou půjčku a své peníze splatte do 24 hodin. Pokud si chcete půjčit peníze, napište na: Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380
strnadova | 11.11.2022 09:55 | strnadovahana9@gmail.com
Nadace World Orphans Foundation vám v roce 2022 poskytla 2,5 milionu eur z našeho osobního daru. Dětské domovy ve vašem městě Kontaktujte nás na adrese pro více informací. a vyžádejte si kontakt prostřednictvím e-mailu: pchippewa13@gmail.com
Alena Jana | 11.11.2022 16:27
Rychlá pujcka - prímý investor 50.000Kc až 60,000.000Kc. Pujcte si ješte dnes bezkonkurencní služby pro zamestnance, duchodce, osvc, dpp, úp. Peníze cerpáte okamžite. Jednoduché podmínky, Jasná smlouva Pro bližší informace volejte: kdfin11@gmail.com whatsApp +420608758113
Roller | 12.11.2022 01:24
Podnikání a hypotéka (Rollerdominika@gmail.com)
Sníte o vlastním bydlení, ale byla vám zamítnuta hypotéka kvůli špatnému úvěru? Vaše podnikání se rok zlepšilo. Potřebovali jste peníze na zvýšení své aktivity. Mohli byste mít druhou šanci na individuální úvěr. Na vaši žádost jsme prezentujte věřitele, kteří jsou ochotni přehodnotit vaše finanční řešení
E-mail: Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380
Roller | 12.11.2022 01:24
Podnikání a hypotéka (Rollerdominika@gmail.com)
Sníte o vlastním bydlení, ale byla vám zamítnuta hypotéka kvůli špatnému úvěru? Vaše podnikání se rok zlepšilo. Potřebovali jste peníze na zvýšení své aktivity. Mohli byste mít druhou šanci na individuální úvěr. Na vaši žádost jsme prezentujte věřitele, kteří jsou ochotni přehodnotit vaše finanční řešení
E-mail: Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380
Roller | 12.11.2022 01:24
Podnikání a hypotéka (Rollerdominika@gmail.com)
Sníte o vlastním bydlení, ale byla vám zamítnuta hypotéka kvůli špatnému úvěru? Vaše podnikání se rok zlepšilo. Potřebovali jste peníze na zvýšení své aktivity. Mohli byste mít druhou šanci na individuální úvěr. Na vaši žádost jsme prezentujte věřitele, kteří jsou ochotni přehodnotit vaše finanční řešení
E-mail: Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380
Půjčka na konec roku | 14.11.2022 14:50
Půjčka na konec roku
dobrý den jsme na konci roku a nabízíme půjčky každému, kdo potřebuje oslavit Vánoce a nový rok s rodinou v dobré atmosféře nabízíme od 30 000 Kč do 12 000 000 Kč pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: jana17451@email.cz
albert | 15.11.2022 07:23 | albert1960@email.cz
Seriózní nabídka půjčky Mám kapitál, který bude použit k poskytnutí konkrétních krátkodobých a dlouhodobých půjček v rozmezí od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč jakémukoli vážnému zájemci o tuto půjčku. 2 až 3 % úrok ročně v závislosti na půjčené částce, protože jako fyzická osoba nechci porušovat zákon o lichvě. Splácet můžete maximálně po dobu 1 až 30 let v závislosti na půjčené částce. je na vás, jaké měsíční splátky budete mít. Žádám pouze o ověřené ručně psané uznání dluhu a nějaké podpůrné dokumenty. pro více informací nás kontaktujte na albert1960@email.cz
Milan Raisigl | 3.12.2022 20:15 | milanraisigl2@gmail.com
spolehlivá nabídka půjčky.
Finančník půjček nabízí všem občanům České republiky:
V rámci naší pomoci jednotlivcům a podnikům se zavazujeme poskytnout jim finanční pomoc v rozmezí od 50 000 do 50 000 000 Kč nebo více, v závislosti na vašich potřebách a schopnosti splácet. Naše úroková sazba je 2 % ročně s dobou splácení od 12 měsíců do 30 let. Jestli máte zájem. Naším cílem je vaše spokojenost a žádné podvody.
E-mail: milanraisigl2@gmail.com
Alena Jana | 15.11.2022 09:45
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50 000 Kč do 60 000 000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na půjčené částce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 3 až 30 let v závislosti na výši úvěru. Je na vás, abyste prováděl měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné. Email: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
Marcela KREJSOVÁ | 15.11.2022 14:51
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).

Osobní finanční půjčka s pojištěním. Jsem soukromý poskytovatel, který vám nabízí výhodné finanční půjčky od 50 000 Kč do 25 450 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 3%. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany starší 30 let. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky poskytování. Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně E-mail: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 15.11.2022 14:51
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).

Osobní finanční půjčka s pojištěním. Jsem soukromý poskytovatel, který vám nabízí výhodné finanční půjčky od 50 000 Kč do 25 450 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 3%. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany starší 30 let. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky poskytování. Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně E-mail: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 15.11.2022 14:51
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).

Osobní finanční půjčka s pojištěním. Jsem soukromý poskytovatel, který vám nabízí výhodné finanční půjčky od 50 000 Kč do 25 450 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 3%. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany starší 30 let. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky poskytování. Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně E-mail: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 15.11.2022 14:51
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).

Osobní finanční půjčka s pojištěním. Jsem soukromý poskytovatel, který vám nabízí výhodné finanční půjčky od 50 000 Kč do 25 450 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 3%. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany starší 30 let. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky poskytování. Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně E-mail: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
dr james eric | 15.11.2022 19:29
Do you need a loan at 3% to pay your bills or start up a business of your own? If yes ,contact US with this following details... (1)Full Name (2)Loan Amount Needed (3)Duration (4)Country (5)Phone numbers Email: financialserviceoffer876@gmail.com WhatsApp +918929509036 Best Regards,
HANS ALBERT | 16.11.2022 06:11 | albert1960@email.cz
Dobrý den, pane
, Jsem fyzická osoba, která nabízí půjčky lidem v nouzi s kapitálem, který by měl být použit krátkodobě i dlouhodobě od 20 000 Kč do 90 000 000 Kč každému, kdo tuto půjčku opravdu potřebuje. 3% úrok ročně, v závislosti na půjčené částce jako takové, nechci porušovat zákon o úrokové sazbě. V závislosti na půjčené částce můžete splácet až 1 až 50 let. Záleží jen na vašich měsíčních splátkách. Nežádám od dluhu potvrzení jeho vlastního potvrzení. Pro více informací prosím kontaktujte moji emailovou adresu albert1960@email.cz
Alena Jana | 17.11.2022 12:50
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních pujcek od 50 000 Kc do 60 000 000 Kc pro každého, kdo chce, aby byl tento úver vážný. Zájem ve výši 3% rocne v závislosti na pujcené cástce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Mužete splácet až 3 až 30 let v závislosti na výši úveru. Je na vás, abyste provádel mesícní platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného rucne dlužného dluhu a nekteré cásti jsou také potrebné. Email: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
Maria | 18.11.2022 08:22 | mariakamakova@seznam.cz
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Nabízíme 100% důvěrné služby pro splnění všech vašich finančních potřeb na adrese: mariakamakova@seznam.cz. Rychlé a snadné řešení pro získání podnikatelské, osobní půjčky s velmi flexibilními podmínkami, které se pohybují od 2 % do 3 % a dobou splácení od 12 do 360 měsíců v závislosti na požadované částce. Máte také možnost předčasného splacení. Zadejte svou žádost a obdržíte okamžitou odpověď. Částka mezi 50 000 a 5 000 000 . Obdržíte jej maximálně do 24/48 hodin. Kontakt: mariakamakova@seznam.cz
Michaela | 18.11.2022 22:22
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a řešení navrhneme zdarma. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, a proto lze výšku splátky a délku úvěru nastavit podle Vašich možností a potřeb. Tento úvěr je vhodný také k vyplacení malých nevýhodných půjček. Pokud se jedná o poplatky, tak žádné poplatky předem neplatíte. Celý proces Vám také podrobně vysvětlíme. Vhodné je pro zaměstnance i podnikatele. Email: Michaela.rojickova55@gmail.com
Whatsapp: +420604651865
Pavel Marťák | 20.11.2022 09:41
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.

Půjčka na splacení dluhu nebo na zaplacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Nabízím zajištěné úvěrové služby v libovolné výši s úrokovou sazbou 3%. Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. Moje půjčky jsou rychlé a snadné. Kontaktujte mě ještě dnes a získejte potřebnou půjčku. Zaručuji rychlé a profesionální jednání. Pro více informací o této půjčce mě prosím kontaktujte na: E-mail: MARTAKPAV01@GMAIL.COM nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 20.11.2022 09:41
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.

Půjčka na splacení dluhu nebo na zaplacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Nabízím zajištěné úvěrové služby v libovolné výši s úrokovou sazbou 3%. Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. Moje půjčky jsou rychlé a snadné. Kontaktujte mě ještě dnes a získejte potřebnou půjčku. Zaručuji rychlé a profesionální jednání. Pro více informací o této půjčce mě prosím kontaktujte na: E-mail: MARTAKPAV01@GMAIL.COM nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 20.11.2022 09:41
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.

Půjčka na splacení dluhu nebo na zaplacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Nabízím zajištěné úvěrové služby v libovolné výši s úrokovou sazbou 3%. Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. Moje půjčky jsou rychlé a snadné. Kontaktujte mě ještě dnes a získejte potřebnou půjčku. Zaručuji rychlé a profesionální jednání. Pro více informací o této půjčce mě prosím kontaktujte na: E-mail: MARTAKPAV01@GMAIL.COM nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 20.11.2022 09:41
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.

Půjčka na splacení dluhu nebo na zaplacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Nabízím zajištěné úvěrové služby v libovolné výši s úrokovou sazbou 3%. Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. Moje půjčky jsou rychlé a snadné. Kontaktujte mě ještě dnes a získejte potřebnou půjčku. Zaručuji rychlé a profesionální jednání. Pro více informací o této půjčce mě prosím kontaktujte na: E-mail: MARTAKPAV01@GMAIL.COM nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 20.11.2022 09:41
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.

Půjčka na splacení dluhu nebo na zaplacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Nabízím zajištěné úvěrové služby v libovolné výši s úrokovou sazbou 3%. Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. Moje půjčky jsou rychlé a snadné. Kontaktujte mě ještě dnes a získejte potřebnou půjčku. Zaručuji rychlé a profesionální jednání. Pro více informací o této půjčce mě prosím kontaktujte na: E-mail: MARTAKPAV01@GMAIL.COM nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 20.11.2022 09:41
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.

Půjčka na splacení dluhu nebo na zaplacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Nabízím zajištěné úvěrové služby v libovolné výši s úrokovou sazbou 3%. Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. Moje půjčky jsou rychlé a snadné. Kontaktujte mě ještě dnes a získejte potřebnou půjčku. Zaručuji rychlé a profesionální jednání. Pro více informací o této půjčce mě prosím kontaktujte na: E-mail: MARTAKPAV01@GMAIL.COM nebo martakpav@aol.com.
Michaela | 20.11.2022 23:12 | Michaela.rojickova55@gmail.com
Jste v obtížné finanční situaci?
Potřebujete naléhavé peníze na realizaci svých projektů? Kolik jich potřebujete? Chcete ji dostat do 24 hodin? Řešení je nyní k dispozici, nabízí se bezpečná a upřímná nabídka půjčky, která trvá pouze 24 hodin a nejsou zahrnuty žádné obtížné podmínky. Nabídka úvěru začíná od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč při úrokové sazbě 3%. Splacení úvěru začíná (1 - 25 let) - (12 - 300 měsíců). Pro vaši potřebu bezpečné nouzové půjčky bez problémů kontaktujte, prosím, rychle: Michaela.rojickova55@gmail.com
Whatsapp: +420604651865
dr james eric | 21.11.2022 12:29
Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
Alena Jana | 22.11.2022 12:16
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních pujcek od 50 000 Kc do 60 000 000 Kc pro každého, kdo chce, aby byl tento úver vážný. Zájem ve výši 3% rocne v závislosti na pujcené cástce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Mužete splácet až 3 až 30 let v závislosti na výši úveru. Je na vás, abyste provádel mesícní platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného rucne dlužného dluhu a nekteré cásti jsou také potrebné. Email: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
Alena Jana | 22.11.2022 16:49
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních pujcek od 50 000 Kc do 60 000 000 Kc pro každého, kdo chce, aby byl tento úver vážný. Zájem ve výši 3% rocne v závislosti na pujcené cástce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Mužete splácet až 3 až 30 let v závislosti na výši úveru. Je na vás, abyste provádel mesícní platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného rucne dlužného dluhu a nekteré cásti jsou také potrebné. Email: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
Pavel Marťák | 22.11.2022 22:29
Rychlá a bezpečná finanční nabídka.

Nabízíme od 60 000 do 30 000 000 Kč. Na rozdíl od bankovní půjčky vám nebankovní půjčka nabízí možnost rychlého a snadného získání peněz. Můžete tak zlepšit svůj „cash flow“ bez přílišné námahy a bez plýtvání časem Využijte naší nebyrokratické platby. Neprovádíme zdlouhavé kontroly bonity, ale zaměřujeme se na rychlé a snadné vyřízení! Email: martakpav01@gmail.com Nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 22.11.2022 22:39
Půjčka dostupná pro Vás ČR.

Poskytujeme řadu finančních půjček za spravedlivé a konkurenceschopné úrokové sazby pro vaše malé a střední podniky. Můžeme Vám nabídnout půjčky až do 30 000 000 Kč splatné v několika měsících s úrokovou sazbou 3%. Neváhejte nás kontaktovat. Email: martakpav01@gmail.com Nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 22.11.2022 22:39
Půjčka dostupná pro Vás ČR.

Poskytujeme řadu finančních půjček za spravedlivé a konkurenceschopné úrokové sazby pro vaše malé a střední podniky. Můžeme Vám nabídnout půjčky až do 30 000 000 Kč splatné v několika měsících s úrokovou sazbou 3%. Neváhejte nás kontaktovat. Email: martakpav01@gmail.com Nebo martakpav@aol.com.
renata | 23.11.2022 11:01 | lapaczrenata@seznam.cz
Mám kapitál, který bude použit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček 40 000 CZK na 500 000 000 CZK pro všechny, kteří chtějí, aby tato půjčka byla vážná. Úrok na 3% ročně v závislosti na vypůjčené částce, protože nechceme porušit zákon. V závislosti na částce půjčky můžete uhradit až 3 až 25 let. Je jen na vás, abyste provedli měsíční platby. Potřebuji pouze uznání dluhu splatného certifikovaného a určité části jeho e -mailu: lapaczrenata@seznam.cz
renata | 24.11.2022 08:11 | lapaczrenata@seznam.cz
Poctivá a spolehlivá půjčka do 24 hodin Vážná nebankovní půjčka od 40 000 do 45 000 000 Kč, kde není potřeba ručit nemovitostí. Podmínkou je pravidelný měsíční příjem a státní občanství ČR. Osobní přístup ke každé aplikaci. Zaručuji rychlé a seriózní jednání. Celá půjčka včetně splacení finančních prostředků do 24 hodin. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých závazků. Vysoká propustnost schválených aplikací. Kontaktujte mě prosím: Email: lapaczrenata@seznam.cz
BOUZEK MILAN | 25.11.2022 05:23 | bouzekmilan245@gmail.com
Jmenuji se BOUZEK MILAN
z Prahy, Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal požadovaný dokument, najednou mi byla schválena půjčka 3 500 000 Kč, nemohl jsem věř tomu, že vše funguje. Byla mi připsána půjčka ve výši 3 500 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: tomasblahuta057@gmail.com
fatova lenka | 27.12.2022 10:06 | fatovalenka@gmail.com
Dobrý den, právě jsem dostal půjčku od fata lenka, po mnoha neúspěšných pokusech získat půjčku jsem viděl mužský příspěvek o tom, jak dostal půjčku od faty lenky, rozhodl jsem se ji kontaktovat, poslal jsem mu e-mail a odpověděl, že jak to funguje s půjčkou, po dokončení procesu jsem byl tak šokován, když jsem bez problémů dostal na účet půjčku 350 000,00 Kč. Pro vaši půjčku je nejlepší kontaktovat ji. e-mailem: fatovalenka@gmail.com
strnadova hana | 26.1.2023 01:08 | strnadovahana9@gmail.com
Dobrý den, právě jsem dostal půjčku od tomalova maril, po mnoha neúspěšných pokusech získat půjčku jsem viděl mužský příspěvek o tom, jak dostal půjčku od tomalova maril, rozhodl jsem se ji kontaktovat, poslal jsem mu e-mail a on odpověděl, že reagoval na Jak půjčka funguje, po dokončení procesu jsem byl tak šokován, že jsem bez problémů dostal na účet půjčku 350 000,00 Kč. Pro vaši půjčku je nejlepší kontaktovat ji. e-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo +420 608 136 440
renata | 25.11.2022 08:50 | lapaczrenata@seznam.cz
seriózní nabídka půjčky Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti a bez problémů čelit vašim budoucím cílům, předkládám vám nabídku půjčky na půjčku lidem v nesnázích nebo těm, kteří chtějí pomoci vyřešit některé ze svých finančních problémů nebo zahájit podnikání podnikání. Nabízím půjčky od 30 000 do 90 000 000 Kč s dobou splácení 1 až 70 let s maximální úrokovou sazbou 3% a pro více informací o mé nabídce mi prosím napište nebo mě kontaktujte na email: Email: lapaczrenata@seznam. cz
PHILIPPE VANTREPODE | 25.11.2022 14:16 | paskolaverslui37@gmail.com
Seriózní a rychlá nabídka půjčky
Spolupracujeme s partnerskými bankami v
několik zemí pro seriózní a rychlé nabídky půjček.
Pro seriózní nabídku půjčky nás kontaktujte pro všechny vaše potřeby půjčky
stříbrný. kontaktován e-mailem: paskolaverslui37@gmail.com

E-mail: paskolaverslui37@gmail.com

Telefon WhatsApp: +33644670981
Michaela | 25.11.2022 17:26
Půjčka pro vás dostupná v České republice
Půjčky, exekuce, insolvence, směnky. Kč 50 000 až 25 800 000 Hledáte půjčku, chcete řešit exekuce, zajímá vás insolvence. Máme řešení opravdu pro každého. Můžete se na nás spolehnout, nabízíme kvalitu a dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme vám získat rychlou nebankovní půjčku. Dotyční: zaměstnanci, podnikatelé, důchodci, matky na mateřské a bez příjmu. Pro více informací mě kontaktujte.
Email: Michaela.rojickova55@gmail.com
Whatsapp: +420604651865
Marcela KREJSOVÁ | 26.11.2022 05:27
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
Seriózní nebankovní půjčka 50.000 do 35.000.000,- Kč kde není třeba ručit nemovitostí. Je nutný pravidelný měsíční příjem a občanství ČR. Osobní přístup ke každé žádosti. Garantuji vám rychlé a seriózní jednání. Celou půjčku i s vyplacením financí už do 24 hodin. Půjčku můžete využít také na konsolidaci vašich závazků. Velká průchodnost schválených žádostí. Kontaktujte mě prosím: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 26.11.2022 05:27
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
Seriózní nebankovní půjčka 50.000 do 35.000.000,- Kč kde není třeba ručit nemovitostí. Je nutný pravidelný měsíční příjem a občanství ČR. Osobní přístup ke každé žádosti. Garantuji vám rychlé a seriózní jednání. Celou půjčku i s vyplacením financí už do 24 hodin. Půjčku můžete využít také na konsolidaci vašich závazků. Velká průchodnost schválených žádostí. Kontaktujte mě prosím: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 26.11.2022 05:34
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
Seriózní nebankovní půjčka 50.000 do 35.000.000,- Kč kde není třeba ručit nemovitostí. Je nutný pravidelný měsíční příjem a občanství ČR. Osobní přístup ke každé žádosti. Garantuji vám rychlé a seriózní jednání. Celou půjčku i s vyplacením financí už do 24 hodin. Půjčku můžete využít také na konsolidaci vašich závazků. Velká průchodnost schválených žádostí. Kontaktujte mě prosím: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
renata | 28.11.2022 10:41 | lapaczrenata@seznam.cz
seriózní nabídka půjčky Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti a bez problémů čelit vašim budoucím cílům, předkládám vám nabídku půjčky na půjčku lidem v nesnázích nebo těm, kteří chtějí pomoci vyřešit některé ze svých finančních problémů nebo zahájit podnikání podnikání. Nabízím půjčky od 30 000 do 90 000 000 Kč s dobou splácení 1 až 70 let s maximální úrokovou sazbou 3% a pro více informací o mé nabídce mi prosím napište nebo mě kontaktujte na email: Email: lapaczrenata@seznam. cz
renata | 28.11.2022 21:34 | lapaczrenata@seznam.cz
Jste v tíživé finanční situaci? Potřebujete nutně peníze na realizaci svých projektů? kolik potřebujete? Chcete to do 24 hodin? Řešení je nyní k dispozici s bezpečnou a poctivou nabídkou půjčky, která trvá pouze 24 hodin a bez přísných podmínek. Nabídka půjčky začíná od 30 000 Kč do 50 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 %. Začíná splácení úvěru (1 - 25 let) - (12 - 300 měsíců). Pro vaši potřebu bezpečného a bezproblémového nouzového úvěru kontaktujte prosím neprodleně: lapaczrenata@seznam.cz
Marcela KREJSOVÁ | 29.11.2022 23:30
Půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč - MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Dobrý den, potřebujete finanční prostředky na svůj dům, podnikání, nákup auta, kola, založení vlastního podnikání, své osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3% bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte na: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 29.11.2022 23:30
Půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč - MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Dobrý den, potřebujete finanční prostředky na svůj dům, podnikání, nákup auta, kola, založení vlastního podnikání, své osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3% bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte na: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 29.11.2022 23:30
Půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč - MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Dobrý den, potřebujete finanční prostředky na svůj dům, podnikání, nákup auta, kola, založení vlastního podnikání, své osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3% bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte na: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 29.11.2022 23:30
Půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč - MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

Dobrý den, potřebujete finanční prostředky na svůj dům, podnikání, nákup auta, kola, založení vlastního podnikání, své osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3% bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte na: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
renata | 30.11.2022 08:04 | lapaczrenata@seznam.cz
Nabízíme 100% důvěrné služby. Nabízíme 100% důvěrné služby pro uspokojení všech vašich finančních potřeb na Rychlé a snadné řešení pro získání profesionální osobní půjčky s úrokovou sazbou 3 % a dobou splácení 12 až 360 měsíců. Odešlete svůj požadavek a obdržíte okamžitou odpověď. Částka mezi 30 000 Kč a 30 000 000 Kč. Obdržíte jej maximálně do 24 hodin. Email lapaczrenata@seznam.cz
Marcela KREJSOVÁ | 30.11.2022 09:51
Nebojte se, toto je vaše šance na realizaci vašeho projektu.

Nabízím osobní půjčky, online nákupy a hypotéky v hodnotě 200 000- 35 000 000 Kč na 12-300 měsíců. Úroková sazba úvěru je 3% za celý úvěr a podmínky poskytnutí úvěru jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od odeslání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem pro půjčku mezi jednotlivci. Email: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 30.11.2022 09:52
Nebojte se, toto je vaše šance na realizaci vašeho projektu.

Nabízím osobní půjčky, online nákupy a hypotéky v hodnotě 200 000- 35 000 000 Kč na 12-300 měsíců. Úroková sazba úvěru je 3% za celý úvěr a podmínky poskytnutí úvěru jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od odeslání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem pro půjčku mezi jednotlivci. Email: marcela.krejsova01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420608987486.
renata | 30.11.2022 16:44 | lapaczrenata@seznam.cz
Dobrý den, pane a paní, nabízíme půjčky pro každého, kdo nás může splatit s roční úrokovou sazbou 3%. Splátky budou upraveny podle vašeho měsíčního rozpočtu. Naše podmínky jsou jednoduché a dobře definované. Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 20 000 000 Kč, dle vašeho výběru. Splácení vašeho měsíčního rozpočtu lze nakonfigurovat. Email: Email lapaczrenata@seznam.cz
RENATA | 1.12.2022 08:19 | lapaczrenata@seznam.cz
Nabídka vánoční půjčky
Nabízíme velmi speciální, rychlé a snadné stříbrné půjčky v rozmezí od 30 000 do 15 000 000 CZK s úrokovou sazbou 2 %. Díky tomuto konec -roční půjčce můžete dobře slavit Vánoce a nabídnout svým dětem, stejně jako své sousedy, pěkné dárky.
Kontakt: lapaczrenata@seznam.cz
Alena Jana | 1.12.2022 08:48
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních pujcek od 50 000 Kc do 60 000 000 Kc pro každého, kdo chce, aby byl tento úver vážný. Zájem ve výši 3% rocne v závislosti na pujcené cástce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Mužete splácet až 3 až 30 let v závislosti na výši úveru. Je na vás, abyste provádel mesícní platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného rucne dlužného dluhu a nekteré cásti jsou také potrebné. Email: kdfin11@gmail.com a whatsApp +420608758113
renata | 2.12.2022 08:34 | lapaczrenata@seznam.cz
Půjčky od 30 000 Kč do 60 000 000 Kč
finančně výhodné pro všechny žadatele v ČR. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky dostupnosti. Bez zbytečných poplatků a s nízkým úrokem můžete žádat o půjčky od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč. Garantuji vám rychlé a profesionální výměny. Financování můžete použít na cokoliv budete potřebovat. Podrobnější informace obdržíte na e-mail lapaczrenata@seznam.cz
herdovapavla | 3.12.2022 00:55 | herdovapavla4@gmail.com
Dám vám půjčku od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč

Finanční půjčky pro všechny občany ČR Praha
Hledáte rychlou a bezpečnou půjčku? Půjčka na splacení dluhu nebo na zaplacení účtů nebo na zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Už vás nebaví posílat dokumenty s ničím na oplátku? Nabízím zajištěné úvěrové služby ve výši potenciální úrokové sazby 2%. Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. Moje půjčky jsou rychlé a snadné. Individuální přístup umožňuje jednoduché a rychlé řešení finanční situace. Platí pro celou Českou republiku. E-mail: herdovapavla4@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 3.12.2022 13:21
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
Pro váš dům, Pro vaši firmu, Chcete - li koupit auto, Chcete - li koupit motocykl, Chcete - li vytvořit vlastní firmu, Pro vaše osobní potřeby nepochybujte. Nabízím osobní půjčky od 40 000 Kč do 30 000 000 Kč s roční úrokovou sazbou 3%. Nezáleží na výši. Ve své žádosti o půjčku uveďte přesnou částku, kterou chcete uplatnit, a datum splacení. Napište nám své osobní půjčky e - mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 3.12.2022 13:22
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
Pro váš dům, Pro vaši firmu, Chcete - li koupit auto, Chcete - li koupit motocykl, Chcete - li vytvořit vlastní firmu, Pro vaše osobní potřeby nepochybujte. Nabízím osobní půjčky od 40 000 Kč do 30 000 000 Kč s roční úrokovou sazbou 3%. Nezáleží na výši. Ve své žádosti o půjčku uveďte přesnou částku, kterou chcete uplatnit, a datum splacení. Napište nám své osobní půjčky e - mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 3.12.2022 13:25
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
Pro váš dům, Pro vaši firmu, Chcete - li koupit auto, Chcete - li koupit motocykl, Chcete - li vytvořit vlastní firmu, Pro vaše osobní potřeby nepochybujte. Nabízím osobní půjčky od 40 000 Kč do 30 000 000 Kč s roční úrokovou sazbou 3%. Nezáleží na výši. Ve své žádosti o půjčku uveďte přesnou částku, kterou chcete uplatnit, a datum splacení. Napište nám své osobní půjčky e - mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Milan Raisigl | 3.12.2022 20:16 | milanraisigl2@gmail.com
spolehlivá nabídka půjčky.
Finančník půjček nabízí všem občanům České republiky:
V rámci naší pomoci jednotlivcům a podnikům se zavazujeme poskytnout jim finanční pomoc v rozmezí od 50 000 do 50 000 000 Kč nebo více, v závislosti na vašich potřebách a schopnosti splácet. Naše úroková sazba je 2 % ročně s dobou splácení od 12 měsíců do 30 let. Jestli máte zájem. Naším cílem je vaše spokojenost a žádné podvody.
E-mail: milanraisigl2@gmail.com
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 4.12.2022 00:40
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 4.12.2022 00:40
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 4.12.2022 22:39
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.

Speciální půjčka pro firmy, podnikatele a všechny občany, kteří dokážou splácet včas bez protokolu. Nabízíme půjčky všeho druhu od 50 000 do 35 000 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 3%. Naše půjčka je velmi rychlá a vyřízená bezpečně online. Neváhejte, jsme Vám k dispozici. E-mail: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
renata | 5.12.2022 20:06 | lapaczrenata@seznam.cz
Nabídka vánoční půjčky
Nabízíme vám velmi speciální, rychlé a snadné půjčky na peníze v rozmezí 30 000 až 15 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4 %. Díky této zápůjčce na konci roku budete moci dobře oslavit Vánoce a nabídnout hezké dárky svým dětem a sousedům.
kontakt: lapaczrenata@seznam.cz
Daniel Hanus | 5.12.2022 22:19
Nabídka půjček
Hledáte půjčku na oživení svých aktivit, ať už na realizaci projektu, nebo potřebujete peníze z jiných důvodů nebo z čeho chcete. Jsme připraveni zapůjčit každému, kdo je schopen splnit podmínky pro vrácení peněz. Sdělte mi prosím částku vaší žádosti o půjčku a její splatnost. Prosím
- Finanční pomoc,
- Půjčka okamžitě,
- Nebankovní půjčka,
- Půjčka na konsolidaci,
- Půjčka na vaše projekty,
- Půjčka na podporu rodiny,
- Půjčka na školení vašich dětí.
- Půjčka pro vaše potřeby.
kontaktujte mě: Danielhanus66@gmail.com
renata | 6.12.2022 08:23 | lapaczrenata@seznam.cz
Nabídka vánoční půjčky
Nabízíme vám velmi speciální, rychlé a snadné půjčky na peníze v rozmezí 30 000 až 15 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4 %. Díky této zápůjčce na konci roku budete moci dobře oslavit Vánoce a nabídnout hezké dárky svým dětem a sousedům.
kontakt: lapaczrenata@seznam.cz
Maria | 6.12.2022 09:18 | mariakamakova@seznam.cz
Nabídka půjčky dostupná a rychlá
Jsem certifikovaný, seriózní, legitimní a akreditovaný věřitel. Půjčuji peníze lidem, kteří potřebují finanční pomoc. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení svých účtů? Tímto vás chci informovat, že příjemcům poskytujeme spolehlivou pomoc, protože vám rádi nabídneme půjčku. Poskytujeme půjčky od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč se sazbou 2 % na dobu 1 až 25 let. Email: mariakamakova@seznam.cz
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 8.12.2022 06:01
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 8.12.2022 06:02
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!

Jednotlivcům nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč komukoli, kdo ji může splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované částky. Dělám to v terénu.
- hypotéka.
- Investiční úvěr.
- Půjčka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úvěrů.
- Osobní půjčka.
Pokud nutně potřebujete půjčku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finanční problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: skopik.pujcka@gmail.com.
Blahuta Tomas | 8.12.2022 14:00 | tomasblahuta057@gmail.com
Rychlá a spolehlivá půjčka
Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení dluhu nebo potřebujete kapitálovou půjčku ke zlepšení svého podnikání? nabízí všechny typy úvěrů fyzickým i právnickým osobám s úrokovou sazbou 2 % za jasných a srozumitelných podmínek. Zajistíme libovolnou částku kdekoli, pokud máte zájem o půjčku od naší společnosti, kontaktujte nás pro více informací (e-mailem) tomasblahuta057@gmail.com
herdovapavla | 8.12.2022 14:31 | herdovapavla4@gmail.com
Nabídka rychlé půjčky
Dobrý den, paní/pane Nabízíme rychlé nebankovní půjčky s možností výplaty do druhého dne. Potřebujete pouze potvrzení o příjmu a platný občanský průkaz. Pro zaměstnance, prodejce a důchodce, smluvní ženy, farmáře nebo obchodníky, matky Opp, MD Email: Herdovapavla4@gmail.com
herdovapavla | 8.12.2022 14:32 | herdovapavla4@gmail.com
Zde je půjčka, která vyřeší váš problém do 24 hodin ?????????
Abyste splnili své středně pokročilé potřeby, budete muset požádat o spolehlivou půjčku od spolehlivého soukromého investora, jako jsme my, a dostanete svůj, aniž byste opustili svůj domov. Ano, je to možné, jaké je Vaše povolání... .... ....? Jaká je výše půjčky? kolik můžete platit měsíčně ............ Jaká je doba splácení vaší půjčky? Jste si jisti, že tyto částky odpovídají tomu, co si chcete na požádání půjčit? Pokud vyplníte tyto formuláře krok za krokem, pošlete mi je prosím e-mailem: Herdovapavla4@gmail.com
herdovapavla | 8.12.2022 14:32 | herdovapavla4@gmail.com
Půjčky od 70 000 do 100 000 000: rychlá a spolehlivá nabídka půjčky Nabízím Vám jedinečnou finanční půjčku od přímého investora od 70 000 do 80 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou ČR a pro všechny občany. Splatnost tohoto úvěru lze nastavit na 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez příplatku. Vezměte si půjčku v plné výši a zaplaťte své prostředky do 24 hodin. Pro zapůjčení pište na: Herdovapavla4@gmail.com
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 9.12.2022 02:23
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Byli jste několikrát odmítnuti svými bankami?
Potřebujete peníze z osobních důvodů?
Jste upřímní a čestní?
Potřebujete půjčku na splacení svých dluhů, účtů nebo realizaci projektu?
U nás máte vždy šanci.
Ještě lépe nabízíme půjčky od 50 000 Kč až do 30 milionů Kč rychle a spolehlivě online s roční úrokovou sazbou 3 %. Jsme spolehliví, čestní a věrní svým slovům.
V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat přímo na e-mail: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
VLADIMÍR ŠKOPÍK | 9.12.2022 02:24
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Byli jste několikrát odmítnuti svými bankami?
Potřebujete peníze z osobních důvodů?
Jste upřímní a čestní?
Potřebujete půjčku na splacení svých dluhů, účtů nebo realizaci projektu?
U nás máte vždy šanci.
Ještě lépe nabízíme půjčky od 50 000 Kč až do 30 milionů Kč rychle a spolehlivě online s roční úrokovou sazbou 3 %. Jsme spolehliví, čestní a věrní svým slovům.
V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat přímo na e-mail: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.
herdovapavla | 9.12.2022 18:34 | herdovapavla4@gmail.com
Půjčka od 50 000 do 45 000 000 Kč: herdovapavla4@gmail.com

Potřebuješ finanční prostředky na svůj dům, podnikání, na nákup auta, kola, na rozjezd vlastního podnikání, osobní potřeby, pochybnosti. Nabízím osobní půjčky od 50 000 do 6 500 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3% bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací nás prosím kontaktujte na následující adrese: herdovapavla4@gmail.com
Tarkota Mario | 10.12.2022 15:54 | herdovapavla4@gmail.com
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Byl jste několikrát odmítnut vašimi bankami?
Potřebujete peníze z osobních důvodů?
Jste upřímný a čestný?
Potřebujete půjčku na splacení svých dluhů, účtů nebo realizaci projektu?
U nás máte vždy šanci.
Ještě lépe nabízíme půjčky od 50 000 Kč do 30 mil. Kč rychle a spolehlivě online s roční úrokovou sazbou 3 %. Jsme spolehliví, čestní a věrní svému slovu.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat přímo na e-mail: herdovapavla4@gmail.com
renata | 12.12.2022 07:31 | lapaczrenata@seznam.cz
Soukromá půjčka je otevřena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Online půjčky do 35 milionů Kč až na 360 měsíců poskytujeme rychle a bez zbytečných formalit nebo dokonce bez opuštění domova. Vše, co potřebujete, je výpis z příjmu nebo bankovní výpis, a to zcela online - zákazník dostane peníze dokonce do 24 hodin! Email: lapaczrenata@seznam.cz
WhatsApp 420737870820
Pavel Marťák | 12.12.2022 17:39
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 12.12.2022 17:40
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 12.12.2022 17:40
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 12.12.2022 17:40
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 12.12.2022 17:40
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 13.12.2022 00:38
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 13.12.2022 00:38
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 13.12.2022 00:38
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 13.12.2022 00:38
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 13.12.2022 00:38
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 13.12.2022 00:38
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.

Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte se, je to vaše šance dokončit váš projekt. Nabízím osobní půjčky, nákupy a online hypotéky v hodnotě 50 000 až 30 000 000 Kč na 12 až 360 měsíců. Úvěrová úroková sazba je 3% pro celou půjčku a podmínky pro poskytnutí půjčky jsou velmi jednoduché. Požadované půjčky musí být obdrženy do 12 hodin od podání. Moje nabídka je vážná, můžete projít procesem, který je právním procesem půjčky mezi jednotlivci. Moje e-mailová adresa je: martakpav01@gmail.com nebo martakpav@aol.com.
renata | 14.12.2022 07:20 | lapaczrenata@seznam.cz
Nabízíme Vám velmi speciální, rychlé a snadné hotovostní půjčky v rozmezí od 20 000 do 10 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4%. Díky této nabídce půjčky na konci roku můžete oslavit Vánoce a nabídnout hezké dárky svým dětem a sousedům. Začíná od 18. listopadu do 23. prosince, tak nám pošlete zprávu na tento email:
WhatsApp 420737870820
renata | 15.12.2022 07:13 | lapaczrenata@seznam.cz
Půjčky od 20 000 do 500 000 000:
Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky Nabízím Vám jednorázovou finanční půjčku od přímého investora od 70 000 do 80 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou ČR a pro všechny občany. Splatnost tohoto úvěru lze nastavit na 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez příplatku. Vezměte si půjčku v plné výši a zaplaťte své prostředky do 24 hodin. Pro zapůjčení pište na: lapaczrenata@seznam.cz
WhatsApp 420737870820
Blahuta Tomas | 22.12.2022 14:15 | tomasblahuta057@gmail.com
Rychlá a seriózní finanční pomoc Požádejte o půjčku nyní a získejte skvělou půjčku na vánoční večírek. Pro lidi ve finanční tísni a potřebující půjčky na financování svých aktivit a zvýšení produktivity nebo z různých naléhavých důvodů! Nabízíme půjčky (jednotlivcům, firmám, sdružením) s cílem poskytnout jim finanční příspěvek v rozmezí od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na email.tomasblahuta057@gmail.com
Blahuta Tomas | 22.12.2022 14:30 | tomasblahuta057@gmail.com
Rychlá a seriózní finanční pomoc Požádejte o půjčku nyní a získejte skvělou půjčku na vánoční večírek. Pro lidi ve finanční tísni a potřebující půjčky na financování svých aktivit a zvýšení produktivity nebo z různých naléhavých důvodů! Nabízíme půjčky (jednotlivcům, firmám, sdružením) s cílem poskytnout jim finanční příspěvek v rozmezí od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na email.tomasblahuta057@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 16.12.2022 20:21
SOUKROMÁ PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.

Nabízím smluvní úvěr od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní ani nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a realizace není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně.
Email: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 16.12.2022 20:23
SOUKROMÁ PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.

Nabízím smluvní úvěr od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní ani nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a realizace není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně.
Email: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 16.12.2022 20:23
SOUKROMÁ PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.

Nabízím smluvní úvěr od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní ani nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a realizace není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně.
Email: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 16.12.2022 20:23
SOUKROMÁ PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.

Nabízím smluvní úvěr od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní ani nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a realizace není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně.
Email: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Ingrid | 16.12.2022 21:09 | elenanino0007@gmail.com
Chcete si půjčit a nevíte, kde získat skutečnou půjčku?
Chcete začít podnikat, ale nemáte kapitál?
Potřebujete z jakéhokoli důvodu žádat o půjčku?
Potřebujete půjčku na Vánoce?

Vaše naděje je konečně tady, protože Elena Nino poskytuje rychlé a spolehlivé půjčky, jejich služba je 100% originální a zaručuje vám, že při žádosti získáte svou půjčku, kontaktujte nás e-mailem a schvalte ještě dnes na adrese: elenanino0007@gmail.com

Děkuji a Bůh žehnej
DŮVĚRA
Ingrid
Danie Hanus | 19.12.2022 22:53
Garantujeme rychlé a profesionální jednání o získání půjčky

Banka také neuspokojila většinu dlužníků. V tomto ohledu jsme zorganizovali absolutně bezpečné a spolehlivé nabídky půjček mezi jednotlivci, abychom pomohli každému, kdo si přeje vyřešit finanční problém nebo komukoli, kdo si přeje začít nový podnik; nebo financovat projekt. Naše nabídky půjček jsou dobře pojištěné a právně chráněné. Garantujeme rychlé a profesionální jednání o získání půjčky. Poskytujeme úvěry od 50 tisíc Kč do 20 milionů Kč s úrokovou sazbou 2 %. Kontaktujte nás a získejte rychlou a bezpečnou půjčku. Email: Danielhanus66@gmail.com
Danie Hanus | 19.12.2022 22:55
Garantujeme rychlé a profesionální jednání o získání půjčky

Banka také neuspokojila většinu dlužníků. V tomto ohledu jsme zorganizovali absolutně bezpečné a spolehlivé nabídky půjček mezi jednotlivci, abychom pomohli každému, kdo si přeje vyřešit finanční problém nebo komukoli, kdo si přeje začít nový podnik; nebo financovat projekt. Naše nabídky půjček jsou dobře pojištěné a právně chráněné. Garantujeme rychlé a profesionální jednání o získání půjčky. Poskytujeme úvěry od 50 tisíc Kč do 20 milionů Kč s úrokovou sazbou 2 %. Kontaktujte nás a získejte rychlou a bezpečnou půjčku. Email: Danielhanus66@gmail.com
Danie Hanus | 20.12.2022 10:04
Úspěšná půjčka do hodin
Jmenuji se Michaela Králová. Žiji v České republice, poté, co jsem se rozhodl pro půjčky online a moje banka a hypoteční věřitel odmítl konsolidační půjčku, narazil jsem přes vyhledávání Google na Daniel Hanus a narazil jsem na tuto společnost, která mi půjčila 10 000 000 Kč, V tomto ohledu jsme zorganizovali absolutně bezpečné a spolehlivé nabídky půjček mezi jednotlivci, abychom pomohli každému, kdo si přeje vyřešit finanční problém nebo komukoli, kdo si přeje začít nový podnik; nebo financovat projekt
kontaktujte je prostřednictvím; E- mail: Danielhanus66@gmail.com
Eva Pujcka | 21.12.2022 08:16 | eva4747@email.cz
Velmi dobrá rychlá a bezpečná půjčka
Dobrý den, dámy a pánové, nabízíme spolehlivé a bezpečné úvěrové služby ve výši 50000 Kč až 40000000 Kč s úrokovou sazbou 2% pro lidi, kteří chtějí splatit dluh nebo zaplatit účty; nebo založit nový podnik; nebo financovat projekt. Půjčku u nás může získat každý. Naše půjčky jsou dobře pojištěné a zákonně registrované. K posouzení a řešení stížností každého zákazníka přistupujeme individuálně. Zaručíme Vám rychlé a profesionální jednání. Váš účet bude automaticky úspěšně připsán do několika minut od podpisu smlouvy o půjčce. Vše vyřídíte z domova, aniž byste museli chodit do kanceláře. Provedeme vás celým procesem. Kontaktujte nás a získejte rychlou a bezpečnou půjčku. Email: eva4747@email.cz
Sabina Vodickova | 21.12.2022 12:25 | sabinavodickova8@gmail.com
Halloween propagační finanční pomoc
Hledáte půjčku na oslavu konce roku nebo na oživení svých aktivit na konci roku, na zahájení projektu, na koupi bytu nebo potřebujete kapitál na investice v tomto novém roce, ale bohužel nemáte nemusíte vědět, co konkrétní půjčky nabízejí. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky ve výši 50 000 až 50 000 000 krátkodobě i dlouhodobě s úrokovou sazbou 2 % a budete obslouženi během chvilky.
E-mail: sabinavodickova8@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ | 21.12.2022 20:28
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 15 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM NEBO WHATSAPP: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
Marcela KREJSOVÁ | 21.12.2022 20:28
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 15 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM NEBO WHATSAPP: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
Marcela KREJSOVÁ | 21.12.2022 20:28
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 15 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM NEBO WHATSAPP: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
Marcela KREJSOVÁ | 21.12.2022 20:28
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Hledáte půjčku na reaktivaci vašich aktivit na konci roku, pro realizaci projektu, koupit byt nebo potřebujete kapitál, abyste investovali v tomto novém roce, ale bohužel nevíte, jaké konkrétní půjčky nabízející. Neváhejte nám napsat nebo na naši e-mailovou adresu a nabídnout vám půjčky od 50 000 do 15 500 000 krátkodobých a dlouhodobých se sazbou 3%. E-mailem: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM NEBO WHATSAPP: +420608987486.
NB: Vaše spokojenost je naším hlavním předmětem.
renata | 22.12.2022 08:03 | lapaczrenata@seznam.cz
Nabídka vánoční půjčky
Nabízíme vám velmi speciální, rychlé a snadné peněžní půjčky v rozmezí od 3 000 do 15 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Díky této zápůjčce na konci roku budete moci dobře oslavit Vánoce a nabídnout svým dětem, ale i sousedům pěkné dárky.
kontakt: lapaczrenata@seznam.cz
WhatsApp 420737870820
Blahuta Tomas | 22.12.2022 14:16 | tomasblahuta057@gmail.com
Rychlá a seriózní finanční pomoc Požádejte o půjčku nyní a získejte skvělou půjčku na vánoční večírek. Pro lidi ve finanční tísni a potřebující půjčky na financování svých aktivit a zvýšení produktivity nebo z různých naléhavých důvodů! Nabízíme půjčky (jednotlivcům, firmám, sdružením) s cílem poskytnout jim finanční příspěvek v rozmezí od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na email.tomasblahuta057@gmail.com
MICKAELA PETRIKOVA | 25.12.2022 09:27 | mickaela.petrikova01@gmail.com
Nabízím finanční půjčky.
Nabízím finanční půjčky v rozmezí od 25 000 Kč do 5 000 000 Kč bez skrytých závorek. Jednoduše si z pohodlí domova zažádejte o nebankovní půjčku a ihned dostanete výhodnou nabídku, která se neodmítá. Půjčku vyřídíme podle vašich potřeb a peníze můžete mít na účtu do 24 hodin. Požádejte si o e-mailovou adresu kdykoli E-mail: mickaela.petrikova01@gmail.com
Pavel Marťák | 27.12.2022 17:50
Půjčka dostupná pro Vás ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.

Poskytujeme řadu finančních půjček za spravedlivé a konkurenceschopné úrokové sazby pro vaše malé a střední podniky. Můžeme Vám nabídnout půjčky až do 30 000 000 Kč splatné v několika měsících s úrokovou sazbou 3%. Neváhejte nás kontaktovat. Email: martakpav01@gmail.com Nebo martakpav@aol.com.
Pavel Marťák | 27.12.2022 17:50
Půjčka dostupná pro Vás ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.

Poskytujeme řadu finančních půjček za spravedlivé a konkurenceschopné úrokové sazby pro vaše malé a střední podniky. Můžeme Vám nabídnout půjčky až do 30 000 000 Kč splatné v několika měsících s úrokovou sazbou 3%. Neváhejte nás kontaktovat. Email: martakpav01@gmail.com Nebo martakpav@aol.com..
Pavel Marťák | 27.12.2022 22:44
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.

Soukromá úvěrová společnost je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu. Poskytneme půjčky online až do výše 35 milionů Kč až na 360 měsíců rychle a bez zbytečných formalit nebo dokonce bez opuštění domova. Vše, co potřebujete, je výpis z příjmu nebo výpis z účtu, a to zcela online - zákazník dostane peníze dokonce do 24 hodin! E-mail: martakpav@aol.com nebo MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Díky, Pavel Marťák.
Pavel Marťák | 27.12.2022 22:44
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.

Soukromá úvěrová společnost je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu. Poskytneme půjčky online až do výše 35 milionů Kč až na 360 měsíců rychle a bez zbytečných formalit nebo dokonce bez opuštění domova. Vše, co potřebujete, je výpis z příjmu nebo výpis z účtu, a to zcela online - zákazník dostane peníze dokonce do 24 hodin! E-mail: martakpav@aol.com nebo MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Díky, Pavel Marťák.
Pavel Marťák | 27.12.2022 22:44
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.

Soukromá úvěrová společnost je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu. Poskytneme půjčky online až do výše 35 milionů Kč až na 360 měsíců rychle a bez zbytečných formalit nebo dokonce bez opuštění domova. Vše, co potřebujete, je výpis z příjmu nebo výpis z účtu, a to zcela online - zákazník dostane peníze dokonce do 24 hodin! E-mail: martakpav@aol.com nebo MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Díky, Pavel Marťák.
Pavel Marťák | 27.12.2022 22:47
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.

Soukromá úvěrová společnost je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu. Poskytneme půjčky online až do výše 35 milionů Kč až na 360 měsíců rychle a bez zbytečných formalit nebo dokonce bez opuštění domova. Vše, co potřebujete, je výpis z příjmu nebo výpis z účtu, a to zcela online - zákazník dostane peníze dokonce do 24 hodin! E-mail: martakpav@aol.com nebo MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Díky, Pavel Marťák.
Yveta Cáková | 7.1.2023 14:41
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
renata | 9.1.2023 06:02 | lapaczrenata@seznam.cz
Někdy nemáte dost peněz na financování svého vysněného projektu. Organizace svatby, výletu, změna auta nebo zaměstnání jsou nákladné životní projekty, které někdy vyžadují osobní půjčku. Mám řešení pro všechny vaše problémy s půjčkami. Požádejte o půjčku od 20 000 Kč do 50 000 000 Kč, úroková sazba je jednotná 4 % po celou dobu splácení. Více informací emailem:
kontakt: lapaczrenata@seznam.cz
WhatsApp 420737870820
Burianova LUCIE | 13.1.2023 02:20 | Burianovalucie23@seznam.cz
Půjčka od 5 000 do 150 000 000 Kč: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz Dobrý den, potřebujete finanční prostředky pro svůj dům, vaše podnikání, nákup automobilu, kolo, vytvoření vlastního podnikání, osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 5 000 do 150 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 2%, bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz.. Whatsapp číslo.........+420 604 797 516
Burianova LUCIE | 13.1.2023 02:20
Půjčka od 5 000 do 150 000 000 Kč: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz Dobrý den, potřebujete finanční prostředky pro svůj dům, vaše podnikání, nákup automobilu, kolo, vytvoření vlastního podnikání, osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 5 000 do 150 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 2%, bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz.. Whatsapp číslo.........+420 604 797 516
Burianova LUCIE | 13.1.2023 02:20
Půjčka od 5 000 do 150 000 000 Kč: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz Dobrý den, potřebujete finanční prostředky pro svůj dům, vaše podnikání, nákup automobilu, kolo, vytvoření vlastního podnikání, osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 5 000 do 150 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 2%, bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz.. Whatsapp číslo.........+420 604 797 516
Roller | 19.1.2023 01:49
Potřebujete financování nebo úvěr narealizaci vašichprojektů,
na dům, podnikání, nákup pozemku, nemovitosti? Nyní máte k dispozici řešení půjčky. Rychlou půjčku Vám poskytnu do 2 hodin bankovním převodem na Váš účet. Půjčka začíná od 35 000 Kč do 150 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4 %. Splácení úvěru začíná od 1 do 30 let. Pokud opravdu
potřebujete seriózní a naléhavou půjčku,
kontaktujte mě nyní a nebudete zklamáni, stačí kontaktovat: Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380
Jiří Opat | 20.1.2023 13:31
Dobrý den , jenom bych poprosil o upřesnění výroby perimetru
je to expandovaný polystyren opatřená hydrofobizačním nátěrem nebo jeho malá nasákavost je řešena zvýšeným tlakem při výrobě?
jedná se mi o to zda při řezání perimetru nebude řezaná strana zbavena hydrofobizačních vlastností?
Děkuji
Roller | 21.1.2023 00:20
Finanční zajištění
Dobrý den, PŘEČTĚTE SI MINUTU TUTO NABÍDKU... Potřebujete financování nebo úvěr na realizaci vašich projektů, na dům, podnikání, koupi pozemku, nemovitosti? Nyní máte k dispozici řešení půjčky. Rychlou půjčku Vám poskytnu do 24 hodin bankovním převodem na Váš účet. Půjčka začíná od 20 000 Kč do 150 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 %. Splácení úvěru začíná od 1 do 30 let. Pokud opravdu potřebujete seriózní a naléhavou půjčku, kontaktujte mě nyní a nebudete zklamáni, jednoduše kontaktujte . Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:11
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.

Soukromá půjčka od 200 000 Kč do 25 000 000 Kč.
Půjčky pro zaměstnance, maminky na MD, důchodce a OSVČ.
Stačí pravidelný měsíční příjem. Možnost připojištění.
Možnost registrace přes zprávy WhatsApp na +420608987486.
Jednoduše a do 24 hodin! Email: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:11
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.

Soukromá půjčka od 200 000 Kč do 25 000 000 Kč.
Půjčky pro zaměstnance, maminky na MD, důchodce a OSVČ.
Stačí pravidelný měsíční příjem. Možnost připojištění.
Možnost registrace přes zprávy WhatsApp na +420608987486.
Jednoduše a do 24 hodin! Email: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:11
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.

Soukromá půjčka od 200 000 Kč do 25 000 000 Kč.
Půjčky pro zaměstnance, maminky na MD, důchodce a OSVČ.
Stačí pravidelný měsíční příjem. Možnost připojištění.
Možnost registrace přes zprávy WhatsApp na +420608987486.
Jednoduše a do 24 hodin! Email: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:11
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.

Soukromá půjčka od 200 000 Kč do 25 000 000 Kč.
Půjčky pro zaměstnance, maminky na MD, důchodce a OSVČ.
Stačí pravidelný měsíční příjem. Možnost připojištění.
Možnost registrace přes zprávy WhatsApp na +420608987486.
Jednoduše a do 24 hodin! Email: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:11
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.

Soukromá půjčka od 200 000 Kč do 25 000 000 Kč.
Půjčky pro zaměstnance, maminky na MD, důchodce a OSVČ.
Stačí pravidelný měsíční příjem. Možnost připojištění.
Možnost registrace přes zprávy WhatsApp na +420608987486.
Jednoduše a do 24 hodin! Email: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:11
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.

Soukromá půjčka od 200 000 Kč do 25 000 000 Kč.
Půjčky pro zaměstnance, maminky na MD, důchodce a OSVČ.
Stačí pravidelný měsíční příjem. Možnost připojištění.
Možnost registrace přes zprávy WhatsApp na +420608987486.
Jednoduše a do 24 hodin! Email: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 21.1.2023 10:12
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
RUDI | 23.1.2023 09:52 | rudihans@seznam.cz
Získejte nejlepší finanční půjčku za nízké úrokové sazby, které se po celou dobu splácení půjčky nemění. Úroková sazba od 4 %. Můžete žádat o půjčku až do výše 10 000 000 Kč. V případě schválení půjčky okamžité vyplacení finančních prostředků. Garantuji vám férové ​​a spolehlivé jednání. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých současných dluhů. Tato nabídka platí pro celou ČR. E-mailem:
kontakt: rudihans@seznam.cz
WhatsApp 420737870820
Marcela KREJSOVÁ | 24.1.2023 13:48
SOUKROMÁ PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.

Nabízím smluvní úvěr od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní ani nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a realizace není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně.
Email: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 24.1.2023 13:48
SOUKROMÁ PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.

Nabízím smluvní úvěr od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní ani nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a realizace není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně.
Email: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 24.1.2023 13:48
SOUKROMÁ PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.

Nabízím smluvní úvěr od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní ani nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a realizace není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně.
Email: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 24.1.2023 13:48
SOUKROMÁ PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.

Nabízím smluvní úvěr od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Peníze pocházejí ze soukromých zdrojů.
Nespolupracuji s žádnou bankovní ani nebankovní společností. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a realizace není překážkou.
Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně.
Email: marcela.krejsova01@gmail.com nebo WhatsApp: +420608987486.
Štěpán Rod | 25.1.2023 01:34 | rodstepan746@gmail.com
Nabízíme nejrychlejší úvěry s hypotékami na domy, byty a družstva, nebytové prostory, komerční nemovitosti a pozemky. Můžete žádat od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč. Splátky si můžete naplánovat na několik měsíců nebo až na 20 let. Vaši žádost zpracujeme a schválíme téměř okamžitě. Peníze vyplácíme v den podpisu smlouvy. Vše můžete vyřídit z domova, aniž byste museli navštěvovat kancelář. Neplatíte žádné poplatky předem.
Email: rodstepan746@gmail.com
Eva Pujcka | 25.1.2023 09:48 | eva4747@email.cz
Legální, rychlá a bezpečná nabídka půjčky.
Nabídky půjček se staly starostí současného trendu. Banka také neuspokojila většinu dlužníků. V tomto ohledu jsme zorganizovali absolutně bezpečné a spolehlivé nabídky půjček mezi jednotlivci, abychom pomohli každému, kdo si přeje vyřešit finanční problém nebo komukoli, kdo si přeje začít nový podnik; nebo financovat projekt. Naše nabídky půjček jsou dobře pojištěné a právně chráněné. Garantujeme rychlé a profesionální jednání o získání půjčky. Poskytujeme úvěry od 50 tisíc Kč do 20 milionů Kč s úrokovou sazbou 2 %. Kontaktujte nás a získejte rychlou a bezpečnou půjčku.
E-mail: eva4747@email.cz
Marcela KREJSOVÁ | 26.1.2023 02:22
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 26.1.2023 02:22
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 26.1.2023 02:22
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 26.1.2023 02:22
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Marcela KREJSOVÁ | 26.1.2023 02:22
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.

Sháníte půjčku a nikde to nevyšlo? Máte záznam v registrech a nečekané výdaje? Potřebujete půjčit na sloučení svých současných půjček a snížení měsíční splátky? Potřebujete vyřešit svou finanční tíseň nebo vyplatit exekuci? Všechny situace mají řešení, obraťte se na mě a najdeme to nejvhodnější pro Vás. Garantuji diskrétnost a solidnost. Žádné zkoumání registrů, žádné zastavování nemovitostí. Působím po celé ČR. Email: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420608987486.
Martina Čermáková | 27.1.2023 01:03 | cermakovamartina002@gmail.com
Děkuji paní Burianové Lucii za poskytnutí půjčky 600 000 Kč, jsem tak šťastný, po všech letech hledání půjčky jsem konečně potkal dobrou ženu, která mi půjčku poskytla a nyní žiji šťastný život. Kontaktujte ji emailem..... Burianovalucie23@seznam.cz
WhatsApp ........+420604797516........a získejte svou urgentní půjčku
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:28
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:28
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:28
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:28
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:28
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:28
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:29
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:29
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:29
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:29
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 28.1.2023 12:29
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?

Už se nebojte! S Půjčkou 24/7 platíte své účty a plníte své potřeby a přitom vlastníte své cennosti. Získejte od nás rychlou půjčku pomocí e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nabízíme okamžitou půjčku až 30 milionů Kč s výhodami, jako je okamžité vyplacení, minimální úrokové sazby, flexibilní možnosti splácení, 24x7 zákaznická podpora a další. Napište nám ještě dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 30.1.2023 02:26
Získejte nejlepší finanční půjčku za nízké úrokové sazby, které se po celou dobu splácení půjčky nemění. Úroková sazba od 3 %. Můžete žádat o půjčku až do výše 30 000 000 Kč. V případě schválení půjčky okamžité vyplacení finančních prostředků. Zaručuji Vám férové a spolehlivé jednání. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých současných dluhů. Tato nabídka platí pro celou ČR. E-mailem: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 30.1.2023 02:26
Získejte nejlepší finanční půjčku za nízké úrokové sazby, které se po celou dobu splácení půjčky nemění. Úroková sazba od 3 %. Můžete žádat o půjčku až do výše 30 000 000 Kč. V případě schválení půjčky okamžité vyplacení finančních prostředků. Zaručuji Vám férové a spolehlivé jednání. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých současných dluhů. Tato nabídka platí pro celou ČR. E-mailem: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 30.1.2023 02:26
Získejte nejlepší finanční půjčku za nízké úrokové sazby, které se po celou dobu splácení půjčky nemění. Úroková sazba od 3 %. Můžete žádat o půjčku až do výše 30 000 000 Kč. V případě schválení půjčky okamžité vyplacení finančních prostředků. Zaručuji Vám férové a spolehlivé jednání. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých současných dluhů. Tato nabídka platí pro celou ČR. E-mailem: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 30.1.2023 02:26
Získejte nejlepší finanční půjčku za nízké úrokové sazby, které se po celou dobu splácení půjčky nemění. Úroková sazba od 3 %. Můžete žádat o půjčku až do výše 30 000 000 Kč. V případě schválení půjčky okamžité vyplacení finančních prostředků. Zaručuji Vám férové a spolehlivé jednání. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých současných dluhů. Tato nabídka platí pro celou ČR. E-mailem: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 30.1.2023 02:26
Získejte nejlepší finanční půjčku za nízké úrokové sazby, které se po celou dobu splácení půjčky nemění. Úroková sazba od 3 %. Můžete žádat o půjčku až do výše 30 000 000 Kč. V případě schválení půjčky okamžité vyplacení finančních prostředků. Zaručuji Vám férové a spolehlivé jednání. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých současných dluhů. Tato nabídka platí pro celou ČR. E-mailem: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková | 30.1.2023 02:26
Získejte nejlepší finanční půjčku za nízké úrokové sazby, které se po celou dobu splácení půjčky nemění. Úroková sazba od 3 %. Můžete žádat o půjčku až do výše 30 000 000 Kč. V případě schválení půjčky okamžité vyplacení finančních prostředků. Zaručuji Vám férové a spolehlivé jednání. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých současných dluhů. Tato nabídka platí pro celou ČR. E-mailem: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
RUDI | 30.1.2023 06:27 | rudihans@seznam.cz
Dobrý den, dámy a pánové, nabízím vám svou osobní nabídku půjčky. mezi 30 000 Kč a 50 000 000 Kč a můj úrok je 4 %. Splácení úvěru začíná od 1 do 30 let. Můj bankovní manažer potřebuje před převodem prostředků na váš účet podepsaný smluvní dokument. Pro všechny vaše naléhavé potřeby půjčky mě kontaktujte na
kontakt: rudihans@seznam.cz
WhatsApp 420737870820
Burianova LUCIE | 2.2.2023 04:48 | Burianovalucie23@seznam.cz
Dobrý den, jsem paní Burianová Lucie a podnikatelka českého původu. V rámci boje proti chudobě a bankovnímu vyloučení vám nabízím online: - Komerční půjčky - Osobní půjčky - Půjčky na financování - Půjčky na nemovitosti A vše v rozmezí od 50 000 Kč do 90 000 000 Kč. Úroková sazba úvěru je 2 % z celého úvěru a podmínky nabídky úvěru jsou velmi jednoduché. Požadované výpůjčky jsou získány do 24 hodin po podání souborů.
Email: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz
Whatsapp číslo...+420 604 797 516
Burianova LUCIE | 2.2.2023 04:49 | Burianovalucie23@seznam.cz
Dobrý den, jsem paní Burianová Lucie a podnikatelka českého původu. V rámci boje proti chudobě a bankovnímu vyloučení vám nabízím online: - Komerční půjčky - Osobní půjčky - Půjčky na financování - Půjčky na nemovitosti A vše v rozmezí od 50 000 Kč do 90 000 000 Kč. Úroková sazba úvěru je 2 % z celého úvěru a podmínky nabídky úvěru jsou velmi jednoduché. Požadované výpůjčky jsou získány do 24 hodin po podání souborů.
Email: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz
Whatsapp číslo...+420 604 797 516
Burianova LUCIE | 2.2.2023 04:49 | Burianovalucie23@seznam.cz
Dobrý den, jsem paní Burianová Lucie a podnikatelka českého původu. V rámci boje proti chudobě a bankovnímu vyloučení vám nabízím online: - Komerční půjčky - Osobní půjčky - Půjčky na financování - Půjčky na nemovitosti A vše v rozmezí od 50 000 Kč do 90 000 000 Kč. Úroková sazba úvěru je 2 % z celého úvěru a podmínky nabídky úvěru jsou velmi jednoduché. Požadované výpůjčky jsou získány do 24 hodin po podání souborů.
Email: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz
Whatsapp číslo...+420 604 797 516
Burianova LUCIE | 3.2.2023 02:23 | Burianovalucie23@seznam.cz
Rychlá půjčka: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz
Mám kapitál, který bude sloužit k poskytování krátkodobých a dlouhodobých zvláštních půjček od 50000 Kč do 500.000.000 Kč pro každého, kdo chce, aby byl tento úvěr vážný. Zájem ve výši 3% ročně v závislosti na půjčené částce, protože zejména nechceme porušovat zákon. Můžete splácet až 3 až 25 let v závislosti na výši úvěru. Je na vás, abyste prováděl měsíční platby. Požaduji pouze uznání certifikovaného ručně dlužného dluhu a některé části jsou také potřebné Email: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz
Whatsapp číslo...+420 604 797 516
Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 4: