Zateplení soklové části, perimetru.

Datum: 18.6.2012  Kategorie: ČLÁNKY  Komentáře (117)
Tento článek pojednává o postupu při zateplení objektu a je zaměřen na zateplení soklové části objektu, zvané také perimetrové části objektu.

Perimetrová, soklová část objektu je velmi důležitá část pro zateplení, tedy kvalitní zateplení vašeho objektu. Jedná se totiž o část objektu, která je velice blízko terénu kolem objektu a tím je ve styku se zeminou, větší vlhkostí a jelikož se jedná o soklovou část objektu, tak je také vystavována větší fyzické námaze. Všechny tyto okolní vlivy dokáže ustát tepelná izolace k tomuto zateplení určená a to je extrudovaný polystyren a nebo můžete použít z naší nabídky obdobný materiál s takřka stejnými vlastnostmi a to je tvrzený polystyren Perimetr SD, tento je určen přímo pro zateplení soklové části. Pro ty z vás, kteří se teď ptají jaký je rozdíl mezi extrudovaným polystyrenem a tvrzeným Perimetrem odpovím, extrudovaný polystyren je vyráběn jinou technologií nežli Perimetr, Perimetr má maximální pevnost v tlaku 200 kPa, což na zateplení soklové části ohledně pevnosti v tlaku stačí, extrudované polystyreny díky své odlišné technologii při výrobě mohou dosahovat pevnosti v tlaku až 500 kPa. Jsou také na tom o něco lépe s nasákavostí, toto vše je proto, že extrudované polystyreny jsou používané také pro zateplení základových desek a základů samotných. Zatím co, Perimetr SD (soklová deska) je vyvinut přímo pro zateplení soklové části domu, proto se ho nebojte klidně použít, navíc je tam značný rozdíl v ceně a to je veliké plus pro Perimetr SD.

Zateplení soklové části:
 1. Je třeba se rozhodnout, jak soklová část bude vypadat, jestli bude splývat s fasádou v jedné ploše, nebo jestli bude sokl vystupovat a nebo bude podsazen, podle toho je pak rozhodnuto o tloušťce desky (desek) pro zateplení soklové části.
 2. Další důležitá rada je, že i přesto že desky extrudovaného polystyrenu jsou opatřeny zámky, je lepší sokl zateplovat ve dvou vrstvách, zabrání se tím tepelným únikům a ostatním problémům vznikajících při nepřekrytých spojovacích částech desek.
 3. Výběr lepidla, lepidlo musí být flexibilní a musí být schopno lepit desky na beton, což každé lepidlo neumí, doporučuji nalepit desky pro zateplení soklové části revolučním pěnovým lepidlem od Soudalu, jedná se o peri BOND, naprostá pohoda, všechny problémy jsou s lepením vyřešeny, lepí i na vlhko a nalepíte až 14m2 z jedné plechovky. Pokud ale budete trvat na klasickém lepidlu, použijte flexibilní lepidlo, jinak desky nebudou držet, je to tím, že teplotní rozdíly u soklu více ovlivňují perimetrovou část objektu a lepidlo klasické struktury by nedrželo. Doporučujeme lepidla viz bod č.5.
 4. Soklové desky doporučujeme klasicky osadit hmoždinkami, minimálně 2 kusy hmoždinky s talířkem na každou desku.
 5. Jako stěrku je možno použít klasické stěrkovací hmoty TS Special a nebo Weber.therm elastik, jako podklad pod Marmolit, mozaikovou omítku a nebo jako podklad pro jiný povrch, obklady z keramiky a nebo kamene, záleží na vkusu.
 6. U zateplení soklové části objektu je počítáno s tím, že zateplení aby bylo dostatečně účinné je částečně zasazeno do terénu, alespoň 20cm, lépe 30cm desky tepelné izolace zapustit do terénu, viz obrázek níže.
 7. Někteří stavebníci také na soklovou část pro jistotu lepí hydroizolaci, tato hydroizolace zalomí do plochy terénu, toto se provádí po tzv. okopání sokové části objektu. Tím se naprosto zamezí, aby se cokoliv dostalo mezi desku extrudovaného polystyrenu a zdivo a vznikaly problémy s mikroorganismy a plísněmi atd.
 8. Soklovou desku nalepíme tak, aby navazovala těsně na soklový profil fasády, tedy přímo v návaznosti na LOS lištu s okapničkou. Takto pokračujeme kolem celého objektu. Pokud se rozhodnete pro již popsaný dvouvrstvý sytém (desky lepit aby se mezery, spoje spodních desek překryly) je třeba po zatvrdnutí toto provést ještě jednou a použít pro vrchní část vždy desku bez hladkého povrchu, je to lepší pro přilnavost stěrky, je tedy nejlepší použít desku extrudovaného polystyrenu Styrodur 2800 C, (mřížkovaný povrch) a nebo extrudovaný polystyren Synthos XPS 30-IR, tento má také zdrsněný povrch, ohledně tvrzeného polystyrenu Perimetr SD je to zcela jasné, tam je povrch připraven pro dokonalé přilnutí vrchní stěrky. 
 9. Jakmile máme nalepené desky tepelné izolace, provedeme pomocí montážní pěny, nebo pokud jsme použili peri BOND od Soudalu můžeme i ten použít pro vyplnění různých mezer a často kde je třeba aby se perimetr stal uzavřený a celistvý.
 10. Následuje kotvení hmoždinkami, toto provádíme kolem celého objektu s pravidlem minimálně 2 hmoždinky do jedné soklové desky. Je lepší pro tento účel zvolit hmoždinky s kovovým trnem, jinak rozhodnutí je podle podkladu, a to zdiva s pravidlem nejméně 6cm trnu kotvící talířové hmoždinky do zdiva.
 11. Máme desky pevně uchycené na soklové části objektu a je třeba řešit povrchovou úpravu, stěrka jak jsem se zmínil může být klasická TS Special a nebo Weber tmel 700, nebo něco obdobného, naše nabídka je takováto. Stěrku aplikujeme s patřičnou doporučenou vrstvou cca 3mm, po zavadnutí a zaschnutí stěrky je možno penetrovat pro lepení obkladu a nebo je možno použít v návaznosti na odstín fasády některý z námi nabízených marmolitů. Marmolit je vyráběn na bázi pryskyřic a je voděodolný, odolný vůči mechanickému namáhánímarmolit je také odolný vůči částicím z průmyslové výroby atd. prostě ideální pro soklovou část domu, je vyráběn v několika hrubostech a celé škále mozaikových odstínů.


Přiložené obrázky:

Související články

Komentáře

Jan | 21.6.2010 20:02
Dobrý den, co je tedy lepší? Odskočený sokl, nebo podsazený, nebo ho nechat v jedné rovině s fasádním zateplením? Má to vliv na zateplení soklové části? nebo to má vliv na účinnost zateplení?
admin | 22.6.2010 09:59
Dobrý den, to jak bude sokl vypadat pohledově, zda bude podsazený a nebo bude vystupovat a nebo bude stejně jako fasáda v jedné ploše je věc estetiky a nemá to pražádný vliv na funkčnost a účinnost zateplení soklu a je opravdu věcí vkusu, pro jaký styl se rozhodnete.
Martin | 20.8.2010 10:48
Dobrý den. V případě, že by se dalo přednost nechat sokl v rovině s fasádním zateplením, jak se má přesně postupovat? Má se vynechat zakládací lišta s okapničkou a fasádní zateplení klást dále na extrudovaný polystyren a pak klasicky celé přestěrkovat lepidlem a vložit perlinku?

V případě, že by fasádní zateplení bylo z minerální vlny, nedojde po nějaké době k praskání v místě přechodu z perimetru do fasádního zateplení z důvodu dvou rozdílných materiálů?

Děkuji
admin | 20.8.2010 16:40
Dobrý den, je možné také postupovat cestou napojení fasádního polystyrenu rovnou na sokl, ale medoporučoval bych, aby základem fasádního polystyrenu byl extrudovaný, je lepší, když má fasáda vlastní základ a není závyslá na soklu, sokl se zatepluje nezávysle na fasádě. Pokud máte ze zdiva a nebo něčeho jiného již vystouplý sokl, a jedná se o rovný povrch, je možno vynechat zakládací LOS lištu, jinak začít soklem, nalepit erxtrudovaný polystren a na něj lepit fasádní polystyren s tím, že extrudovaná deska je použita jako podklad (podpěra) pro fasádní vrstvu izolace jsem zatím nezažil, ani neslišel..., ale neznamená, že to nejde. Pokud byste kombinoval zateplení fasády s fasádní vatou a sokl extrudovaný polystyren použijte flexibilní stěrku a také je možno vložit mezi izolanty v místě napojení dilataci.
Jan | 3.9.2010 13:53
Dobrý den, chtěl bych se zeptat čím vyrovnat pocrch starého soklu z kamenů, na ně se asi nedá perimeter lepit přímo?
admin | 4.9.2010 11:40
Zdravím, já bych to řešil vyrovnávací maltou, jinak lze lepit Perimetr i přímo na kameny soklové části domu, použijte třeba periBond, je to lepící pěna na lepení extrudovaného polystyrenu na sokl. Pokud byste chtěl Perimetr lepit klasickým lepidlem, použijte flexibilní lepidlo, třeba od Webr Terranova, ale před tím použijte penetraci, aby lepidlo lépe drželo na kameni, jinak zmíněný periBond od Soudalu nepotřebuje žádný speciální podklad.
Marcela | 4.10.2010 11:23
Dobrý den, chceme zateplit předsazený kamenný sokl perimetrem pomocí peribondu a navázat na zateplení fasády z minerální vaty, u domu stáří asi 100 let není provedena žádná vodorovná ani svislá hydroizolace a mám obavu že případná vlhkost soklu nebude mít po přilepení desek kam odvětrávat
Marcela | 4.10.2010 11:32
Dobrý den, je nutné jednotlivé spoje perimetru přebandážovat ?
admin | 6.10.2010 10:56
Ohledně vlhkosti je třeba mít na paměti, pokud máte problém s vlhkostí... budete ho mít stále, je třeba vyřešit zdroj vlhkosti, pokud zdivo nebude mít možnost větrat ven, bude se vlhkost objevovat uvnitř budovy, ohledně nutnosti přebandážovat spoje..., myslím že to není třeba. Desky lepené peri bondem budou držet nejen na zdi, ale i u sebe dokonale.
Marcela | 8.10.2010 16:16
Sokl je nyní suchý a kolem základů je provedna drenáž se zasypáním štěrkopískem frakce 32-64, ale mám obavu že až zateplíme tak nějaká případná vlhkost by mohla vzlínat mezi perimetr a sokl. Chceme lepidlo dávat jen na svislo a mezi perimetrem a soklem vznikne díky lepidlu nějaká mezera, udělat v horní části perimetru větrací otvory ? (v místě otvorů by byl asi nepatrný tepelný most)nebo jak přilepit perimetr - dávat lepidlo po obvodu nebo cik cak a na větrací otvory se uplně vykašlat . Nějaká vlhkost by se asi odvětrala dovnitř , nějaká přes fasádní vatu, nebude větší výskyt plísní děkuji
admin | 10.10.2010 09:50
Desky perimetr nalepte tak jak se lepit mají, tak že, po obvodu na kraji plochy desky (hada) cca 3cm tlustého a pak uprostřed plochy 2 až 3 terče o cca 5cm průměru (pokud použijete klasické maltovinové lepidlo), nebo použijte peri bond, což je lepící pěna. Žádné dýchací otvory bych nedělal, ještě jsem o tomto nikdy nikde nečetl..., ani neviděl, jediné co se může stát, že pokud ta těna je vlhká, vlhkost pokud nebude moci ven, objeví se uvnitř stěny... plísně se vyskytují tam, kde je trvalá vlhkost, to je jediné, co vám na plíseň mohu říci.
Martin | 21.1.2011 20:37
Mám starší RD. Dům je zaizolovaný a chci ještě odkopat a zaizolovat sokl (sklep). část soklu (sklepu) je venku a zbytek je v zemi , do země chci izolovat asi 80 cm. Puvodni základy jsou zaizolovány pouze proti vodě to znamená natřené gumoasvaltem. Můžu nalepit izolaci na ten gumoasfalt ? Bude to držet? Jak mám vlastně postupovat? Děkuji
admin | 21.1.2011 23:24
Dobrý den, můžete, ale já bych tam ještě nalepil hydroizolační pásy a na ně pak desky perimetru a na nalepení desek perimetru bych použil lepící pěnu Peri Bond, nebo obdobnou lepící pěnu, to bude držet určitě.
Marek | 26.3.2011 18:43
Dobry den, chtěl bych zateplit perimetrem ale nevim jestly se to děla když mam na stěně nopovou folii nopy na zeď (aby větrala). Ma smysl na nopovku lepit (pěnou) perimetr? Děkuji za odpověď
admin | 27.3.2011 09:06
Dobrý den, Perimetr je izolace pro soklovou část objektů, izoluje proti vlhkostem, vodě, je odolný proti zemině a v neposlední řadě je to tepelná izolace. Lepí se na stěnu objektu, tedy v místech perimnetrové části objektu, většinou na beton a nebo ostatní zdivo, na nopovou fólii bych ho nelepil, nebude to mít význam a bude se to hýbat. Ukončil bych nopovou fólii v místě kde chcete pokračovat vzhůru Perimetrem a lepil bych ho přímo na beton a nebo co tam máte.
Marek | 28.3.2011 09:51
Děkuji za odpověď.
Nebylo by lepši teda nopovku odtrhnout od zdi a nalepit perimetr na stěnu (hrubozrny beton) a pak nopovku dat přes ten perimetr? Chci dat perimetr 80cm pod teren.
admin | 28.3.2011 16:05
Dobrý den, váš postup je naprosto správný a leze jej využít takto také, pakliže nalepíte tepelnou izolaci přímo na beton, základy, a pak nopovou fólii, bude účinek tak jak má být, jen bych se ještě zamyslel, podle okolností zda použít Perimetr a nebo klasický extrudovaný poylystyren. Perimetr tvrzený polystyren je podobných vlastností co extrudovaný polystyren a je odolný proti zemině a je pevný, sice ne jako extrudovaný polystyren, ale dostatečně pro izolaci základů. Jen v případě jeho nasákavosti..., pokud byste měl v budoucnu řešit často problémy s okolní vodou, myslím tím přímý zásah vody, ne vlhkost, pak bych použil i přes aplikaci nopové fólie ještě raději extrudovaný polystyren, oproti Perimetru má lepší vlastnosti v nasákavosti, přijímá vodu z dlouhodobého hlediska méně. Ale toto píši jen u z důvodu, pokud by byl větší a častější problém s přicházející venkovní vodou.
josef | 7.4.2011 22:38
Dobrý den, stavím nový dům. Ztracené bednění, základová deska a stěna z cihelných bloku budou svisle probíhat v jedné rovině . Vzhledem k podlahovému topení bude ,,nula" t.j. výška vrstvy nad základovou deskou 26 cm. Mám protáhnout Perimetr na úroveň nuly , nebo jej zakončit u základové desky a fasádní polystyrén tlouštky 20 cm zasypat do výšky cca 15 cm štěrkem? Pokud protáhnu Perimer na nulu snížím v kritickém místě tepelnou izolaci. Perimer bude tlouštky 10 cm. Děkuji.
admin | 8.4.2011 10:02
Zdravím, protáhněte Perimetr na úroveň nuly, dejte dvě vrstvy, aby byla výsledná skladba v místě 20cm a tím to bude vyřešené. Fasádní polystyren EPS nesmí být zasypán štěrkem, ani ničím jiným, došlo by časem k poškození a degradaci fasádního polystyrenu. Na styk se zeminou a ostatními hmotamy jako je i štěrk je připraven právě Perimetr a nebo extrudovaný polystyren.
Irena | 8.4.2011 10:58
Dobrý den,provádíme rekonstrukci bytového domu a chci se zeptat, zda je na sokl lépe dát obklad nebo marmolit. Jaké jsou plusy a minusy těchto dvou možností. Děkuji
admin | 8.4.2011 16:31
Na to se takto nedá koukat, je třeba si jen uvědomit nějaká rizika, jinak jde hlavně o estetickou záležitost, komu se co líbí a pak také finanční stránka věci, obklad vyjde určitě dráž. Jinak obklad se může vlivem nekvalitích lepidel odlepit, a to hlavně v zimě, může popraskat, záleží na jeho kvalitě, je to pracnější na realizaci, ale asi hezčí na oko. Marmolit je stejně jako obklad omyvatelný, nevadí mu zemina ani vlhkost, je to ovšem věc vkusu, ale obklad určitě vypadá lépe, záleží jaký se použije. marmolit se musí kvalitně a souvisle aplikovat a najednou, jinak je to vidět na spojích, to znamená jedna plocha vždy až do konce naráz, je tam omezený vzorník barevnosti. Penetraci vyžaduje na podklad obojí, jen obklad vyžaduje více peněz za kvalitní mrazuvzdorné a flexibilní lepidlo a hlavně za dobrého obkladače. Průměrný zeník musí zvládnout aplikaci Marmolitu snadno.
Jarda | 8.4.2011 21:59
Lepší je obklad, pakliže se sokl přiznává a je vystouplý jako to klasický vždy bývalo, je pohlednější dlažba. Jak jinak byste chtěli pohledově řešit tu horní plochu výstupku?
Jakub | 15.7.2011 08:44
Doporučovaný Weber tmel 700 není absolutně vhodný na lepení a stěrkování extrudovaného polystyrenu XPS. Stačí se podívat na stránky výrobce, kde je toto upozornění uvedeno. Pro XPS a perimetr je od Webra vhodný například Weber.therm Elastic ...
admin | 15.7.2011 12:21
Dobrý den pane Jakube, máte naprostou pravdu, jak je psáno dále v textu, jedná se o flexibilní lpidla a mezi ně Weber tmel 700 nepatří, omlouvám se za chybu, okamžitě jí opravím a děkuji za upozornění. Nechápu jak se to mohlo stát, jelikož v detailu výrobku Weber tmel 700 u nás v eshopu, což jste si asi sám ověřil je vaše správné tvrzení psáno a nevíc zvýrazněno barevně. No stane se.
Petr | 28.7.2011 09:57
Dobry den. Rad bych se Vas zeptal, jak provest zatepleni soklove casti domu v pripade, ze prvni sar cihel je presazen pres zaklady {ztracene bedneni} o cca 3cm. Dle uvedeneho vzoroveho prikladu na fotografiich bych nejprve navaril na zaklady hydroizolacni lepenku a pretahl bych ji az na cihly do urovne zakladaci listy fasadniho polystyrenu. Pote bych prilepil desku perimetru ci XPS tloustky 3cm na zaklad budovy{ztracene bedneni}, cimz by se srovnal zmineny odskok mezi zakladem a cihlami. Pote bych prilepil druhou vrstvu desek perimetru ci XPS, ktera by byla dorazena az k zakladaci liste EPS a koncila by u terenu cca 30cm pod urovni prvniho saru cihel. Prosim o posouzeni meho navrhu ci navrzeni nejakeho jineho. Zaroven bych se rad zeptal, jaka je minimalni doporucena sirka desek perimetru ci XPS, tedy v mem navrhu 2vrstva, ktera je prilepena na cihly. Jeste bych se rad zeptal, do jake vysky od spodni hrany prvniho saru cihel se pridelava zakladaci lista fasadniho polystyrenu. Vsiml jsem si, ze na ukazkovem prikladu je to cca 40cm. V mem pripade mam uroven ciste podlahy v interieru 15cm nad spodni hranou prvniho saru cihel. Pridelal bych zakladaci listu do vysky 20cm nad uroven ciste podlahy, tedy 35cm od spodni urovne prvniho saru cihel. Chodnik by byl v urovni cite podlahy {viz Vas ukazkovy priklad} a vyska soklu nad chodnikem by byla 20cm. Je toto standartni reseni? V praxi jsem spise videl, ze sokl koncil v urovni ciste podlahy, tedy ze nebyl vytazen nad cistou podlahu. Je tedy pravda, ze zde byl jeste schod pred vstupnimi dvermi. Omlouvam se za muj ponekud kostrbaty popis, ale doufam, ze je to dostatecne srozumitelne. Dekuji za Vasi odpoved.
admin | 29.7.2011 10:11
Dobrý den, váš popis je opravdu složitý a ne úplně se v něm orientuji. Minimálně bych na sokl doporučil tloušťku extrudovaného polystyrenu 80mm, čistá podlaha nemá v objektu nemá vliv na sokl venku. Je spíše důležité, aby zateplení mělu účinek, pak je jedno, jestli je to EPS polystyren a nebo XPS polystyren (XPS má lepší tepelný odpor) proto může být v menší tloušťce, ekvivalent je cca 2cm ve prospěch XPS polystyrenu, také je na soklu ohledně své odolnosti vůči fyzickým namáháním, vodě a zemině. Pokud byste zateploval objekt 10cm polystyrenem EPS 70 F fasádním, pak bych to řešil tak, abyste docílil stejného tepelného odporu. Tepelné odpory všech tepelných izolací jsou v tabulkách v detailu zboží vždy k požadované tloušťce se informace aktualizují v tabulce. Dále, soklová část musí být zateplená pod úroveň terénu. Sokl vysoký jen 20cm je podle mě málo, jedním z důvodů je to že XPS je odolný vůči fyzickému vlivu a pokud pojedete kolem domu například s naloženým stavebním kolečkem a opřete se o dům, můžete si poškodit fasádu i s tepelnou izolací. Dále pokud napadne a nafouká k objektu v zimě sníh a mokrý, bude lžet nad soklovou částí a to by mě osobně vadilo. To je jen příklad a moje zkušennost. Jinak vůči vašemu řešení nemám já osobně námitky.
Petr | 29.7.2011 11:10
Dobry den a dekuji za Vasi reakci. Nedivim, ze se v tom prilis neorientujete. Slovy se to tezce popisuje. Nakreslim obrazek, nascanuji a poslu, z ktereho to bude mnohem citelnejsi. Na kterou e-mailovou adresu mohu eventulene zaslat obrazek? Zatim dekuji.
admin | 29.7.2011 14:02
Pokud chcete něco poslat, tak pošlete, ale asi vám více informací neposkytnu nežli do teď. Pro zaslání použijte info@hanzelin.cz a do mailu přiložte odkaz URL adresu této stránky, abychom věděli o jaké téma a článek se vám jedná.
Jirka | 28.7.2011 10:18
Dobry den, obracim se na Vas s dotazem ohledne zatepleni zakladu nepodsklepeneho RD. Na interneru jsem cetl par clanku vcetne prilozenych obrazku a jeden z nich popisoval zatepleni timto zpusobem:
Na ztracene bedneni byl nalepen extrudovany polystyren, jehoz spodni hrana koncila min.20cm pod uroven konecneho terenu a k tomuto polystyrenu byl pod uhlem 90st. prilozen vodorovne s terenem dalsi extrudovany polystyren, na ktery je pote realiovana zamkova dlazba. Zmineny zpusob zatepleni je realizova po celem obvodu budovy a vodorovne polozene desky extrudovaneho polystyrenu maji mit sirku 80cm od okraje budovy. Domnivam se, ze standartne vyrabevy rozmer 60cm je dostatecny. Co si myslite o tomto zpusobu zatepleni. Pry se vyrovnava zpusobu, ktery se ma provadet pri realizaci zakladu a to tedy umisteni extrudovaneho polystyrenu do vykopu pred zalitim betonu. Asi jako spousty stavebniku jsem tento zpusob zatepleni zakladu neprovedl a ted se to snazim nejakym zpusobem nahradit. Znate nejaky jiny dostatecne efektivni zpusob? Okopavat zaklady do hloubky 80cm se mi nechce. Nemelo by to smysl, ponevadz hrana vylitych zakladu je samozdrejme roztrepena a tezko by se na to lepil polystyren. Dekuji za Vase odpovedi.
admin | 29.7.2011 08:29
Dobrý den, já mohu jen uvést to, že každé zateplení je dobré pokud je účinné, osobně si myslím, že stačí nechat pro vodorovné zateplení šíři desky tato bývá zmíněných 60cm. Spousta lidí neví, že narušení desky extrudovaného polystyrenu je velké zlo, jelikož extrudovaný polystyren je ucelený prvek a pokud ho někde kus uříznete, změní se tím jeho některé vlastnosti a to zejména nasákavost. Jeho povrch je uzavřený a pokud jste ho někdy žezal, určitě jste si všiml, že plocha po odřezání je jiná nežli hladká plocha od výroby. Určitě si tím způsobem co píšete pomůžete, jen si nejsem jist, zda na vodorovně položený extrudovaný polystyren pokládat rovnou zámkovou dlažbu. předpokládám samozřejmě ve všech jejích doporučených vrstvách. Přesto bych se bál vlivu chůze po tomto místě. Extrudovaný polystyren není určen k pochozím místům bez vrstvy betonu. Ale zase neznám pořádně ten váš navrhovaný systém. Každopádně izolace základových pasů je důležitá a samozřejmě u objektů bez podsklepení.
Jirka | 29.7.2011 10:15
Dobry den, dekuji za Vas nazor.
Na prilozenem odkazu je resen dodatecny zpusob zatepleni o kterem jsem se zminoval v minulem clanku. Konkretne je to detail 6.

http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelna-izolace-soklu-univerzalni-reseni/

Dle nakresu predpokladam, ze bude vodorovny polystyren pochozi a stejne jako Vy se domnivam, ze na tento polystyren musi byt aplikovana vrstva betonu a pote klasicka pokladka zamkovky se vsemi vrstvamy sterku vcetne zhutneni. Bohuzel to na konkretnim obrazku neni vubec reseno.
admin | 29.7.2011 10:32
Zdravím, pak bych tomu rozuměl, pokud tam bude ještě vrstva betonu, pak nevidím problém, nezapomeňte vyspádovat venkovní stranu tak, aby se u stěny objektu nedržela případná voda po dešti. Tuto byste neviděl jelikož proteče vrstvami zámkovky a bude pak ve spodní vrstvě. Extrudovaný polystyren je sice pokud ho nenarušíte nenasákavý, ale je zbyrtečné, aby se u objektu držela voda.
Jirka | 29.7.2011 10:50
Jasne. Mate na mysli vyspadovat vrstvu betou od domu, tak aby prosakla voda eventuelne stekla po betonu dolu pryc od domu do spodnich vrstev podlozi. Mam jiz kolem domu polozenou drenazni rouru zasypanou kacirkem. Takze pripadna prosakla voda by tekla do teto drenaze. Diky.
admin | 29.7.2011 14:04
Přesně tak, na obrázcích je můj dům a drenážová trubka je tam zasypaná také.
Vláda | 5.9.2011 19:28
Dobrý den
Mám založenou Los lištu a pod ní zatepluji sokl perimetrem SD 12 se zámkem a rastrem,lepeno Peribondem.
Otázka : Musím horní okraj zámku perimetru u styku s LOS lištou oříznout do roviny a nebo mohu dutiny pod zámkem vypěnit peribondem (jde mi především o zachování tepelně izolačních vlastností perimetru).
Taktéž se mi nedaří přirazit per.desky k liště bez mezer - jsou vypěněná místa srovnatelná s homogení izolací?- tepelný odpor (proti vodě bych opravená místa přetřel gumoasfaltem.
Otázka č. 2 : Při stěrkování podkladové vrstvy pod marmolit se stěrkuje flex hmota na perimetr přímo a nebo se do ní má zahladit perlinka jako do fasády?
Děkuji za odpověd Vláda
admin | 6.9.2011 07:50
Dobrý den, desky můžete vypěnit, nenarušoval bych zbytečně po celém obvodě soklové části domu hranu desek, vypěnit bude stačit. Ohledně použití perlinky na sokl ať už je z Perimetru SD a nebo Extrudovaného polystyrenu, použít perlinku je správně.
Patrick | 16.4.2012 19:13 | hracek22@seznam.cz
Dobrý den budu zateplovat sokl,drenáž provedena,a kolem celého domu je betonový chodník,nevím jak ukončit polystyren k betonu jestli to vubec jde
admin | 16.4.2012 21:22
Dobrý den, zateplení soklové části, neboli perimetru má být správně provedeno tak, že extrudovaný polystyren zasahuje minimálně 20cm, spíše 30cm pod úroveň terénu. To znamená, že byste měl desku zpustit pod betonový chodník, jeho úroveň, jinak je betonový chodník zasahující do soklové části domu dost velký problém v podobě tepelného mostu, zateplení soklové části domu má odizolovat soklovou část, tedy zateplení a odizolování od okolního terénu tak, aby tam nebyl tepelný most, kterým by odcházelo teplo z objektu skrz sokl ven, což umožňuje Váš betonový chodník a nebo i samotný terén, proto se ten sokl ztepluje a proto se zatepluje i spodní stavba, základy domu. Máte možnost buďto rozbít ten betonový chodník těsně u domu a vsadit tam ten extrudovaný polystyren a pak dodělat chodník a nebo to nechat být a ukončit desku zároveň s betonovým chodníkem s tím, že ten tepelný most tam bude a to poměrně velký. Více Vám k tomuto stavu nedokážu poradit.
Pavel | 2.5.2012 22:03
Dobrý de, chtěl bych se Vás zeptat, na zateplení soklu. Chtěl bych sokl natřít gumoasfalten a nalepit izolaci (IPU). Na tu bych pak lepil extrudovaný polystyren. Mám dát na něj ještě nopovou fólii? Má se polystyren připevnit hmoždinkou a jak se v tom případě zabrání pronikání vody otvorem pro hmoždinku? Děkuji za odpověď
admin | 3.5.2012 08:37
Dobrý den, postup je správný, tu nopovou fólii tam už prakticky dávat nemusíte, záleží na Vás, extrudovaný polystyren je odolný proti zemině a ohledně hmoždinek (kotev) samozřejmě ano, já říkám kotvit a díry po hmoždince jsou přeci pak překryty včetně hmoždinek stěrkou s perlinkou a následně penetrací a nějakým povrchem, například „Marmolit", nebo nějaký obklad, tam už voda nemůže projít přes všechny ty vrstvy, nehledě na to, že Marmolit je vyroben na bázi akrylátových pryskyřic, vodě odolné.
Gábina | 4.5.2012 16:28
Dobrý den, oddělali jsme obložení soklové části domu a udělali jsme drenáž. Soklová část je dost hrozná,byl tam daný břečťan, který se dostal pod to obložení a narušil celou zeď. Potřebovali bychom vědět jak postupovat dál. Finále by měl být marmolit.
Předem moc děkuji za odpověď.
admin | 5.5.2012 19:47
Dobrý den, nejprve odstranit vše co odstranit jde, jinak to bude odpadávat a uvolňovat se. Následně provďte sanaci soklové části domu, vyspravit sanační maltou poničená a odpadlá místa, pokud jsou tam místa, která vyspravit jsou potřeba (aby plocha soklu byla celistvá a rovná) a pak postupujte podle bodů v tomto článku.
slavek | 11.6.2012 17:47
dobrý den,na dome je kamenný sokl vysoký asi 120 cm /tloušťka zdi je asi 40 cm, kamen,beton,omítka/.pri zateplení fasady zateplit i ten sokl?do jake vyšky a čim ,dekuji
admin | 11.6.2012 20:41
Dobrý den, soklovou část zateplit celou extrudovaným polystyrenem, nebo použít Perimetr, ale výška je na Vás, určitě alespoň na šířku desky a když odečteme těch 20cm pod úroveň terénu, tak je to cca 40cm. Nezapomeňte dát desky XPS extrudovného polystyrenu alespoň 20cm pod úroveň terénu (zakopat).
honza | 16.6.2012 23:33
Dobrý den,
jak mám postupovat se zateplením perimetru, když výška zateplovaného ztraceného pednění je 700 mm a desky extrudovaného polystyrénu jsou 615 mm. Jak mám vyřešit napojení v šířce?
Díky za radu!
admin | 17.6.2012 09:13
Dobrý den, desky extrudovaného polystyrenu musejí zasahovat pod úroveň terénu, pokud možno se desky nemají nijak narušovat, řezat atd. pak by se tím snižovaly hodnoty ohledně nasákavosti odolnosti vůči zemině. Můžete dát dvě řady desek nad sebe naležato. Tím se dostanete i pod úroveň terénu, jestli jsem to dobře pochopil. Jaké napojení v šířce máte na mysli? Tomu nerozumím, desky se dávají normálně jedna za druhou a případné řady nad sebe. Když dáte dvě řady desek nad sebe bude celková výška 1230mm, mít zakopanou desku pod terén je důležité, klidně bych ji pustil těch půl metru pod úroveň terénu. Jinak to můžete také řešit jen extrudovanou deskou přímo u terénu a pak dát normální polystyren EPS 70 F. To neznamená, že když je to ztracené bednění, že tam musíte dávat extrudovaný polystyren, nebo to bude v celé výšce zasypané, celých 700mm, bude pod zemí?
Honza | 17.6.2012 18:34
Díky za reakci. Ještě drobné dovysvětlení:
výška, kterou chci zateplit je celá ze ztraceného bednění (70 cm), základové pasy jsou širší a pod bedněním vytvářejí římsu s odskokem cca 10 cm od domu. Tam už nevidím reálné s polystyrenem pracovat, je to nerovné. Jde mi o to, že mi bude do 70 cm chybět nějakých 10 cm a nejsem si jistý, jak to napojit na XPS polystyren, jestli tedy EPS normálně nařezat a dolepit pás nad XPS, který bude z větší části zasypán zeminou. Mám to také lepit periBondem? Snad už do bude jasnější. Díky moc! J,H,
admin | 18.6.2012 07:47
Dobrý den, jasný, už to chápu. Normálně pokračujte s deskami polystyrenu EPS 70 F jak další vrstvou nad deska XPS, tedy pokud se bude jednat o stejnou tloušťku, jako jsou desky XPS extrudovaného polystyrenu. Jinak, kdybyste chtěl, můžete tam osadit lištu LOS s okapničkou, jako zakládací lištu a od té pokračovat s EPS polystyrenem, ale to asi nebude Váš případ (pokud by se jednalo o jinou tloušťku EPS, větší tloušťku). Ohledně lepení lepící pěnou, dodržte pravidlo: na XPS extrudovaný polystyren Peri Bond a na EPS Polystyren lepící pěnu Etics Bond. Je to důležité. Oba izolanty mají rozdílnou povahu materiálu a použití dvou rozdílných lepících pěn má své důvody.
Honza | 18.6.2012 15:30
Fajn! Díky moc. A kontakt EPS a XPS mám lepit čím? Nebo to mám jen na sucho přirazit k sobě?
J.H.
admin | 19.6.2012 08:02
Dobrý den, jen přirazit k sobě, maximálně nějaké mezírky se vypění pěnou a pak seříznou vyčnívající části již tvrdé pěny, je asi jedno jakou z těch dvou v tomto případě použijete, postup je stejný jako při lepení PE lepící pěnou BOND. Postup, videa naleznete zde přímo u výrobků:

http://www.stavebniny-rychle.cz/etics-bond.html

http://www.stavebniny-rychle.cz/peri-bond.html
marián | 17.7.2012 10:00
Zdravím, idem zateplovať sokel perimetrom 100mm hrúbky. Potrebujem poradiť, jak presne umiestniť perimeter pod vchodovými dverami. Pozeral som fotky,ktoré ste pridal k článku a tam pod dverami nie je, tým pádom tam podla mňa vzniká velký tepelný most. A ďalší dotaz, v prípade že budem musieť z perimetra odrezať, čím treba ošetriť rezanú stranu, abych predišiel nasiakaniu? Ďakujem
admin | 20.7.2012 12:03
Dobrý den, místnost za dveřmi je vytápěná jako podlahové topení a izolace je provedená z vnitřní strany ve skladbě podlahy, samozřejmě svislá izolace. Důvodem tohoto řešení byla později dotažená zámková dlažba, jinak nic ošetřovat v případě řezání nemusíte, sice se nedoporučuje nijak řezat desky XPS extrudovaného polystyrenu, ale když k tomu dojde, není to taková prohra. Ano nasákavost a uzavření desky se tím naruší, ale není to tak strašné, obzvláště, když je to jen na jednom místě. Jedná se o to, aby se to neřezalo třeba po celém obvodě, většinou se někde řezat musí. Tak to bývá. Nebojte se toho. Přilepte desku lepící pěnou peri Bond od Soudalu.
Omlouvám se za opožděnou odpověď, důvodem byla má řádná dovolená.
marián | 24.7.2012 14:08
Zdravím, ďakujem za odpoveď,ohladom rezania som sa pýtal na rezanie perimetra, nie xps. Ďalej sa vás chcem opýtať na tanierové hmoždinky, perimeter je tvrdý(aspoň myslím,ešte som ho v ruke nemal), zatlačí sa hmoždinka do neho na tolko,že po presieťkovaní a preklebrovaní nebude vidieť?
Ďakujem vopred za odpoveď
admin | 24.7.2012 16:33
Dobrý den, to jsem opravdu přehlédl, nic méně u tepelné izolace Perimetr a Perimetr SD je to s řezánm desek prakticky stejné jen je u Perimetru menší pevnost v tlaku a tudíž i tvrdost je menší a to 200 kPa oproti například extrudovanému polystyrenu: Sytrodur 3035 CS, (300 kPa). Jinak je Perimetr tepelná izolace přímo určená a dostačující pro izolaci spodní stavby a soklu Perimetr SD (perimetrové části stavby) má jen o něco horší hodnotu nasákavosti, ale dostačující a je vhodný pro zateplení spodní stavby a soklu. Hmoždinku talířovou do něj v pohodě namáčknete, já zateploval perimetrovou část tepelnou izolací Styrodur 3035 CS a taky do něj hmoždinka šla zamáčknout, ono to s tou tvrdostí není tak jak si lidé myslí, na malé ploše lze v pohodě vytlačit důlek prstem, jedná se především o plošnou pevnost a odolnost v tlaku. Samozřejmě ve srovnání s polystyrenem EPS je Perimetr i XPS extrudovaný polystyren tvrdý jako kámen. Ohledně řezání tepelné izolace Perimetr a perimetr SD (soklová deska) navrhuji stejný postup jako u extrudovaného polystyrenu viz psáno výše.
Josef K. | 31.7.2012 11:38
Dobrý den,
máme roubenou stavbu z hranolů 200x200. Základový hranol roubené stěny je přichycen k základové desce 3/4 své šířky, tj. 150 milimetry, tzn. přesahuje základovou desku o cca 50 mm. Pro roubenou stavbu je nejlepší, když základový trám přesahuje sokl alespoň o 1 cm, aby dešťová voda dobře odtékala. Chci-li zateplit sokl, toto pravidlo už bohužel nemůžu dodržet, protože na polystyren+stěrku zůstává pouze 4 cm, což je málo.
Budu tedy muset pod základový trám nainstalovat okapničku a pod ní schovat polystyren. Okapnička by měla nejen umožňovat co nejlepší odvod stékající dešťové vody, ale i zabraňovat rozstříkávání dešťové vody z od okapničky na základový trám.
Jakou okapničku mám zvolit a jakým způsobem ji mám nainstalovat, k čemu připevnit? Pro úplnost ještě dodávám, že základový trám roubené stěny neleží přímo na základové desce (resp. na hydroizolaci), ale na nivelačních dřevěných špalíkách tloušťky cca 5 mm vzdálených od sebe cca 1 m. Prostor pod základovým trámem vymezený těmi špalíky se má nakonec zapěnovat.
Děkuji velice za odpověď.
Josef
admin | 31.7.2012 13:35
Dobrý den, je mi velice líto, ale na Váš dotaz nemohu odpovědět i při vší snaze, jelikož se jedná o konstrukční systémovou situaci, na kterou by měl myslet už projektant, nebo architekt. Já Vám nemohu nabídnout jinou okapničku nežli je klasická zakládací lišta LOS s okapničkou viz fasádní komponenty. Já osobně bych to udělal tak, že bych přiznal sokl, tedy předsadil bych ho a té vody bych se tak nebál, trámy jsou určitě ošetřené proti vodě. Je pravda, že 4cm jsou opravdu malý prostor na zateplení soklu. Já jinou šanci nevidím nežli předsazený sokl.
Tomas | 11.7.2013 09:47
Dobrý den,prosím o radu,budu zateplovat sokl 80mm perimetrem,
u nové přístavby mám sokl tvořen základem s železobetonovým věncem a cihlami porotherm, základ je cca o 3-4cm předsazen než jsou cihly jak vyrovnat toto do roviny, abych mohl nalepit desky? Mám desku ztenčit o zmíněnou šířku v oblasti soklu a pak nalepit? Pokud bych doházel maltou rozdíl soklu a cihel nebudu mít sokl zastrčeny pod fasádu o 2 cm naopak budu mít v tomto místě přesah....díky moc za radu..s pozdravem,
admin | 11.7.2013 16:04
Dobrý den, nezlobte se, ale já to četl snad 10x a stále tomu nerozumím. Nedokážu to z textu dostatečně pochopit. Proč by nešlo to co chybí doházet maltou, nebo dopěnit PU montážní pěnou? Prostě to doplňte jen tam, kde je to třeba a ne v celé ploše.
tomas | 11.7.2013 19:48
Dobrý den, navazuji na můj dotaz z 11.7.děkuji za odpověd´, pro upřesnění, mám zatepleno 10cm polystyrenem, sokl bude z 8cm perimetru, v místě které popisuji je betonový věnec soklu pod cihlami přesazen dopředu před cihly nad ním o cca 3cm tzn,když nalepím Perimetr a dopěnil bych v místě cihel,které budou o 3cm utopeny nedosáhnu zubu soklu dovnitř jako v jiných místech, ale místo toho zde vznikne přesah přesah cca 1cm, proto se ptám jak to řešit? snad je to ted´jasnější,díky předem za pomoc, s pozdravem
admin | 11.7.2013 20:33
Dobrý den, pořád mě to není moc jasné... představím si rovnou plochu a na ni 10cm, když půjdu dolů, tak polystyren fasádní přesahuje 10cm, pak bude při nalepení perimetru 8cm soklová část podsazená o 2cm, což znamená, že polystyren EPS bude přesahovat nad soklovou částí o 2cm. Tady přichází ta nejasnost, na to betonovém soklu máte cihly, přesazené o 3cm, tady tomu vůbec nerozumím, nevím jak jste to dokázal, nedokážu si to představit.... betonový věnec je pod cihlami přesazen o 3cm, tak že je tam výstupek v podobě těch cihel (1cm), nebo (3cm), když odečtu předchozí podsazení 2cm oproti těm 10cm a odečtení 8cm perimetru? Nebo je to jinak. Nechápu, proč by ty cihly měly být vystouplé, proč se to tak udělalo? nevadí, pokud to tedy snad už dobře chápu, tak byste musel opravdu v místě, kde je ten výstupek dát menší tloušťku perimetru. Pokud hodláte dodržet podsazený sokl, tak nevidím východisko, tady není co vymýšlet. měl jste na to mrknout dřív a dát větší tloušťku polystyrenu fasádního, tedy pokud se jednalo o dodatečné zateplení, tak vás mohly limitovat samozřejmě okna. nebo odsekat ten výstupek z cihel, pokud tím nenarušíte statiku obvodové stěny. Nevidím to, tak nemohu tohle posoudit, ale také by to bylo východisko, pokud jsou cihly dost široké, tak by 3cm neměly být ohrožující, ale je to na posouzení. nedokážu takto na dálku říct. jednodušší by bylo dát v místě výstupku menší tloušťku perimetru o 3cm.
tomas | 12.7.2013 13:17
díky za odpověd´tak jsem si to myslel, ale stále nerozumíte mému výkladu, cihly které tvoří zed´, je postavena na základovém železobetonovém věnci+základové desce dle projektu výška cca 40cm/není tvořen cihlami/ jsou v pořádku je na nich zateplení 10 cm silné,a jen jedna řada/je to první řada/ zbývá v soklové části nezateplena, problémem je ten betonový věnec,který je díky větší šířce než měl být, vystouplý o 3 cm tzn.v tomto místě je předstazen než je celá zed´nad ním, takže vzniká komplikace,když se přiloží deska polystyrenu, takže ji v tomto místě uříznu na cca 5cm a nalepím snad je to jasné,kdyžtak Vám pošlu foto -:)díky za pochopení a hlavně pomoc
admin | 14.7.2013 15:59
Dobrý den, udělejte to tak, je to asi opravdu nejjednodušší cesta jak to vyřešit. Přeji hodně zdaru při realizaci.
Prochy | 25.7.2013 14:36
Dobrý den, mam postavený rd, základní deska je cca 40 cm nad terénem, poté jsem první vrstvu zdiva přesadil o 10 cm. Základ mam zateplen 5 cm extrudovaného polystyrenu(hloubka 50cm pod terén + nopovou folií po celé hloubce základu. Nyní bych chtěl zateplit zbývající soklovou část. Mohu tedy použít 5cm perimetr SD, který nalepím peri-bendem? Vznikne tam pak dá se říci cca 3-4 cm podsazený sokl. Spoje a mezery, které určitě vzniknou jelikož v zemi není extrudám moc rovný, mohu spojit a vyplnit také peri bendem? Není potřeba žádné lišty apod.? Spoj mezi přesazeným ytongem a perimetrem se může nebo nesmí lepit? Jelikož jsem na videu viděl, že se na soklovou část pěna dává svisle, tak nebude to dělat nějaké problémy? Jak je moc velký prblém, když nedám hmožděnky? Základní desku, resp. místo ztraceného bednění jsem používal betonové kostky, které jsou snad nevyvrtatelné:) Perlinka na stěrku perimetru se nedává?Děkuji za info
admin | 25.7.2013 16:33
Dobrý den, z mého hlediska to takto udělat můžete, jen hmoždinky bych přeci jen dal, pokud to půjde vyvrtat, perlinka s lepidlem je jasná záležitost, to se musí. Dopěňovat je také možné, ale pokud možno dávejte desky nasraz k sobě, pěna je sice také tepelná izolace, ale ten perimetr je přeci jen lepší, tvrdší. Lištu dáte až na zateplení obvodové stěny, lištu zakládací LOS.
René | 7.8.2013 11:47
Dobrý deň,
základovú dosku RD mám v jednej časti cca 1,2 m pod terénom, v tejto časti zateplujem 10 cm XPS. V tejto časti sa teda terén bude "opierať" o tehlové murivo. skladbu tam chcem mať gumoasfalt + IPA+ 10 cm XPS + nopova folia a pri pate dosky bude drenáž. XPS mám ale bez perodrážky. Je veľký problém to že tam nie je pero-drážka a mám sa snažiť vymeniť XPS za 5 cm a lepiť ho v dvoch vrstvách?? ďaľšia otázka všade čítam že xps treba aj kotviť ale ak dám kotvy poruším hydroizoláciu (stena je pod urovňou susedného pozemku). v prípade miesta nad teréenom kotvy chápem.
ďakujem za odpoveď (rez vám pošlem na mail)
admin | 7.8.2013 12:26
Dobrý den, samozřejmě, že je lepší pero drážka zámek a ještě k tomu ve dvou vrstvách, jelikož se tak zamezí lépe tepelným mostům, možným únikům překrytím desek jejich spár druhou vrstvou desek XPS. Ohledně kotvení v místě, kde bude zavážka terénem, bych také kotvení neřešil, kotvení má zajistit desky XPS proti sesuvu a odchýlení částečně také, ale pokud se na desky nasype zavážka, tak nemají kam odpadnout.
Jan Jakl | 26.8.2013 17:55 | malejsef@seznam.cz
Dobrý den,
pokud správně chápu fotky u článku, tak jste zateploval pouze sokl a základy ne? Vycházel jste tedy z obrázku 6 viz. odkaz výše? Vodorovnou hydroizolaci pod deskou jste zalomil dolu a následně na ní nalepil ještě svislou hydroizolaci v celé části soklu? Já mám v plánu použít Styrodur a nejsem si jistý, jestli má hydroizolace ještě smysl. Zateplovat budu taky jen sokl 30 cm pod a 30 cm nad. Předem děkuji za odpověď.
admin | 26.8.2013 19:57
Dobrý den, tato hydroizolace má kromě jiného také funkci v podobě zamezení vzlínání povrchové vlhkosti a jedná se spíše o takový nadstandard v otázce kvalitního zateplení soklové části domu. Na obrázku je správně provedená hydroizolace, tato má kromě vlhkosti také zamezit různému hmyzu aby se dostal k soklu, někdy se z terénu dostane mezi desku XPS a soklovou část, zanese tam částečky zeminy a další organické části půdy a zbytky živočichů a dalšího hmyzu a ty spolu s vlhkostí udělají své, pak tam vznikají různé plísně a pak to tropí neplechu ve funkčnosti zateplení. Tato hydroizolace nemá nic společného s hydroizolací základů, anebo základové desky, ta je samozřejmě provedená již dříve při realizaci základů. Tahle hydroizolace je tam navíc, je to taková pojistka proti případné vlhkosti, která by se mohla dostat k soklu skrze desky XPS při případném přívalovém dešti, nebo kdyby dlouhodobě pršelo a zemina byla už hodně nasáklá vodou a stála tam voda, nebo kdyby na soklu ležel sníh ve velké vrstvě někde na chatě, kterou běžně neobydlujete a pak roztával. Ty desky XPS jsou sice odolné vůči vodě, zemině a mechanickému namáhání a jsou zapuštěné pod terén, ale pokud je tam té vody hodně, tak je pak fajn, když tam ta přidaná hydroizolace je a také kvůli přístupu hmyzu z terénu, zeminy, který pak zanáší mezi desky XPS a sokl zeminu atd.
Jan Jakl | 27.8.2013 12:51
Dobrý den, teda :-), děkuji za vyčerpávající odpověď. Jen ještě k tomu zateplení. Zateploval jste i základy nebo jen těch 60 cm (což je dle technických listů zateplovacích systémů výška většiny desek) soklu? Někdo tvrdí, že se zateplovat musí, někdo, že je to zbytečné a stačí zateplit sokl. Já plánuji jen těch 60 cm (30 cm nad zem a 30 cm pod zem) jednou deskou bo dalších 60 cm desku už bych pod ně do země nedostal kvůli nerovnostem a jak píšete výše, řezat by se neměla. Popř. myslíte, že je lepší dát ještě pod těch 30 cm pod zem desku uříznutou, než žádnou?
admin | 27.8.2013 15:04
Dobrý den, zda je potřeba zateplovat základy, anebo ne je závislé na projektu stavby, jaký je to dům a jak je osazen v terénu, jaký je to druh terénu a jaké jsou tam běžné povětrnostní podmínky, to vše už musí být zahrnuto v projektu. Dům na fotkách je částečně zasazen do terénu a částečně ne, tam kde je foceno zateplení jsou jen pasy a základová deska, zateplení extrudovaným polystyrenem je dostatečně zasazeno do terénu. jinak každé další zateplení navíc má smysl, pakliže pomůže ušetřit energie za vytápění. I ta další uříznutá deska XPS má smysl, jen je tam pak problém s narušením povrchu, který je z výroby uzavřený a uříznutím obnažíte strukturu extrudovaného polystyrenu, ta část, která bude obnažená je pak nasákavější nežli ta hladká nenarušená, stejně tak je snížena částečně odolnost vůči zemině. Jinak se zase nejedná o nějaké dramatické změny. Já osobně bych pokud to jde tam ještě vložil další desku. V naší zeměpisné šířce má být zámrzná hloubka cca 80cm, tím byste se přiblížil k této hranici. Ale u domu na fotkách se studenou podlahou nikdy nebyl problém.
Dusan | 3.9.2013 12:43
Měl bych dotaz ohledně vlhkého sklepa...vysvětlím:Dům jsme dostavěli asi před 5 lety. Podsklepený je z části a to pod dvěmi místnostmi, jelikož se jednalo o částečně svahovitý terén a bylo mi líto to zasypat. Nicméně byl sklep do letošního jara naprosto suchý. Letos na jaře se ve sklepě v zadní místnosti v rohu objevila voda. No voda, je mokrý roh a pod ním podlaha asi 1,5 m2. Sklep je pouze vyzděný z tritregů, podlaha vylitá betonem, pod pásy je nalepena ipa. Né však po celé sklepě, pouze pod pásy. Zvenku byly zdi sklepa do 1,5 metru penetrovány asfaltem a na nich je pak taky nalepena ipa, od spodu až nad úroveň zeminy jsem použil nopovou fólii. Jak jsem zmínil, sklep byl naprosto suchý, ani známka vody. Zvenku jsem neměl sokl ničím obložený, sokl tvořil pouze obnažený tritreg do výšky asi 40cm nad terén, pak již byl samotný dům, ale vloni jsem od známého sehnal nějaké polystyrénové desky 2cm, tak jsem je na sokl nalepil, natáhl perlinu s lepidlem a na toto jsem pak natáhl marmolit. Včera jsem však do noci hledal na netu o vlhkých sklepích, moc jsem toho nenašel, protože vesměs lidé řeší sklepy u velmi starých domů. Ale dočetl jsem se to, že když je okolo domu nopová folie, tak tato by neměla být úplně "uzavřena", protože pak nemůže mezí ní a domem proudit vzduch. A nyní dotaz:Je možné, že tím, že jsem nopovku uřízl asi 5cm nad terénem a na sokl nalepil polystyrén tak, že jsem ho dal až k zemi, tedy i přes nopovku, čímž jsem jí uzavřel a takto se mezí nopovkou a zdivem sráží voda, která se pak objevuje ve sklepě? Může se tam vysrážet tolik vody, že i přes celé toto léto, které bylo velmi suché, mi roh ve sklepě nevyschl, ale je tam stále asi 1 m2 podlahy vlhký ( a s podlahou i kousek zdiva od země...asi tak 10 cm)?
admin | 3.9.2013 13:33
Dobrý den, hned ze začátku uvedu jen to, že bez místní obhlídky není možné stav objektivně posoudit. Tak že, mé názory a úvahy berte jen velmi orientačně, vyjádřím se k tomu, co jste tady napsal. To, že se někde objeví u novostavby voda až po nějaké době, může být zapříčiněno tím, že si stavba sedá a při tom jak si sedá, může dojít někdy i k prasklinám, které také mohou být až tak velké, že naruší případnou hydroizolaci. Další možností může být nesprávná instalace nopové fólie, tato musí být nainstalována nopy směrem ke stavbě, aby mohl mezi ní a stavbou proudit vzduch a doporučuje se ukončení provést tak, aby případná vlhkost odcházející ze stěny mohla ven, jestli jste toto provedl, tak jak jste popsal, tak může být ten problém právě tam a množství výparů je závislé na ploše stěny a stavu zdiva, kdy množství vysrážené vlhkosti může být poměrně veliké a to i tak jak píšete. Další možností může být tepelný most, který může vznikat rosným bodem, který se mohl instalací zateplení soklu posunout a začít tak proces, kdy voda vzlíná směrem do interiéru, to by se ale mělo po ochlazení ztratit, což uvidíte sám, protože se pomalu začíná ochlazovat. Poslední možností může být běžná vlhkost, která byla stále ve spodní stavbě od postavení a pokud se třeba nějak změnilo větrání sklepa, pak se mohla začít objevovat tato vlhkost, která dříve jinak odcházela větráním, na což má vliv i teplota a její rozdíl uvnitř a venku. Vlhkost ze spodní stavby může odcházet podle charakteru stavby a jejího větrání ve spodní části klidně i několik let, ale pokud jste nezměnil nijak odvětrání stavby ve sklepě a před tím tam ta vlhkost nebyla a teď je, tak to asi nebude ten případ. Já osobně bych v případě novostavby provedl v celé spodní stavbě vodorovnou i svislou hydroizolaci ve dvou vrstvách pomocí asfaltových pásů natavením a to z vnitřní strany (vanu) a pak bych teprve obezdil sklep uvnitř. To je tak nějak můj názor.
Dusan | 3.9.2013 14:17
Dekuji za velmi brzkou odpoved, samozrejme mi je jasne, ze bez obhlidky na miste je odpoved jen orientacni.
Ale k Vasemu navrhu...nestalo by se pak, kdyzbych nalepil asfaltove pasy ve sklepe, ze se vhkost bude tlacit do stropu sklepa. Strop je postaven z I-cek, mezi ktere bylo pomoci desek udelano ztracene bedneni a pak zvrchu vylito betonem. Samozrejme je strop, resp. podlaha domu, odizolovana ipou a polystyrenem atd.
admin | 3.9.2013 16:37
Dobrý den, podle mě ne, když byste provedl vanu v celém sklepě, tak ne. To by už musely být mokré celé stěny, aby se to dostalo až do stropu, vy píšete o menší ploše. Ta hydroizolace musí být provedena v celé vrstvě stěn i podlahy, pak na to znovu vrstva podlahy na vodorovnou část a na stěny přizdívku.
Dusan | 3.9.2013 22:12
Jeste, pokud bych mohl, nejaky dotaz...co jsem se docetl, tak dle novych skoleni se doporucuje davat nopkovou folii naopak oproti minulym letum, tedy temi spunty smerem ven od zdiva...udajne proto, aby kameny, zemina se o ne zadrzela a dale nesjizdela a nezpusobila poskozeni hydroizolace a taky fakt, ze udajne od spoda vlastne nema co proudit a tedy se vetrat, pokud je dole folie uzavrena zeminou. Muzete se mi, prosim, vyjadrit i k temto nazorum? Dekuji moc za Vase rady a postrehy!!!
admin | 4.9.2013 07:52
Dobrý den, k tomuto se mohu vyjádřit jedině tak, že trvám na svém předchozím názoru. Nopová fólie musí být instalována nopy směrem k stěně. Ono nejde ani tak o přímo proudění, ale odvětrávání té stěny.
FANUSA79 | 6.10.2013 15:49
Dobrý den,zateplil jsem sokl styrodurem,obklad na sokl budu dělat až příští rok,tak se chci zeptat,jestli ho musím na zimu potáhnout lepidlem a síťkoua nebo nechat jen nalepený polystyren.

Děkuji za info
admin | 6.10.2013 19:04
Dobrý den, extrudovaný polystyren je odolný vůči vodě, zemině a teplotním výkyvům, tak že vysloveně ho hned potahovat stěrkou nemusíte.
Rosťa | 2.11.2013 14:40
Dobrý den , můj dotaz sice nesouvisí se zateplováním domu , ale chtěl bych s zeptat na Marmolit . Chtěl bych jej použít na horní lem bazénu - je tedy natolik voděodolný , aby toto použití snesl nebo vyrábí se něco podobného na toto použití ? Děkuji za odpověď .
admin | 3.11.2013 08:40
Dobrý den, pokud hodláte Marmolit použít jako povrchový dekorativní finální povrch, tak v tom nevidím problém, pokud dodržíte postupy a podklady pro aplikaci Marmolitu, ale nečekejte od tohoto povrchu nějaké hydroizolační funkce, není to hydroizolace. Je to dekorativní mozaiková omítka s pojivem, které je na bázi syntetických pojiv na akrylátové bázi. Marmolit je odolný vodě, mechanickému namáhání, proto se používá na soklovou část domu, kde se to pak může oplachovat vodou.
Bohouš | 2.11.2013 17:56
Dobry den.V nasem dome zaciname druhou zimu,ale bohuzel jsme zjistili,ze se nam ve trech pokojich zacala tvorit plisen.Je to v kazdem spodnim rohu u vnejsiho zdiva.I treba u pricky, ktera je na zdivo napojena.Vlhke mapy se netvori.Vlhkost max. do 63% a vcelku i pravidelne vetrame.Dum neni zateplen, pouze sokl.Je postaven z porobetonu H+H 37,5 exklusiv.Skladba domu je takova: Ztracene bedneni,zelez.betonova deska,ipa prelozena dolu,1.rada postavena z 30, 2.rada a ostatni z 37,5.Izolace pouzita ISOVER perimetr tl. 4 cm a lepidlo flex. k tomu urcene.Cista podlaha je cca. 18cm od zakl. desky. 1.rada neni nikde pod urovni terenu.Pracovni postup: Na izolaci se standardne po obvodu naneslo lepidlo a na stred buchty.1.rada nebyla osetrena svislou ipou.Perimetr tedy prechazi ze ztr.bedneni pres ohlou ipu az po hranu 2.rady.Vsude je min. 30cm pod úrovni terenu.Konecna uprava je perlinka lepidlo.Jo a zatim fasada na dome je 1,5 cm hazena omitka MVR Uni.Otazka zni co jsme udelali spatne?Vzlina vlhkost po lepidle a prechazi tak do urovne cist. podlahy pres nezaizolovanou 1.radu? Meli jsme udelat svislou izolaci a napojit ji na vodorovnou?Nebo tam je tepelnej most? PS: Dum je v mirnem svahu a okolo domu u soklu je nopovka a drenaz (voda v ni nikdy netekla). Prosim poradte. Diky moc
admin | 3.11.2013 08:34
Dobrý den, po pečlivém přečtení mě napadá jedině ten problém, že není provedena svislá hydroizolace s napojením na vodorovnou a může tak vzlínat vlhkost. Pak ještě mrkněte, nebo si zkuste vzpomenout, zda je nopová fólie správně umístěna, tedy jestli je umístěna nopy (výstupky) směrem k domu, tak aby správně odváděla, odvětrávala případnou vlhkost a kondenzát. Jinak nedokážu bez obhlídky říct čím by to mohlo být. Také může být vlhkost ještě v podlaze, ta pokud nebyla podlaha pořádně vyzrálá (cca 90-120 dní) tak beton může v některých místech pouštět vlhkost do zdiva, ale to se časem ztratí, tohle už jsem také jednou viděl. Ale tam byla dlažba a ta nevyzrálý beton uzavřela a proto šla vlhkost do stěn a bylo to také nejvíce v rozích a ne všude, záleželo kde to bylo, jestli u okna a nebo dveří, kde jsou změny teplot. Voda nemusí zrovna někde být vidět, téct a může se projevovat tak jak píšete. nakonec to po třech sezónách zmizelo a byl už klid.
Bohouš | 3.11.2013 09:56
Dobry den.Dekuji za brzkou odpoved.Tak to asi vypada na tu svislou izolaci.Nopovka je spravne a podlaha je z anhydritu, ktera je tam uz rok.Jeste bych rad vyloucil srazeni vlhkosti ve zdivu diky tepel. mostu.Jak jsem psal vyse.Prechod ci napojeni perimetru na 2. radu je zhruba 7 cm nad urovni vnitřni podlahy.Tak jsem si rikal, jestli i to na to nemuze mit vliv.No a u toho napojeni je presazeni 2. rady, ktery je cca 3cm a to neni zespod nejak osetreno.Nemuze se zde vytvořit most,uz diky vysce vnitrni podlahy? Teoreticky kdyby tam byl, stacil by ze spoda hrany nalepit 10 cm izolace?Byl bych uz pod urovni podlahy.Zacinam varit z vody.Nejspis tedy asi budu muset v miste vodorov. izolace sokl oskubat, udelat svislou a znovu nalepit.Slo by pak perimetr nalepit penou p. bond, respektive jestli s ni lze vyrovnavat i mensi nerovnosti? Lepidlo by se mi tam uz nechtelo davat.Samozrejme to samotny odrozniti perimetru by se mi nechtelo delat pod terenem.Vadilo by to necemu?Perimetr by byl odriznut a znovu napojen nad urovni terenu. Kouknete na to a dejte prosim vedet. Diky
admin | 4.11.2013 09:54
Dobrý den, no v místě přesazení, které je jak uvádíte 3cm a není nijak ošetřeno tepelnou izolací by mohl takto vzniknout tepelný most, ale to bych zase čekal, že se to nebude projevovat jen v rozích jak píšete. I když ty rohy mohou být z důvodu správného odvětrání prostor, rohy bývají nejčastěji, tam se špatně větrá... Jen mě pořád nejde na rozum, jak to, že se objeví rovnou plíseň bez předchozího projevu vlhkosti. Jinak, lepit perimetr, nebo extrudovaný polystyren můžete pomocí lepící PU pěny Peri Bond od Soudalu, lehké nerovnosti tím vyrovnáte také.: http://www.stavebniny-rychle.cz/peri-bond.html
Bohouš | 4.11.2013 13:42
Ok. Děkuji za rady. Teď to je vystříkané savem, zatím to necháme a na jaře uvidíme. Nashle
Nedumar | 15.11.2013 08:24
Dobrý den, prosím o radu se zateplením soklové části novostavby. První šár cihel je přesazen přes základovou desku 3cm, udělána vodorovná izolace základové desky, která je s přesahem cca 5cm přivařena svisle na základovou desku. Pod základovou deskou je šár ztraceného bednění. Uvažuju o tom, že bych perimetr usadil tak, aby tvořil 30cm nad zemí sokl a 30cm pod úrovní terénu. Tzn. že první šár cihel bude nad úrovní terénu 20cm a 10cm bude nad úrovní ještě základová deska. Jak tedy můžu vyrovnat to přesazení prvního šáru? A je zapotřebí ještě mezi ztracené bednění a perimetr dát hydroizolaci?
Předem díky za odpověď
admin | 15.11.2013 08:46
Dobrý den, na váš dotaz je v podobné situaci odpovídáno výše v komentářích (uživatelé "Tomas" a "Prochy"), tak si je pročtěte, ať se to tady neopakuje. Kdybyste i pak měl dotaz, tak ho sem neváhejte napsat, pokusím se doplnit informace.
Hermanovský | 8.1.2014 15:30
Dobrý den,
Budu zateplovat severní stranu penzionu. V zimě dosahuje sníh až k horní úrovni oken v přízemí. Kolem stěny je zámková dlažba a drenáže, které odvádějí vodu z tajícího sněhu. Stav vodorovné izolace není znám, ale asi se nedá počítat s její kvalitou.Nicméně zdivo i omítka je suchá, zřejmě z důvodu skladby -ztracené bednění z heraklitových tvárnic - difuzně zcela otevřená konstrukce. Vnitřní podlahy jsou na úrovni terénu. Záměr je provést kontaktní zateplení stěny od horní úrovně oken EPS 70 F šedý tl 14 cm. Spodek stěny řešit jako odvětrávanou fasádu s vinylovým obložením (otázka je odolnost proti váze sněhu) a nízkým skolem z extrudovaného polystyrenu 20-30 cm v nadzemní části a zbytek pod zem. Otázkou je řešení přechodů mezi soklem,odvětrávanou fasádou a kontaktním zateplením. Prosím o sdělení, zda je uvedené řešení vhodné, případně o jiné vhodné řešení.
Děkuji
admin | 8.1.2014 16:51
Dobrý den, mě se vaše myšlenka řešení líbí, jinak jako přechod mezi soklem a provětrávanou fasádo bych řešil nějakou lištou, ale je třeba, aby tam byla nějaká mřížka, nebo něco, co umožní přísun vzduchu, jelikož provětrávaná fasáda nasává spodem vzduch a funkční provětrávanou mezerou ho pak nechává proudit nahoru, kde pak odchází ven a tím je právě obvodová stěna větraná. Dělá se to většinou tak, že sokl je podsazený a tím je umožněný přívod vzduchu do konstrukce provětrávané fasády. Pokud si najdete na internetu nějaké realizace provětrávané fasády, tak je to takto většinou provedené.
Petr Sivák | 19.2.2014 12:48
Sanace se řeší především u zdiva a železobetonových konstrukcí. Jak tenhle jev nastane to je pak teprve sranda! Z vlastní zkušenosti doporučuji profíky, sami se do toho moc nepouštějte.
Michal | 6.8.2014 13:23
Prosim pekne, jakou stranou lepit desky perimetr? Hladkou ven, ci opacne?
admin | 6.8.2014 14:14
Dobrý den, všeobecně je pravidlem, že se mřížkovaná plocha desky dává směrem ven, aby na ní lépe držela stěrka, proto také jedna strana je mřížkovaná, nebo jinak obdobně upravená. Tak že hladkou stranou lepit směrem k soklové části domu.
Pavel | 14.9.2014 11:59
Dobrý den,chtěl bych zateplit sokl domu,ale mám jistý problém dům je postaven z ytongu lambdy 375.Bohužel se stalo že zedník dal již do první ,,šáry" tvárnici 375 na místo 300 tím pádem je již teď zeď se základem reletivně v rovině mista kde mírně uhlo dřevěné bednějí ven a nebo dovnitř jsme doravnali lepidlem a celý nad zemí viditelný základ jsme nastřeli hydroizolací.Můj dotaz je jesli mohu xps překrýt cihlu jen cca 5cm na maltu a překrýt nopovou fólií případně s ukončovací lištou hned nad tím xps?Celé bych to zahrnul střěrkem a okolo celého domu bych měl okap. chodník odsazený kousek od zdi ten kousek bych vyplnil kačírkem.Je to blbost?Je nutné kvůli tomu zateplovat celý dům když jsem koupil drahou cihlu ?Jinak dům má podlahové vytápění.Předsazený sokl který bude oplechovaný nebude vypadat dobře.Díky moc za odpověď
admin | 14.9.2014 13:02
Velmi se omlouvám, ale vašemu dotazu rozumím, jen do konce věty: "...natřeli hydroizolací." Dále tomu moc nerozumím, píšete o tvárnicích, pak zase o cihle. Pak je to psané tak, že já tomu opravdu nerozumím. Nicméně vám mohu dát odkaz na článek, kde se řeší druhy zateplení soklové části domu. Včetně předsazeného, který se velmi často řeší u dodatečného zateplení.
http://www.stavebniny-rychle.cz/soklova-cast-domu-moznosti-reseni.html
Martin | 27.10.2014 15:27
Dobry den.

Mame dom z roku cca 1928, pristavba kuchyne bola robena v minulosti na 2x. Prvy krat na kamenovom zaklade a mur z plnej tehly bez previazanie s povodnym murom. Druhykrat s betonovym zakladom a CDN tehal. Chcel by som zaizolovat polystyrenom, sokel extrudovany polystyren. Ako to urobit ak dlhsia stena ma vodorovnu izolaciu cca 15 cm nad betonom a kratsia stena ju ma postupne utopenu v terene cca 13 cm. Upozornujem ze vertikalna izolacia nie je nikde. Davat nopovu izolaciu, drenaz ak kamenny zaklad je len cca 30 cm hlboky? Alebo dat len extrudovany polystyren priamo na stenu a pokracovat potom eps? Nebude vlhnut murivo pod XPS?
Martin
admin | 27.10.2014 17:43
Dobrý den, já se přiznám, že se v tom Vašem textu trochu ztrácím. Nic méně bych dal nopovou hydroizolační fólii izolaci, abyste neměl problém s vlhkostí, která by mohla vzlínat pod tepelnou izolací. Mola by tam pak být i plíseň.
| 24.3.2015 09:29

admin | 24.3.2015 13:10
Dobrý den, jak je možné zateplit soklovou část domu ukazuje také tento náš článek i s nákresy možností: http://www.stavebniny-rychle.cz/jak-spravne-zateplit-soklovou-cast-domu.html

Pokud je zdivo vlhké, tak musíte nejdříve odstranit důvod vlhkosti. Přirazit nopovou fólii na extrudovaný polystyren můžete. Materiály pro zateplení včetně možných lepidel jsou uvedeny v tomto článku. Pokud nemůžete zdroj vlhkosti a samotnou vlhkost odstranit, použil bych k vyřešení situace možnost 2., nebo 3. z článku, jenž jsem vám v textu nabídl.
Standa | 4.4.2015 18:44
Dobrý den, hydroizolaci mám asi půl metrů od země, tudíž budu zateplovat od izolace nahoru EPS a dolů jako sokl XPS. Ale izolaci nemám zahlou dolů, místy je už olámaná(hrubá stavba dokončena před 3 roky). Musím nalepovat novou izolaci, nebo stačí nalepit XPS jen na holý beton? Pokud nalepím Xps jen 20-30 cm pod úroveň terénu nehrozí nebezpečí odtržení vlivem mrazem zvedající se okolní zeminy?
Děkuji Standa
admin | 4.4.2015 20:21
Dobrý den, pokud se chcete vyhnout problémům s vlhkostí, tak hydroizolaci raději opravte, než to riskovat a pak předělávat. Ohledně zapouštění XPS polystyrenu do země jsou známé postupy a možnosti, proto vám sem vkládám odkaz na náš článek, kde jsou popsané, jeden z nich si určitě vyberete, je tam i varianta 30 cm pod úroveň terénu. Tyto možnosti zateplení soklové části domu jsou otestované a funkční. Detaily včetně obrázků možností jsou zde: http://www.stavebniny-rychle.cz/jak-spravne-zateplit-soklovou-cast-domu.html
Ondroušek | 2.9.2015 11:32
Dobrý den,
chci se zeptat zda se musí na polystyren ještě natahovat flexibilní lepidlo (s perlinkou), když bude navíc překryt nopovou folií a hlavně bude pod terénem. Děkuji ONDROUŠEK
admin | 2.9.2015 12:41
Dobrý den, ne nemusí, flexibilní stěrka společně s armovací tkaninou je podkladem pro další povrchy, které byste chtěl na soklovou část v tomto případě extrudovaný polystyren nanášet. Pokud se nejedná o pohledovou část, která bude skrytá pod terénem, tak nemusíte nanášet stěrku s perlinkou. Většinou se stěrka s perlinkou mírně přetáhne pod terén (pod jeho úroveň), abyste s dalším povrchem, například s marmolitem mohl také jít mírně pod terén. Prostě, abyste tam měl přesah a nekoukal vám tam holý etxrudovaný polystyren v případě sesednutí terénu či sesednutí zámkové dlažby apod.
Petr | 10.11.2015 13:19 | p.podojil@seznam.cz
Dobrý den, rád bych se zeptal. Je možné použít extrudovaný polystyren jako obednění na základovou desku? Udrží to ten tlak? Kamarád mi to navrhoval, ale nevím, nevím... V projektu mám 80mm na zateplení základů. Děkuji
admin | 11.11.2015 09:06
Dobrý den, také se to tak provádí, ale záleží na situaci, desky musejí být zajištěny proti vyvalení se. Beton je poměrně těžký a pokud se tam nalije z mixu, tak se může vše vyvalit. Pokud je základová deska nad terénem a nedají se desky nijak zajistit, tak vyvalení hrozí. Musíte desky extrudovaného polystyrenu z vnější strany zajistit, řádně podepřít.
Jiří Krátký | 20.11.2015 20:12
Dobrý den,

zateplujeme dům a sokl mi končí cca 25 cm na zemí. Čili 25 cm od země už je EPS. Rád bych se zeptal zdali to může nést nějaké problémy. Všude čtu, že minimum by mělo být 30 cm.

Velice děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem
Jiří Krátký
admin | 21.11.2015 07:45
Dobrý den, ono je to trochu jinak, minimální hloubka soklového zateplení by měla být 30 cm pod úroveň terénu. Pak samozřejmě zbylých 30 cm rozměru desky vyčuhuje nad terén. Většinou se desky aplikují podélně. Desky standardního formátu extrudovaného polystyrenu měří 1250x600 mm. Spíše jde o to, že soklová část zateplení domu je více namáhaná mechanicky, proto je lepší ji mít osazenou mechanicky odolnějším polystyrenem, což je XPS extrudovaný či tvrzený Perimetr SD. Dále je tady ta voda, která v případě fasádního EPS polystyrenu není dobrá, jelikož EPS polystyren je při dlouhodobém styku s vodou mírně nasákavý. Stejné je to s nafoukaným sněhem, který byste tam nechal a ten pak roztál. Nakonec je tady odolnost vůči zemině a hlodavcům, což je další důvod použití extrudovaného polystyrenu. Pokud je váš fasádní polystyren řádně ukončen na spodní straně zakládací lištou a jeho plocha je zakryta stěrkou a armovací tkaninou a nakonec finální omítkou, tak se nic špatného neděje. Jen musíte dávat pozor na mechanické poškození. Například ničím do této části nenabourat, nekopat, musíte dávat pozor, když s něčím kolem budete manipulovat, jinak je to podle mě úplně jedno. Nenapadá mě žádný pádný důvod, proč by měla být soklová část minimálně 30 cm nad úroveň terénu. Samozřejmě, že by bylo lepší mít sokl vyšší kvůli zmíněným vlivům, ale když to nelze provést, tak to zase takový problém nepřináší.

Tady máte odkaz na jiný náš článek, kde se řeší zateplení soklové části včetně možných řešení i s obrázky:
http://www.stavebniny-rychle.cz/jak-spravne-zateplit-soklovou-cast-domu.html
Tomáš | 17.3.2016 10:54
Musí se u novostavby zateplovat zaklad nebo nemusi. Dum bude bez tepelné izolace.
admin | 17.3.2016 17:37
Dobrý den, co se bude a nebude zateplovat v případě samostavitele záleží na vás. Proč nemáte dům zateplen nevím, pokud zdící prvky pokryjí požadavky na prostup tepla, tak je vše v pořádku. Základy se také zateplují, ale to záleží na okolnostech a měl by vám to jasně dát vědět projekt stavby. Navíc, slovo základy je velmi obšírné, záleží na přesném místě, které řešíte. Zde u článku se jedná o soklovou část domu, nikoliv základy.
Horčička | 10.4.2016 20:23
Dobrý den, mám zdivo domu vůči základům uskočené o 1-3cm. Čím by bylo nejvhodnější vyrovnat základy (ze šalovek), abych měl rovinu pro nalepení XPS. Děkuji
martin klesal | 1.7.2017 16:25 | martin.klesal@seznam.cz
Dobrý den,
chci se Vás zeptat, proč se musí dávat svislá hydroizolace, když je extrudovaný polystyren voděodolný. U mne na domě se stala chyba v tom smyslu, že mi chlapy nedali svislou hydroizolaci ale rovnou přilepily jako sokl extrudák,na něj natáhli marmolit a z vnější strany daly nopovou folii. Je pravdou, že základová spára s vodorovnou izolací je na 2/3 domu cca 10 cm nad terénem, na zbylé 1/3 domu je k nopovce přihrnutý štěrk a na něm zámkovka, takže základová spára s vodorovnou hydroizolací je cca 20 cm pod dlažbou. Bydlíme už rok a vše je v pořádku. Mám s tím něco dělat?
Děkuji za odpověd.
Skočdopolová | 5.7.2017 17:01
Dobrý den,
potřebovala bych radu. Máme u domu hotovou zateplenou fasádu, pak je mezera jsou vidět cihly natřené asfaltovým nátěrem a pak je základní deska, která je o dost širší než dům oblepená extrudovaným polystyrénem, tato vrstva měla být zahrnuta zeminou a pak štěrkem. Bohužel otec zemřel a spodní vrstvu jsme nedořešili. Chtěla bych se zeptat, zda bude stačit polystyren dolepit na sokl a spáry utěsnit lepící pěnou Soudal Peri Bond a zvrchu na polystyren použít stěrku weber.therm elastik, do které dáme perlinku a po zatvrdnutí přihrnout zeminou?? Děkuji za odpověď.
Skocdopolová | 5.7.2017 17:09
Ještě k předchozímu dotazu, zjistila jsem, že jsem to napsala špatně, sokl máme natřený pouze asfaltovým izolačním nátěrem, fasáda končí 10cm nad základy a základy jsou obložené asfaltovou izolací a extrudovaným polystyrénem, který už se na několika místech viklá.
Patrik | 17.3.2018 20:45
Dobry den.Potreboval bych poradit.Mam stary podsklepeny RD obkopane zaklady na Zakladovou desku v nekterych mistech je 120cm zemi y v nekterych 60cm.Chtel bych zateplit sokl 100mm polystyrenem.Poradite jakym,jak ho uchytit na zaklady a jak hluboko pod zemi by mel byt?Take se chci zeptat zda mam davat jeste i nopovou folii ?Chvi hned pri jednom polozit i odvodneni hudi krk .
Predem moc dekuji
Sirda | 30.4.2018 13:42
Dobrý den, kolem domu mám betonový chodníček. Neřeším tepelný most, ale při zateplení - zde spíše pro zarovnání a estetice budu lepit na sokl extru polystyren. Zároveň hodlám také pokládat novou dlažbu kolem domu. dotaz zní: nejdříve oblepit sokl a až potom dlažbu, nebo opačně. Ještě dodám že dům je podsklepený a sokl podsazený. Děkuji za odpověď.
Petr | 6.10.2018 21:04
Dobrý den, jak volit šíři desky k zateplení soklu? Rsp. jakou šíři zdiva nahradí jaká šíře polystyrenu? (dá li se to takto říci) A rozumím tomu správně, že nemusím použít perlinku, pokud nalepím desky s hrubým povrchem? Stačí pod marmolit flexi lepidlo? Děkuji za odpověď.
Honza | 24.2.2019 16:15 | jenda.pl@seznam.cz
Dobrý den.Loni jsem zateploval starší rod.dům 12ti cm polystyrenem.Letos chci ještě dodělat zateplení soklu.Sokl je kamenný místama "malta" je sypká.(dům je cca 80ti letý zbytek je novodobá přístavba)Na starší části domu nejni základ jen kameny do hloubky 90cm takzvaně do hlíny.Jaký extrudák a do jaké hloubky ho poslat?Ještě připomínám že barák jsem odkopával kolem obvodového zdiva a zasypal stěrkem s nopovkou.Děkuji za odpověd.Honza
Karin Sabine | 22.6.2019 15:12 | sabinhelps@gmail.com
Dobrý den, pán / Vážená pani,

Potrebujete naliehavú pôžicku zacat podnikat, alebo budete potrebovat úver na refinancovanie, potrebujete úver splatit dlh? Potrebujete pôžicku na kúpu auta alebo domu? Ak áno starosti nic viac, ponúkame všetky druhy pôžicky na prijatelnú úrokovou sadzbou, bez toho, aby kontrola kreditu !!! kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu.

E-mail: sabinhelps@gmail.com

Dakujem.
Pán Karin Sabine
Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište prosím číslo do pole pod obrázkem
 
 Opište číslo 5: