Jste zde: Stavebniny homepage > Hrubá stavba > Ztracené bednění

Ztracené bednění

Ztracené bednění je v podstatě betonová tvárnice z hutného a vibrolisovaného betonu, vyniká svou vysokou pevností, proto je ztracené bednění používáno zejména do základových částí domů a tam kde je potřeba vysoké pevnosti stěny, stavební části domu.

 

Nejčastěji je ztracené bednění používáno pro tyto stavební části:

 

Jak už sám název vypovídá, "ztracené bednění" je vlastně systém prolévacích tvárnic z betonu a realizace se řeší převazbou na sucho, armováním a následným prolitím přiměřeně řídkým betonem a to tak, aby se beton dostal do všech dílců ztraceného bednění, většinou se prolévají maximálně čtyři vrstvy ztraceného bednění. Po vytvrdnutí dojde ke spojení a vznikne monolitická velice pevná železobetonová konstrukce. Pokud je ztracené bednění použito pro základ domu, je třeba zakládat první vrstvu do minimálně deseti centimetrů betonové vrstvy.


Výrobce: Řadit zboží:  
Rozměr prvku d-š-v (mm):  Počet kusů na paletě:  
Množství kusů/m2:  Množství kusů/m3:  
Hmotnost kg/kus:  Hmotnost palety (kg):  
Druh zdiva použitý materiál:  Použití zdiva:  
Požární odolnost, reakce na oheň:  Akustický prvek:  
Pevnost v tlaku MPa - třída:  Pro tloušťku zdi (cm):  
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W):  Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m-1·K-1):  
Propustnost vodních par (µ):  Lineární návrhové zatížení (fd):  
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Stavba základů, opěrných zdí a podezdívek. Betonová základová prolejvací tvárnice.
Novinka
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Stavba základů, opěrných zdí a podezdívek. Betonová základová prolejvací tvárnice.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Stavba základů, opěrných zdí a podezdívek. Betonová základová prolejvací tvárnice.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Stavba základů, opěrných zdí a podezdívek. Betonová základová prolejvací tvárnice.
Zobrazit detailní popis zboží
Zobrazit detailní popis zboží
Stavba základů, opěrných zdí a podezdívek. Betonová základová prolejvací tvárnice.
Novinka